Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
V Praze : Melantrich, c1939
xliv, 635 s, [16] l. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 27 cm

objednat
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000198650
OBSAH VI. DÍLU // Dr. Josef Šusta, profesor Karlovy university v Praze: ÚVAHA ÚVODNÍ ...IX // Absolutism, merkantilism, osvícenství ...XI-XLIV // Dr. Quido Vetter, profesor Karlovy university v Praze: NA ÚSVITĚ NOVÉ VĚDY: OD KOPERNÍKA K LAPLAGEOVI 1-14 : Renesanční náběhy (3-6). Exaktní a přírodní vědy v 17. a 18. věku (7-14). Bibliografie (14). // Dr. Otakar Odložilík, profesor Karlovy university v Praze: NIZOZEMÍ A ANGLIE V PRVNÍ POLOVICI 17. VĚKU ...15-60 : Zámořský rozmach spojených států nizozemských (17-23). Vnitřní zápasy a válka třicetiletá (24-33). Anglie za prvních Stuartů (34-42). Anglická revoluce (43-51). Republika a protektorát (52-60). Bibliografie (60). // Dr. Zdeněk Kalista, docent Karlovy university v Praze: ZAPADNÍ A STŘEDNÍ EVROPA V DOBĚ LUDVÍKA XIV ...61-172 : Francie na cestě k převaze v evropské politice (63-75). Veliký stín Říma (76-81). Politika mladší větve habsburské a její nesnáze (82-89). Zápas o Nizozemí (90-102). Přesuny v politických poměrech středoevropských (103-115). Francie na vrcholu vlády Ludvíka XIV. (116-134). Válka falcká, obrat v Anglii a ústup Ludvíka XIV. (135-147). Válka o dědictví španělské a závěr panování Ludvíkova (148-169). Bibliografie (170-172). // Dr. Milada Paulová, profesorka Karlovy university v Praze: EVROPSKÝ VÝCHOD V DRUHÉ POLOVICI 17. VĚKU ...173-206 : Povstání Chmelnyčkého (175-179). Rozmach Švédska a jeho zápas s Polskem (180-191). Rusko za Alekseje Michaloviče a rozkol ruské církve (192-197). Polsko za Jana III. Sobieského (198-205). Bibliografie (205-206). //
Dr. Antonín Florovskij, býv. profesor university v Oděse: RUSKO PETRA VELIKÉHO A JEHO NEJBLIŽSÍCH NÁSTUPCŮ ...207-246 : Rusko-imperium a program Velikého cara (209-214). Rusko a černomořský problém (215-218). Petr Veliký a Karel XII. Baltský problém (219-227). Nové Rusko a reformy Petra Velikého (228-236). Rusko za nejbližších nástupců Petra Velikého (do r. 1741) (237-241). Polsko a Rusko v první polovici XVIII. století (242-245). Bibliografie (245-246). // Dr. Karel Stloukal, profesor Karlovy university v Praze: OSVÍCENSKÝ NÁRAZ V ZÁPADNÍ EVROPĚ ...249-320 : Duch osvícenství. Jeho kořeny v minulosti (249-258). Regentská vláda ve Francii (259-268). Počátky Ludvíka XV. Kardinál Fleury (269-273). Anglie za prvních králů hannoverských (274-281). Vývoj osvícenského hnutí ve Francii (282-293). Francouzské poměry vnitřní za Ludvíka XV. (294 až 305)- Jižní Evropa v době osvícenské (306-3x8). Bibliografie (318-320). // Dr. Jaroslav Prokeš, profesor Karlovy university v Praze: HABSBURKOVÉ A HOHENZOLLEROVÉ V PRVNÍM ZÁPASE 321-418 : Karel VI. a Fridrich Vilém I. (323-327). Pragmatická sankce a její diplomatický doprovod (328-336). Poměry zemí habsburských a pruský militarism (?-348)- Sklonek vlády Karla VI. a počátek boje o jeho dědictví (349 až 353). Válka o země koruny české (354-359). Druhá válka slezská a její dozvuky (360-369). Vznik rakousko-uherského dualismu (370-379). Sedmiletá válka (380-385). Sklonek vlády Marie Terezie (386-394). Vláda Josefa II. (395-409). Kulturní stav Německa v XVIII. století (410-415). Bibliografie (415-418). //
Dr. Antonín Florovskij, býv. profesor university v Oděse: RUSKO, POLSKO A VÝCHODNÍ OTÁZKA V DRUHÉ POLOVINĚ 18. VĚKU ...419-464 : Vláda dvou careven (421-425). Sociální základna ruského absolutismu a emancipační záměry Kateřiny II. (426-433). Nové období reforem v Rusku za Kateřiny II. (434-438). Setba Petra Velikého vzešla (439-444). Pohroma Polska (445-451). Východní otázka v druhé polovině XVIII. století (452 až 459). Osvícenství v zemích severských (460-462). Bibliografie (462-464). // Dr. Bedřich Mendl, profesor Karlovy university v Praze: KOLONIÁLNÍ ZÁPASY A NOVÉ SMĚRY HOSPODÁŘSKÉ ...465-510 : Počátky zápasu o Indii. Dupleix a Clive (467-476). Anglo-francouzské zápolení v Novém světě (477-485). Kolonie a otčina (486-490). Merkantilism (491-498). Fysiokraté a Adam Smith (499-508). Bibliografie (509-510). // Dr. Josef Šusta, profesor Karlovy university v Praze: VZNIK SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH A SOUVĚKÁ ANGLIE ...511-538 // Jiří
III. a britská država v Novém světě (513-520). Odboj amerických osad (521-525). Počátky Spojených států amerických (526-530). Pitt mladší a Anglie jeho doby (531-537). Bibliografie (538). // Dr. Arne Novák, profesor Masarykovy university v Brně: LITERÁRNÍ PROUDY V OSVÍCENSTVÍ A V PREROMANTICE ...539-566 // Dr. Antonín Matějček, profesor Karlovy university v Praze: BAROK A KLASICISMUS ...567-598 : Znárodnění barokního romanismu v Holandsku (569-575). Barokní radikalismus v zápase s naukou klasicistickou (576-592). Rokoková dohra a klasicismus doby Winckelmannovy (593-598). Bibliografie (598). // Dr. Vladimír Helfert, profesor Masarykovy university v Brně: HUDBA BAROKNÍ ...599-616 // REJSTŘÍK ...617
(OCoLC)320445514
cnb000298180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC