Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
197 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7419-034-6 (brož.)
Studijní texty ; sv. 49. Učebnice pro obor sociální práce ; sv. 12
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000199248
Kapitola i. Sociálněpsychologický kontext prostředí internetu ve vztahu k internetovému poradenství | 17 -- 1.1 K historii internetu | 18 -- 1.2 Co internet dává a bere | 19 -- 1.3 Přitažlivost internetu | 23 -- 1.4 Dopad internetové komunikace | 24 -- 1.5 Poradenství prostřednictvím internetu | 26 -- Kapitola 2. Definice a pojetí internetového poradenství | 31 -- 2.1 Vývoj definic internetového poradenství z prostředí linek důvěry | 31 -- 2.2 Definice internetových aktivit na poli poradenství v zahraničí | 34 -- 2.3 Základní principy internetového poradenství | 35 -- Kapitola 3, Formy internetového poradenství | 37 -- 3.1 Poradenství prostřednictvím e-mailu | 37 -- 3.2 Poradenství prostřednictvím přenosu zpráv z internetových stránek | 38 -- 3.3 Poradenství prostřednictvím chatu | 38 -- 3.4 Poradenství prostřednictvím VOIPu (telefonování přes internet) | 39 -- 3.5 Poradenství prostřednictvím videokonference | 40 ---
Kapitola 4. Internetové poradenství v zahraničí | 42 -- 4.1 Internetové poradenství v USA | 42 -- 4.2 Internetové poradenství ve Velké Británii | 44 -- 4.3 Internetové poradenství v německé jazykové oblasti | 47 -- 4.4 Závěr | 49 -- Kapitola 5. Současný stav internetového poradenství v ČR | 50 -- 5.1 Vývoj internetového poradenství | 50 -- 5.2 Základní terminologie | 52 -- 5.3 Pohled na aktuální stav internetového poradenství v ČR | 54 -- 5.4 Procesy umožňující rozvoj internetového poradenství | 58 -- Kapitola 6. Internetové poradenství jako sociální služba | 60 -- 6.1 Internetové poradenství v kontextu zákona o sociálních službách | 60 -- 6 | 6.2 Spektrum možného uplatnění internetového poradenství | 62 -- Kapitola 7. Specifika prostředí linek důvěry | 65 -- 7.1 Obecné principy linek důvěry | 65 -- 7.2 Přínos linek důvěry českému prostředí internetového poradenství | 66 ---
7.3 Specifika poradenského procesu v internetovém poradenství z hlediska pracovníka | 67 -- Kapitola 8. Mýty o internetovém poradenství | 69 -- 8.1 Vyjasnění základních pojmů | 69 -- 8.2 Nejběžnější mýty o internetovém poradenství z obecného hlediska | 70 -- 8.3 Nejběžnější mýty o internetovém poradenství z hlediska klientů (v kontextu převážně e-mailového poradenství) | 72 -- Kapitola 9. Hranice a možnosti internetového poradenství | 78 -- 9.1 Nevýhody | 78 -- 9.2 Výhody | 79 -- 9.3 Co a kam internetové poradenství nemůže | 80 -- 9.4 Internetové poradenství může | 81 -- Kapitola 10. Typologie e-mailových kontaktů | 84 -- 10.1 Rozdělení e-mailových kontaktů | 84 -- 10.2 Informativní e-maily | 85 -- 10.3 Testovací a zneužívající e-maily | 88 -- 10.4 Poradenské e-maily | 92 -- 10.5 Naléhavé e-maily | 99 -- Kapitolám. Metodika internetového poradenství | 103 -- 11.1 Proces e-mailové výměny klient poradna | 103 ---
"11.2 Čtyři pilíře odpovědi klientovi | 106 -- n.3 Zakázka v internetovém poradenství | 110 -- n.4 Další metodická doporučení | 118 n.5 Investice v e-mailové výměně | 120 -- Kapitola 12. Specifické situace a postupy v internetovém poradenství | 122 -- 12.1 Nestandardní postup v internetovém poradenství | 122 -- 12.2 Reakce internetové poradny na nestandardní typy kontaktů | 123 -- 12.3 Nestandardní požadavky na internetovou poradnu | 125 -- 12.4 Další specifické situace | 126 -- Kapitola 13. Právní aspekty internetového poradenství | 128 -- 13.1 Internetové poradenství v kontextu zákona o sociálních službách | 128 -- 13.2 Ochrana osobních údajů | 128 -- 13.3 Oznamovací povinnost | 131 -- 13.4 Poskytování informací jiným institucím a plnění oznamovací povinnosti | 133 -- 13.5 Souhrn tématu | 134 -- Kapitola 14. Etika internetového poradenství | 136 -- 14.1 Náhled | 136 ---
14.2 Tvůrci etiky v rámci internetového poradenství | 138 -- 14.3 Etický kodex internetové poradny (neboli „iKodex") | 140 -- 14.4 Nároky vyplývající z iKodexu | 142 -- Kapitola 15. Supervize internetového poradenství | 146 -- 15.1 Pojem supervize | 146 -- 15.2 Formy supervize | 147 -- 15.3 Kvalifikační předpoklady supervizora | 149 -- 15.4 Supervize realizovaná v internetovém poradenství | 149 -- 15.5 Specifika supervize internetového poradenství | 155 -- 15.6 Etika supervize internetového poradenství | 156 -- Kapitola 16. Osobnost pracovníka internetové poradny | 158 -- 16.1 Osobnost pracovníka internetové poradny linky důvěry v legislativním kontextu | 159 -- 16.2 Nároky na pracovníka internetové poradny linky důvěry vyjádřené profesní zastřešující organizací | 159 -- 16.3 Pracovník internetové poradny jako pracovník pomáhajících profesí | 160 -- 16.4 Výbava pracovníka internetové linky důvěry | 160 ---
16.5 Fenomén osamělosti poradce | 164 -- Kapitola 17. Požadavky na pracoviště internetové poradny | 166 -- 17.1 Procedurálně-organizační požadavky | 166 -- 17.2 Personální požadavky pracoviště | 171 -- 17.3 Provozně-materiální požadavky | 173 -- Kapitola 18. Pasivní poradenství | 178 -- 18.1 Vymezení pasivního poradenství | 178 -- 18.2 Hlavní cíl pasivního poradenství | 179 -- 18.3 Druhy poskytovaných informací | 180 -- 8 | 18.4 Širší cíle a možnosti pasivního poradenství | 182 18.5 Další poznámky k pasivnímu poradenství | 184 -- Závěr | 186
(OCoLC)693937537
cnb002132814

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC