Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.3) Půjčeno:40x 
BK
Příručka
3., dopl. a přeprac. vyd.
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2011
280 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87053-50-8 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 266-272 a rejstřík
000200300
1. KNIŽNÍ TRH -- 1.1 Obecná charakteristika -- 1.2 Knižní trh a stát -- 1.3 Závislost knižního trhu na jeho velikosti -- 1.4 Struktura knižního trhu -- 1.5 Sociologie knižního prodeje -- 1.6 Dynamika knižního trhu -- 1.7 Obecný trend monopolizace -- 2. ČESKÝ KNIŽNÍ TRH -- 2.1 Potíže s absencí statistických dat -- 2.2 Produkce českých knih -- 2.3 Průměrná cena a průměrný náklad -- 2.4 Nakladatelé -- 2.5 Knihkupci -- 2.6 Distribuce -- 2.7 Export a import -- 2.8 Dotace ze státních a veřejnoprávních zdrojů -- 3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POJMY A POPIS KNIHY -- 3.1 Části knihy -- 3.2 Tiráž a technické a vydavatelské údaje -- 3.3 ISBN (International Standard Book Number) a čárový kód -- 3.4 Historie ISBN -- 3.5 Tematické skupiny -- 3.6 Identifikátory českých knih používané před zavedením ISBN -- 3.7 Dotisk a nové vydání -- 3.8 Autorské výtisky a přetisky -- 3.9 Tisk -- 3.10 Obrázky -- 3.11 Papír -- 3.12 Formát knihy ---
3.13 Knižní vazba -- 4. TYPOGRAFICKÉ MINIMUM -- 4.1 Úloha typografa -- 4.2 Písmo -- 4.2.1 Základní tvary písma verzálky, minusky, kapitálky, kurzíva -- 4.2.2 Duktus písma -- 4.2.3 Rodina písma řezy písma -- 4.2.4 Měření písma -- 4.2.5 Písmová osnova a velikost písma -- 4.3 Třídy písem různá písma -- 4.3.1 Patková (šerifova) písma -- 4.3.2 Bezpatková (bezserifová) písma -- 4.3.3 Kaligrafická písma (tzv. skripty) -- 4.3.4 Lomená písma -- 4.3.5 Zdobená písma -- 4.3.6 Nejčastěji užívaná písma -- 4.4 Typografie odstavce -- 4.4.1 Zarovnání odstavce -- 4.4.2 Prostrkání písma -- 4.4.3 Řádkový proklad -- 4.5 Typografie stránky -- 4.6 Typografická pravidla při zlomu -- 5. REDAKČNÍ PRAXE -- 5.1 Nové rukopisy -- 5.2 Měření rozsahu rukopisu -- 5.3 Formální zásady pro pořizování rukopisu a příprava pro zlom -- 5.4 Dělení slov -- 5.5 Práce s textovým editorem -- 5.6 Skenování textu a práce s OCR -- 5.7 Korektury ---
5.8 Bibliografické citace a odkazy na ně -- 5.9 Rejstřík -- 5.10 Práce s obrázky -- 5.11 Tabulky a grafy -- 5.12 Spolupráce s typografem -- 6. NAKLADATELSTVÍ, JEHO PROVOZ A ORGANIZACE -- 6.1 Činnost nakladatele -- 6.2 Technologie nakladatelského procesu -- 6.3 Informační systém nakladatelství -- 6.4 Redaktor -- 6.5 Personální složení nakladatelství -- 6.6 Strategie nakladatelství -- 6.7 Edice -- 6.8 Spolupráce s tiskárnou -- 6.9 Propagace -- 7. EKONOMIKA TITULU -- 7.1 Cena knihy -- 7.2 Struktura nákladů a výrobní cena -- 7.3 Orientační ceník redakčních, typografických a polygrafických prací -- 7.4 Zisk z vydání knihy a nakladatelské riziko -- 7.5 Prodej knih v čase -- 7.6 Hledání optimální ceny a optimálního nákladu -- 7.7 Nadnáklady a podnáklady -- 7.8 Příklady kalkulace konkrétních titulů -- 7.8.1 Malonákladová brožura, 300 výtisků digitální tisk -- 7.8.2 Malonákladová brožura, 1 000 výtisků ofsetový tisk ---
7.8.3 Česká kniha, 5 000 výtisků různé strategie -- 7.8.4 Fotografická příloha, 3 000 výtisků -- 7.8.5 Bestseller, 30 000 výtisků -- 7.8.6 Obrazová publikace -- 7.9 Dotiskování -- 8. EKONOMIKA KNIŽNÍHO PODNIKU -- 8.1 Režie nakladatelství a externí náklady -- 8.2 Obrat a zisk nakladatelství -- 8.3 Kapitálová vybavenost nakladatelství a cash flow -- 8.4 Sklad nakladatelství -- 8.5 Ekonomika knihkupectví -- 8.6 Nakladatelství a knihovny -- 9. KNIHY A PRÁVNÍ ŘÁD -- 9.1 Autorský zákon -- 9.1.1 Předmět autorského práva -- 9.1.2 Práva autora -- 9.1.3 Ochrana autorských práv -- 9.1.4 Licenční smlouva -- 9.1.5 Odstoupení od licenční smlouvy -- 9.1.6 Zaměstnanecké a kolektivní dílo -- 9.1.7 Autorské právo při reprodukování obrazů a ilustrací -- 9.1.8 Poplatky z pořizování xerokopií -- 9.1.9 Knihovní licence a poplatky za půjčování knih ve veřejných knihovnách -- 9.2 Zákon o neperiodických publikacích ---
9.2.1 Povinné údaje -- 9.2.2 Povinné výtisky -- 9.2.3 Nabídková povinnost -- 10. POČÍTAČE V NAKLADATELSTVÍ -- 10.1 Informační systém nakladatelství -- 10.2 Bibliografické databáze -- 10.3 Významné adresy na internetu -- 10.4 Elektronické výstřižky Newton Media -- 11. ELEKTRONICKÉ KNIHY A KNIHY PAPÍROVÉ -- PŘÍLOHY: -- A Písmena s nečeskou diakritikou -- B. Vybrané klávesové zkratky pro MS Word 2003, resp. 2007 -- C. Principy českého třídění -- D. Příklad objednávky pro tiskárnu -- E. Optimální cena: teoretický model pro různé křivky zájmu čtenářů -- F. Kolik dotiskovat (teoretický model) -- G. Teoretický model nakladatelského skladu -- H. Formulář vzorové překladatelské licenční smlouvy -- I. Poplatky vybírané od výrobců a dovozců kopírek a tiskáren -- J. Rozdělovači plán DILIA (2009) -- K. Zákon o neperiodických publikacích -- L. Rady nakladateli, který začíná a chce se profesionalizovat
(OCoLC)741401700
cnb002145529

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC