Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Smíšené literární formy
Biografie
Vyd. 1.
V Ostravě : Krajský národní výbor, 1954
140 s., [38] s. obr. příl. : il.

objednat
Fotografie, básně a referátové stati informují o výstavbě ostravského průmyslu, zemědělství, sociálních poměrech, o organisování vzorné výživy, péči o bydlení pracujících, o vymoženostech zdravotnictví v Ostravském kraji a o odborném a politickém růstu ostravského školství.
000199336
Zkrácený záznam
Petr Bezruč: Stužkonoska modrá // František Hajda: Devět let práce národních výborů na Ostravsku // Josef Kotas: Ostrava kdysi a dnes // Vojtěch Martínek: Symfonie života ...19 // Výstavbou průmyslu к socialismu ...20 // Uhlí základem průmyslu ...21 // Ostravská ocel nejpřednejsím produktem ...23 // Karvínsko — další těžiště průmyslu ...24 // Místecko v průmyslu a zemědělství ...97 // Třinec — centrum ceskotěšínského okresu ...30 // Frenštátsko místem odpočinku pracujících ...31 // Novojicko — výroba světových značek aut ...32 // Bílovecké obilnaření a butovické vagónky ...34 // Hlučínsko úrodných polí a dobrých zedníků ...36 // Opavsko místem vyspělého lehkého průimyslu ...37 // Krnovsko — okres zemědělských i průmyslových možností ...40 // Vitkovsko na cestě k zemědělské velkovýrobě ...49 // Čest práci budovatelům pětiletky! ...43 // Vilém Závada: Ostravské panorama ...45 // Zemědělství Ostravského kraje ...47 // Cestou jednotných zemědělských družstev ....48 // Rozvoj mechanisace a budování JZD ...52 // Zvyšujeme výrobu na polích ...56 // Živočišnou velkovýrobou k novým, úspěchům ...58 // Za úspěchy v lesním hospodaření ...59 // Pro odborné vzdělání rolníka // Státní statky vzorem socialistické zemědělské velkovýroby ...63 // Za vším stojí člověk ...64 // Fran Směja: Dopis do ciziny // Sociální poměry dříve a dnes ...68 // Péče o děti zaměstnaných matek ...71 // Život učňů za kapitalismu a dnes ...72 // Péče o rodinné příslušníky vojáků ...74 // Státní půjčky novomanželům ...75 // Pro spokojenost ve stáří a invaliditě ...77 // Vzorná výživa — spokojenost lidu ...8? // Organisace obchodu v období 5LP 84 // Výstavba obchodních jednotek v sídlištích ...89 // 
Péče о bydlení pracujících // Dopravní poměry na Ostravsku // Využití akce 5 M // Nemocniční ústavy // Rozpočty národních výborů kdysi a dnes // Cesta ke zdraví // Prodlužujeme lidský věk // Organisační změny ve zdravotnictví // Výstavba ve zdravotnictví // Nemocniční zanzení // Odborné ústavy léčebné a ošetřovací // Péče o ženu a dítě // Zdravotní péče školní mládeži // Pomoc zaměstnaným matkám // Péče o ženu a ochrana matek // Ambulantní zanzení léčebné preventivní péče // Zdravotní a hygienická péče na KHKG // Péče o nemocné TBC a boj proti nákaze // Zuby základ našeho zdraví // Boj proti rakovině // Boj proti alkoholismu // Péče o zdravotní tělovýchovu // Péče o venkov // Transfusní služba // Osvěta pomáhá zdrca/i // Distribuce léčiv // Záchranná služba // Kádry především // Bohumil Marek: V nový život // Za nového socialistického člověka // Některé výsledky práce na školách Péče o odborný a politický růst učitelů // Výstavba školství v pětiletce // Studium na Vysoké škole báňské // S kulturou a osvětou mezi lid // Jak vláda pečuje o kulturní život pracujících dnes // Tělesná výchova a sport // Požární ochrana
(OCoLC)85183546
cnb000422381

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC