Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
2., přeprac. a rozš. vyd.
Praha : Triton, 2011
173 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-463-6 (váz.)
Obsahuje chronologický přehled
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000200240
Obsah // Úvod ... 9 // Dějiny bádání ... 13 // Krajina a lidé ... 16 // Periodizace pravěku českých zemí, // důvody růzností vývoje v různých obdobích... 20 // Pravěké kultury ... 20 // Klima v pravěku ... 22 // Datování pravěku ... 25 // Paleolit: první známé lidské kultury ... 26 // Pozdní paleolit a mezolit: lovci a sběrači // na většině území Čech a Moravy... 32 // Neolit: počátky zemědělství, obdělávání půdy // a chov dobytka ... 34 // Raný a střední neolit... 36 // Mladý neolit... 46 // Eneolit: pozdní doba kamenná // Ohlas prvních státních formací; // boj a hierarchická společenství moci ... 52 // Raný eneolit ... 53 // Střední eneolit ... 56 // Pozdní eneolit ... 60 // Raná doba bronzová // První reflexe raných říší Předního východu u nás ... 66 // Závěrečná fáze rané doby bronzové // První městská civilizace v českých zemích // 72 // Střední doba bronzová // Svět bojovných hrdinů a barbarské důstojnosti... 80 // Mladá doba bronzová - doba popelnicových polí // První „evropské společenství“, sluneční náboženství // a působení středoevropských „barbarů“ ve Středomoří ... 89 // Čechy a Morava v mladé a pozdní době bronzové... 96 // Střední Evropa a Středomoří... 98 // Závěr doby bronzové a počátek doby železné // Podle Hésioda nejhorší z věků ... 117 // Raná doba železná: halštatské období // Na pomezí historie ... 128
// Halštatský styl a nová identita... 137 // Skythové ... 140 // Knížecí vrstva pozdního halštatu ... 143 // Etruskové, Řekové, Féničané a Čechy ... 145 // Přechod od halštatu ? laténu ... 162 // Hradiště Závist na přelomu halštatu a laténu... 163 // Výběrová bibliografie ... 167 // Chronologický přehled... 170 // Prameny ilustrací a poděkování ... 173
cnb002235344

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC