Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Gabrhelík (@@20121024-13:48:09@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
395 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3295-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-7351-3 (online ; pdf)
CD s kompletní obrazovou dokumentací (436 obrázků)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000200262
1 Obecné principy chirurgických výkonů na horní končetině (A. Fibír) // 1.1 Příprava před operací // 1.2 Turniket // 1.3 Magnifikace // 1.4 Instrumentárium // 1.5 Zásady umístění kožních řezů // 1.6 Pooperační péče // Literatura // 2 Anestézie (T. Gabrhelík) // 2.1 Příprava nemocného před anestézií // 2.2 Celková anestézie // 2.2.1 Doplňovaná anestézie // 2.2.2 Totální intravenózní anestézie // 2.2.3 Disociativní anestézie // 2.2.4 Kombinovaná anestézie // 2.3 Regionální anestézie // 2.3.1 Místní anestézie // 2.3.2 Regionální anestézie // 2.3.3 Periferní nervové blokády // 2.3.4 Krční epidurální blokáda // 2.3.5 Paravertebrální blokáda // 2.3.6 Intravenózní regionální anestézie // 2.4 Léčba pooperační bolesti // 2.4.1 Akutní pooperační bolest // 2.4.2 Analgezie řízená sestrou // 2.4.3 Pacientem kontrolovaná analgezie // 2.4.4 Pain service // Literatura // 3 Přístupy k zápěstí (J. Pilný, Z. Vodička) // 3.1 Dorzální přístup k zápěstí a distálnímu radiu // 3.1.1 Přístup k zápěstí // 3.1.2 Přístup k distálnímu radiu // 3.2 Palmární radiální přístup // 3.3 Palmární mediální přístup (modifikovaný přístup na karpální tunel) Literatura // 4 Chirurgické přístupy na ruce a krytí defektů (B. Zálesák) // 4.1 Incize a přístupy na ruce // 4.2 Defekty a jejich krytí // 4.2.1 Spontánní hojení per secundam intentionem // 4.2.2 Primární sutura // 4.2.3 Kožní štěpy // 4.2.4 Laloky // 4.2.5 Devastující poranění a skalpace // Literatura // 5 Rentgenologická diagnostika poranění a onemocnění ruky (R. Slodička) // 5.1 Radiografické nativní projekce ruky // 5.1.1 Ruka v posteroanteriorní projekci // 5.1.2 Ruka v šikmé posteroanteriorní projekci // 5.1.3 Ruka v bočné projekci // 5.1.4 Ruka v anteroposteriorní projekci //
5.1.5 Metakarpy v posteroanteriorní projekci // 5.1.6 Metakarpy v bočné projekci // 5.1.7 Hlavy metakarpů 2-5 // 5.1.8 První metakarpus v posteroanteriorní projekci // 5.1.9 Prst v posteroanteriorní projekci // 5.1.10 Bočná projekce všech prstů // 5.1.11 Bočná projekce 2. a 3. prstu // 5.1.12 Bočná projekce 4. a 5. prstu // 5.1.13 Palec v posteroanteriorní projekci // 5.1.14 Palec v bočné projekci // 5.1.15 Zápěstí v posteroanteriorní projekci // 5.1.16 Zápěstí v bočné projekci // 5.1.17 Stecherova projekce // 5.1.18 Zápěstí v anteroposteriorní projekci // 5.1.19 Projekce carpal boss // 5.1.20 Projekce karpálního tunelu superioinferiorně // 5.1.21 Ruce a zápěstí v tzv. projekci chytače míče (ball catcher) // 5.2 Radiografické funkční projekce ruky // 5.2.1 Prst v radiálním a ulnárním stresu PA nebo AP // 5.2.2 Projekce uzavřené pěsti // 5.3 Artrografie zápěstí // Literatura // 6 Onemocnění horní končetiny vyvolaná infekcí (A. Sukop) // 6.1 Akutní infekce ruky // 6.1.1 Akutní paronychium // 6.1.2 Panaricium // 6.1.3 Hnisavý zánět šlachové pochvy flexorů // 6.1.4 Zánět hlubokých dlaňových prostorů // 6.1.5 Zánět meziprstních prostorů // 6.1.6 Zánět Paronova prostoru // 6.1.7 Septická artritida // 6.1.8 Osteomyelitida // 6.1.9 Infekce způsobené pokousáním // 6.1.10 Panaricium způsobené herpetickými viry // 6.1.11 Nekrotizující fascitida a plynaté infekce // 6.1.12 Poranění ruky stříkací pistolí // 6.2 Chronické infekce ruky // 6.2.1 Chronické paronychium // 6.2.2 Bakteriální infekce // 6.2.3 Onemocnění vyvolaná houbami (mykózy) // 6.2.4 Onemocnění vyvolaná mykobakteriemi // 6.2.5 Virové infekce // Literatura // 7 Artroskopie zápěstí (J. Pilný, I. Čižmář) // 7.1 Artroskopické vybavení // 7.2 Artroskopické přístupy // 7.3 Artroskopická anatomie zápěstí //
7.4 Operační postup // 7.5 Nestability zápěstí // 7.5.1 Skafolunátní nestabilita zápěstí // 7.5.2 Lunotriquetrální nestability // 7.6 Artroskopické ošetření zlomenin distálního radia // 7.7 Poškození triangulárního fibrokartilaginózního komplexu (TFCC) // 7.7.1 Akutní poranění TFCC // 7.7.2 Degenerativní poškození TFCC // 7.8 Resekce dorzálního ganglia zápěstí // 7.9 Synovektomie zápěstí // 7.10 Komplikace artroskopie zápěstí // 7.11 Artroskopie skafotrapezotrapezoidního (STT) kloubu // 7.11.1 Anatomie STT kloubu // 7.11.2 Indikace // 7.11.3 Kontraindikace // 7.11.4 Artroskopické vstupy // 7.11.5 Komplikace // 7.11.6 Operační technika // Literatura // 8 Artroskopie drobných kloubů ruky (J. Pilný) // 8.1 Potřebné vybavení // 8.2 Artroskopie karpometakarpálního kloubu (CMC) palce ruky // 8.2.1 Anatomie // 8.2.2 Artroskopické vstupy // 8.2.3 Artroskopická anatomie vazů // 8.2.4 Artroskopicky sledované struktury // 8.2.5 Indikace // 8.2.6 Kontraindikace // 8.2.7 Operační technika // 8.2.8 Komplikace // 8.2.9 Artroskopická synovektomie CMC kloubu palce ruky // 8.2.10 Osteosyntéza báze prvního metakarpu // 8.2.11 Extrakce volných tělísek // 8.2.12 Infekční artritidy CMC kloubu // 8.3 Artroskopie metakarpofalangového (MP, základního) kloubu ruky // 8.3.1 Anatomie // 8.3.2 Artroskopická anatomie // 8.3.3 Indikace // 8.3.4 Kontraindikace // 8.3.5 Přístupy // 8.3.6 Operační technika // 8.3.7 Komplikace // 8.3.8 Artroskopická synovektomie MP kloubu // 8.3.9 Osteosyntéza báze základního článku // 8.3.10 Extrakce volných tělísek // 8.3.11 Infekční artritidy MP kloubu // 8.4 Artroskopie PIP kloubu // 8.4.1 Anatomie // 8.4.2 Indikace // 8.4.3 Kontraindikace // 8.4.4 Přístupy // 8.4.5 Operační technika // 8.4.6 Komplikace // 8.4.7 Artroskopická synovektomie PIP kloubu //
8.4.8 Osteosyntéza báze středního článku // 8.4.9 Extrakce volných tělísek // 8.4.10 Infekční artritida PIP kloubu // Literatura // 9 Nestability zápěstí (J. Pilný, I. Čižmář) // 9.1 Anatomická stavba zápěstí // 9.2 Klasifikace nestabilit zápěstí // 9.3 Mechanizmus vzniku úrazu // 9.4 Skafolunátní (SL) nestabilita zápěstí // 9.4.1 Klinické vyšetření // 9.4.2 Další vyšetření // 9.4.3 Terapie akutního poranění // 9.4.4 Terapie chronické nestability // 9.5 Lunotriquetrální (LTq) nestabilita zápěstí // 9.5.1 Klinické vyšetření // 9.5.2 Rentgenologické vyšetření // 9.5.3 Terapie akutních poranění // 9.5.4 Terapie chronické LTq nestability zápěstí // 9.6 Perilunátní luxace // 9.6.1 Klinické vyšetření // 9.6.2 Rentgenologické vyšetření // 9.6.3 Ošetření akutní perilunátní luxace karpu // 9.6.4 Chronické perilunátní luxace // 9.7 Perilunátní zlomeniny // 9.7.1 Transskafoperilunátní luxace karpu // 9.7.2 Transstyloidní perilunátní luxace karpu // 9.8 Axiální nestability a zlomeniny // 9.8.1 Klasifikace // 9.8.2 Klinické vyšetření // 9.8.3 Rentgenologické vyšetření // 9.8.4 Terapie // 9.9 Nedisociativní nestability zápěstí (carpal instability non-dissociative CIND) // 9.9.1 Mechanizmus úrazu // 9.9.2 Klinické vyšetření // 9.9.3 Rentgenologické vyšetření // 9.9.4 Další vyšetření // 9.9.5 Terapie // 9.10 Radiokarpální nestability a dislokace // 9.10.1 Dorzální translace karpu // 9.10.2 Palmární nestabilita karpu // 9.10.3 Ulnární nestability // Literatura // Zlomeniny distálního radia (L. Pliska) // 10.1 Mechanizmus úrazu // 10.2 Klasifikace // 10.2.1 Historické názvy // 10.2.2 Současné klasifikace // 10.3 Postižení distálního radioulnárního kloubu (DRUK) // 10.4 Diagnostika // 10.5 Léčba akutních zlomenin u dospělých //
10.5.1 Nedislokované zlomeniny distálního radia // 10.5.2 Dislokované zlomeniny distálního radia // 10.5.3 Rozhodování o operační taktice // 10.5.4 Otevřené zlomeniny // 10.6 Přidružená poranění // 10.6.1 Přidružená poranění nervů // 10.6.2 Přidružená poškození distálního radioulnárního kloubu // 10.6.3 Poranění processus styloideus ulnae // 10.6.4 Přidružená poranění karpálních vazů a kostí // 10.7 Komplikace // 10.7.1 Ztráta repozice // 10.7.2 Reflexní sympatická dystrofie (CRPS) // 10.7.3 Pseudoartrózy distálního radia a ulny // 10.7.4 Malpoziční zhojení zlomeniny // 10.7.5 Ruptura šlachy m. extensor pollicis longus // Literatura // 11 Zlomeniny karpálních kostí (R. Gajdoš) // 11.1 Zlomeniny člunkové kosti (os scaphoideum) // 11.1.1 Krevní zásobení skafoidea // 11.1.2 Diagnóza // 11.1.3 Klasifikace // 11.1.4 Léčba akutních zlomenin skafoidea // 11.1.5 Pseudoartróza skafoidea a opožděné hojení // 11.1.6 Zhojení v malpozičním postavení // 11.1.7 Parciální zhojení zlomeniny // 11.1.8 Několikanásobně operované pseudoartrózy // 11.2 Preiserova nemoc // 11.3 Akutní zlomeniny lunata // 11.4 Kienbóckova nemoc // 11.4.1 Diagnóza // 11.4.2 Klinická stadia // 11.4.3 Léčba // 11.5 Izolované zlomeniny ostatních karpálních kostí // 11.5.1 Zlomeniny os triquetrum // 11.5.2 Zlomeniny os pisiforme // 11.5.3 Zlomeniny os trapezium // 11.5.4 Zlomeniny os trapezoideum // 11.5.5 Zlomeniny os capitatum // 11.5.6 Zlomeniny os hamatum // Literatura // 12 Poúrazová artróza zápěstí (J. Pilný, J. Molitor) // 12.1 Skafolunátní nestabilita a rozvoj artrózy (scapholunate advanced collaps SLAC). 12.1.1 Vyšetření // 12.2 Artrotické změny při pakloubu skafoidea (scaphoid nonunion // advanced collaps SNAC) // 12.2.1 Vyšetření // 12.3 Skafotrapezotrapezoidní (STT) artróza //
12.4 Používané operační postupy // 12.4.1 Skafokapitátní artrodéza // 12.4.2 Exstirpace skafoidea a mediokarpální (čtyřrohá) artrodéza // 12.4.3 Karpektomie proximální karpální řady // 12.4.4 Artrodéza zápěstí // 12.4.5 Skafotrapezotrapezoidní (STT) artrodéza // 12.4.6 Radioskafolunátní artrodéza // 12.4.7 Selektivní denervace karpu // Literatura // 13 Zlomeniny metakarpů a článků prstů (P. Dráč) // 13.1 Epidemiologie, anatomie a kinematika // 13.2 Cíle a principy terapie // 13.2.1 Konzervativní terapie // 13.2.2 Kirschnerovy dráty // 13.2.3 Intraoseální steh a tahová cerkláž // 13.2.4 Tahové šrouby a dlahová osteosyntéza // 13.2.5 Zevní fixace // 13.3 Zlomeniny metakarpů // 13.3.1 Zlomeniny diafýzy // 13.3.2 Zlomeniny krčku // 13.3.3 Zlomeniny hlavice // 13.3.4 Zlomeniny báze // 13.3.5 Zlomeniny prvního metakarpu // 13.4 Zlomeniny článků prstů // 13.4.1 Zlomeniny proximálního a středního článku // 13.4.2 Zlomeniny distálního článku // 13.4.3 Luxace článků prstů // 13.5 Otevřené zlomeniny a zlomeniny se ztrátou kostní hmoty // 13.5.1 Otevřené zlomeniny // 13.5.2 Zlomeniny se ztrátou kostní hmoty // 13.6 Komplikace // 13.6.1 Zhojení v malpozici // 13.6.2 Pakloub // Literatura // 14 Artróza karpometakarpálního kloubu (CMC) palce ruky (risartróza) (J. Pilný) // 14.1 Anatomie // 14.2 Klinické příznaky // 14.3 Rentgenologická stadia poškození CMC kloubu // 14.4 Léčba // 14.4.1 Konzervativní terapie // 14.4.2 Operační terapie // Literatura // 15 Poranění šlachového systému (R. Slodička) // 15.1 Anatomie // 15.2 Fyziologie // 15.3 Patofyziologie // 15.4 Hojení šlach // 15.5 Technicko-instrumentální vybavení // 15.6 Akutní poranění šlach // 15.6.1 Zóny poranění flexorů // 15.6.2 Zóny poranění extenzorů // 15.7 Operační léčba //
15.7.1 Sutura flexorů // 15.7.2 Sutura extenzorů // 15.8 Pooperační léčba // 15.8.1 Imobilizační léčba // 15.9 Inveterovaná poranění šlach // 15.9.1 Léčba poranění flexorů // 15.9.2 Léčba poranění extenzorů // 15.10 Poranění poutkových vazů // 15.10.1 Ošetření čerstvých poranění // 15.10.2 Rekonstrukce inveterovaných poranění // 15.10.3 Pooperační léčba po rekonstrukci poutkových vazů Literatura // 16 Replantace (M. Molitor) // 16.1 Úvod // 16.2 Historie // 16.3 Rozdělení a klasifikace replantací // 16.4 Doba ischemie a ošetření amputátu // 16.5 Indikace a kontraindikace replantace // 16.6 Mechanizmus úrazu // 16.7 Anestézie u replantací // 16.8 Zásady a postup při replantací // 16.8.1 Osteosyntéza skeletu // 16.8.2 Ošetření šlach // 16.8.3 Sutura arterií // 16.8.4 Sutura vén // 16.8.5 Sutura nervů // 16.8.6 Sutura kůže // 16.9 Pooperační sledování a léčba // 16.10 Úspěšnost a výsledky replantací // 16.11 Komplikace replantací // 16.12 Následné rekonstrukční výkony // 16.12.1 Výkony na skeletu // 16.12.2 Výkony na šlachovém aparátu // 16.12.3 Výkony na nervech // 16.12.4 Výkony na kůži // Literatura // 17 Dupuytrenova kontraktura (A. Fibír) // 17.1 Úvod // 17.2 Anatomie // 17.3 Etiologie a patogeneze // 17.4 Klinický obraz // 17.5 Klasifikace // 17.6 Léčba konzervativní // 17.7 Léčba chirurgická // 17.7.1 Indikace chirurgické léčby // 17.7.2 Typy a uložení incizí // 17.7.3 Fasciotomie // 17.7.4 Fasciektomie // 17.7.5 Dermofasciektomie // 17.7.6 Další postupy // 17.7.7 Autorem doporučený postup // 17.8 Komplikace // 17.9 Rekurentní onemocnění // 17.10 Pooperační péče // Literatura // 18 Popelená ruka (R. Čáp) // 18.1 Úvod // 18.2 Iniciální hodnocení // 18.3 Primární ošetření // 18.4 Chirurgická léčba // 18.5 Dlahování //
18.6 Rekonstrukce a řešení deformit // 18.6.1 Rekonstrukce dorza ruky // 18.6.2 Rekonstrukce dlaně // 18.6.3 Rekonstrukce prstů // 18.7 Závěr // Literatura // 19 Úžinové syndromy a kompresivní léze nervů (E. Ehler, A. Fibír) // 19.1 Nervus medianus // 19.1.1 Syndrom karpálního tunelu (SKT) // 19.1.2 Konzervativní léčba SKT // 19.1.3 Operativní řešení syndromu karpálního tunelu // 19.1.4 Syndrom rámus cutaneus palmaris n. mediáni // 19.1.5 Léze digitálních volárních nervů // 19.1.6 Léze r. muscularis (recurrens) n. mediáni // 19.1.7 Léze n. medianus na předloktí a v oblasti lokte // 19.1.8 Léze n. medianus na paži a v axile // 19.2 Nervus ulnaris // 19.2.1 Léze n. ulnaris na zápěstí v dlani // 19.2.2 Chirurgická léčba syndromu // 19.2.3 Léze r. cutaneus dorsalis n. ulnaris // 19.2.4 Léze digitálních nervů // 19.2.5 Léze r. cutaneus palmaris n.ulnaris // 19.2.6 Léze n. ulnaris na předloktí // 19.2.7 Léze n. ulnaris v oblasti lokte // 19.2.8 Léze n. ulnaris v axile a na paži // 19.3 Nervus radialis // 19.3.1 Léze r. superficialis n. radialis na distálním předloktí či zápěstí // 19.3.2 Léze dorzálních digitálních nervů I—III // 19.3.3 Léze n. radialis na paži // 19.3.4 Léze r. profundus n. radialis // Literatura // 20 Poranění předloktí (R. Slodička) // 20.1 Anatomie // 20.1.1 Funkční anatomie // 20.2 Ulnární impingement, ulnární impaction // 20.3 Stav po operaci Sauveho-Kapandjiho // 20.4 Galeazziho luxační zlomenina // 20.4.1 Mechanizmus úrazu // 20.4.2 Klasifikace // 20.4.3 Terapie // 20.5 Monteggiova zlomenina // 20.5.1 Mechanizmus úrazu // 20.5.2 Klasifikace // 20.5.3 Terapie // 20.6 Zlomenina hlavičky radia // 20.6.1 Mechanizmus úrazu // 20.6.2 Klasifikace // 20.6.3 Terapie // 20.7 Fraktura processus coronoideus ulnae // 20.7.1 Mechanizmus vzniku // 20.7.2 Klasifikace //
20.7.3 Terapie // 20.8 Zlomenina olekrana ulny // 20.8.1 Mechanizmus vzniku // 20.8.2 Klasifikace // 20.8.3 Terapie // 20.9 Essex-Loprestiho zlomenina/poranění // Literatura // Rejstřík // Souhrn Summary
(OCoLC)752796940
cnb002201565

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC