Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.5) Půjčeno:117x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
223 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3625-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-7357-5 (online ; pdf)
Sestra
slovenština
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000198139
Teoretická východiska kvality života v ošetřovatelství -- 1 Kvalita života úskalí jejího definování v ošetřovatelství -- 1.1 Co vyjadřuje pojem kvalita života? -- 1.2 Proč je těžké definovat kvalitu života? -- 1.3 Proč je důležitá konceptualizace kvality života -- v ošetřovatelství? -- 2 Rozdílnost přístupů ke kvalitě života -- 2.1 Od populační k individuální kvalitě života -- 2.2 Od rozlišení konstruktů individuální kvality života -- k jejich kombinaci -- 3 Kvalita života a subjektivní pohoda v psychologii -- 3.1 Pohoda versus subjektivní pohoda -- 3.1.1 Subjektivní pohoda versus psychologická pohoda -- 3.2 Emocionální versus kognitivní část subjektivní pohody 3.2.1 Stabilita a dynamika subjektivní pohody -- 3.3 Subjektivní pohoda versus kvalita života v psychologii -- 4 Kvalita života související se zdravím (HRQoL) -- a kvalita života v ošetřovatelství -- 4.1 Vývoj HRQoL -- 4.2 HRQoL versus kvalita života v ošetřovatelství -- 4.3 HRQoL versus zdravotní stav/zdraví -- 4.3.1 Funkčnost versus význam v HRQoL -- 4.3.2 Vztah hodnot a kvality života -- 4.4 Objektivní versus subjektivní kvalita života -- 4.4.1 Význam adaptace ve vztahu k objektivní -- a subjektivní kvalitě života -- 4.4.2 4.4.3 -- Změna odpovědi/reakce jedince ve vztahu ke kvalitě života -- Konsekvence pro konceptualizaci kvality života v ošetřovatelství -- 5 Multidimenzionalita konstruktu kvality života jeho rozdělení
domén za účelem měření -- 5.1 Domény kvality života vymezené v ošetřovatelství -- 5.2 Domény versus determinanty kvality života -- 5.2.1 Domény a determinanty v ošetřovatelských modelech -- kvality života -- 5.3 Kultura a kvalita života -- 5.4 Závěrečné poznámky -- Poznámky k textu části -- Teoretická východiska kvality života v ošetřovatelství -- Problematika hodnocení kvality života -- v ošetřovatelském výzkumu -- 6 Hodnocení kvality života v ošetřovatelském výzkumu -- 6.1 Teorie, modely a hodnocení kvality života -- 6.2 Multidimenzionálnost kvality života: unidimenzionální versus multidimenzionální nástroje jejího měření -- 6.2.1 Globální versus specifická kvalita života -- 6.3 Objektivní versus subjektivní kvalita života a její měření -- 6.3.1 Indikátorové versus kauzální proměnné -- 6.3.2 Konvenční nástroje versus individuální nástroje -- 7 Výběr nástroje měření kvality života -- v ošetřovatelském výzkumu -- 7.1 Validita a reliabilita nástrojů kvality života -- 7.1.1 Nástroje měření kvality života -- a jejich validizace v cílovém jazyce -- 8 Kvalita života v kontextu praxe založené na důkazech ] -- 8.1 Design studie hodnotící kvalitu života ] -- 8.2 Časový interval hodnocení kvality života ] -- 8.3 Závěrečné poznámky \ -- Poznámky k textu části Problematika hodnocení -- kvality života v ošetřovatelském výzkumu ] -- Problematika hodnocení kvality
života v klinické praxi 1 -- 9 Jaký význam má hodnocení kvality života pacientů -- v klinické praxi? ] -- 10 Příklady využití generických a specifických nástrojů 1 -- 10.1 Generické nástroje měření kvality života -- 10.2 Specifické nástroje měření kvality života -- 10.2.1 Specifické nástroje měření kvality života pacientů s onkologickými chorobami -- 10.2.2 Specifické nástroje měření kvality života pacientů -- s diabetes mellitus -- 10.2.3 Specifické nástroje měření kvality života pacientů s kardiovaskulárními chorobami -- 10.2.4 Specifické nástroje měření kvality života pacientů s gastrointestinálními problémy -- 10.2.5 Specifické nástroje měření kvality života pacientů s respiračními chorobami -- 10.2.6 Specifické nástroje měření kvality života pacientů s kožními chorobami -- 10.2.7 Specifické nástroje měření kvality života pacientů s neurologickými chorobami -- 10.2.8 Specifické nástroje měření kvality života pacientů s chorobami pohybového aparátu -- 10.2.9 Specifické nástroje měření kvality života u dětí -- 10.2.10 Měření kvality života u seniorů -- 10.2.11 Měření kvality života u pečujících -- 10.3 Závěrečné poznámky -- Poznámky k textu části -- Problematika hodnocení kvality života v klinické praxi
(OCoLC)752796947
cnb002201568

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC