Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:34x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
285 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3557-3 (brož.)
Sestra
Na obálce uvedena autorka Ilona Plevová a kolektiv
Obsahuje slovníček pojmů
Obsahuje bibliografii na s. 249-266, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000198542
1. Historie ošetřovatelství - Ilona Plevová, Regina Slowik // 1.1 Ošetřovatelství v nejstarších dobách // 1.2 Význam církve pro vývoj ošetřovatelství // 1.3 Válečné ošetřovatelství // 1.4 Počátky ošetřovatelství v českých zemích // 1.4.1 Vývoj ošetřovatelství do roku 1918 // 1.4.2 Vývoj ošetřovatelství vletech 1918-1939 // 1.4.3 České ošetřovatelství v době fašistické // okupace 1939-1945 // 1.4.4 České ošetřovatelství po roce 1945 // 1.5 Vybrané významné osobnosti světového ošetřovatelství // 1.5.1 Florence Nightingaleová // 1.5.2 Henri Jean Dunant // 1.5.3 Prof. MUDr. Nikolaj Ivanovič Pirogov // 1.5.4 Theodor Fliedner // 1.6 Vybrané významné osobnosti českého ošetřovatelství // 1.6.1 Anežka Přemyslovna // 1.6.2 Karolína Světlá // 1.6.3 Eliška Krásnohorská // 1.6.4 PhDr. Alice Masaryková // 1.6.5 Doc. PhDr. Marta Staňková, CSc // 1.7 Historie porodnického ošetřovatelství // 1.7.1 Porodní asistentka // 1.7.2 Publikace a vzdělání v porodnickém // ošetřovatelství // 1.7.3 Porodnické školy // 1.7.4 Babictví (porodnictví) jako profese // 2 Vzdělávání v ošetřovatelství - Ilona Plevová // 2.1 Počátky vzdělávání // 2.2 Vzdělávání po roce 1989 // 2.2.1 Vzdělávání a legislativa 48 // 2.2.2 Pregraduální studium 51 // 2.2.3 Postgraduální studium 52 // 2.3 Struktura výuky sester 53 // 2.3.1 Mentorství v ošetřovatelské praxi 55 // Současné ošetřovatelství 58 - Regina Slowik, Eva Janíková, Ilona Plevová // 3.1 Koncepce ošetřovatelství 59 // 3.2 Definice ošetřovatelství 60 // 3.3 Cíle ošetřovatelství 62 // 3.4 Význam holistické teorie v moderním ošetřovatelství 62 // 3.5 Regulované povolání 63 // 3.6 Registrace zdravotnických pracovníků 66 // 3.6.1 Registr zdravotnických pracovníků 67 // 3.6.2 Národní centrum ošetřovatelství 68 //
3.7 Profesní organizace sester a porodních asistentek 69 // 3.7.1 České profesní organizace 69 // 3.7.2 Mezinárodní profesní organizace 72 // 3.8 Ošetřovatelský tým 74 // 3.9 Formy a metody poskytování péče 74 // 3.9.1 Vymezení ošetřovatelské péče 74 // 3.9.2 Formy ošetřovatelské péče 76 // 319.3 Metody ošetřovatelské péče 78 // Role sestry a nemocného 81 - Lucie Sikorová // 4.1 Profesionalizace sestry 81 // 4.2 Profesionální role 81 // 4.3 Role sestry 82 // 4.3.1 Předpoklady pro úspěšnou identifikaci s rolí sestry 85 // 4.4 Image sestry 87 // 4.5 Role pacienta 88 // 4.5.1 Role nemocničního pacienta 88 // 4.6 Osobnost sestry a nemocného 90 // 4.6.1 Osobnost zdravotníka 90 // 4.6.2 Osobnost sestry 90 // 4.6.3 Osobnost nemocného 93 // 4.7 Spolupráce sester ve zdravotnictví 96 // 6 // 4.8 Vztahy mezi zdravotníky a nemocnými 96 // 4.8.1 Kladné přijetí člověka 97 // 4.9 Spolupráce s pacientem 99 // 4.10 Spolupráce sester a lékařů 101 // 4.11 Vztahy mezi sestrami 103 // 4.12 Spolupráce mezi nemocnými 104 // 5 Ošetřovatelský proces 105 - Martina Tomagová // 5.1 Posuzování (posouzení) 109 // 5.1.1 Rozhovor 112 // 5.1.2 Fyzikální vyšetření 113 // 5.1.3 Měřicí nástroje 113 // 5.2 Diagnostika 114 // 5.2.1 Diagnostický proces 115 // 5.2.2 Diagnostický algoritmus 116 // 5.3 Plánování 119 // 5.3.1 Stanovení priorit 119 // 5.3.2 Formulace cílů 120 // 5.3.3 Plánování intervencí 121 // 5.4 Realizace 124 // 5.4.1 Ošetřovatelské intervence 124 // 5.4.2 Proces realizace 125 // 5.5 Vyhodnocení 126 // 5.5.1 Ošetřovatelská dokumentace 128 // 6 Vybrané konceptuálni modely a teorie ošetřovatelství 130 - Alena Machová // 6.1 Úvod do problematiky konceptuálních modelů a teorií ošetřovatelství 130 // 6.1.1 Konceptuálni modely 131 // 6.1.2 Teorie ošetřovatelství 134 //
6.2 Model sebepéče - Dorothea Elisabeth Oremová 137 // 6.2.1 Biografie autorky 137 // 6.2.2 Vývoj modelu sebepéče 138 // 6.2.3 Asumpce (předpoklady) modelu 138 // 6.2.4 Hlavní jednotky modelu 139 // 6.2.5 Metaparadigmatické pojmy modelu 139 // 6.2.6 Základní pojmy a definice modelu 140 // 6.2.7 Ošetřovatelský proces v modelu D. Orcmové 142 // 7 // 6.2.8 Využití modelu sebepéče ve výuce a praxi // v podmínkách České republiky 143 // 6.3 Adaptační model Callisty Royové 144 // 6.3.1 Biografie autorky 144 // 6.3.2 Vývoj adaptačního modelu 145 // 6.3.3 Asumpce (předpoklady) modelu 145 // 6.3.4 Hlavní jednotky modelu 146 // 6.3.5 Metaparadigmatické pojmy modelu 146 // 6.3.6 Základní pojmy a definice modelu 147 // 6.3.7 Ošetřovatelský proces v modelu C. Royové 149 // 6.3.8 Využití adaptačního modelu ve výuce a praxi v podmínkách České republiky 151 // 6.4 Teorie čtyř konzervačních principů - Myra Estrin Levineová 152 // 6.4.1 Biografie autorky 152 // 6.4.2 Vývoj teorie čtyř konzervačních principů 153 // 6.4.3 Asumpce (předpoklady) modelu 153 // 6.4.4 Hlavní jednotky modelu 154 // 6.4.5 Metaparadigmatické pojmy modelu 155 // 6.4.6 Základní pojmy a definice modelu 156 // 6.4.7 Využití teorie čtyř konzervačních principů v ošetřovatelské praxi 158 // 6.4.8 Využití teorie čtyř konzervačních principů // ve výuce a praxi v podmínkách České republiky 159 // 6.5 Teorie interakčních systémů, teorie dosažení cíle Imogene Ringové 160 // 6.5.1 Biografie autorky 160 // 6.5.2 Vývoj teorie dosažení cíle 161 // 6.5.3 Asumpce (předpoklady) modelu 162 // 6.5.4 Hlavní jednotky modelu 162 // 6.5.5 Metaparadigmatické pojmy modelu 163 // 6.5.6 Základní definice a pojmy modelu 164 // 6.5.7 Využití modelu v ošetřovatelské praxi 167 //
6.5.8 Využití teorie otevřených systémů ve výuce a praxi v podmínkách České republiky 168 // 6.6 Teorie pokojného konce života Cornelie M. Rulandové a Shirley M. Mooreové 169 // 6.6.1 Biografie autorky Cornelie M. Rulandové 169 // 6.6.2 Biografie autorky Shirley M. Mooreové 170 // 6.6.3 Vývoj teorie pokojného konce života 170 // 6.6.4 Asumpce (předpoklady) modelu 171 // 6.6.5 Hlavní jednotky modelu 172 // 6.6.6 Metaparadigmatické pojmy teorie 174 // 6.6.7 Hlavní pojmy a definice modelu 174 // 6.6.8 Ošetřovatelský proces v teorii pokojného konce života Cornelie M. Rulandové a Shirley M. Mooreové 176 // 6.6.9 Využití teorie pokojného konce života ve výuce a praxi v podmínkách České republiky 178 // 6.7 Rámec pro posouzení funkčních a dysfunkčních vzorců zdraví - Marjory Gordonová 179 // 6.7.1 Biografie autorky 179 // 6.7.2 Vývoj rámce pro posouzení funkčních // a dysfunkčních vzorců zdraví 179 // 6.7.3 Asumpce (předpoklady) 181 // 6.7.4 Hlavní jednotky 181 // 6.7.5 Metaparadigmatické pojmy 182 // 6.7.6 Hlavní pojmy a definice rámce funkčních a dysfunkčních vzorců 182 // 6.7.7 Ošetřovatelský proces dle M. Gordonové 185 // 6.7.8 Využití rámce pro posouzení funkčních a dysfunkčních vzorců zdraví ve výuce a praxi v podmínkách České republiky 186 // 7 Klasifikační systémy v ošetřovatelství 187 // Renáta Zeleníková // 7.1 Vývoj klasifikačních systémů v ošetřovatelství 187 // 7.2 Klasifikační systém ošetřovatelských diagnóz // NANDA International 191 // 7.2.1 Rozvoj ošetřovatelské diagnostiky 191 // 7.2.2 Vzniká vývoj NANDA International 192 // 7.2.3 NANDA Taxonomie I 193 // 7.2.4 NANDA Taxonomie II 194 // 7.3 Klasifikace ošetřovatelských intervencí - // Nursing Interventions Classification (NIC) 199 //
7.4 Klasifikace ošetřovatelských výsledků - Nursing Outcomes Classification (NOC) 203 // 7.5 Aliance NNN 206 // 7.6 Mezinárodní klasifikace ošetřovatelské praxe - International Classification of Nursing Practice (ICNP) . 210 // 8 Výzkum v ošetřovatelství 214 // Radka Bužgová // 8.1 Rozdělení výzkumu 215 // 8.1.1 Observační výzkumy 215 // 8.1.2 Experimentální (intervenční) výzkumy 216 // 8.1.3 Kvantitativní výzkum 216 // 8.1.4 Kvalitativní výzkum 217 // 8.2 Základní pojmy ve výzkumu 217 // 8.3 Výzkumný proces 219 // 8.4 Vymezení zkoumaného problému 220 // 8.5 Výběr vzorku 220 // 8.5.1 Výběr vzorku v kvantitativním výzkumu 221 // 8.5.2 Výbér vzorku v kvalitativním výzkumu 223 // 8.6 Metody a techniky sběru dat 224 // 8.6.1 Pozorování 224 // 8.6.2 Dotazník 226 // 8.6.3 Rozhovor 228 // 8.6.4 Techniky studia dokumentů 229 // 8.6.5 Kazuistika 230 // 8.7 Analýza dat 231 // 8.7.1 Analýza kvantitativních dat 231 // 8.7.2 Analýza kvalitativních dat 233 // 8.8 Prezentace a publikování výsledků výzkumu 233 // 9 Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství (EBN) 234 // Darja Jarošová // 9.1 Praxe založená na důkazech (EBP) 234 // 9.2 Proces a fáze EBP v ošetřovatelství 235 // 9.2.1 Krok 1 - Formulace klinické otázky 235 // 9.2.2 Krok 2 - Systematické vyhledání nejlepšího dostupného důkazu 238 // 9.2.3 Krok 3 - Kritické posouzení důkazu 242 // 9.2.4 Krok 4-Aplikace důkazu do klinické praxe 246 // 9.2.5 Krok 5 - Zhodnocení výsledku implementace // důkazu (intervence) 247 // 9.3 Klinické doporučené postupy 247 // 10 Seznam bibliografických zdrojů 249 //
Přílohy 267 // Příloha č. 1: Mezinárodní kritéria pro kvalifikační přípravu sestry vydaná Radou Evropy 267 // Příloha č. 2: Principy základní (předregistrační) přípravy sester 267 // Příloha č. 3: Oborové směrnice 269 // Příloha č. 4: Obecné systémové směrnice 270 // Příloha č. 5: Profesní sdružení 271 // Slovníček pojmů 275 // Rejstřík 280 // Souhrn 284 // Summary 285
(OCoLC)757677861
cnb002219060

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC