Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2011
647 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1972-1 (váz.)
Literární řada
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000200294
1. Úvodem 9 -- Úvodem ediční dovětek 11 -- K edičnímu dovětku Petra Rákose 15 -- 2. Literární odbornost 19 -- Prolegomena k literární odbornosti 21 -- Kniha o vztahu stylu a reality 34 -- O mnohoznačnosti Kafkova díla 46 -- Zda a jak je překlad možný 51 -- Kritický výklad amerického New Criticism 66 -- Specifičnost literatury 74 -- Autor-dílo-čtenář 80 -- Význam a okolní svět 91 -- Vnitřní členitost díla 101 -- Zrcadlo Nové kritiky 110 -- Závěrem 122 K otázce literárního hodnocení 125 -- 3. Teorie v praxi: maďarská literatura 157 -- Drama o věčném znovuzačínání 159 Velká generace: básníci Nyugatu 173 „Statika" a „dynamika" Adyho díla 187 -- Ke statice Adyho díla 192 -- K dynamice Adyho díla 200 Spor o „dvou Gáborech" 211 Sonáta pro housle a visutou hrazdu 230 Prodloužení v dvojím smyslu 236 László Németh mladý a smířený 243 Lyrická hlídka 252 ---
Kurátor a ledacos o tom, co se stalo předtím a potom 266 O románu, jehož začátkem je amen 276 -- 4. Marginální maďarství tváří k Praze 281 -- Čím vším bylo hnutí „Sarló" neboli „Srp" 283 Středoevropan mezi dvěma vlastmi: László Dobossy 295 Neúnavná slova 302 -- 0 horthyovském Maďarsku tentokrát trochu jinak 317 „Minulost není za námi, nýbrž pod námi" 326 Světová čára Maďarů 333 -- 5. Češi a Maďaři 343 -- Genti cuique splendorem addit 345 -- Příspěvek k české recepci Madáchovy Tragédie člověka 360 -- 6 a vůbec: národy 389 -- Národ 391 -- Národ a humor 404 -- Jablko etnicity aneb Ruritánci v Megalomanii 416 Magrisův Dunaj 423 -- 1. Před napsáním tohoto článku 423 -- 2. Pramen či spíše prameny 425 -- 3. První a horní: „německý" Dunaj 427 -- 4. Střední Evropa: Rakousko 429 -- 5. Za Rennwegem: Slovensko a Pannonie čili Maďarsko 432 ---
6. „Vlast národů" na dolním toku Dunaje: Jugoslávie, Bulharsko, Rumunsko 435 -- 7. Vyvodíme je, že, starý říční vlku? 439 -- 8. Poslední slovo a několik slov po něm 442 Židovští autoři v maďarské literatuře 444 -- 7. Kulturní i nekulturní politika 457 -- Titanic 459 Tolerance 473 Aktuálnost literatury 476 V širém poli rozcestí 478 Dvojí pohled 489 -- O Bibli, rovnosti a obchodním podnikání 495 -- 8. Učitelovy starosti a strasti 501 -- Hungarologie: Věc a slovo 503 Být kantorem 513 -- 9. Bibliografie 517 -- Texty P. Rákose 522 -- Nejvýznamnější bibliografie prací Petra Rákose 522 Monografie, samostatná díla (učebnice) 523 Překlady 528 -- Studie v antologiích a sbornících 530 -- Editorská činnost maďarská literatura v českém překladu, -- doslovy 534 Studie a články v časopisech 540 Texty o P. Rákosoví 557 -- Monografie, studie o autorovi 557 Recenze prací P. Rákose 558 Rozhovory 559 ---
Příspěvky, které dokreslují odborný i osobní život -- P. Rákose 560 Příležitostné texty, citace a odkazy 564 -- 10. Životopisné údaje 569 -- 11. Evžen Cáh „Svět vykládat i měnit" -- (Statika a dynamika Rákosová díla) doslov 573
(OCoLC)746835988
cnb002174435

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC