Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
259 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-029-2 (brož.)
Studie ; sv. 62
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000199228
Kapitola 1 -- Politické postoje k režimu a jeho institucím v Česku v letech 1996-2006: kontext, konceptualizace a měření -- 1.1. Stručná politická historie České republiky -- 1.2. Konceptuální rámec publikace -- 1.3. Metodologie -- ČASTI -- DIMENZE POSTOJŮ K POLITICKÉMU REŽIMU, JEHO INSTITUCÍM A AKTÉRŮM: ÚROVEŇ, VÝVOJ A ZDROJE -- Kapitola 2 -- Rekonceptualizace postojů k politickému režimu, jeho institucím a aktérům -- 2.1. Legitimita politického režimu jako stav mysli -- 2.2. Legitimita politického režimu versus spokojenost s držiteli moci aneb difúzní a specifická podpora -- 2.3. Tri dimenze postojů k politickému režimu a jeho institucím: legitimita, odcizení a nespokojenost -- 2.4. Legitimita režimu, politické odcizení a nespokojenost I: empirické prozkoumání -- 2.5. Legitimita režimu, politické odcizení a nespokojenost II: rekonceptualizace a empirické prozkoumání -- 2.6. Závěr -- Kapitola 3 ---
Legitimita demokratického režimu -- 3.1. Legitimita demokracie v české společnosti -- 3.2. Teoretická vysvětlení legitimity demokracie -- 3.3. Legitimita demokracie v jednotlivých podskupinách společnosti -- 3.4. Zdroje legitimity demokracie -- 3.5. Závěr -- Kapitola 4 -- Institucionální odcizení a individuální odcizení od politiky -- 4.1. Koncept politické efektivity -- 4.2. Vztah politické efektivity k politickému odcizení -- 4.3. Struktura politického odcizení -- 4.4. Stabilita politického odcizení v průběhu času -- 4.5. Teoretická vysvětlení politického odcizení -- 4.6 Politické odcizení v jednotlivých podskupinách společnosti -- a jeho zdroje 4.7. Závěr -- Kapitola 5 -- Politická nespokojenost -- 5.1. Politická nespokojenost konceptuální charakteristiky -- 5.2. Vývoj důvěry v politické instituce -- 5.3. Proměny spokojenosti s politikou v čase -- 5.4. Spokojenost s politikou vývoj v jednotlivých podskupinách ---
5.5. Teoretická vysvětlení politické nespokojenosti -- 5.6. Politická nespokojenost v jednotlivých podskupinách společnosti -- 5.7. Zdroje politické nespokojenosti -- 5.8. Závěr -- Kapitola 6 -- Zdroje jednotlivých postojových dimenzí: -- srovnání legitimity režimu, institucionálního -- a individuálního odcizení a politické nespokojenosti -- 6.1. Shrnutí výsledků dvourozměrných analýz -- 6.2. Shrnutí výsledků vícerozměrných analýz -- 6.3. Závěr -- ČÁST II -- DŮSLEDKY POSTOJŮ K POLITICKÉMU REŽIMU A JEHO INSTITUCÍM A AKTÉRŮM -- Kapitola 7 -- Důsledky jednotlivých postojových dimenzí: -- legitimita režimu, institucionální a individuální odcizení -- a politická nespokojenost -- 7.1. Důsledky ne/legitimity demokracie -- 7.2. Důsledky institucionálního a individuálního odcizení -- 7.3. Důsledky politické nespokojenosti -- 7.4. Srovnání důsledků postojů k politickému režimu a jeho institucím -- 7.5. Závěr ---
Kapitola 8 -- Stranická identifikace jako pravděpodobnost hlasování pro politickou stranu -- 8.1. Co je to stranická identifikace? -- 8.2. Měření stranické identifikace -- 8.3. Význam stranické identifikace -- 8.4. Stranická identifikace jako pravděpodobnost hlasování pro stranu -- 8.5. Závěr -- Kapitola 9 -- Důsledky nárůstu politické nespokojenosti a politického odcizení ve volebním chování v letech 1996-2006 -- 9.1. Vývoj stranické identifikace -- 9.2. Vztah stranické identifikace a politické nespokojenosti, politického odcizení a ne/legitimity -- 9.3. Vliv politické nespokojenosti, politického odcizení a legitimity režimu na volební účast -- 9.4. Vliv politické nespokojenosti na výběr strany -- 9.5. Závěr -- Kapitola 10. Závěr: Zrazení snu? -- 10.1. Postojové dimenze: stabilita, mírné změny a variabilita 10.2 Politické odcizení a nespokojenost: lék nebo nemoc? io.3.Zrazení snu o demokracii? -- Přílohy ---
Příloha 1: Informace o analyzovaných datových souborech Příloha 2: Znění otázek a informace o operacionalizaci konceptů používaných ve studii -- Literatura Summary -- Seznam tabulek, grafů a schémat Jmenný rejstřík Věcný rejstřík
(OCoLC)681494198
cnb002116634

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC