Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Romány
Vyd. 1.
Praha : Scriptorium, 2010
499 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87271-25-4 (váz.)
více jazyků
Část. přeloženo z různých jazyků?
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. německý, polský, slovenský a ukrajinský text, anglické resumé
000198384
1. Kdo je zbojník? -- 2. Životy známých zbojníků a lupičů -- Václav Babinský 16 ♦ Juraj Jánošík 18 ♦ Ondráš z Janovic 20 ♦ Oleksa Dov-buš 22 ♦ Michal Vdovec 23 ♦ Nikola Šuhaj 24 ♦ Jan Karásek 26 ♦ Jan Janeček 27 ♦ Bavorský Hiesel (Matthias Klostermayer) 28 ♦ Schinderhannes (Jo-hannes Bückler) 29 ♦ Hölzerlips (Georg Philipp Lang) 30 ♦ Jan Jiří Grasel -- ♦ Srovnání loupežníků podle Kütherovy typologie 32 -- 3. Sociální zázemí zbojníků a lupičů -- 4. Jak definovat zbojnictví? Kritéria pro definování zbojnictví 45 ♦ Zbojnictví a morální ohledy 47 ♦ Co je sociální protest? 48 ♦ Jakou definici zbojnictví zvolit? 51 ♦ Vhodné označení zbojníka 53 -- 5. K loupežnické každodennosti -- Oděv zbojníků a lupičů 55 ♦ Magické praktiky 57 ♦ Jazyk lupičů a zbojníků -- ♦ Ženy v loupežnických bandách 63 -- 6. Pověst jako historický pramen Praktické postřehy k analýze pověstí 75 -- 7. Klasifikace zbojnických a loupežnických postav Zbojnický mytický hrdina 81 ♦ Sociálně loupežnická postava 87 ♦ Kladná zbojnická postava bez sociálních atributů 90 ♦ Záporné a nevymezené loupežnické postavy 92 -- 8. Zbojnický mýtus Model zbojnického života 99 ♦ Příběhotvorné prvky 116 ♦ Putovní motivy -- ♦ Vztah k realitě 130 ♦ Utváření a vývoj tradice 133 -- 9. Lidová píseň jako historický pramen -- 10. Charakteristika zbojnických a loupežnických písní
Karpatská zbojnická píseň 160 ♦ České písně s loupežnickou tematikou 166 ♦ Německé písně s loupežnickou tematikou 168 ♦ Stručné srovnání 171 -- 11. Obraz loupežnické každodennosti v ústním podání Kdo se dával mezi zbojníky 177 ♦ Loupežné přepady 179 ♦ Bydlení a přezimo-vání 181 ♦ Jídlo 182 ♦ Odívání a zbroj 183 ♦ Magické praktiky 185 ♦ Ženy a loupežníci 186 ♦ Srovnání s nefolklorními prameny 187 -- 12. „Zbojnická ideologie" v ústním podání -- 13. Literární obraz šlechetného loupežníka -- 14. Zbojník před soudem historiků Shrnutí a zobecnění 224 ♦ Komentáře a kritické poznámky 227 -- 15. Přesahy a proměny zbojnické tradice a jejího zkoumání -- Závěr 239 -- Rozdíly v charakteru zbojnické a loupežnické tradice v jednotlivých oblastech 240 ♦ Vysvětlení rozdílů mezi zkoumanými oblastmi 249 ♦ Závěrečné poznámky ke zbojnictví a zbojnické či loupežnické tradici 254 -- Přílohy 257 -- Úvodní poznámka 258 ♦ I. Pověsti 261 ♦ II. Písně 309 ♦ III. Katalog pověstí o vybraných zbojnících a loupežnících 381 ♦ IV. Poznámka k použitým pramenům 463
(OCoLC)707609928
cnb002161252

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC