Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:25x 
BK
2., dopl. a přeprac. vyd., (1. v nakl. Galén)
Praha : Galén, 2008
209 s. : il. ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-541-3 (brož.)
Obsahuje anglicko-český slovník
Obsahuje bibliografie
000198794
Definice fitness -- Historie -- Definice síly -- Druhy síly -- Rozložení svalstva na těle -- Velikost zatížení -- Počet opakování cviků a počet sérií -- Metody posilování -- Metoda izometrická -- Metoda izotonická (dynamická) -- Metoda intermediální -- Metoda brzdivá -- Kulturistická metoda -- Kruhový trénink -- Frekvence posilování -- Intersexuální rozdíly -- Možné negativní vlivy posilování na zdraví -- Přítomnost bolesti při cvičení -- DIAGNOSTIKA VE FITNESS -- Vstupní rozhovor -- Vyšetření aspekcí (pohledem) -- Vyšetření chůze -- Vyšetření zkrácených svalů -- Vyšetření síly břišních svalů -- Vyšetření pohybových stereotypů -- Vyšetření hypermobility -- Další možné diagnostické metody -- KINEZIOLOGICKÁ VÝCHODISKA -- Postura a posturální svalový systém -- Svalová dysbalance -- Dýchání. Vztah k postuře a svalovým dysbalancím, psychosomatické souvislosti -- v oblasti svalového aparátu ---
Dýchání při svalové práci -- METODIKA POSILOVACÍCH CVIČENÍ -- Tvarování těla -- Závěry pro praxi -- POSILOVÁNÍ SVALSTVA ZAD -- Dolní fixátory lopatky -- Zadní část deltového svalu -- Paravertebral ní svaly -- Sestavování cvičebních plánů -- Používané cviky -- POSILOVÁNÍ PRSNÍCH SVALŮ -- Posilování horní části velkého prsního svalu -- Posilování střední části velkého prsního svalu -- Posilování spodní části velkého prsního svalu -- Sestavování cvičebních plánů -- Používané cviky -- POSILOVÁNÍ SVALSTVA RAMEN -- Posilování střední části deltového svalu -- Posilování přední části deltového svalu -- Posilování zadní části deltového svalu -- Posilování horní části trapézového svalu -- Sestavování cvičebních plánů -- Používané cviky -- POSILOVÁNÍ SVALSTVA PAŽÍ -- Dvojhlavý sval pažní -- Trojhlavý sval pažní -- Svalstvo předloktí -- Sestavování cvičebních plánů ---
Používané cviky -- Dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii) -- Trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii) -- Svalstvo předloktí -- POSILOVÁNÍ SVALSTVA DOLNÍCH KONČETIN -- Komplexní cviky na dolní končetiny -- Posilování svalů na přední straně stehna -- Posilování svalů na zadní straně stehna -- Posilování hýžďových svalů -- Posilování adduktorů kyčelního kloubu -- Posilování lýtkových svalů -- Posilování předního holenního svalu -- Sestavování cvičebních plánů -- Používané cviky -- Přední strana stehna čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris) -- Zadní strana stehna dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femoris), sval poloblanitý (m. semimembranosus), sval pološlašitý (m. semitendinosus) -- Vnitřní strana stehna (adduktory) -- Hýžďové svaly (m. gluteus maximus, medius, minimus) -- Lýtkové svaly -- Přední sval holenní (m. tibialis anterior) -- POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ ---
Kineziologie posilování břišních svalů -- Posilování svalů v oblasti pánve intersexuální rozdíly -- Sestavování cvičebních plánů -- Používané cviky -- SESTAVOVÁNÍ CVIČEBNÍCH PLÁNŮ -- Stavba cvičební jednotky -- Příprava hybného systému na posilovači cvičení -- Hlavní část cvičební jednotky -- Tréninkové metody -- Tréninkové metody dle kvality pohybu -- Pomocné tréninkové metody -- Závěrečná část uvolnění -- Cvičení začátečníků -- Cvičení středně pokročilých -- Cvičení pokročilých -- Specifika cvičení mládeže -- AEROBNÍ TRÉNINK -- Zařazení aerobního tréninku do cvičebního plánu -- STREČINK -- Základní pojmy -- Relaxace -- Definice strečinku -- Protahovací metody -- Hlavní fyziologické účinky strečinku -- Zásady provádění strečinku -- Zařazení strečinku ve cvičební jednotce ve fitness -- Intersexuální rozdíly -- POSILOVACÍ CVIČENÍ PŘI POSTIŽENÍCH POHYBOVÉHO APARÁTU ---
Cvičení v prevenci a terapii bolestí zad -- Cvičení při skolióze -- Cvičení při postižení Scheuermannovou nemocí -- Cvičení při degenerativních kloubních onemocněních -- POSILOVACÍ CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ -- REGENERACE -- Pojem regenerace -- Členění regeneračních forem -- Vztah mezi regenerací a rehabilitací -- Regenerační prostředky ve sportu -- Individualizace procesu regenerace -- Fyzikální prostředky v regeneraci -- Základní dělení fyzikálních prostředků -- Mechanismus působení fyzikálních prostředků -- Masáž -- Vodní procedury -- Teplé koupele -- Vířivá koupel -- Podvodní masáž -- Sauna -- Parní lázeň -- Světelné procedury -- Infračervené záření -- Ultrafialové záření -- Regenerace v kulturistice a fitness -- VÝŽIVA -- Úloha výživy -- Podkožní tuk -- Výdej energie -- Hodnocení tělesné hmotnosti -- Pravidla pro sestavování jídelníčků pro redukci množství podkožního tuku -- ve fitness ---
Nejčastější diety -- Atkinsova dieta (nízkosacharidová nebo bodová dieta) -- Zónová dieta -- Dělená strava -- Dieta podle krevních skupin -- Vegetariánství -- Tukožroutská polévka -- Fit pro život -- Instantní diety (nízkoenergetické bílkovinné diety) -- Redukční programy pro mládež -- Efektivita redukčních programů -- Nárůst svalové hmoty -- Řízená strava -- Dusíková bilance -- Biologická kvalita (plnohodnotnost) jednotlivých bílkovin -- Aplikace doplňků výživy -- Proteinové koncentráty -- Sacharido-proteinové koncentráty -- Aminokyseliny -- Esenciální mastné kyseliny -- Kreatin -- Glutamin -- HMB -- Rostlinné adaptogeny -- Vhodná tréninková zátěž -- Regenerace -- Fitness programy pro nárůst svalové hmoty u mládeže -- Doping -- Přehled zakázaných farmakodynamických skupin a metod dopingu -- I. Látky a metody zakázané stále(při soutěži i mimo soutěž) -- II. Látky a metody zakázané při soutěži ---
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY -- Motivace ve fitness -- Krátkodobý vliv změna aktuálního psychického stavu -- Anxiolytický vliv -- Antidepresivní vliv -- Abreaktivní vliv (ve smyslu odreagování od stresu) -- Dlouhodobý vliv. Tělové schéma jako prostředník změny sebepojetí -- a sebehodnocení -- Definice tělového schématu a jeho utváření v průběhu ontogeneze -- Porucha tělového schématu -- Tělové schéma z pohledu psychologie sportu možnosti ovlivnění tělového -- schématu -- Svaly jako symbol intersexuální srovnání -- Psychologická problematika redukce hmotnosti -- Psychologie fitness návrh koncepce oboru -- OSOBNÍ TRENÉR FITNESS PERSPEKTIVY NOVÉ PROFESE -- Profese osobního trenéra ve fitness specifikace činnosti -- Legislativní vymezení podnikatelské činnosti v oblasti tělesné výchovy a sportu -- a činnosti osobního trenéra fitness -- Subjekty oprávněné vydávat osvědčení v oblasti fitness center ---
Předpoklady úspěšnosti v práci osobního trenéra -- Osobní trenér v práci s mládeží -- Analýza současné situace -- Perspektivy dalšího vývoje -- NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH CVIKŮ A DALŠÍCH ODBORNÝCH VÝRAZŮ Z OBLASTI FITNESS -- ■ Základní pojmy -- ■ Důležitá slovní spojení -- ■ Main muscle groups hlavní svalové skupiny -- Back-záda -- Shoulders ramena -- Chest prsa -- Arms paže -- Legs nohy -- Buttocks hýždě -- Abdomen břicho -- STRUČNÝ POPIS NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH CVIKŮ VE FITNESS -- ■ Posilování svalstva zad -- Shyby na hrazdě širokým úchopem nadhmatem k hrudníku -- Shyby na hrazdě širokým úchopem za hlavu -- Shyby na hrazdě paralelním úzkým úchopem -- Shyby na hrazdě úzkým úchopem nadhmatem -- Přítahy činky v předklonu (»veslování« s činkou) nadhmatem -- Přítahy činky v předklonu (»veslování« s činkou) podhmatem ---
Přítahy jednoruční činky v předklonu k pasu jednoruč s oporou o lavičku -- Stahování horní kladky širokým paralelním úchopem k hrudníku -- Stahování horní kladky k hrudníku širokým úchopem nadhmatem -- Přítahy spodní kladky vsedě k pasu (»veslování na kladce«) -- Přítahy vsedě k pasu na přístroji širokým úchopem podhmatem -- Obrácený peck deck -- Hyperextenze s rovnými zády (na šikmé nebo rovné hyperextenční lavici) -- Postupná hyperextenze (na šikmé nebo rovné hyperextenční lavici) -- ■ Posilování prsních svalů -- Tlaky vleže na rovné lavici s velkou činkou (»bench press«) -- Tlaky na rovné lavici s jednoručními činkami -- Tlaky na rovné lavici ve vedení -- Tlaky na šikmé lavici (cca 45°) hlavou nahoru s velkou činkou -- Tlaky na šikmé lavici s jednoručními činkami -- Tlaky na přístroji vsedě -- Rozpažování s jednoručními činkami na šikmé lavici (hlavou nahoru) -- Peck deck ---
Stahování protisměrných kladek -- Pullover s jednoruční činkou -- ■ Posilování svalstva ramen -- Tlaky vsedě na kolmé lavici s velkou činkou za hlavou -- Tlaky vsedě na kolmé lavici s jednoručními činkami -- Tlaky vsedě na přístroji -- Přítahy velké činky nebo EZ činky ve stoji k bradě -- Předpažování s jednoručními činkami (současně oběma horními končetinami) -- Upažování s jednoručními činkami obouruč vstoje -- Upažování na přístroji jednoruč -- Upažování jednoruč na spodní kladce -- Upažování jednoruč s jednoruční činkou s oporou o stěnu -- ■ Posilování svalstva paží -- ■ Dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii) -- Bicepsový zdvih s velkou činkou ve stoji podhmatem -- Bicepsový zdvih na spodní kladce vstoje podhmatem -- Bicepsový zdvih s jednoručními činkami vstoje -- Bicepsový zdvih obouruč na protisměrných horních kladkách v upažení -- ■ Trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii) ---
Tlaky s velkou činkou vleže na rovné lavici úzkým úchopem nadhmatem -- Francouzský tlak vleže s EZ činkou -- Stahování kladky shora nadhmatem obouruč -- Kliky na br

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC