Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
2., opr. vyd.
Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, c2008
87 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87218-18-1 (brož.)
"Vydáno v rámci projektu Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny"--Tiráž
Obsahuje bibliografie
000199511
Úvod o projektu -- Uvedení do problematiky -- Metodická doporučení -- Základní vymezení typů sluchových vad -- Možnosti vzdělávání žáků a studentů s vadou sluchu v ČR -- Situace do roku 1991 -- Situace po roce 1991 -- Přístupy k výchově a vzdělávání žáků a studentů s vadami sluchu -- Přístup monolingvální/monokulturní -- Přístup bilingvální/bikulturní -- Totální komunikace -- Vzdělávání v institucích a zařízeních -- určených pro děti a studenty s vadami sluchu -- Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené -- Střediska rané péče -- Typy škol pro děti a studenty s vadami sluchu a jejich zařazování do škol -- Internáty -- Integrované vzdělávání dětí a studentů s vadou sluchu -- Individuální integrované vzdělávaní žáků a studentů -- s vadou sluchu na běžných školách -- Skupinové integrované vzdělávaní žáků a studentů -- s vadou sluchu na běžných školách -- Individuální vzdělávací plán (program) -- Studenti s vadami sluchu a možnosti jejich studia na vysokých školách -- Komunikace učitelů na školách pro žáky a studenty s vadami sluchu -- Role neslyšících pedagogů ve vzdělávání žáků a studentů s vadou sluchu -- Legislativní rámec vzdělávání osob s vadami sluchu -- Výchova a vzdělávání žáků s vadami sluchu ve Švédsku -- Závěr -- Příloha: Seznam internetových odkazů -- na stránky škol pro studenty s vadami sluchu -- Mateřské,
základní a střední školy -- Vysoké školy -- Použitá a doporučená literatura -- SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V ČR -- O autorce -- O České komoře tlumočníků znakového jazyka
(OCoLC)316674336
cnb001810833

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC