Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Martin : Osveta, c2010
142 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-347-9 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
000199267
Predhovor 7 // Zoznam skratiek 8 // Úvod 9 // 1 Manažment 11 // 1.1 Vymedzenie pojmu manažment 11 // 1.2 Teoretické prístupy k manažmentu 15 // 1.2.1 Novodobé prístupy v manažmente 15 // 2 Úvod do manažmentu zdravotníctva 23 // 2.1 Verejná správa na úseku zdravotníctva 23 // 2.2 Zdravotnícke zariadenia 26 // 2.3 Zdravotnícke povolania 30 // 2.4 Zdravotné poistenie 33 // 3 Manažéri v zdravotníctve 37 // 3.1 Manažérske roly zdravotníckeho manažéra 38 // 3.2 Osobnostné vlastnosti zdravotníckeho manažéra 41 // 3.3 Manažérske schopnosti pri plnení verejnozdravotníckej funkcie 44 // 3.4 Činnosti manažérov verejného zdravotníctva 45 // 3.4.1 Manažment služieb 45 // 3.5 Finančný manažment 47 // 3.6 Manažment ľudských zdrojov 55 // 4 Manažérske funkcie v zdravotníctve 61 // 4.1 Manažérske funkcie vo verejnom zdravotníctve 61 // 4.1.1 Plánovanie 62 // 4.1.2 Organizovanie 68 // 4.1.3 Vedenie ľudí 72 // 4.1.4 Kontrola 75 // 5 Manažérstvo kvality služieb 89 // 5.1 Všeobecná charakteristika poznatkov vývoja kvality 91 // 5.1.1 Charakteristika pojmu kvalita 92 // 5.2 Služby a ich teoretické vymedzenie 94 // 5.2.1 Špecifické znaky služieb 97 // 5.3 Kvalita služieb 98 // 5.3.1 Základné pojmy riadenia kvality služieb 100 // 5.3.2 Dimenzie kvality služieb 101 // 5.4 Orientácia na zákazníkov v službách 102 // 5.4.1 Vymedzenie pojmu spokojnosť zákazníkov 103 // 6 Súčasná prax aj ej prístupy k riadeniu kvality 108 // 6.1 Vybrané prístupy k riadeniu kvality 108 // 6.2 Medzinárodné systémové modely kvality v zdravotníctve 111 // 6.2.1 Model podnikateľskej výnimočnosti EFQM 112 // 6.2.2 Súbor noriem kvality ISO radu 9000 117 // 6.3 Model zlepšovania kvality služieb 121 // 6.4 Zdravotníctvo z hľadiska riadenia kvality 126 // 6.4.1 Európsky spotrebiteľský index zdravotnej starostlivosti 127 // Záver 130 // Zoznam bibliografických odkazov 131 // Prílohy 138

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC