Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28) Půjčeno:112x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
256 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2798-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-7448-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8133-4 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000199134
PŘEDMLUVA: ČLOVĚK NA POČÁTKU NOVÉHO TISÍCILETÍ // 1. ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL: KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTU MĚNÍCÍ SE SPOLEČNOSTI - Vladimír Kebza (ed.) // 1.1 Přístupy ke kvalitě života v proměnách společnosti - Tamara Hrachovinová, Vladimír Kebza // 1.1.1 Utváření zájmu o problematiku kvality života v živote společnosti // 1.1.2 Kvalita života ve vztahu ke zdraví, její měření a hodnocení // 1.2 Vybrané psychosociální souvislosti a kvalita života dlouhodobě nemocných - Vladimír Kebza, Dalibor Heřman, Tamara Hrachovinová // 1.2.1 Kvalita života a chronická onemocnění // 1.2.2 Kvalita života pacientů s implantovaným kardiostimulátorem // 1.2.3 Kvalita života pacientů chronicky nemocných diabetem // 1.3 Aktuální psychologické problémy dětské obezity // Slávka Fraňková // 1.3.1 Prevalence dětské obezity // 1.3.2 Multikauzalita obezity a její význam v psychologii // 1.3.3 Vnější a dlouhodobě působící vlivy na rozvoj dětské obezity // 1.3.4 Osobnost a problémy obézního dítěte // 1.3.5 Cíle a prostředky terapie a prevence dětské obezity // 1.4 Trendy a rizikové faktory v sexuálním chování a v sexuálních postojích obyvatel České republiky na začátku 21. století - Petr Weiss // 1.4.1 Legislativa a sexuální delikvence // 1.4.2 Změny v sexuálním chování a v sexuálních postojích // 1.5 Zdravé stárnutí a bezpečná dopravní mobilita - Jiří Štikar, Jiří Hoskovec, Jana Smolíková // 1.5.1 Mobilita starších osob // 1.5.2 Příčiny nehod a úrazů // 1.5.3 Metody k vyláďování duševní a tělesné kondice // 2. DĚTI, RODIČE, UČITELÉ: PROMĚNY RODINY A ŠKOLY - Ilona Gillernová (ed.) // 2.1 Interkulturní společnost a její dopad na jedince a rodinu - Monika Morgensternová, Lenka Šulová // 2.1.1 Vliv kultury na formování identity //
2.1.2 Osobnost a vnímání cizích kultur // 2.7.3 Interkulturní partnerství, manželství, rodičovství // 2.1.4 Cizinci ve výchovně-vzdělávacích institucích u nás // 2.2 Současná česká rodina - Lenka Šulová // 2.2.1 Současná česká rodina a její znaky // 2.2.2 Funkce a funkčnost rodiny // 2.2.3 Rodičovství a jeho úskalí // 2.2.4 Význam sociálního kontextu partnerských a rodinných vztahů // 2.3 Změny rodičovských stylů výchovy v české rodině - Ilona Gillernová // 2.3.1 Východiska sledování stylů výchovy v rodině // 2.3.2 Pojetí rodičovských stylů výchovy // 2.3.3 Vybrané výsledky našich výzkumů a jejich stručná analýza // 2.3.4 Trendy a proměny // 2.4 Proměny světa školy - Iva Štétovská // 2.4.1 Vybrané charakteristiky společenských změn a jejich dopady na sociální svét školy 21. století // 2.4.2 Odpovědnost školy a její proměny // 2.4.3 Profese učitele a zmény v působení školy // 2.4.4 Nároky na profesní kompetenci učitele a jejich proměny // 2.5 Posilování profesní kompetence učitelů v měnícím se edukačním prostředí - Simona Hoskovcová, Eva Šířová // 2.5.1 Koncept vnímané vlastní účinnosti jako nástroj vymezení potřebných kompetencí pro učitele i školství // 2.5.2 Vnímaná vlastní účinnost učitelů a kolektivní vnímání účinnosti // 2.5.3 Sociální dovednosti — možnosti jejich rozvíjení // 2.5.4 Videotrénink interakcí ve škole // 2.6 Individualizace v českém vzdělávacím systému - Václav Mertin // 2.6.1 Obecnější souvislosti současného vzdélávání // 2.6.2 Překážky ve vzdélávání // 2.6.3 Individualizace ve vzdělávání // 2.6.4 Požadavky budoucnosti // 3 PRÁCE A ZAMĚSTNÁNÍ: ZMĚNY VE SVĚTĚ PRÁCE - Milan Rymeš (ed.) // 3.1 Sociálně-ekonomické změny a postoje k nové životní realitě - Oldřich Mikšík //
3.1.1 Sociálně-ekonomické změny a osobnost člověka // 3.1.2 Osobnostní specifika interakce s životní realitou po roce 1989 // 3.1.3 Klíčové změny v základních postojích k životní realitě // 3.1.4 Nové nároky na strukturu psychické autoregulace osobnosti // 3.2 Člověk v podmínkách proměnlivosti a změn ve světě práce - Milan Rymeš // 3.2.1 Proměnlivost práce, jejích podmínek a vztahů // 3.2.2 Nové pojetí pracovní kariéry // 3.2.3 Organizační změny // 3.3 Hodnocení pracovníků ve výkonové společnosti - Irena Wagnerová // 3.3.1 Současný přístup k problematice pracovního hodnocení // 3.3.2 Koncepce řízení výkonnosti // 3.3.3 Systémy hodnocení pracovní výkonnosti a řízení pracovní výkonnosti v současnosti užívané v České republice // 3.3.4 Současné a předpokládané trendy // 3.4 Role zaměstnávajících organizací ve vztahu práce-soukromí - Gabriela Svianteková // 3.4.1 Vymezení pracovně-rodinného konfliktu // 3.4.2 Důvody pro implementaci opatření přátelských k rodině // 3.4.3 Srovnání opatření využívaných v České republice a v ostatních zemích Evropské unie // 3.4.4 Bariéry ve sladování pracovního a rodinného života // 3.4.5 Význam prorodinné orientace firemní kultury // 3.5 Trendy v rozvoji nároků na výkon profese policejního vyšetřovatele - Hedvika Boukalová // 3.5.1 Vybrané nároky na profesi vyšetřovatele // 3.5.2 Sociální a komunikační dovednosti // 3.5.3 Vyšetřovatelské techniky a jejich rozvoj ve výkonu profese // Shrnutí // O autorech // Summary // Literatura // Věcný rejstřík // Jmenný rejstřík
(OCoLC)757676803
cnb002197100

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC