Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Gabrhelík (@@20121024-13:48:09@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
395 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3295-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-7351-3 (online ; pdf)
CD s kompletní obrazovou dokumentací (436 obrázků)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000200262
1 Obecné principy chirurgických výkonů na horní končetině (A. Fibír) -- 1.1 Příprava před operací -- 1.2 Turniket -- 1.3 Magnifikace -- 1.4 Instrumentárium -- 1.5 Zásady umístění kožních řezů -- 1.6 Pooperační péče -- Literatura -- 2 Anestézie (T. Gabrhelík) -- 2.1 Příprava nemocného před anestézií -- 2.2 Celková anestézie -- 2.2.1 Doplňovaná anestézie -- 2.2.2 Totální intravenózní anestézie -- 2.2.3 Disociativní anestézie -- 2.2.4 Kombinovaná anestézie -- 2.3 Regionální anestézie -- 2.3.1 Místní anestézie -- 2.3.2 Regionální anestézie -- 2.3.3 Periferní nervové blokády -- 2.3.4 Krční epidurální blokáda -- 2.3.5 Paravertebrální blokáda -- 2.3.6 Intravenózní regionální anestézie -- 2.4 Léčba pooperační bolesti -- 2.4.1 Akutní pooperační bolest -- 2.4.2 Analgezie řízená sestrou -- 2.4.3 Pacientem kontrolovaná analgezie -- 2.4.4 Pain service -- Literatura -- 3 Přístupy k zápěstí (J. Pilný, Z. Vodička) -- 3.1 Dorzální přístup k zápěstí a distálnímu radiu -- 3.1.1 Přístup k zápěstí -- 3.1.2 Přístup k distálnímu radiu -- 3.2 Palmární radiální přístup -- 3.3 Palmární mediální přístup (modifikovaný přístup na karpální tunel) Literatura -- 4 Chirurgické přístupy na ruce a krytí defektů (B. Zálesák) -- 4.1 Incize a přístupy na ruce -- 4.2 Defekty a jejich krytí -- 4.2.1 Spontánní hojení per secundam intentionem -- 4.2.2 Primární sutura -- 4.2.3 Kožní
štěpy -- 4.2.4 Laloky -- 4.2.5 Devastující poranění a skalpace -- Literatura -- 5 Rentgenologická diagnostika poranění a onemocnění ruky (R. Slodička) -- 5.1 Radiografické nativní projekce ruky -- 5.1.1 Ruka v posteroanteriorní projekci -- 5.1.2 Ruka v šikmé posteroanteriorní projekci -- 5.1.3 Ruka v bočné projekci -- 5.1.4 Ruka v anteroposteriorní projekci -- 5.1.5 Metakarpy v posteroanteriorní projekci -- 5.1.6 Metakarpy v bočné projekci -- 5.1.7 Hlavy metakarpů 2-5 -- 5.1.8 První metakarpus v posteroanteriorní projekci -- 5.1.9 Prst v posteroanteriorní projekci -- 5.1.10 Bočná projekce všech prstů -- 5.1.11 Bočná projekce 2. a 3. prstu -- 5.1.12 Bočná projekce 4. a 5. prstu -- 5.1.13 Palec v posteroanteriorní projekci -- 5.1.14 Palec v bočné projekci -- 5.1.15 Zápěstí v posteroanteriorní projekci -- 5.1.16 Zápěstí v bočné projekci -- 5.1.17 Stecherova projekce -- 5.1.18 Zápěstí v anteroposteriorní projekci -- 5.1.19 Projekce carpal boss -- 5.1.20 Projekce karpálního tunelu superioinferiorně -- 5.1.21 Ruce a zápěstí v tzv. projekci chytače míče (ball catcher) -- 5.2 Radiografické funkční projekce ruky -- 5.2.1 Prst v radiálním a ulnárním stresu PA nebo AP -- 5.2.2 Projekce uzavřené pěsti -- 5.3 Artrografie zápěstí -- Literatura -- 6 Onemocnění horní končetiny vyvolaná infekcí (A. Sukop) -- 6.1 Akutní infekce ruky -- 6.1.1 Akutní paronychium -- 6.1.2 Panaricium -- 6.1.3 Hnisavý zánět šlachové
pochvy flexorů -- 6.1.4 Zánět hlubokých dlaňových prostorů -- 6.1.5 Zánět meziprstních prostorů -- 6.1.6 Zánět Paronova prostoru -- 6.1.7 Septická artritida -- 6.1.8 Osteomyelitida -- 6.1.9 Infekce způsobené pokousáním -- 6.1.10 Panaricium způsobené herpetickými viry -- 6.1.11 Nekrotizující fascitida a plynaté infekce -- 6.1.12 Poranění ruky stříkací pistolí -- 6.2 Chronické infekce ruky -- 6.2.1 Chronické paronychium -- 6.2.2 Bakteriální infekce -- 6.2.3 Onemocnění vyvolaná houbami (mykózy) -- 6.2.4 Onemocnění vyvolaná mykobakteriemi -- 6.2.5 Virové infekce -- Literatura -- 7 Artroskopie zápěstí (J. Pilný, I. Čižmář) -- 7.1 Artroskopické vybavení -- 7.2 Artroskopické přístupy -- 7.3 Artroskopická anatomie zápěstí -- 7.4 Operační postup -- 7.5 Nestability zápěstí -- 7.5.1 Skafolunátní nestabilita zápěstí -- 7.5.2 Lunotriquetrální nestability -- 7.6 Artroskopické ošetření zlomenin distálního radia -- 7.7 Poškození triangulárního fibrokartilaginózního komplexu (TFCC) -- 7.7.1 Akutní poranění TFCC -- 7.7.2 Degenerativní poškození TFCC -- 7.8 Resekce dorzálního ganglia zápěstí -- 7.9 Synovektomie zápěstí -- 7.10 Komplikace artroskopie zápěstí -- 7.11 Artroskopie skafotrapezotrapezoidního (STT) kloubu -- 7.11.1 Anatomie STT kloubu -- 7.11.2 Indikace -- 7.11.3 Kontraindikace -- 7.11.4 Artroskopické vstupy -- 7.11.5 Komplikace -- 7.11.6 Operační technika -- Literatura -- 8 Artroskopie
drobných kloubů ruky (J. Pilný) -- 8.1 Potřebné vybavení -- 8.2 Artroskopie karpometakarpálního kloubu (CMC) palce ruky -- 8.2.1 Anatomie -- 8.2.2 Artroskopické vstupy -- 8.2.3 Artroskopická anatomie vazů -- 8.2.4 Artroskopicky sledované struktury -- 8.2.5 Indikace -- 8.2.6 Kontraindikace -- 8.2.7 Operační technika -- 8.2.8 Komplikace -- 8.2.9 Artroskopická synovektomie CMC kloubu palce ruky -- 8.2.10 Osteosyntéza báze prvního metakarpu -- 8.2.11 Extrakce volných tělísek -- 8.2.12 Infekční artritidy CMC kloubu -- 8.3 Artroskopie metakarpofalangového (MP, základního) kloubu ruky -- 8.3.1 Anatomie -- 8.3.2 Artroskopická anatomie -- 8.3.3 Indikace -- 8.3.4 Kontraindikace -- 8.3.5 Přístupy -- 8.3.6 Operační technika -- 8.3.7 Komplikace -- 8.3.8 Artroskopická synovektomie MP kloubu -- 8.3.9 Osteosyntéza báze základního článku -- 8.3.10 Extrakce volných tělísek -- 8.3.11 Infekční artritidy MP kloubu -- 8.4 Artroskopie PIP kloubu -- 8.4.1 Anatomie -- 8.4.2 Indikace -- 8.4.3 Kontraindikace -- 8.4.4 Přístupy -- 8.4.5 Operační technika -- 8.4.6 Komplikace -- 8.4.7 Artroskopická synovektomie PIP kloubu -- 8.4.8 Osteosyntéza báze středního článku -- 8.4.9 Extrakce volných tělísek -- 8.4.10 Infekční artritida PIP kloubu -- Literatura -- 9 Nestability zápěstí (J. Pilný, I. Čižmář) -- 9.1 Anatomická stavba zápěstí -- 9.2 Klasifikace nestabilit zápěstí -- 9.3 Mechanizmus vzniku úrazu -- 9.4 Skafolunátní (SL) nestabilita
zápěstí -- 9.4.1 Klinické vyšetření -- 9.4.2 Další vyšetření -- 9.4.3 Terapie akutního poranění -- 9.4.4 Terapie chronické nestability -- 9.5 Lunotriquetrální (LTq) nestabilita zápěstí -- 9.5.1 Klinické vyšetření -- 9.5.2 Rentgenologické vyšetření -- 9.5.3 Terapie akutních poranění -- 9.5.4 Terapie chronické LTq nestability zápěstí -- 9.6 Perilunátní luxace -- 9.6.1 Klinické vyšetření -- 9.6.2 Rentgenologické vyšetření -- 9.6.3 Ošetření akutní perilunátní luxace karpu -- 9.6.4 Chronické perilunátní luxace -- 9.7 Perilunátní zlomeniny -- 9.7.1 Transskafoperilunátní luxace karpu -- 9.7.2 Transstyloidní perilunátní luxace karpu -- 9.8 Axiální nestability a zlomeniny -- 9.8.1 Klasifikace -- 9.8.2 Klinické vyšetření -- 9.8.3 Rentgenologické vyšetření -- 9.8.4 Terapie -- 9.9 Nedisociativní nestability zápěstí (carpal instability non-dissociative CIND) -- 9.9.1 Mechanizmus úrazu -- 9.9.2 Klinické vyšetření -- 9.9.3 Rentgenologické vyšetření -- 9.9.4 Další vyšetření -- 9.9.5 Terapie -- 9.10 Radiokarpální nestability a dislokace -- 9.10.1 Dorzální translace karpu -- 9.10.2 Palmární nestabilita karpu -- 9.10.3 Ulnární nestability -- Literatura -- Zlomeniny distálního radia (L. Pliska) -- 10.1 Mechanizmus úrazu -- 10.2 Klasifikace -- 10.2.1 Historické názvy -- 10.2.2 Současné klasifikace -- 10.3 Postižení distálního radioulnárního kloubu (DRUK) -- 10.4 Diagnostika -- 10.5 Léčba
akutních zlomenin u dospělých -- 10.5.1 Nedislokované zlomeniny distálního radia -- 10.5.2 Dislokované zlomeniny distálního radia -- 10.5.3 Rozhodování o operační taktice -- 10.5.4 Otevřené zlomeniny -- 10.6 Přidružená poranění -- 10.6.1 Přidružená poranění nervů -- 10.6.2 Přidružená poškození distálního radioulnárního kloubu -- 10.6.3 Poranění processus styloideus ulnae -- 10.6.4 Přidružená poranění karpálních vazů a kostí -- 10.7 Komplikace -- 10.7.1 Ztráta repozice -- 10.7.2 Reflexní sympatická dystrofie (CRPS) -- 10.7.3 Pseudoartrózy distálního radia a ulny -- 10.7.4 Malpoziční zhojení zlomeniny -- 10.7.5 Ruptura šlachy m. extensor pollicis longus -- Literatura -- 11 Zlomeniny karpálních kostí (R. Gajdoš) -- 11.1 Zlomeniny člunkové kosti (os scaphoideum) -- 11.1.1 Krevní zásobení skafoidea -- 11.1.2 Diagnóza -- 11.1.3 Klasifikace -- 11.1.4 Léčba akutních zlomenin skafoidea -- 11.1.5 Pseudoartróza skafoidea a opožděné hojení -- 11.1.6 Zhojení v malpozičním postavení -- 11.1.7 Parciální zhojení zlomeniny -- 11.1.8 Několikanásobně operované pseudoartrózy -- 11.2 Preiserova nemoc -- 11.3 Akutní zlomeniny lunata -- 11.4 Kienbóckova nemoc -- 11.4.1 Diagnóza -- 11.4.2 Klinická stadia -- 11.4.3 Léčba -- 11.5 Izolované zlomeniny ostatních karpálních kostí -- 11.5.1 Zlomeniny os triquetrum -- 11.5.2 Zlomeniny os pisiforme -- 11.5.3 Zlomeniny os trapezium -- 11.5.4 Zlomeniny os trapezoideum
-- 11.5.5 Zlomeniny os capitatum -- 11.5.6 Zlomeniny os hamatum -- Literatura -- 12 Poúrazová artróza zápěstí (J. Pilný, J. Molitor) -- 12.1 Skafolunátní nestabilita a rozvoj artrózy (scapholunate advanced collaps SLAC). 12.1.1 Vyšetření -- 12.2 Artrotické změny při pakloubu skafoidea (scaphoid nonunion -- advanced collaps SNAC) -- 12.2.1 Vyšetření -- 12.3 Skafotrapezotrapezoidní (STT) artróza -- 12.4 Používané operační postupy -- 12.4.1 Skafokapitátní artrodéza -- 12.4.2 Exstirpace skafoidea a mediokarpální (čtyřrohá) artrodéza -- 12.4.3 Karpektomie proximální karpální řady -- 12.4.4 Artrodéza zápěstí -- 12.4.5 Skafotrapezotrapezoidní (STT) artrodéza -- 12.4.6 Radioskafolunátní artrodéza -- 12.4.7 Selektivní denervace karpu -- Literatura -- 13 Zlomeniny metakarpů a článků prstů (P. Dráč) -- 13.1 Epidemiologie, anatomie a kinematika -- 13.2 Cíle a principy terapie -- 13.2.1 Konzervativní terapie -- 13.2.2 Kirschnerovy dráty -- 13.2.3 Intraoseální steh a tahová cerkláž -- 13.2.4 Tahové šrouby a dlahová osteosyntéza -- 13.2.5 Zevní fixace -- 13.3 Zlomeniny metakarpů -- 13.3.1 Zlomeniny diafýzy -- 13.3.2 Zlomeniny krčku -- 13.3.3 Zlomeniny hlavice -- 13.3.4 Zlomeniny báze -- 13.3.5 Zlomeniny prvního metakarpu -- 13.4 Zlomeniny článků prstů -- 13.4.1 Zlomeniny proximálního a středního článku -- 13.4.2 Zlomeniny distálního článku -- 13.4.3 Luxace článků prstů -- 13.5 Otevřené zlomeniny a
zlomeniny se ztrátou kostní hmoty -- 13.5.1 Otevřené zlomeniny -- 13.5.2 Zlomeniny se ztrátou kostní hmoty -- 13.6 Komplikace -- 13.6.1 Zhojení v malpozici -- 13.6.2 Pakloub -- Literatura -- 14 Artróza karpometakarpálního kloubu (CMC) palce ruky (risartróza) (J. Pilný) -- 14.1 Anatomie -- 14.2 Klinické příznaky -- 14.3 Rentgenologická stadia poškození CMC kloubu -- 14.4 Léčba -- 14.4.1 Konzervativní terapie -- 14.4.2 Operační terapie -- Literatura -- 15 Poranění šlachového systému (R. Slodička) -- 15.1 Anatomie -- 15.2 Fyziologie -- 15.3 Patofyziologie -- 15.4 Hojení šlach -- 15.5 Technicko-instrumentální vybavení -- 15.6 Akutní poranění šlach -- 15.6.1 Zóny poranění flexorů -- 15.6.2 Zóny poranění extenzorů -- 15.7 Operační léčba -- 15.7.1 Sutura flexorů -- 15.7.2 Sutura extenzorů -- 15.8 Pooperační léčba -- 15.8.1 Imobilizační léčba -- 15.9 Inveterovaná poranění šlach -- 15.9.1 Léčba poranění flexorů -- 15.9.2 Léčba poranění extenzorů -- 15.10 Poranění poutkových vazů -- 15.10.1 Ošetření čerstvých poranění -- 15.10.2 Rekonstrukce inveterovaných poranění -- 15.10.3 Pooperační léčba po rekonstrukci poutkových vazů Literatura -- 16 Replantace (M. Molitor) -- 16.1 Úvod -- 16.2 Historie -- 16.3 Rozdělení a klasifikace replantací -- 16.4 Doba ischemie a ošetření amputátu -- 16.5 Indikace a kontraindikace replantace -- 16.6 Mechanizmus úrazu -- 16.7 Anestézie u replantací -- 16.8
Zásady a postup při replantací -- 16.8.1 Osteosyntéza skeletu -- 16.8.2 Ošetření šlach -- 16.8.3 Sutura arterií -- 16.8.4 Sutura vén -- 16.8.5 Sutura nervů -- 16.8.6 Sutura kůže -- 16.9 Pooperační sledování a léčba -- 16.10 Úspěšnost a výsledky replantací -- 16.11 Komplikace replantací -- 16.12 Následné rekonstrukční výkony -- 16.12.1 Výkony na skeletu -- 16.12.2 Výkony na šlachovém aparátu -- 16.12.3 Výkony na nervech -- 16.12.4 Výkony na kůži -- Literatura -- 17 Dupuytrenova kontraktura (A. Fibír) -- 17.1 Úvod -- 17.2 Anatomie -- 17.3 Etiologie a patogeneze -- 17.4 Klinický obraz -- 17.5 Klasifikace -- 17.6 Léčba konzervativní -- 17.7 Léčba chirurgická -- 17.7.1 Indikace chirurgické léčby -- 17.7.2 Typy a uložení incizí -- 17.7.3 Fasciotomie -- 17.7.4 Fasciektomie -- 17.7.5 Dermofasciektomie -- 17.7.6 Další postupy -- 17.7.7 Autorem doporučený postup -- 17.8 Komplikace -- 17.9 Rekurentní onemocnění -- 17.10 Pooperační péče -- Literatura -- 18 Popelená ruka (R. Čáp) -- 18.1 Úvod -- 18.2 Iniciální hodnocení -- 18.3 Primární ošetření -- 18.4 Chirurgická léčba -- 18.5 Dlahování -- 18.6 Rekonstrukce a řešení deformit -- 18.6.1 Rekonstrukce dorza ruky -- 18.6.2 Rekonstrukce dlaně -- 18.6.3 Rekonstrukce prstů -- 18.7 Závěr -- Literatura -- 19 Úžinové syndromy a kompresivní léze nervů (E. Ehler, A. Fibír) -- 19.1 Nervus medianus -- 19.1.1 Syndrom karpálního tunelu (SKT) -- 19.1.2 Konzervativní
léčba SKT -- 19.1.3 Operativní řešení syndromu karpálního tunelu -- 19.1.4 Syndrom rámus cutaneus palmaris n. mediáni -- 19.1.5 Léze digitálních volárních nervů -- 19.1.6 Léze r. muscularis (recurrens) n. mediáni -- 19.1.7 Léze n. medianus na předloktí a v oblasti lokte -- 19.1.8 Léze n. medianus na paži a v axile -- 19.2 Nervus ulnaris -- 19.2.1 Léze n. ulnaris na zápěstí v dlani -- 19.2.2 Chirurgická léčba syndromu -- 19.2.3 Léze r. cutaneus dorsalis n. ulnaris -- 19.2.4 Léze digitálních nervů -- 19.2.5 Léze r. cutaneus palmaris n.ulnaris -- 19.2.6 Léze n. ulnaris na předloktí -- 19.2.7 Léze n. ulnaris v oblasti lokte -- 19.2.8 Léze n. ulnaris v axile a na paži -- 19.3 Nervus radialis -- 19.3.1 Léze r. superficialis n. radialis na distálním předloktí či zápěstí -- 19.3.2 Léze dorzálních digitálních nervů I—III -- 19.3.3 Léze n. radialis na paži -- 19.3.4 Léze r. profundus n. radialis -- Literatura -- 20 Poranění předloktí (R. Slodička) -- 20.1 Anatomie -- 20.1.1 Funkční anatomie -- 20.2 Ulnární impingement, ulnární impaction -- 20.3 Stav po operaci Sauveho-Kapandjiho -- 20.4 Galeazziho luxační zlomenina -- 20.4.1 Mechanizmus úrazu -- 20.4.2 Klasifikace -- 20.4.3 Terapie -- 20.5 Monteggiova zlomenina -- 20.5.1 Mechanizmus úrazu -- 20.5.2 Klasifikace -- 20.5.3 Terapie -- 20.6 Zlomenina hlavičky radia -- 20.6.1 Mechanizmus úrazu -- 20.6.2 Klasifikace -- 20.6.3 Terapie -- 20.7 Fraktura processus coronoideus
ulnae -- 20.7.1 Mechanizmus vzniku -- 20.7.2 Klasifikace -- 20.7.3 Terapie -- 20.8 Zlomenina olekrana ulny -- 20.8.1 Mechanizmus vzniku -- 20.8.2 Klasifikace -- 20.8.3 Terapie -- 20.9 Essex-Loprestiho zlomenina/poranění
(OCoLC)752796940
cnb002201565

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC