Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.3) Půjčeno:55x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 2011
547 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7298-418-3 (váz.)
Dějiny filosofie ; sv. 7
angličtina
Obsahuje chronologický přehled
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000199231
II. FILOSOF V PROSTŘEDÍ RENESANČNÍ KULTURY -- (Robert Black) -- Filosofie jakožto akademická disciplína -- na školách a universitách -- Filosofie a výuka gramatiky -- Výuka logiky, filosofie přírody, metafyziky a etiky -- Filosofie na humanistických školách, akademiích -- a šlechtických dvorech -- Přenos filosofických myšlenek -- III. HUMANISMUS, SCHOLASTIKA A RENESANČNÍ -- FILOSOFIE (James Hankins) -- Humanismus jakožto kulturní forma -- Scholastická kultura -- Problém „averroismu" -- Petrarkova kritika scholastiky -- Humanistické pojetí filosofie -- IV. ARISTOTELSKÁ TRADICE: KONTINUITA A PROMĚNY -- (Luca Bianchi) -- Nové překlady a „renesance" Aristotela -- Edice textů a textová kritika -- Nové hermeneutické zásady a hledání „historického Aristotela" Znovuobjevení řeckých komentátorů a přetrvávající vliv -- středověkých komentářů -- Konkurence s ostatními filosofickými tradicemi -- Vitalita aristotelské tradice v epoše renesance -- V. RENESANCE PLATÓNOVY FILOSOFIE -- (Christopher S. Celenza) -- Platónova díla -- Kontroverze -- Marsilio Ficino -- Po Ficinovi -- VI. RENESANCE HELLÉNISTICKÝCH FILOSOFIÍ -- (Jill Kraye) -- Stoicismus -- Epikúrejství -- Skepticismus -- VII. ARABSKÁ FILOSOFIE A AVERROISMUS -- (Dag Nikolaus Hasse) -- Averroova teorie intelektu -- Proroctví působením obrazivosti a proroctví silou vůle -- Spontánní plození a ontologie idejí -- Arabská filosofie a humanismus -- Renesanční
překlady arabských filosofických textů do latiny (1450-1700) -- VIII. JAK A PROČ PROVOZOVAT MAGII: FILOSOFICKÉ -- RECEPTY (Brian P. Copenhaver) -- Filosofie, fyziologie a medicína -- Geriatrie, astrologie a amulety -- Astrologie, magie a medicína -- IX. MIKULÁŠ KUSÁNSKÝ A NOVOVĚKÁ FILOSOFIE -- (Dermot Moran) -- „U bran nového věku" -- Život a dílo -- Kusánský a filosofie -- Boží nekonečnost -- Shoda protikladů -- Závěr -- X. LORENZO VALLA A ROZMACH HUMANISTICKÉ -- DIALEKTIKY (Lodi Nauta) -- Humanismus a scholastika -- LorenzoValla -- Rudolph Agricola -- XI. NESMRTELNOST DUŠE (Paul Richard Blum) -- Vymezení renesanční diskuse o nesmrtelnosti duše -- Od florentského koncilu po Ficina -- Nicoletto Vernia a padovská reakce na „averroismus" -- Pietro Pomponazzi a zpochybnění křesťanské orthodoxie Reakce na Pomponazziho: Contarini, Spina, Fiandino, -- Nifo, Javelli -- Spor o nesmrtelnost duše ve španělské scholastice auDescarta -- XII. FILOSOFIE A KRIZE VÍRY (Peter Harrison) -- Filosofie a reforma dogmatu -- Vnější autority, víra a svědomí jednotlivce -- Intelektuální dluhy: humanismus a scholastika -- Filosofický odkaz -- XIII. ŠPANĚLSKÁ SCHOLASTIKA (John P. Doyle) -- Francisco de Vitoria o mravnosti dobývání -- a o spravedlivé válce -- Domingo Soto (1494-1560) -- Raná jezuitská filosofie -- Francisco Suárez (1548-1617) -- Luis de Molina (1536-1600) -- Pyrenejští dominikáni z období pozdní renesance -- Jezuitští
filosofové a theologové v období pozdní renesance Španělská scholastika mimo území Pyrenejského poloostrova -- Španělská scholastická filosofie v Novém světě -- Závěr -- XIV. OBRAZ KOSMU: NOVÉ PŘEDSTAVY, NOVÉ VIZE -- (Miguel A. Granada) -- Bernardino Telesio (1509-1588) -- Francesco Patrizi (1529-1597) -- Giordano Bruno (1548-1600) -- Tommaso Campanella (1568-1639) -- Závěr -- XV. ORGANIZACE VĚDĚNÍ (Ann M. Blairová) -- Klasifikace oborů -- Organizace faktů v historii a přírodovědě -- Organizace věcí -- Shrnutí -- XVI. HUMANISTICKÁ A SCHOLASTICKÁ ETIKA -- (David A. Lines) -- Dva přístupy k výuce etiky -- Pokroky v chápání Aristotelových spisů -- Smiřování pohanské a křesťanské etiky -- Vývoj národních a konfesijních tradic ve výuce etiky -- Některé klíčové otázky renesanční etiky -- XVII. VLADAŘ JAKO FILOSOFICKÝ PROBLÉM -- (Eric Nelson) -- Problém vladařské ctnosti -- První republikánská alternativa: novořímská tradice -- Druhá republikánská alternativa: řecká tradice -- Machiavelli -- Teorie absolutismu: Bodin -- XVIII. VÝZNAM RENESANČNÍ FILOSOFIE (James Hankins) Dodatek. Stručné životopisy renesančních filosofů
(OCoLC)730407866
cnb002173438

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC