Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011
375 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-074-6 (NLN ; váz.)
ISBN 978-80-7308-345-8 (Univerzita Karlova ; váz.)
České dějiny ; sv. 1
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000198377
I Úvod do problematiky -- II. Konzervativní myšlení a státoprávní šlechta v 19. století -- 1. Základní principy konzervativního myšlení -- 2. Ideální typy konzervativce reakcionář, obhájce státu quo a reformátor -- 3. Ideové zdroje konzervatismu ve střední Evropě -- 4. K typologii konzervatismu v habsburské monarchii -- 5. Konzervativní krédo a šlechta -- III. Strana konzervativního velkostatku v českých zemích -- 1. Vznik strany -- 2. Program strany konzervativního velkostatku -- 3. Mimoparlamentní nástroje prosazování programu státoprávní šlechty -- 4. Politická polarizace v řadách aristokracie: státoprávní šlechta, strana středu a ústavověrný velkostatek -- IV. Význam samosprávy pro politiku státoprávní šlechty -- 1. Idea samosprávy liberální koncept převzatý konzervativci -- 2. Územní samospráva v Království českém: příběh nenaplněných očekávání ---
3. Úsilí konzervativní šlechty o uchování autonomie dalších korporací -- V. Příběh první: Jindřich Jaroslav Clam-Martinic a autentický konzervatismus šedesátých let -- 1. Clam-Martinicové na politické scéně Rakouska -- 2. Mládí Jindřicha Jaroslava: od ministerského byrokrata k opozičnímu politikovi -- 3. Problematika samosprávy a brožury hraběte Jindřicha z let 1859-1860 -- 4. Boj za nové obecní zřízení v letech 1860-1863 -- 5. České státní právo a otázka federalizace monarchie -- VI. Příběh druhý: Bedřich Schönborn a pragmatický konzervatismus sedmdesátých a osmdesátých let -- 1. Schönbornové jako opora politického katolicismu -- 2. Na cestě od konzervativního autonomismu k politickému kompromisu -- 3. Křesťanská sociální nauka a otázka církevní autonomie -- VII. Příběh třetí: Jan Harrach a reformní konzervatismus devadesátých let pokus o integraci národní myšlenky ---
1. Politické zrání vlasteneckého aristokrata -- 2. Jan Harrach a samospráva v habsburské monarchii v kontextu národní otázky -- 3. Bilance reformního konzervatismu a la fin de siěcle -- Závěr: Aristokratický konzervatismus jako ars moriendi societatis civilis?
(OCoLC)724298465
cnb002172355

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC