Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2010
268 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-251-3032-2 (brož.)
Obsahuje rejstřík
000199532
Instalace a nastavení programu -- 1 Zkontrolujte verzi svého programu -- 2 Kdy a proč aktualizovat -- 3 Kde získat aktuální verzi -- 4 Co je v poslední verzi nového -- 5 Jak program nainstalovat -- 6 Jak změnit jazykovou verzi -- 7 Přenosná verze mějte GIMP stále při ruce -- 8 Jak používat nápovědu -- 9 Co je Tip dne a jak jej zobrazit -- 10 Co udělat, když se nápověda nezobrazuje -- 11 Jak nainstalovat nápovědu -- 12 Jak nainstalovat zásuvné moduly -- 13 Jak nainstalované moduly zkontrolovat -- 14 Jak zásuvné moduly používat -- 15 Jak pracovat s okny -- 16 Jak přepnout do celoobrazovkového režimu -- 17 Jak uložit uspořádaná okna -- 18 Jak uložit nebo obnovit změny v nastavení programu -- 19 Jak uložit nebo obnovit změny v nastavení nástrojů -- 20 Jak obnovit výchozí nastavení všech filtrů -- 21 Jak obnovit nefunkční skripty a moduly -- 22 Co jsou skripty a jak je používat 2 3 Jak skripty nainstalovat ---
24 Jak vytvořit vlastní skript -- 25 Jak používat klávesové zkratky -- 26 Jak vytvořit vlastní klávesové zkratky -- 2 7 Jak zpracovat soubor RAW -- 28 Jak konvertovat soubor RAW do GIMPu -- 29 Co udělat když je program nestabilní -- 30 Jak nastavit vyrovnávací paměť dlaždic -- 31 Jak uvolnit operační paměť v průběhu práce -- 32 Jaké formáty jsou podporovány -- Základní postupy a nastavení nástrojů -- 33 Jak načíst snímky z fotoaparátu nebo skeneru -- 34 Jak načíst snímky ze zdroje, který nebyl rozeznán -- 3 5 Jak otevřít uložený obrázek -- 36 Jak otevřít naposledy použité obrázky -- 3 7 Jak otevřít obrázek jako vrstvu -- 38 Jak vrstvu v jejím okně přesunout -- 39 Jak obrázek nebo vrstvu otočit o úhel 90° -- 40 Jak obrázek nebo vrstvu zrcadlově překlopit -- 41 Jak vrstvu nebo výběr pootočit v libovolném úhlu -- 42 Jak vytvořit nový, prázdný obrázek -- 43 Jak otevřít obrázek, umístěný na síti ---
44 Jak snímat obrazovku -- 45 Jak vložit obsah schránky -- 46 Jak importovat dokument formátu PDF -- 47 Jak zeslabit účinnost použité funkce -- 48 Jak vrátit poslední provedené úpravy obrázku -- 49 Prohlížení a nastavení historie změn obrázku -- 50 Jak v obrázku zrušit veškeré změny -- 51 Jak rozpracovaný obrázek nebo projekt uložit -- 52 Jak uložit obrázek podporující průhlednost -- 5 3 Jak uložit obrázek, který nepodporuje průhlednost (JPEG) -- 54 Jak zobrazit vlastnosti obrázku -- 55 Co je to výběr a jak s ním pracovat -- 56 Jak sloučit Plovoucí výběr s vrstvou -- 5 7 Jak nastavit nástroje pro výběr -- 5 8 Jak vytvořit výběr určený tvarem -- 59 Jak vytvořit výběr spojitých oblastí -- 60 Jak vytvořit výběr podle barvy -- 61 Jak vytvořit výběr podle výrazných hran -- 62 Tvorba výběru pomocí pokročilého nástroje Cesty (Beziérovy křivky) -- 63 Jak vytvořit libovolný výběr pomocí Rychlé masky ---
64 Jak vytvořený výběr přesunout -- 65 Jak přidat vrstvě masku -- 66 Jak ovládat aktivnost přidané masky vrstvy -- 67 Jak nastavit nástroje klonování -- 68 Jak obrázek přiblížit -- 69 Jak obrázkem v jeho okně posunovat -- 70 Jak zobrazit pomocnou mřížku -- 71 Jak změnit vzhled pomocné mřížky -- 72 Jak používat pomocná vodítka -- 7 3 Jak měřit v obrázku vzdálenosti a úhly -- 74 Jak vytvořit text -- 75 Jak nastavit nástroj Text -- 76 Co jsou to vrstvy a jak je používat -- 77 Jak vytvořit novou vrstvu -- 78 Jak vrstvu přejmenovat -- 79 Jak vytvořit vrstvě její kopii -- 80 Jak vypnout a zapnout viditelnost vrstvy -- 81 Jak měnit aktivnost vrstev ve stohu -- 82 Jak změnit pořadí vrstev -- 83 Jak ve stohu posunout dvě vrstvy současně -- 84 Jak vytvořenou vrstvu odstranit -- 85 Jak vrstvy sloučit -- Nastavení a použití nástrojů barev -- 86 Jak zobrazit histogram -- 87 Jak zobrazit informace o počtu barev v obrázku ---
88 Jak vytvořit průměrnou barvu obrázku -- 89 Jak zobrazit informace o hodnotách obrazového bodu -- 90 Jak nastavit nástroj Plechovka -- 91 Jak pracovat s nástrojem Guma -- 92 Jak nastavit nástroje Tužka, Štětec, Guma a Rozprašovač -- 93 Jak upravit stopu štětce -- 94 Jak nastavit nástroj Inkoust (kaligrafické kreslení) -- 95 Jak nastavit nástroje Rozostření / Zaostření a Rozmazání -- 96 Jak nastavit nástroj Zesvětlení / Ztmavení -- 97 Jak vrstvě přidat nebo odebrat průhlednost (alfa kanál) -- 98 Jak ovlivnit barvy prolínáním vrstev -- 99 Jak vybrat režim prolínání -- 100 Co jsou kanály a pravidla jejich použití -- 101 Jak uložit barvu kanálu do výběru -- 102 Jak uložit výběr do kanálu -- 103 Jak vytvořit výběr pomocí nového kanálu -- 104 Jak upravit kanál -- 105 Jak vytvořit přechod pomocí nástroje Míšení -- 106 Jak nastavit nástroj Míšení -- 107 Jak vytvořit vlastní přechod pro nástroj Míšení ---
108 Co je barva popředí a pozadí a k čemu slouží -- 109 Jak nastavit barvu popředí barvou z obrázku -- 110 Jak namíchat barvu popředí nebo pozadí -- 111 Co jsou palety barev a jak je používat -- 112 Jak nastavit barvu popředí vybranou barvou palety -- 113 Jak vytvořit paletu z obrázku -- 114 Jak upravit barvy v paletě -- Základní úpravy obrázku -- 115 Proč je důležité pracovat na kopii obrázku -- 116 Jak upravit horizont -- 117 Jak upravit perspektivu -- 118 Jak obrázek oříznout -- 119 Jak upravit úrovně pomocí automatických funkcí -- 120 Jak upravit úrovně ručně -- 121 Jak upravit úrovně pomocí nástroje Křivky -- 122 Jak vylepšit obrázek pomocí filtru Konvoluční matice -- 123 Jak vyvážit bílou barvu pomocí automatické funkce -- 124 Jak vyvážit bílou barvu pomocí skriptu White-Black Balance -- 125 Jak vyvážit bílou barvu ručně -- 126 Jak v obrázku nalézt oblast obsahující bílou barvu -- 127 Jak vyvážit barvy ---
128 Jak z obrázku odstranit běžný obrazový šum -- 129 Jak z obrázku odstranit šum pomocí kanálů -- 130 Jak z obrázku odstranit ISO šum -- 131 Jak obrázek vylepšit pomocí kombinovaných funkcí -- 132 Jak obrázek doostřit -- 133 Jak obrázek doostřit pomocí pokročilého filtru Maskovat rozostření -- 134 Jak zpracovat obrázky hromadně -- 135 Jak upravit nevýraznou oblohu -- 136 Jak upravit nevýrazný obrázek s modrým oparem -- Retušování a opravy vad snímku -- 137 Jak odstranit obrazové vady -- 138 Jak odstranit efekt červených očí -- 139 Jak odstranit efekt červených očí pomocí výběru -- 140 Jak zjemnit pleť u portrétního snímku -- 141 Jak odstranit z pleti odlesk světla -- 142 Jak retušovat vady pleti pomocí nástroje Léčení -- 143 Jaké jsou možnosti a zásady retušování -- 144 Jak obrázek retušovat pomocí nástroje Klonování -- 145 Jak obrázek retušovat v perspektivní rovině -- 146 Jak obrázek retušovat barvou ---
147 Jak retušovat hranice klonovaných oblastí -- 148 Jak z oblohy odstranit dráty elektrického vedení -- 149 Jak vytvořit v obrázku novou oblohu -- 150 Jak na obloze zvýraznit oblaka -- 151 Jak ztmavit nebo zesvětlit vybranou oblast -- 152 Jak upravit kontrastní scénu -- 153 Jak změnit úrovně nebo barvu ve vybrané oblasti -- 154 Jak odstranit zkreslení objektivu -- Speciální úpravy barev a jasů -- 155 Jak upravit barevný posuv obrázku -- 156 Jak vzájemně nahradit barvy -- 157 Jak správně kolorovat -- 158 Kolorování obrázku jednou barvou -- 159 Jak kolorovat vybraným odstínem barvy -- 160 Jak obrázku přidat odstín jedné barvy -- 161 Jak mísit kanály barev -- 162 Jak kolorovat pleťovou barvu -- 163 Jak v obrázku zaměnit barvy pomocí přechodu -- 164 Jak zdůraznit převládající barvu obrázku -- 165 Změna barev jedním klepnutím -- 166 Černobílý obrázek snadno a rychle -- 167 Jak vytvořit přirozenou černobílou fotografii ---
168 Tvorba černobílé fotografie pod kontrolou -- 169 Převod obrázku do hodnot absolutní černé a bílé -- 170 Jak jednoduše vytvořit sépiový odstín -- 171 Tvorba odstínu sépie pod kontrolou -- 172 Jak upravit obrázek pomocí sady filtrů -- 173 Jak zjemnit a oživit barvy podzimní krajiny -- 174 Jak v obrázku zaměnit zdroj světel a stínů -- 175 Jak vytvořit romanticky jemný obrázek -- 176 Jak v obrázku snížit počet barev -- 177 Jak vytvořit zvláštní barevné podání obrázku -- Fotomontáže a koláže -- 178 Jak vytvořit indexprint -- 179 Jak vytvořit nasnímaný filmový pás -- 180 Jak vložit jeden obrázek do druhého -- 181 Jak vytvořit vzhled snímku z Polaroidu -- 182 Jak rozložit obrázky po stole -- 183 Jak vytvořit filmový plakát -- 184 Jak oddělit automobil od pozadí -- 185 Jak vložit oddělený objekt do jiného pozadí -- 186 Jak zkopírovat výběr objektu do jiné vrstvy -- 187 Možnosti kopírování výběru ---
188 Jak vytvořit fotomontáž pomocí nástroje Klonování -- 189 Jak vytvořit koláž -- 190 Jak vytvořit z obrázku skládačku puzzle -- 191 Jak prolnout postavu s pozadím -- 192 Jak spojit obrázek makro s reálným snímkem -- 193 Jak vytvořit obal na CD nebo DVD -- Fotografika spojení grafiky s fotografií -- 194 Zásady při vkládání grafického prvku do fotografie -- 195 Jak objektu vytvořit nový povrch nebo strukturu -- 196 Jak vykreslit obvod objektu -- 197 Jak vyplnit obsah objektu barvou -- 198 Jak vyplnit obsah objektu přechodem -- 199 Jak dokreslit rostlině nové lístky -- 200 Jak svinout roh obrázku -- 201 Jak objektu přidat stín -- 202 Jak objektu přidat perspektivní stín -- 203 Jak přidat do snímku opar -- 204 Jak přidat do vybrané oblasti snímku mlhu či mraky -- 205 Jak dokreslit hvězdy na obloze -- 206 Jak znemožnit identifikaci osob -- 207 Jak vytvořit v obrázku dekoraci srdce -- 208 Tvorba osobní pozvánky nebo přání ---
209 Jak vytvořit nasnímané políčko kinofilmu -- 210 Jak vytvořit ve snímku skvrny od kávy -- 211 Jak vloži
(OCoLC)697267743
cnb002149628

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC