Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.3) Půjčeno:302x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
212 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3676-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-7067-3 (online ; pdf)
Pod názvem: Česká asociace sester - ČAS
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000199083
1 Vývoj sociální práce ve zdravotnictví v České republice (Iva Kuzníková) -- 1.1 Sociální práce ve zdravotnických zařízeních -- 1.2 Sociální pracovník ve zdravotnickém týmu -- 2 Vzdělávání zdravotně sociálních pracovníků -- v České republice (Iva Kuzníková) -- 2.1 Požadavky na osobnost a dovednosti -- sociálního pracovníka ve zdravotnictví -- 3 Pokročilý multisystémový přístup (Advanced Multi Systemic Approach) -- v sociální práci ve zdravotnictví (Iva Kuzníková) -- 3.1 Teoretické koncepty sociální práce (Oldřich Chytil) -- 4 Pracovní náplň sociálního pracovníka ve zdravotnictví (Iva Kuzníková) -- 4.1 Legislativa ovlivňující činnosti sociálního pracovníka -- ve zdravotnictví -- 4.2 Základní typologie klientů sociálního pracovníka -- ve zdravotnictví -- 5 Metody sociální práce ve zdravotnictví -- 5.1 Sociální práce s jednotlivci (Iva Kuzníková) -- 5.1.1 Přístup orientovaný na klienta dle Carla Rogerse -- 5.1.2 Úkolové orientovaný přístup -- 5.1.3 Systemická práce s jednotlivcem -- 5.2 Sociální práce s rodinami (Monika Chrenková) -- 5.2.1 Vymezení rodiny a sociální práce s rodinou -- 5.2.2 Zásady a principy sociální práce s rodinou -- 5.2.3 Sociální práce s rodinou ve zdravotnictví -- 5.2.4 Příklad dobré praxe sociální práce, -- podpora epileptiků a jejich rodin (Antonín Liška) -- 5.3 Sociální práce se skupinami (Iva Kuzníková) -- 5.4 Komunitní práce
(Vendula Gojová) -- 5.4.1 Pojem „komunita" -- 5.4.2 Vybrané přístupy komunitní práce -- 6 Psychosociální aspekty zdraví a nemoci -- 6.1 Přehled nejčastějších chronických nemocí -- obyvatel České republiky (Iva Kuzníková) -- 6.2 Sociální důsledky nemocí (Iva Kuzníková) -- 6.3 Psychické důsledky nemocí (Tomáš Šobáň) -- 6.3.1 Psychologické aspekty onemocnění -- 6.3.2 Vztah mezi zdravotnickým pracovníkem -- a klientem -- 7 Sociální práce ve zdravotnictví se specifickými cílovými skupinami -- 7.1 Sociální práce s cílovou skupinou nezletilých těhotných a matek v prenatálním, perinatálním -- a postnatálním období (Monika Chrenková) -- 7.1.1 Zdravotnická pomoc poskytovaná nezletilým těhotným a matkám -- 7.1.2 Těhotenství a mateřství nezletilých -- v bio-psycho-sociální rovině -- 7.1.3 Nezralá rodičovství a děti nezletilých matek -- 7.1.4 Přístupy v sociální práci s nezletilými těhotnými -- a matkami -- 7.2 Sociální práce s klienty se zdravotním postižením -- (Lenka Krhutová) -- 7.3 Sociální práce s dětmi ve zdravotnickém zařízení (Zdeněk Novotný) -- 7.3.1 Děti v ústavní péči -- 7.3.2 Náhradní rodinná péče -- 7.3.3 Smrt dítěte -- 7.4 Sociální práce s etnickými skupinami (Vendula Gojová) -- 7.4.1 Etnická identita -- 7.4.2 Přístupy v sociální práci s etnickými skupinami -- 7.4.3 Odlišné etnické pozadí sociálního pracovníka -- a klienta -- 8 Kvalita sociální
práce ve zdravotnictví (Věra Holasová) -- 8.1 Historický kontext -- 8.2 Kvalita sociální práce v České republice -- 8.2.1 Sociální služby -- 8.2.2 Zdravotnické služby -- 8.3 Vymezení pojmu kvality -- 8.3.1 Znaky kvality sociální práce -- 8.4 Management kvality -- 8.4.1 Koncepce managementu kvality -- 8.5 Přínosy rozvoje kvality sociální práce ve zdravotnictví -- Příloha č. 1 Studijní obory sociální práce -- Příloha č. 2 Typ zdravotního postižení podle pohlaví -- a věku (Zdroj: ČSÚ 2008) -- Příloha č. 3 Činnost lékařské posudkové služby (LPS). Příloha č. 4 Stupně závislosti pro účely stanovení -- nároku na příspěvek na péči -- Příloha č. 5 Některá pravidla komunikace s klienty -- se zdravotním postižením -- ve zdravotnických zařízeních
(OCoLC)757677690
cnb002202790

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC