Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.5) Půjčeno:47x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
262 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3815-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-7532-6 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 239-242 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000199240
1 Vyšetřovací techniky // 1.1 Laboratorní vyšetření // 1.1.1 Základní laboratorní vyšetření a technika odběru krve (Tomáš Zima) // 1.1.2 Odběr materiálu pro patomorfologické vyšetření (Ctibor Povýšil) // 1.1.3 Haemoccult test (Kristián Chrz) // 1.1.4 Bakteriologické vyšetření v chirurgických oborech (Anna Jedličková) // 1.2 Zobrazovací vyšetření // 1.2.1 Radiologie na operačním sále (Josef Hořejš) // 1.2.2 Zobrazovací a intervenční metody v diagnostice chorob prsu (Jan Daneš) // 1.2.3 Bedside ultrasonografie (Jan Matek) // 1.3 Endoskopické vyšetření , // 1.3.1 Endoskopie, péče o endoskopy (Radan Brůha) // 1.3.2 Endoskopie horní části gastrointestinálního traktu, žlučových // cest a pankreatu (Jaromír Petr týl) // 1.3.3 Endoskopie dolní části gastrointestinálního traktu (Oldřich Paul) // 1.3.4 Videolaparoskop (Zdeněk Krška) // 1.3.5 Endoskopie v urologii, močové katétry, cévkování (Vít Vachalovský, Tomáš Hanuš, Ivan Pavlík, Květoslav Novák) // 2 Vybavení operačních sálů // 2.1 Operační sály, systémy vzduchotechniky a klimatizace (Jan Kratochvíl) // 2.1.1 Systém vestavěných operačních sálů // 2.1.2 Integrované operační sály // 2.1.3 Hybridní operační sály // 2.2 Operační stoly a osvětlení operačních sálů (Vladimír Frýba) // 2.2.1 Operační stoly // 2.2.2 Osvětlení operačních sálů // 2.3 Základní chirurgické nástroje (Michaela Schneiderová) // 2.4 Rouškování a operační oděvy (Gabriela Opatřilová) // 2.5 Šicí materiály, jehly a síťky (David Hoskovec) // 2.5.1 Šicí materiály // 2.5.2 Chirurgické jehly // 2.5.3 Síťky // 2.6 Staplery (Robert Hvizd) // 2.6.1 Lineární staplery // 2.6.2 Lineární katry // 2.6.3 Cirkulární staplery // 2.6.4 Endostaplery // 2.6.5 Staplery pro fixaci síťky při operaci kýl (tříselné, incizionální) //
2.6.6 Kožní staplery // 2.7 Hygiena rukou (Michaela Schneiderová) // 2.7.1 Hygienická dezinfekce rukou // 2.7.2 Mechanické mytí rukou jako součást osobní hygieny // 2.7.3 Mechanické mytí rukou před chirurgickou dezinfekcí rukou // 2.7.4 Chirurgická dezinfekce rukou // 2.7.5 Používání rukavic // 3 Operační techniky // 3.1 Břišní chirurgie // 3.1.1 Léčba stenóz gastrointestinálního traktu s použitím stentů (Jaromír Petrtýl) // 3.1.2 Rektoskopie, anoskopie, rektoromanoskopie (Dušan Schmidt) // 3.2 Hrudní chirurgie // 3.2.1 Mediastinoskopie a torakoskopie (Rudolf Demeš) // 3.2.2 Tracheotomie (Petr Rambousek) // 3.3 Úrazová chirurgie // 3.3.1 Osteosyntéza (Petr Baňař, Josef Kraus) // 3.3.2 Endoprotetika (Karel Kudrna, Filip Burget) // 3.3.3 Artroskopie (Filip Burget) // 3.4 Srdeční chirurgie (Jan Tošovský) // 3.4.1 Operační přístupy a typy operací // 3.4.2 Operační přístroje, pomůcky, nástroje a zařízení // 3.5 Cévní chirurgie (Michal Semrád) // 3.5.1 Biologické cévní náhrady // 3.5.2 Umělé cévní náhrady // 3.6 Neurochirurgie neuronavigace (Vladimír Chlouba) // 3.7 Gynekologie instrumentárium gynekologických operací (Jaroslav Feyereisl) // 4 Laparoskopické techniky // 4.1 Laparoskopické operační techniky (Lubomír Martínek, Jan Dostalík) // 4.1.1 Typy laparoskopických operací // 4.1.2 Laparoskopické stehy a technika šití // 4.2 Robotická chirurgie (Miroslav Ryska, Daniel Langer, Karla Rodákova) // 4.2.1 Vývoj robotických systémů // 4.2.2 Indikace robotem asistovaných výkonů // 4.2.3 Srovnání laparoskopického a robotem asistovaného laparoskopického výkonu // 4.2.4 Situace v České republice // 4.3 Pokročilá miniinvazivní chirurgie NOTES a SILS (Zdeněk Krška) // 5 Intenzivní péče // 5.1 Chirurgická intenzivní péče mechanická plicní ventilace a monitorace (David Charvát) //
5.1.1 Mechanická plicní ventilace // 5.1.2 Monitorování v intenzivní medicíně // 5.2 Antimikrobiální profylaxe chirurgických výkonů (Anna Jedličková) // 5.2.1 Zásady antimikrobiální chirurgické profylaxe // 5.2.2 Výběr antibiotik k profylaxi chirurgických výkonů // 5.3 Hemoeliminační metody (Jana Lachmanová) // 5.3.1 Hemodialýza // 5.3.2 Peritoneální dialýza // 5.3.3 Hemofiltrace // 5.3.4 Hemodiafiltrace // 5.3.5 Hemoperfuze // 5.3.6 Plazmaferéza // 5.3.7 Kontinuální metody // 5.4 Prevence žilní tromboembolické nemoci v chirurgických oborech (Tomáš Kvasnička) // 5.4.1 Význam, prevalence a patofyziologie žilní tromboembolické nemoci // 5.4.2 Prostředky tromboprofylaxe v chirurgických oborech // 5.4.3 Význam prevence a profylaxe žilní tromboembolické nemoci. 5.5 Hemostáza (Jan Ulrych) // 6 Speciální péče // 6.1 Stomické pomůcky (Dagmar Škochová, Veronika Zachová) // 6.1.1 Indikace k založení stomie // 6.1.2 Dělení stomií // 6.1.3 Stomické pomůcky a příslušenství k ošetřování stomií // 6.1.4 Postup ošetřování stomie se stomickými pomůckami // a příslušenstvím // 6.1.5 Příslušenství // 6.1.6 Komplikace stomií // 6.2 Intravenózní katétry (Čestmír Neoral, Dušan Klos) // 6.2.1 Periferní žilní katétr // 6.2.2 Centrální žilní katétr // 6.3 Speciální sondy (Čestmír Neoral, Dušan Klos) // 6A Drény (Roman Fraško) // 6.4.1 Dělení a vlastnosti drénů // 6.4.2 Drenáž dutiny břišní // 6.4.3 Drenáž hrudníku // 6.4.4 Drenáž mediastina // 6.5 Kompresivní pomůcky (Stanislav Trča) // 6.6 Chronické kožní defekty (Dagmar Škochová, Romana Mrázová, Jiří Hubík) // 6.6.1 Fáze hojení rány // 6.6.2 Infekce a chronický defekt // 6.6.3 Klasifikace rány // 6.6.4 Obvazový materiál // 6.6.5 Způsoby ošetření ran // 6.7 Využití počítačů v medicíně (Kristián Chrz)
(OCoLC)746836656
cnb002190240

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC