Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.8) Půjčeno:95x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
256 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2798-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-7448-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8133-4 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000199134
PŘEDMLUVA: ČLOVĚK NA POČÁTKU NOVÉHO TISÍCILETÍ -- 1. ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL: KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTU -- MĚNÍCÍ SE SPOLEČNOSTI -- Vladimír Kebza (ed.) -- 1.1 Přístupy ke kvalitě života v proměnách společnosti -- Tamara Hrachovinová, Vladimír Kebza -- 1.1.1 Utváření zájmu o problematiku kvality života v živote společnosti -- 1.1.2 Kvalita života ve vztahu ke zdraví, její měření a hodnocení -- 1.2 Vybrané psychosociální souvislosti a kvalita života dlouhodobě nemocných -- Vladimír Kebza, Dalibor Heřman, Tamara Hrachovinová -- 1.2.1 Kvalita života a chronická onemocnění -- 1.2.2 Kvalita života pacientů s implantovaným kardiostimulátorem -- 1.2.3 Kvalita života pacientů chronicky nemocných diabetem -- 1.3 Aktuální psychologické problémy dětské obezity -- Slávka Fraňková -- 1.3.1 Prevalence dětské obezity -- 1.3.2 Multikauzalita obezity a její význam v psychologii ---
1.3.3 VnějŠí a dlouhodobě působící vlivy na rozvoj dětské obezity -- 1.3.4 Osobnost a problémy obézního dítěte -- 1.3.5 Cíle a prostředky terapie a prevence dětské obezity -- 1.4 Trendy a rizikové faktory v sexuálním chování a v sexuálních postojích obyvatel -- České republiky na začátku 21. století -- Petr Weiss -- 1.4.1 Legislativa a sexuální delikvence -- 1.4.2 Změny v sexuálním chování a v sexuálních postojích -- 1.5 Zdravé stárnutí a bezpečná dopravní mobilita -- Jiří Štikar, Jiří Hoskovec, Jana Smolíková -- 1.5.1 Mobilita starších osob -- 1.5.2 Příčiny nehod a úrazů -- 1.5.3 Metody k vyláďování duševní a tělesné kondice -- 2. DĚTI, RODIČE, UČITELÉ: PROMĚNY RODINY A ŠKOLY -- Ilona Gillernová (ed.) -- 2.1 Interkulturní společnost a její dopad na jedince a rodinu -- Monika Morgensternová, Lenka Šulová -- 2.1.1 Vliv kultury na formování identity -- 2.1.2 Osobnost a vnímání cizích kultur ---
2.7.3 Interkulturní partnerství, manželství, rodičovství -- 2.1.4 Cizinci ve výchovně-vzdělávacích institucích u nás -- 2.2 Současná česká rodina -- Lenka Šulová -- 2.2.1 Současná česká rodina a její znaky -- 2.2.2 Funkce a funkčnost rodiny -- 2.2.3 Rodičovství a jeho úskalí -- 2.2.4 Význam sociálního kontextu partnerských a rodinných vztahů -- 2.3 Změny rodičovských stylů výchovy v české rodině -- Ilona Gillernová -- 2.3.1 Východiska sledování stylů výchovy v rodině -- 2.3.2 Pojetí rodičovských stylů výchovy -- 2.3.3 Vybrané výsledky našich výzkumů a jejich stručná analýza -- 2.3.4 Trendy a proměny -- 2.4 Proměny světa školy -- Iva Štétovská -- 2.4.1 Vybrané charakteristiky společenských změn a jejich dopady na sociální svét školy 21. století -- 2.4.2 Odpovědnost školy a její proměny -- 2.4.3 Profese učitele a zmény v působení školy ---
2.4.4 Nároky na profesní kompetenci učitele a jejich proměny -- 2.5 Posilování profesní kompetence učitelů v měnícím se edukačním prostředí -- Simona Hoskovcová, Eva Sírová -- 2.5.1 Koncept vnímané vlastní účinnosti jako nástroj vymezení potřebných kompetencí pro učitele i školství -- 2.5.2 Vnímaná vlastní účinnost učitelů a kolektivní vnímání účinnosti -- 2.5.3 Sociální dovednosti — možnosti jejich rozvíjení -- 2.5.4 Videotrénink interakcí ve škole -- 2.6 Individualizace v českém vzdělávacím systému -- Václav Mertin -- 2.6.1 Obecnější souvislosti současného vzdélávání -- 2.6.2 Překážky ve vzdélávání -- 2.6.3 Individualizace ve vzdělávání -- 2.6.4 Požadavky budoucnosti -- 3 PRÁCE A ZAMĚSTNÁNÍ: ZMĚNY VE SVĚTĚ PRÁCE -- Milan Rymeš (ed.) -- 3.1 Sociálně-ekonomické změny a postoje k nové životní realitě -- Oldřich Mikšík -- 3.1.1 Sociálně-ekonomické změny a osobnost člověka ---
3.1.2 Osobnostní specifika interakce s životní realitou po roce 1989 -- 3.1.3 Klíčové změny v základních postojích k životní realitě -- 3.1.4 Nové nároky na strukturu psychické autoregulace osobnosti -- 3.2 Člověk v podmínkách proměnlivosti a změn ve světě práce -- Milan Rymeš -- 3.2.1 Proměnlivost práce, jejích podmínek a vztahů -- 3.2.2 Nové pojetí pracovní kariéry -- 3.2.3 Organizační změny -- 3.3 Hodnocení pracovníků ve výkonové společnosti -- Irena Wagnerová -- 3.3.1 Současný přístup k problematice pracovního hodnocení -- 3.3.2 Koncepce řízení výkonnosti -- 3.3.3 Systémy hodnocení pracovní výkonnosti a řízení pracovní výkonnosti -- v současnosti užívané v České republice -- 3.3.4 Současné a předpokládané trendy -- 3.4 Role zaměstnávajících organizací ve vztahu práce-soukromí -- Gabriela Svianteková -- 3.4.1 Vymezení pracovně-rodinného konfliktu ---
3.4.2 Důvody pro implementaci opatření přátelských k rodině -- 3.4.3 Srovnání opatření využívaných v České republice a v ostatních zemích Evropské unie -- 3.4A Bariéry ve sladování pracovního a rodinného života -- 3.4.5 Význam prorodinné orientace firemní kultury -- 3.5 Trendy v rozvoji nároků na výkon profese policejního vyšetřovatele -- Hedvika Boukalová -- 3.5.1 Vybrané nároky na profesi vyšetřovatele -- 3.5.2 Sociální a komunikační dovednosti -- 3.5.3 Vyšetřovatelské techniky a jejich rozvoj ve výkonu profese
(OCoLC)757676803
cnb002197100

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC