Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.8) Půjčeno:124x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
xviii, 508 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. : 31 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2832-2 (váz.)
ISBN 978-80-247-7109-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7110-6 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000200070
Obsah // Přehled použitých zkratek ...XIII // Úvodní slovo ... XVII // 1 Dejiny české gynekologie (Ludmila Hlaváčková)... 1 // 1.1 Od 40. let 19. století do rozdělení pražské univerzity // vletech 1883-1884 ... 2 // 1.2 Od rozdělení pražské lékařské fakulty na českou // a německou v roce 1883 do vzniku Československé republiky v roce 1918 ... 6 // 1.3 Od vzniku Československé republiky v roce 1918 // do roku 1945 ... 10 // 2 Normální a topografická anatomie ženských // pohlavních orgánů a prsu (Václav Báča)... 15 // 2.1 Pánev-/je/v/s ... 16 // 2.2 Vnitřní ženské pohlavní orgány ... 18 // 2.2.1 Vaječník - ovarium ... 18 // 2.2.2 \e)co\oa-tuba uterina... 21 // 2.2.3 Děloha - uterus ... 21 // 2.2.4 Pochva - vagina... 26 // 2.3 Zevní ženské pohlavní orgány ... 27 // 2.3.1 Velké stydké pysky - labia majora pudendi ... 28 // 2.3.2 Malé stydké pysky - labia minora pudendi... 28 // 2.3.3 Poševní předsíň - ves’//fo//»w vag/7?ae . 29 // 2.3.4 Ženská močová trubice - ... 30 // 2.4 Hráz - perineum... 31 // 2.5 Svaly pánevního dna - <7/ap/7rag/77a/?e/v/s ... 31 // 2.6 Povázky a prostory hráze, pánevního dna a malé pánve —fasciae perinei, diaphragmatis pelvis // et pelvis minoris ... 33 // 2.7 Prs - mamma... 35 // 3 Vývoj pohlavního ústrojí u ženy (Martin Kučera) ... 39 // 3.1 Vývoj gonád a vývodných pohlavních cest ... 40 // 3.1.1 Vývoj vývodných pohlavních cest u ženy .. 40 // 3.2 Vývoj zevních
pohlavních orgánů ... 43 // 4 Genetika v gynekologii (Petr Hořín, Věra Hořínová) ... 45 // 4.1 Genetika, genomika a gynekologie... 46 // 4.2 Klinická genetika v gynekologii a porodnictví... 47 // 4.2.1 Vrozené vývojové vady ženských // pohlavních orgánů... 47 // 4.2.2 Chromozomální aberace ... 47 // 4.2.3 Syndromy způsobené mutací v jednom genu // a poruchy vývoje gonád ... 48 // 4.2.4 Komplexní fenotypy s prokázanou // dědičnou komponentou... 50 // 4.2.5 Nádorová onemocnění ... 50 // 4.3 Možnosti léčby a prevence problémů s genetickou // příčinou ... 52 // 5 Gynekologická propedeutika (Aleš Roztočil)... 53 // 5.1 Faktory ovlivňující stav pacientky... 54 // 5.2 Komunikace ... 54 // 5.3 Prostředí ... 54 // 5.4 Základní gynekologická vyšetření ... 54 // 5.4.1 Anamnéza... 54 // 5.4.2 Aspekce - vyšetření pohledem... 56 // 5.4.3 Fyzikální vyšetření... 56 // 5.4.4 Vyšetření břicha... 58 // 5.4.5 Gynekologické vyšetření... 59 // 5.4.6 Vyšetření prsů... 62 // 5.4.7 Kontinuita vyšetření... 62 // 6 Gynekologická endokrinológie (Pavel Čepičky)... 65 // 6.1 Hormony ovaria ... 66 // 6.1.1 Estrogeny a antiestrogeny ... 66 // 6.1.2 Gestageny a antigestageny... 69 // 6.1.3 Androgeny a antiandrogeny ... 71 // 6.1.4 Ovariální peptidy... 72 // 6.1.5 Ovariální eikosanoidy ... 72 // 6.2 Ovariální cyklus... 72 // 6.3 Menstruační cyklus ... 74 // 6.3.1 Histologie menstruačního cyklu... 74 // 6.3.2 Klinika menstruačního
cyklu ... 75 // 6.4 Řízení ovariální činnosti ... 75 // 6.4.1 Gonadotropiny ... 75 // 6.4.2 Gonadoliberin a jeho analoga ... 75 // 6.4.3 Neurotransmiterové systémy ovlivňující // produkci gonadoliberinu ... 76 // 6.4.4 Zpětnovazebná regulace // hypotalamo-hypofyzo-ovariální osy ... 77 // 6.4.5 Ostatní hormony se vztahem ? ovariální // funkci ... 78 // 6.5 Poruchy menstruačního cyklu... 79 // 6.5.1 Formální klasifikace poruch ovariální // funkce... 79 // 6.5.2 Hormonální klasifikace poruch // menstruačního cyklu ... 79 // 6.5.3 Poruchy menstruačního cyklu // podle místa vzniku ... 80 // 6.5.4 Vyšetření poruch menstruačního cyklu ... 84 // 6.5.5 Léčba poruch menstruačního cyklu ... 85 // 6.5.6 Problémy spojené s menstruačním cyklem ... 87 // Vili Moderní gynekologie // 6.6 Patologie androgenů u ženy... 89 // 6.6.1 Hyperandrogenní stavy ... 89 // 6.6.2 Hypoandrogenní stavy ... 89 // 6.7 Prepuberta a puberta ... 89 // 6.7.1 Novorozenecké období ... 89 // 6.7.2 Dětské období ... 89 // 6.7.3 Endokrinologie ženské puberty... 90 // 6.7.4 Somatické zrněny během ženské puberty . 90 // 6.7.5 Předčasná puberta (pubertas praecox)... 90 // 6.7.6 Opožděná puberta (pubertas tarda) ... 90 // 6.8 Klimakterium a postmenopauza ... 91 // 6.8.1 Obecné úvahy... 91 // 6.8.2 Endokrinologie perimenopauzy // a postmenopauzy... 91 // 6.8.3 Klinika perimenopauzy... 92 // 6.8.4 Klinika postmenopauzy... 92 // 6.8.5 Hormonální substituce
... 93 // 9.10 Sexuální násilí... 125 // 9.10.1 Sexuální zneužívání dětí ... 125 // 9.10.2 Znásilnění dospělých osob... 125 // 9.10.3 Vyšetření a léčba oběti znásilnění ... 125 // 10 Enáometťióza (Aleš Roztočil)... 127 // 10.1 Incidence a prevalence endometriózy... 128 // 10.2 Etiologie endometriózy... 128 // 10.3 Výskyt endometriózy ... 128 // 10.4 Klasifikace a klinické příznaky endometriózy.. 129 // 10.4.1 Klasifikace endometriózy... 129 // 10.4.2 Klinické příznaky endometriózy... 129 // 10.5 Diagnostika endometriózy ... 130 // 10.6 Prevence endometriózy... 132 // 10.7 Léčba endometriózy... 132 // 10.8 Rekurence ... 133 // 7 Ultrazvuk v gynekologii (Roman Peschouí) ... 95 // 7.1 Princip zobrazení ... 96 // 7.2 Výhody vyšetření ... 96 // 7.3 Přístupy ? vyšetření... 96 // 7.4 Využití ultrazvuku v klinické praxi... 97 // 7.4.1 Zobrazení orgánů a cév malé pánve... 97 // 7.4.2 Využití ultrazvuku v některých // gynekologických specializacích... 98 // 11 Chronická pánevní bolest (ýl/eí/toztoc/T) ... // 11.1 Původ, typy a výskyt chronické pánevní bolesti... // 11.2 Vyšetření při chronické pánevní bolesti ... // 11.3 Příčiny chronické pánevní bolesti a jejich léčba.. // 11.3.1 Gynekologické příčiny chronické // pánevní bolesti a jejich léčba ... // 11.3.2 Jiné příčiny chronické pánevní bolesti .. // 11.4 Cíle diagnostiky a léčby chronické pánevní bolesti .. // 135
// 136 // 136 // 137 // 137 // 137 // 137 // 8 Antikoncepce, intercepce, sterilizace // (Pavel Čepičky) ... 105 // 8.1 Antikoncepce... 106 // 8.1.1 Obecné úvahy o antikoncepci ... 106 // 8.1.2 Metody antikoncepce, které nevyžadují // lékařský dohled ... 107 // 8.1.3 Nitroděložní antikoncepce ... 108 // 8.1.4 Gestagenní antikoncepce... 109 // 8.1.5 Nitroděložní honnonální systém... 109 // 8.1.6 Kombinovaná honnonální antikoncepce ... 111 // 8.2 Intercepce...114 // 8.2.1 Mechanismus účinku hormonální // intercepce ...114 // 8.2.2 Používání a spolehlivost honnonální // intercepce ...114 // 8.2.3 Metody honnonální intercepce ... 114 // 8.3 Sterilizace...114 // 8.3.1 Právní úprava ...114 // 8.3.2 Spolehlivost, zdravotní následky // a komplikace sterilizace...115 // 8.3.3 Technika ženské sterilizace... 115 // 8.3.4 Technika mužské sterilizace... 115 // 9 Sexualita ženy, její poruchy, sexuální násilí // a znásilnění (Aleš Roztočil)... 117 // 9.1 Sexualita ženy ... 118 // 9.2 Sexuální fyziologie ... 118 // 9.2.1 Fyziologie pohlavního styku... 118 // 9.3 Typy žen podle sexuální reaktivity ... 119 // 9.4 Sexualita a těhotenství ... 122 // 9.5 Sexualita ve stáří... 122 // 9.6 Faktory ovlivňující sexualitu ženy... 122 // 9.7 Identifikace sexuálních problémů ... 123 // 9.8 Sexuální dysfunkce ... 124 // 9.9 Sexuální aberace ... 124 // 12 Gynekologie dětí a dospívajících (Dionýz Dvořák) ... 139 // 12.1 Historie
dětské gynekologie... 140 // 12.2 Rozdělení dětského věku ... 140 // 12.3 Anatomický vývoj v dětském věku... 140 // 12.4 Pohlavní dospívání a sexuální vývoj... 144 // 12.4.1 Normální puberta ... 144 // 12.4.2 Menarché... 145 // 12.4.3 Klasifikace vývoje puberty... 145 // 12.4.4 Tělesné známky pohlavního dospívání ... 145 // 12.4.5 Sexuální vývoj ... 146 // 12.5 Hormonální regulace dospívání ... 146 // 12.6 Vyšetřovací metody... 146 // 12.6.1 Anamnéza... 146 // 12.6.2 Gynekologické vyšetření... 147 // 12.6.3 Ultrazvukové vyšetření ... 148 // 12.6.4 Hormonální funkční cytologie ... 149 // 12.6.5 Další vyšetření... 149 // 12.7 Poruchy pohlavního dospívání... 150 // 12.7.1 Předčasná puberta ... 150 // 12.7.2 Retardace pohlavního dospívání ... 152 // 12.8 Vrozené vývojové vady rodidel a poruchy // diferenciace rodidel... 154 // 12.8.1 Vývojové vady pohlavních žláz... 154 // 12.8.2 Intersexuální malformace... 154 // 12.8.3 Vývojové vady odvodných cest // pohlavních ... 155 // 12.9 Nepravidelnosti utváření a uložení vnitřních // rodidel ... 158 // 12.10 Záněty rodidel ... 159 // 12.10.1 Vulvovaginitida... 159 // 12.10.2 Adnexitida ... 162 // 12.11 Synechia vulvae infantum... 163 // 12.12 Krvácení z rodidel... 164 // 12.13 Poruchy menstruačního cyklu... 166 // 12.13.1 Primární amenorea ... 166 // 12.13.2 Sekundární amenorea... 166 // Obsah IX // 12.13.3 Juvenilní metroragie... 167
12.13.4 Dysmenorea ... 169 // 12.14 Náhlé příhody v detské gynekologii ... 169 // 12.15 Kožní choroby rodidel ... 170 // 12.16 Gynekologické nádory v dětském věku... 171 // 12.16.1 Nádory zevních rodidel ... 171 // 12.16.2 Nádory pochvy... 172 // 12.16.3 Nádory dělohy... 174 // 12.16.4 Nádory vaječníku ... 174 // 12.17 Hormonální léčba a antikoncepce... 177 // 12.17.1 Kontracepce ... 177 // 12.17.2 Terapeutické využití antikoncepce // u mladistvých ... 178 // 12.18 Operační výkony v dětské gynekologii... 179 // 12.18.1 Operační léčba traumat // a posttraumatických změn... 180 // 12.18.2 Operace otevírací ... 180 // 12.18.3 Operace plastické ... 180 // 12.18.4 Operace pochvy... 180 // 12.18.5 Abdominální operace ... 181 // 12.19 Balneoterapie ... 181 // 12.20 Právní aspekty v dětské gynekologii... 182 // 12.20.1 Znásilnění a pohlavní zneužívání... 182 // 12.20.2 Posuzování úrazů ... 183 // 12.20.3 Pracovní neschopnost a sporty... 184 // 13 Záněty v gynekologii fZi/za/70 L/ůfl/ovój ... 185 // 13.1 Záněty zevních rodidel a pochvy ... 186 // 13.1.1 Záněty omezené na kůži vulvy... 186 // 13.1.2 Virové infekce... 187 // 13.1.3 Trichomoniáza... 189 // 13.1.4 Vaginální dysmikrobie ... 190 // 13.1.5 Atrofická vaginitida... 193 // 13.1.6 Ostatní vulvovaginitidy... 193 // 13.2 Záněty vnitřních rodidel... 194 // 13.2.1 Ascendentní cesta infekce vnitřních // rodidel - pánevní zánětlivá nemoc... 194
13.2.2 Pozánětlivé změny a tzv. chronická // adnexitida... 197 // 13.2.3 Záněty vnitřních rodidel jako // komplikace intrauterinní operativy... 197 // 13.3 Ostatní záněty ženského genitálu... 198 // 13.3.1 Tuberkulóza... 198 // 13.3.2 Aktinomykóza... 198 // 13.3.3 Pohlavní nemoci... 199 // 13.3.4 Onemocnění způsobená vyššími // organismy... 201 // 14 Poruchy v prvním trimestru těhotenství // (Aleš Roztočil)... 203 // 14.1 Raný spontánní potrat ... 204 // 14.1.1 Rizikové faktory a etiologie... 204 // 14.1.2 Klasifikace a klinické projevy raného // spontánního potratu... 206 // 14.1.3 Diagnóza raného spontánního potratu... 207 // 14.1.4 Léčba raného spontánního potratu ... 208 // 14.1.5 Prevence spontánního potratu ... 208 // 14.2 Habituální potrácení... 209 // 14.2.1 Prekoncepční vyšetření ... 209 // 14.2.2 Postkoncepční vyšetření... 209 // 14.2.3 Léčba habituálního potrácení ... 209 // 14.3 Umělé ukončení těhotenství... 210 // 14.3.1 Postup při provedení umělého ukončení // těhotenství... 212 // 14.3.2 Metody provedení interrupce... 212 // 14.3.3 Komplikace umělého ukončení // těhotenství ... 214 // 14.4 Mimoděložní těhotenství, ektopická gravidita... 215 // 14.4.1 Frekvence výskytu ... 215 // 14.4.2 Klasifikace a lokalizace mimoděložního // těhotenství ... 215 // 14.4.3 Rizikové faktory mimoděložního // těhotenství ... 215 // 14.4.4 Etiologie... 217 // 14.4.5 Patofyziologie
... 217 // 14.4.6 Příznaky mimoděložního těhotenství... 218 // 14.4.7 Stanovení diagnózy... 218 // 14.4.8 Léčba mimoděložního těhotenství ... 219 // 14.4.9 Vzácné lokalizace mimoděložního // těhotenství ... 220 // 15 Neplodnost, asistovaná reprodukce // (Karel Řežábek)... 223 // 15.1 Definice sterility... 224 // 15.2 Časový faktor a sterilita ... 224 // 15.3 Výskyt sterility a prognóza ... 224 // 15.4 (Pato)fyziologie reprodukčního procesu... 224 // 15.4.1 Základní fakta ... 224 // 15.4.2 Příčiny neplodnosti u muže... 225 // 15.4.3 Příčiny neplodnosti u ženy... 226 // 15.5 Vyšetřovací metody... 226 // 15.5.1 Principy vyšetření pro sterilitu... 226 // 15.5.2 Vyšetřovací metody muže ... 226 // 15.5.3 Vyšetřovací metody ženy ... 228 // 15.5.4 Algoritmus vyšetření... 230 // 15.5.5 Organizace vyšetření a léčby neplodnosti ... 231 // 15.5.6 Úhrada vyšetření a léčby neplodnosti ... 231 // 15.6 Léčba neplodnosti muže ... 231 // 15.7 Léčba neplodnosti ženy... 231 // 15.7.1 Léčba po minimálním vyšetření... 231 // 15.7.2 Léčba preovariální sterility ... 231 // 15.7.3 Léčba ovariální sterility ... 232 // 15.7.4 Léčba postovariální sterility... 234 // 15.7.5 Léčba idiopatické sterility u ženy ... 234 // 15.8 Metody asistované reprodukce ... 234 // 15.8.1 Inseminace ... 234 // 15.8.2 In vitro fertilizace... 235 // 15.8.3 Darované spermie, oocyty a embrya... 240 // 15.8.4 Kryokonzervace spermií,
oocytů // a embryí... 240 // 15.8.5 Embryotransfer rozmražených embryí // a embryí z darovaných oocytů ... 242 // 15.8.6 Právní úprava léčby metodami // asistované reprodukce... 243 // 15.9 Komplikace léčby neplodnosti... 243 // 15.9.1 Mnohočetné těhotenství ... 243 // 15.9.2 Ovariální hyperstimulační syndrom... 243 // 15.9.3 Mimoděložní těhotenství... 245 // 15.9.4 Poranění při odběru oocytů z ovaria ... 245 // 16 Poranění ženských rodidel, traumagynekologie // (Jiří Kepák)... 247 // 16.1 Úrazy zevního genitálu a pochvy... 248 // 16.2 Příčiny a mechanismus vzniku... 248 // X Moderní gynekologie // 16.3 Podíl fyziologických změn na charakteru // a rozsahu poranění ... 249 // 16.4 Diagnostická rozvaha a plán vyšetření ... 249 // 16.5 Psychologické aspekty... 249 // 16.6 Popis traumatizujícího objektu ... 250 // 16.7 Podezření na sexuálni násilí... 250 // 16.8 Diagnostický postup... 251 // 16.9 Riziko skrytého poranění uretry... 252 // 16.10 Léčba konzervativní nebo operační, primárni // či odložená ... 253 // 16.11 Pohlavní styk a poranění ženského genitálu ... 253 // 19.6.1 Stresová inkontinence ... 296 // 19.6.2 Urgentní inkontinence... 297 // 19.6.3 Smíšená inkontinence ... 298 // 19.7 Vyšetřovací (diagnostické) metody // u ženy s inkontinencí moči... 298 // 19.7.1 Minimálni diagnostický program... 298 // 19.7.2 Specializovaný diagnostický program ... 301 // 19.8 Léčba inkontinence
moči ... 305 // 19.8.1 Obecné zásady terapie inkontinence... 305 // 19.8.2 Konzervativní terapie inkontinence ... 305 // 19.8.3 Chirurgická terapie stresové inkontinence // moči... 312 // 17 Nezhoubné (benigní) nádory rodidel // (Aleš Roztočil) ... 257 // 17.1 Nezhoubné nádory vulvy ... 258 // 17.1.1 Nepravé nádory... 258 // 17.1.2 Nenádorová epitelová onemocnění... 258 // 17.1.3 Nezhoubné nádory vulvy ... 259 // 17.2 Nezhoubné nádory pochvy ... 259 // 17.2.1 Nenádorové změny ... 259 // 17.2.2 Nepravé nádory... 259 // 17.2.3 Nezhoubné nádory pochvy... 259 // 17.3 Nezhoubné nádory dčložního hrdla ... 260 // 17.3.1 Nepravé nádory... 260 // 17.3.2 Nezhoubné nádory dčložního hrdla .. 260 // 17.4 Nezhoubné nádory dčložního těla... 260 // 17.4.1 Mezenchymální nádory dčložního těla . 260 // 17.4.2 Epiteliální nádory dčložního těla . 262 // 17.5 Nezhoubné nádory vejcovodu... 262 // 17.6 Nezhoubné nádory vaječníku... 262 // 17.6.1 Nepravé nádory vaječníku ... 262 // 17.6.2 Pravé benigní nádory vaječníku... 262 // 18 Poruchy statiky pánevního dna (Ladislav Krofta) ... // 18.1 Dysfunkce pánevního dna... // 18.2 Výskyt poruchy statiky pánevního dna v populaci ... // 18.3 Základní rizikové faktory... // 18.3.1 Možné negativní vlivy porodu na dno // pánevní ... // 18.4 Vyšetřovací metody u žen s poruchou statiky // pánevního dna ... // 18.4.1 Anamnéza... // 18.4.2 Gynekologické vyšetření...
// 18.4.3 Zobrazovací vyšetření pánevního dna... // 18.5 Léčba pacientek s poruchou statiky pánevního dna ... // 18.5.1 Konzervativní léčba ... // 18.5.2 Chirurgická léčba ... // 265 // 266 266 266 // 267 // 268 268 273 276 279 279 279 // 19 Incontinence moči (Jaroslav Feyereis!)... 285 // 19.1 Výskyt (prevalence) mikčních obtíží v populaci . 286 // 19.2 Základní rizikové faktory spojované // s inkontinencí moči ... 289 // 19.3 Základní anatomie dolních močových cest u ženy ... 289 // 19.3.1 Závěsný aparát ... 289 // 19.3.2 Podpůrný aparát (svaly malé pánve)... 290 // 19.3.3 Močový měchýř ... 291 // 19.3.4 Močová trubice ... 291 // 19.3.5 Pochva... 292 // 19.4 Mikční cyklus... 293 // 19.4.1 Inervace dolních močových cest... 293 // 19.5 Mechanismus kontinence u ženy ... 296 // 19.6 Definice a klasifikace inkontinence moči ... 296 // 20 Onkogynekologie // (Lubomír Slavíček, Petr Šafář, Aleš Roztočil) ... // 20.1 Úvod do problematiky zhoubných nádorů rodidel // (Lubomír Slavíček)... // 20.1.1 Karcinogeneze a nádorový růst... // 20.1.2 Epidemiologie gynekologických nádorů ... // 20.1.3 Vyšetřovací metody... // 20.1.4 Stanovení rozsahu nádorového // onemocnění ... // 20.1.5 Komplexní onkologická centra a týmová // spolupráce v onkogynekologii ... // 20.1.6 Operační léčba f/l/eš/?oz/oc//)... // 20.1.7 Radioterapie ... // 20.1.8 Chemoterapie ... // 20.1.9 Biologická léčba... // 20.1.10 Honnonální
léčba... // 20.1.11 Podpůrná léčba... // 20.1.12 Hodnocení efektu léčby a doby přežití ... // 20.1.13 Dispenzarizace ... // 20.2 Nádory vulvy (Petr Šafář) ... // 20.2.1 Prekancerózy vulvy... // 20.2.2 Zhoubné nádory vulvy ... // 20.3 Nádory vaginy (Petr Šafář) ... // 20.3.1 Prekancerózy vaginy... // 20.3.2 Zhoubné nádory vaginy ... // 20.3.3 Sekundární nádory vaginy ... // 20.4 Nádory děložního hrdla (Petr Šafář) ... // 20.4.1 Epidemiologie ... // 20.4.2 Etiopatogeneze... // 20.4.3 Patogeneze maligní transformace buňky ... // 20.4.4 Prekancerózy děložního hrdla... // 20.4.5 Cytologická diagnostika prekanceróz // a karcinomu děložního hrdla... // 20.4.6 Kolposkopie ... // 20.4.7 Klinický obraz a diagnostika... // 20.4.8 Prognostické faktory ... // 20.4.9 TNM a FIGO klasifikace nádorů // děložního hrdla... // 20.4.10 Léčba... // 20.5 Nádory děložního těla (Petr Šafář)... // 20.5.1 Epidemiologie... // 20.5.2 Etiopatogeneze... // 20.5.3 Klinický obraz, diagnostika // a histopatologie ... // 20.5.4 Prognostické faktory ... // 20.5.5 TNM a FIGO klasifikace nádorů // děložního těla ... // 20.5.6 Léčba... // 20.5.7 Sarkomy děložního těla... // 20.6 Zhoubné nádory ovaria (Petr Šafář) ... // 317 // 318 318 // 318 // 319 // 319 // 320 320 322 325 328 328 // 328 // 329 // 330 330 330 330 333 // 333 // 334 336 336 // 336 // 337 // 337 // 338 // 338 // 340 // 340 // 341 // 341 // 341 // 343 // 343 // 343 // 344
346 // 346 // 346 // 347 // 348 // Obsah XI // 20.6.1 Epidemiologie... // 20.6.2 Etiopatogeneze... // 20.6.3 Klinický obraz a diagnostika... // 20.6.4 Histopatologická klasifikace ovariálních // nádoru ... // 20.6.5 Prognostické faktory ... // 20.6.6 TNM a FIGO klasifikace nádorů // vaječníků ... // 20.6.7 Léčba... // 21 Trofoblastická nemoc (Miloš Zavadil)... // 21.1 Trofoblastická invaze... // 21.2 Perzistující trofoblastická invaze ... // 21.3 Mola hydatidosa... // 21.3.1 Mola hydatidosa partialis... // 21.3.2 Mola hydatidosa completa ... // 21.3.3 Mola proliferans invasiva... // 21.4 Choriokarcinom ... // 21.4.1 Klasifikace choriokarcinomů ... // 21.4.2 Klinický obraz choriokarcinomů ... // 21.4.3 Diagnostika a rizikové faktory // choriokarcinomů ... // 21.4.4 Léčba choriokarcinomů... // 21.5 Perzistující trofoblastická nemoc... // 21.5.1 Diagnostika PTN... // 21.5.2 Léčba PTN ... // 21.6 Dispenzarizace trofoblastické nemoci ... // 22 Senologie (Petr Šafář, Miroslava Skovajsová) ... // 22.1 Anatomie... // 22.2 Epidemiologie a rizikové faktory... // 22.3 Vyšetřovací metody... // 22.3.1 Klinické vyšetření ... // 22.3.2 Vyšetření zobrazovacími metodami ... // 22.3.3 Intervenční výkony na prsní žláze ... // 22.4 Screening nádorů prsů v České republice... // 22.5 Benigní onemocnění prsu ... // 22.5.1 Fibrocystická nemoc ... // 22.5.2 Fibroadenom ... // 22.5.3 Cystosarcoma phyllodes ... // 22.5.4 Superficiální tromboflebitida
prsu... // 22.5.5 Mastitida ... // 22.6 Prekancerózy prsu... // 22.6.1 Atypická duktální hyperplazie ... // 22.6.2 Atypická lobulární hyperplazie // a lobulární karcinom in situ... // 22.7 Karcinomy in situ... // 22.7.1 Duktální karcinom in situ... // 22.7.2 Lobulární karcinom in situ... // 22.8 Invazivní karcinomy prsu ... // 22.8.1 Invazivní duktální karcinom ... // 22.8.2 Smíšený typ karcinomu... // 22.8.3 Pleomorfní karcinom... // 22.8.4 Tubulární karcinom... // 22.8.5 Medulární karcinom... // 22.8.6 Neuroendokrinní nádory prsu ... // 22.8.7 Papilární karcinom ... // 22.8.8 Invazivní lobulární karcinom... // 22.8.9 Inflamatomí karcinom... // 22.8.10 Pagetova nemoc ... // 22.8.11 Mucin produkující karcinomy... // 22.8.12 Apokrinní karcinom ... // 22.8.13 Metaplastické karcinomy ... // 348 22.9 Léčba karcinomu prsu... 382 // 348 22.9.1 Chirurgická léčba ... 382 // 348 22.9.2 Chemoterapie ... 384 // 22.9.3 Hormonální léčba... 384 // 349 22.9.4 Radioterapie ... 384 // 351 22.9.5 Adjuvantní biologická léčba... 385 // 351 // 351 // 355 // 356 358 358 // 358 // 359 // 360 // 361 361 // 363 // 364 // 365 // 366 // 366 // 367 367 // 369 // 370 // 371 371 // 371 // 372 // 377 // 378 // 379 379 379 379 379 // 379 // 380 380 // 23 Analgezie a anestezie v gynekologii (Petr Cvrček) ... 387 // 23.1 Problematika léčby bolesti v gynekologii... 388 // 23.1.1 Hodnocení bolesti ... 388 // 23.1.2 Akutní bolest ... 389 // 23.1.3 Chronická
bolest ... 391 // 23.2 Anestezie v gynekologii ... 393 // 23.2.1 Celkové znecitlivění... 393 // 23.2.2 Regionální znecitlivění ... 394 // 24 Gynekologické operace // (Aleš Roztočil, Pavel Bartoš) ... 395 // 24.1 Klasifikace gynekologických operací // (Aleš Roztočil) ... 396 // 24.2 Indikace ke gynekologické operaci... 398 // 24.3 Predoperační příprava ... 398 // 24.4 Anestezie... 399 // 24.5 Pooperační péče ... 399 // 24.6 Komplikace operační léčby... 399 // 24.7 Gynekologické operace z otevřeného přístupu ... 400 // 24.7.1 Vaginální operace... 400 // 24.7.2 Abdominální operace ... 402 // 24.8 Laparoskopie (Pavel Bartoš) ... 404 // 24.8.1 Historické poznámky ... 404 // 24.8.2 Současný technologický stav // gynekologické laparoskopie... 405 // 24.8.3 Patofyziologie účinků pneumoperitonea ... 406 // 24.8.4 Postup a komplikace laparoskopie... 406 // 24.8.5 Stupně obtížnosti v gynekologické // laparoskopii... 408 // 24.8.6 Jednotlivé laparoskopické výkony // v gynekologické chirurgii ... 409 // 24.9 \\ysteroskof\e (Aleš Roztočil)... 421 // 24.9.1 Provedení hysteroskopie ... 422 // 24.9.2 Indikace hysteroskopie... 422 // 24.9.3 Komplikace hysteroskopie... 423 // 24.10 Robotická chirurgie /řozřoc7/j ... 423 // 380 // 380 // 380 // 380 // 380 // 381 381 381 381 381 381 381 381 381 // 381 // 382 // 25 Fyzioterapie v gynekologii // (Simona Roztočilová, Aleš Roztočil) ... // 25.1 Fyzioterapeutické vyšetření ... // 25.2 Léčebné
metody ve fyzioterapii... // 25.3 Indikace fyzioterapie... // 25.3.1 Pánevní bolest ... // 25.3.2 Sexuální dysfunkce // (dyspareunie, vaginismus) ... // 25.3.3 Infertilita a sterilita... // 25.3.4 Poruchy pánevní statiky a inkontinence // moči, plynů a stolice ... // 25.3.5 Onemocnění pohybového aparátu... // 25.3.6 Predoperační a pooperační fyzioterapie // 26 Psychosomatická onemocnění v gynekologii // (Pavel Čepičky)... // 427 // 428 428 428 428 // 428 // 428 // 429 // 430 430 // 431 // 432 432 // XII Moderní gynekologie // 26.1.2 Chronický vulvovaginální diskomfort ... 432 // 26.1.3 Bizarní potíže lokalizované do genitálu. 433 // 26.1.4 Normální stav vnímaný jako nemoc ... 433 // 26.2 Príznaky spojené s menstruačním cyklem ... 433 // 26.2.1 Psychologie menstruace... 433 // 26.2.2 Primární dysmenorea ... 433 // 26.2.3 Premenstruační syndrom... 433 // 26.3 „Suprahypotalamické“ poruchy menstruačního // cyklu... 434 // 26.3.1 Primární změny neurotransmiterů... 434 // 26.3.2 Změny hmotnosti a/nebo příjmu a výdeje // energie... 434 // 26.3.3 Stres... 435 // 26.3.4 Psychodynamické poruchy cyklu... 435 // 26.3.5 Léčba „suprahypotalamických“ poruch // menstruačního cyklu ... 435 // 26.4 Psychologické aspekty somatických onemocnění // ženského genitálu... 435 // 26.4.1 Sterilita... 435 // 26.4.2 Inkontinence moči... 436 // 26.4.3 Nádory rodidel ... 436 // 26.4.4 Operace rodidel ... 437 // 26.4.5 Infekce genitálu...
437 // 27 Gynekologie v rozvojových zemích // (Ondřej Šimetka)... 439 // 27.1 Podmínky gynekologické péče v rozvojových // zemích... 440 // 27.2 Ženská obřízka (female genital mutilation, // female genital cutting) ... 441 // 27.3 Porodnická pištěl... 444 // 27.4 Aborty ... 447 // 27.4.1 Spontánní aborty ... 447 // 27.4.2 Nechtěná těhotenství - přerušení // gravidity - „nebezpečný abort“... 447 // 27.4.3 Potraty na základě pohlaví plodu... 449 // 27.5 Sexuální násilí... 449 // 27.6 Infertilita a sterilita... 449 // 27.7 Antikoncepce a sterilizace... 450 // 27.8 Hydatiformní moly... 451 // 28 Prevence, dispenzarizace, indikace hospitalizace // a pracovní neschopnost (Pavel Čepičky) ... 453 // 28.1 Prevence... 454 // 28.1.1 Preventivní prohlídka... 454 // 28.1.2 Screening... 454 // 28.1.3 „Preventivní terapie“... 455 // 28.2 Dispenzarizace ... 455 // 28.2.1 Benigní gynekologické diagnózy... 455 // 28.2.2 Prekancerózy a nádory rodidel... 455 // 28.2.3 Senologie... 456 // 28.3 Indikace hospitalizace... 456 // 28.4 Pracovní neschopnost... 456 // 29.3.1 Kritické etapy ve vývoji ženy // z biologického hlediska... 458 // 29.3.2 Kritické etapy ve vývoji ženy // ze sociálního hlediska ... 458 // 29.4 Porodní asistentka na gynekologickém oddělení.. 459 // 29.4.1 Ošetřovatelská péče o ženu v souvislosti // s gynekologickou operací... 459 // 29.4.2 Ošetřovatelská péče o ženu při malém // gynekologickém výkonu...
460 // 29.4.3 Ošetřovatelská péče o ženu se zánětlivým // onemocněním ... 460 // 29.4.4 Ošetřovatelská péče o ženu s nádorovým // onemocněním... 460 // 30 Etická a právní problematika v gynekologii // (Pavel Čepičky) ... 463 // 30.1 Některé etické problémy současné gynekologie... 464 // 30.1.1 Sterilizace... 464 // 30.1.2 Antikoncepce... 464 // 30.1.3 Terapie sterility... 464 // 30.1.4 Cervikální dysplazie... 464 // 30.1.5 Neočekávaný nález při operaci ... 465 // 30.1.6 Pozitivní reverz ... 465 // 30.1.7 Negativní reverz... 465 // 30.1.8 Dříve vyslovená přání ... 465 // 30.1.9 Pacientky ve věku 15-18 let ... 465 // 30.1.10 Pacientky mladší 15 let ... 465 // 30.2 Některé právní problémy současné gynekologie ... 466 // 30.2.1 Povinná mlčenlivost... 466 // 30.2.2 Informovaný souhlas (pozitivní reverz).. 466 // 30.2.3 Postup lege artis ... 466 // 30.2.4 Vitium artis... 466 // 30.2.5 Krajní nouze (ultimum refugium)... 466 // 30.2.6 Sterilizace... 467 // 30.2.7 Výzkum... 467 // 31 Kontrola kvality a systémy řízení kvality // v nemocnici (Alena Valová) ... 469 // 31.1 Kvalita - pojem, definice ... 470 // 31.2 Vývoj v systému řízení kvality ... 470 // 31.3 Principy hodnocení kvality ... 471 // 31.4 Indikátory kvality... 472 // 31.5 Certifikace a akreditace... 473 // 31.6 Prognóza a budoucnost ... 475 // Přílohy... 477 // Příloha 1 : Požadavky na minimální technické // a věcné vybavení zdravotnických
zařízení ambulantních zdravotních služeb a na minimální personální zabezpečení // ambulantních zdravotních služeb... 478 // Příloha 2: Práva pacientů ČR... 481 // Příloha 3: Etický kodex České lékařské komory ... 482 // 29 Porodní asistentka v péči o ženu // (Alena Valová, Petra Doucková)... 457 // 29.1 Základní potřeby člověka... 458 // 29.2 Problematika komunikace v péči o ženu ... 458 // 29.3 Kritické etapy ve vývoji ženy ... 458 // Použitá a doporučená literatura... 484 // Rejstřík... 485 // Souhrn... 509 // Summary... 510
cnb002223482

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC