Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2008
191 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7238-553-9 (brož.)
"Publikace vhodná pro úroveň A2-B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky"--Zadní s. obálky
000199609
Foreword (Předmluva) -- Alphabet (Abeceda) -- Pronunciation and transcription (Výslovnost a transkripce) -- Vocabulary (Slovní zásoba) -- Nouns (Podstatná jména) -- Adjectives (Přídavná jména) -- Pronouns (Zájmena) -- Numerals (Číslovky) -- Verbs (Slovesa) -- Adverbs (Příslovce) -- Prepositions (Předložky) -- Conjunctions (Spojky) -- Interjections (Citoslovce) -- Parts of sentence (Větné členy) -- Simple sentence (Věta jednoduchá) -- Complex sentence (Souvětí podřadné) -- British and American English (Britská a americká angličtina) Capital letters (Psaní velkých písmen) -- Key (Klíč) -- Phonetic symbols (Fonetické znaky)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC