Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2008
288 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-1881-8 (brož.)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 276-281 a rejstřík
000199529
KAPITOLA 1 -- NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI -- VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY -- Kdo dělá co aneb jak to chodí PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK -- Tiskový rastr princip reprodukce tónového obrazu -- Autotypický a stochastický rastr Hustota tiskového rastru Tvar tiskového bodu Natočení rastru a moiré Princip reprodukce barev -- Aditivní a subtraktivní míšení barev RGB versus CMYK Zdůvodnění použití černé barvy proč CMY K? Výtažkování -- Generování černé metody UCR a GCR Přímé barvy a HiFi tisk Specifika tiskového procesu -- Soutisk -- Nárůst tiskového bodu -- Užitečný tónový rozsah minimální a maximální tiskový bod Celkové pokrytí ZHOTOVENÍ TISKOVÉ FORMY Osvitová jednotka Rozlišení osvitu NÁTISK, NÁHLED TISK Ofset -- Ofset, nebo raději digitální tisk? Flexotisk Hlubotisk Sítotisk -- Knihtisk Digitální tisk ---
Digitální tisk (bezdotykový) a jeho specifika DOKONČOVACÍ ZPRACOVÁNÍ Řezání Skládání Snášení Vazba -- Měkké vazby -- Tuhé vazby -- Ostatní operace dokončovacího zpracování -- Rýhování Výsek -- Děrování a perforace Ražba -- Laminace a lakování Vliv dokončovacího zpracování na předtiskovou přípravu -- Čistý formát tiskoviny -- Spadávka a bezpečná vzdálenost -- Pozor na objekty přesahující na sousední stránku -- Vyřazování archová montáž PAPÍR -- Vlastnosti papíru -- Směr výroby papíru (směr vlákna) -- Plošná hmotnost papíru a tloušťka papíru -- Druhy papíru Formáty papíru -- KAPITOLA 2 -- PODKLADY -- OBRAZOVÉ PODKLADY Fyzické předlohy -- Obecné požadavky Dělení fyzických předloh Tónové předlohy Pérovky Předlohy v digitální podobě Rozlišení -- Komprese obrazu Šum -- Barevnost -- Fotobanky TEXTOVÉ PODKLADY Součásti rukopisu Předpis sazby -- Zásady při pořizování rukopisů ---
Obecná pravidla Psaní interpunkce Pomlčka a spojovník Čísla -- Matematika a jednotky Ostatní Automatické opravy -- Předzpracování rukopisu v textovém editoru -- Opravy pomocí funkce Najít a nahradit Znakové a odstavcové styly -- KAPITOLA 3 -- BITMAPOVÉ OBRÁZKY -- BAREVNÁ HLOUBKA SKENOVÁNÍ -- Princip snímání -- Skenery a jejich parametry -- Obecný postup skenování ÚPRAVY BITMAPOVÝCH OBRÁZKŮ ROZLIŠENÍ -- Rozlišení bitmapového obrázku pro tisk -- Převzorkování -- Rozlišení skenování Skenování pérovek NASTAVENÍ BÍLÉHO A ČERNÉHO BODU-PRÁCE S HISTOGRAMEM ÚPRAVA KONTRASTU A JASU GRADAČNÍ KŘIVKA ÚPRAVY BAREVNOSTI -- Korekce barev pomocí šedé -- OSTŘENÍ -- Doostřit (Unsharp Mask) Chytré zostření -- Negativní jevy při použití ostřicích filtrů Jak moc ostřit? -- Rozostření a odstranění šumu z obrázku DUPLEX, TRIPLEX, KVADRUPLEX VHODNÉ OBRAZOVÉ FORMÁTY PRO UKLÁDÁNÍ -- KAPITOLA 4 -- KŘIVKOVÁ GRAFIKA ---
ZÁSADY PRÁCE PRÁCE S BARVAMI -- Bohatá černá RASTROVÉ EFEKTY -- VHODNÉ OBRAZOVÉ FORMÁTY PRO UKLÁDÁNÍ PŘETISK A TRAPPING -- Přetisk -- Trapping -- Jak se trapping provádí prakticky -- KAPITOLA 5 -- SAZBA A ZLOM -- ZÁSADY PRÁCE -- Geometrie stránky PRÁCE S BARVAMI -- PŘETISK A TRAPPING VE ZLOMOVÉ APLIKACI TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA Dělení slov -- Dělení slov v aplikacích Parchanty sirotci a vdovy Stránkový a řádkový rejstřík Mezislovní mezery v sazbě do bloku Nerozdělitelné mezery STYLY -- Odstavcové a znakové styly -- Vnořené styly Import textu a převod stylů Objektové styly PRŮHLEDNOST -- Sloučení průhledností -- Nastavení sloučení průhledností Zásady při práci s průhledností -- KAPITOLA 6 -- SPRÁVA BAREV COLOR MANAGEMENT -- BARVOVÉ PROSTORY ---
Závislé barvové prostory Barvové prostory RGB Barvové prostory CMYK Nezávislé barvové prostory JAK SPRÁVA BAREV FUNGUJE PROFILY ICC ZÁKLAD SPRÁVY BAREV Jak získat profil? Profil monitoru Profil skeneru Profily výstupních zařízení -- Profily tiskových podmínek Pracovní prostor RGB MODUL SPRÁVY BAREV METODY PŘEPOČTU GAMUTŮ -- Perceptuální (fotografická) transformace Relativní kolorimetrická transformace Absolutní kolorimetrická transformace Saturační (sytostní) transformace SPRÁVA BAREV V AKCI -- Přiřazování a vkládání profilů Převod pomocí profilů Pracovní postupy RGB a CMYK workflow SPRÁVA BAREV V APLIKACÍCH ADOBE Adobe Photoshop Nastavení barev Dialog Chybějící profil -- KAPIT0LA7 -- POČÍTAČOVÉ PÍSMO FONTY -- FORMÁTY FONTŮ -- PostScript Type 1 a TrueType -- OpenType a jeho typografické možnosti STRUKTURA FONTU -- Kerning -- Hinting SPRÁVA FONTŮ -- DISTRIBUCE A AUTORSKÁ PRÁVA VÝBĚR PÍSMA -- KAPITOLA 8 -- VÝSTUP ---
PROČ PDF? -- Standardy PDF/X -- PDF/X-la:2001 JAK VYTVOŘIT KOREKTNÍ TISKOVÉ PDF? Závěrečná kontrola dokumentu Tvorba tiskového souboru -- Nastavení postscriptového ovladače Vlastní tvorba PDF -- Obecné nastavení a geometrie stránky -- Tiskové značky a spadávka -- Nastavení výstupu -- Obrazy a písma -- Správa barev a sloučení průhledností -- Nastavení Acrobat Distilleru Všeobecné Obrazy Písma Barvy Další volby Standardy -- Kontrola PDF před odesláním do tiskárny KOMUNIKACE S TISKÁRNOU A PŘEDÁVÁNÍ DAT Výběr tiskárny -- Co potřebujeme vědět od tiskárny Předávání dat

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC