Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Referát, resumé
Jubilejní sborník
Biografie
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
275 s. : il., mapy, plány ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-081-4 (váz.)
čeština, angličtina, polština
Část. přeloženo z angličtiny a polštiny
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000199270
EVA DOLEŽALOVÁ PETR MEDUNA Slovo na úvod 9 -- L POHANÉ I KŘESŤANÉ -- JIŘÍ SLÁMA -- Nejstarší kontakty Čech s křesťanským světem 13 -- NAĎA PROFANTOVÁ -- Nové poznatky o archeologicky zjistitelných projevech pohanství v českých zemích 21 -- JAN MARIK -- Ecclesia lignea, memoria nebo něco úplně jiného? 40 -- PETER BAXA -- Vývoj sídelných struktur polohy %a jazerom pri sv. Margite v 9 10. storočí (k organizácii zázemia mikulčického hradiska) 46 -- JAN K1ÁPŠTĚ -- O rané šlechtě v českých zemích. Malý náčrt velkého tématu 61 -- TOMÁŠ VELÍMSKÝ -- Exegi monumentum. Svědectví pozdně románského tribunového kostela sv. Mikuláše v Potvorově 67 -- JANA MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ -- Nové směry ve výzkumu raně středověké architektury 85 -- II. CHRISTIANIZACE A SVĚT KLÁŠTERŮ -- MAREK DERWICH -- Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy 101 ---
PETR CHARVÁT -- Nevyzpytatelné cesty Pane: příchod křesťanství k polabským Slovanům 111 -- KATEŘINA CHARVÁTOVÁ -- Berno %e Schwerinu, šiřitel křesťanské víry u slovanských Obodritů a Ránu 122 -- ROMAN KŘIVÁNEK-JAN FROLÍK-JAN MUSIL -- Geofyzikální průzkum areálu zaniklého benediktinského kláštera v Podlaficích, okr. Chrudim 12$ -- MARTIN WIHODA -- Klášter Panny Marie a svatého Jiří ve Střelné. Pokus o návrat k jednou ji%spatřenému 138 -- PAVEL KOUŘIL -- Soubor terakotových reliéfne zdobených dlaždic Z kláštera Panny Marie a sv. Jiří ve Střelné 1451 -- III. SVATÍ, POSVÁTNÉ A PROFÁNNÍ -- SVERRE BAGGE -- Kralování svatého mučedníka. Theodoricus Monachus o sv. Olafovi Norském 155 -- JOSEF ŽEMLIČKA -- Pražský kámen a koruna králů v legitimizační symbolice přemyslovské epochy 169 -- ZDENĚK DRAGOUN -- První mučedníci vládnoucího rodu. Úvaha nad přemyslovskou martyrologií 181 -- EVA DOLEŽALOVÁ ---
Svěcení biskupů ve světle středověkých pontifikálů české provenience 188 -- MARTIN NODL -- Ďábel světcem spoutaný 197 -- MILENA BRAVERMANOVÁ -- Mitra z hrobu „ctihodného Bernarda, biskupa pražského " 204 -- ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ -- Lidská stavební a ochranná obci z hradu Rokštejna 223 -- LUBOŠ POLANSKÝ -- Jména mincmistrů na českých denárech přelomu 10. a 11. století 236 -- FRANTIŠEK ŠMAHEL -- Divý mu% na Sázavě a jeho příbuzní v horním Porýní. Drobná etuda o středověkém romantismu 247 -- JAROSLAVA MARKOVÁ -- Bibliografie prací prof. PhDr. Petra Sommera, D Se 258 -- Resumé 268 -- Rejstřík 270
(OCoLC)746836728
cnb002192087

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC