Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.8) Půjčeno:69x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2010
xxii, 505 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-676-2 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000200301
1. PŘEHLED PŘÍČIN METABOLICKÝCH PORUCH // 1.1. Rozdělení, etiologie a patogeneze metabolických onemocnění (Štěpán Svačina) // 1.2. Hormony a metabolismus (Štěpán Svačina) // 1.3. Metabolické receptory (Martin Haluzík) // 1.4. Metabolické změny indukované dietou a prostředím (Štěpán Svačina) // 2. GENETICKÉ PŘÍČINY PORUCH METABOLISMU (Pavel Martásek, Štěpán Svačina) // 2.1. Historie poznání genetiky metabolických chorob // 2.2. Rozdělení geneticky podmíněných metabolických chorob // 2.3. Onemocnění spojená s defekty jednotlivých genů // 2.4. Epigenetické změny, genetický imprinting // 2.5. Multifaktoriální a polygenně podmíněná onemocnění // 2.6. Chromosomální onemocnění // 2.7. Pojmy genom, proteom a metabolom // II PORUCHY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ // 3. PORUCHY ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY (Antonín Jabor, Antonín Kazda) // 3.1. Měřené a odvozené parametry, referenční hodnoty // 3.2. Nárazníkové systémy a stálost pH // 3.3. Vývoj acidobazických poruch // 3.4. Nezávisle proměnné veličiny // 3.5. Metabolická acidóza // 3.6. Metabolická alkalóza // 3.7. Respirační acidóza // 3.8. Respirační alkalóza // 3.9. Smíšené poruchy // 3.10 Terapie acidobazických poruch // 4. IONTOVÉ PORUCHY (Antonín Kazda, Antonín Jabor) // 4.1. Tělesné tekutiny, jejich rozložení a skladba // 4.2. Osmolalita a efektivní osmolalita // 4.3. Sodný kationt // 4.3.1. Hyponatrémie // 4.3.2. Hypernatrémie // 4.4. Poruchy efektivní osmolality ve vztahu k renálním funkcím a akutnímu postižení mozku // 4.4.1. Renální funkce // 4.4.2. Akutní postižení mozku // 4.5. Varianty poruch metabolismu vody a sodného kationtu // 4.5.1. Normohydratace // 4.5.2. Dehydra // 4.5.3 Hyperhydratace // 4.6. Chloridový anion // 4.6.1. Hypochlorémie // 4.6.2. Hyperchlorémie // 4.7. Draselný kationt //
4.7.1. Hypokalémie // 4.7.2. Hyperkalémie // 4.8. Horečnatý kation // 4.8.1. Hypomagnezémie // 4.8.2. Hypermagnezémie // 4.9. Kalciový kation (Petr Broulík) // 4.9.1. Poruchy metabolismu kalcia // 4.9.2. Hyperkalcémie // 4.9.3. Hypokalcémie // 4.10 Fosforečný anion (Petr Broulík) // 4.10.1. Poruchy metabolismu fosforu // 4.10.2. Hypofosfatémie // 4.10.3. Hyperfosfatémie // 5 STOPOVÉ PRVKY (Antonín Kazda) // 5.1. Obecná část // 5.1.1. Definice, biochemické funkce, měření // 5.1.2. Stopové prvky a oxidační metabolismus // 5.1.3. Toxicita stopových prvků // 5.2. Speciální problémy stopových prvků v intenzivní péči // 5.2.1. Problémy bilančního sledování a monitorování léčby // 5.3. Jednotlivé stopové prvky // 5.3.1. Zinek // 5.3.2. Měď // 5.3.3. Železo // 5.3.4. Selen // 5.3.5. Jod // 5.3.6. Chrom // 5.3.7. Mangan // 5.3.8. Molybden // 5.3.9. Kobalt // 5.3.10. Fluor // 5.3.11. Hliník // III DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU // 6. ČASTĚJŠÍ DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU (Pavel Martásek, Jiří Zeman) // 6.1. Přehled dědičných poruch metabolismu // 6.2. Dědičné poruchy metabolismu glycidů // 6.2.1. Galaktosémie // 6.2.2. Glykogenózy // 6.3. Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin // 6.3.1. Hyperfenylalaninémie typ I klasická fenylketonurie // 6.3.2. Homocystinurie // 6.3.3. Cystinurie // 6.4. Dědičné poruchy metabolismu hernu // 6.4.1. Akutní porfyrie // 6.4.2. Chronické porfyrie // 6.5. Dědičné poruchy metabolismu kovů // 6.5.1. Herno chromatóza // 6.5.2. Wilsonova choroba // 7. VYBRANÉ VZÁCNÉ DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU (Pavel Martásek, Jiří Zeman) // 7.1. X-vázaná adrenoleukodystrofie // 7.2. Lyzosomální poruchy // 7.2.1. Gaucherova nemoc // 7.2.2. MorbusFabry // IV HLAVNÍ METABOLICKÉ ORGÁNY A PROJEVY JEJICH PORUCH // 8 METABOLICKÉ OSTEOPATIE // 8.1. Kost jako metabolicky aktivní orgán (Jan Štěpán) ///
8.2. Vitamin D (Jan Štěpán) // 8.3. Osteomalacie (Petr Broulík) // 8.4. Osteoporóza (Jan Štěpán) // 8.5. Kostní změny u hyperparathyreózy hyperparathyreózní osteodystrofie (Petr Broulík) // 8.6. Pagetova kostní choroba (Petr Broulík) // 8.7. Další metabolické osteopatie (Vít Zikán) // 8.8. Vliv glukokortikoidů na skelet (Michal Scheinost) // 8.9. Muskuloskeletální projevy u diabetes mellitus (Jiří Vencovský) // 9. METABOLICKÉ ASPEKTY NEMOCÍ LEDVIN (Vladimír Tesař) // 9.1. Metabolická úloha ledvin // 9.2. Poruchy metabolismu glycidů // 9.3. Poruchy metabolismu lipidů // 9.4. Chronické selhání ledvin // 9.4.1. Klasifikace chronického onemocnění ledvin // 9.4.2. Důsledky chronického onemocnění ledvin // 9.4.3. Poruchy metabolismu hormonů u pacientů s chronickým selháním ledvin // 9.5. Dědičná metabolická onemocnění ledvin // 9.5.1. Cystická onemocnění ledvin // 9.5.2. Dědičné nemoci glomerulů // 9.5.3. Vrozené poruchy renálního transportu iontů a vody // 9.5.4. Vrozené příčiny urolitiázy // 9.5.5. Dědičné formy Fanconiho syndromu // 9.5.6. Monogenní formy hypertenze renální etiologie // 9.5.7. Fabryho choroba // 9.6. Poruchy acidobazické rovnováhy, metabolismu vody a minerálů u chronické renální insuficience a chronického selhání ledvin // 9.6.1. Poruchy metabolismu sodíku a vody // 9.6.2. Poruchy metabolismu draslíku // 9.6.3. Poruchy metabolismu kalcia a fosforu // 9.6.4. Poruchy acidobazické rovnováhy // 9.7. Poruchy metabolismu vitaminů // 9.8. Poruchy metabolismu stopových prvků // 10. METABOLICKÉ A NUTRIČNÍ ASPEKTY CHOROB TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ (Aleš Žáky, František Novák) // 10.1. Úvod // 10.2. Funkce jednotlivých oddílů trávicího systému // 10.3. Poruchy výživy a choroby trávicí trubice // 10.3.1. Atrofická gastritida a resekce žaludku a duodena //
10.3.2. Malabsorpční syndromy // 10.4. Poruchy výživy a choroby jater a žlučových cest // 10.4.1. Cholestatické syndromy // 10.4.2. Jaterní cirhóza // 10.4.3. Malnutrice a onemocnění jater // 10.5. Choroby pankreatu a poruchy výživy // 10.5.1. Akutní pankreatitida // 10.5.2. Chronická pankreatitida // 11. METABOLICKÉ ASPEKTY DALŠÍCH ONEMOCNĚNÍ // 11.1. Metabolické aspekty nemocí centrálního nervového systému (Štěpán Svačina) // 11.1.1. Centrální nervový systém a jeho vztahy k metabolismu // 11.1.2. Syndrom inzulinorezistence a mozek // 11.1.3. Psychické změny a metabolická onemocnění // 11.1.4. Výživa a neuropsychiatrická onemocnění // 11.2. Metabolické aspekty onemocnění srdce (Jaromír Hradec) // 11.2.1. Metabolické aspekty ischemické choroby srdeční // 11.2.2. Diabetes mellitus a ICHS // 11.2.3. Endokrinně podmíněné kardiomyopatie // 11.2.4. Vrozená metabolická onemocnění srdce // 11.2.5. Srdce jako endokrinní orgán // 11.3. Metabolické aspekty plicních funkcí (Martin Stříteský) // 11.4. Poruchy metabolismu a muskuloskeletální systém (Karel Pavelka) // 11.4.1. Dna // 11.4.2. Difuzní idiopatická skeletální hyperostóza // 11.4.3. Muskuloskeletální projevy hyperlipoproteinémií // 11.4.4. Ochronóza // 11.5. Úloha svalu v metabolismu (Luboš Sobotka) // 11.5.1. Funkce kosterní svaloviny v metabolismu // 11.5.2. Energetický stav svalové tkáně // 11.5.3. Svalová tkáň během komplikovaného a nekomplikovaného hladovění // 11.5.4. Úbytek svalové tkáně // 11.5.5. Obezita a svalová tkáň // 11.6. Fyzická aktivita v léčbě metabolických onemocnění (Martin Matoulek) // 11.6.1. Fyzická aktivita v epidemiologických studiích // 11.6.2. Účinky fyzické aktivity // Intenzita, frekvence a doba trvání pohybové aktivity // 11.6.3. Zásady preskripce pohybových aktivit u obézních osob //
11.6.4. Motivace pacienta k pohybu // V NEJVÝZNAMNĚJŠÍ METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ // 12. METABOLICKÝ SYNDROM // 12.1. Historie pojmu a definice (Štěpán Svačina) // 12.2. Diagnostika metabolického syndromu v praxi (Štěpán Svačina) // 12.3. Hlavní příčiny metabolického syndromu (Štěpán Svačina) // 12.4. Výskyt metabolického syndromu (Štěpán Svačina) // 12.5. Přehled složek metabolického syndromu (Štěpán Svačina) // 12.6. Inzulínová rezistence (Štěpán Svačina) // 12.7. Hlavní složky metabolického syndromu a jejich léčba // 12.7.1. Metabolický syndrom a lipidy (Alena Šmahelová) // 12.7.2. Metabolický syndrom a koagulace (Štěpán Svačina) // 12.7.3. Metabolický syndrom a hypertenze (Štěpán Svačina) // 12.7.4. Metabolický syndrom a diabetes 2. typu (Alena Šmahelová) // 12.7.5. Metabolický syndrom a obezita (Štěpán Svačina) // 12.7.6. Metabolický syndrom a kožní onemocnění (Štěpán Svačina) // 12.7.7. Metabolický syndrom a nádory (Štěpán Svačina) // 12.7.8. Syndrom polycystických ovarií a inzulínová rezistence (Štěpán Svačina) // 12.8. Kouření a metabolický syndrom (Petr Sucharda) // 12.9. Prostředím indukovaný metabolický syndrom (Štěpán Svačina) // 13. PORUCHY TUKOVÉHO METABOLISMU // 13.1. Plazmatické lipidy a jejich metabolismus (Richard Češka, Michal Vrablík) // 13.2. Klinické formy dyslipidémií (Richard Češka, Michal Vrablík) // 13.2.1. Klasifikace HLP a DLP // 13.2.2. Hypolipidémie // 13.2.3. Poruchy metabolismu sterolů // 13.3. Biochemické vyšetření u HLP a DLP (Richard Češka, Michal Vrablík) // 13.4. Terapie HLP a DLP (Richard Češka, Michal Vrablík) // 13.4.1 Nefarmakologická léčba // 13.4.2. Farmakoterapie hyperlipoproteinémií // 13.4.3. Méně obvyklé léčebné postupy v léčbě hyperlipoproteinémií //
13.5. Několik nových témat současné léčby HLP a DLP (Richard Češka, Michal Vrablík) // 13.6.1. Definice/charakteristika // 13.6.2. Endokrinopatie // 13.6.3. Choroby jater a žlučových cest // 13.6.4. Chronická onemocnění ledvin // 13.6.5. Zánět, infekce a stresové hladovění // 13.6.6. Mentální anorexie // 13.6.7. Autoimunitní hyperlipidémie // 13.6.8. Akutní intermitentní porfyrie // 13.6.9. Choroba ze střádání glykogenu // 13.6.10 Dietní vlivy // 13.6.11 Xenobiotika Dioxiny. Vliv léků // 14. ATEROSKLERÓZA // Vývoj názorů (Richard Češka) // 14.1. Zánět (Richard Češka) // 14.2. Patologie aterosklerotické léze (Richard Češka) // 14.3. Endotel (Richard Češka) // 14.4. Rizikové faktory (Richard Češka) // 14.5. Význam hyperhomocysteinémie (Aleš Žák, Miroslav Zeman) // 15. OBEZITA // 15.1. Klasifikace, etiologie a epidemiologie (Petr Sucharda) // 15.2. Tuk v organismu (Martin Haluzík) // 15.3. Patogeneze komplikací obezity (Štěpán Svačina, Alena Bretšnajdrová) // 15.4. Terapie (Štěpán Svačina) // 15.5 Prevence obezity a její vztah k dalším onemocněním (Štěpán Svačina) // 16. PODVÝŽIVA // 16.1. Definice a klinické důsledky (Jarmila Křížová, Martin Haluzík) // 16.2. Antropometrická a laboratorní diagnostika (Martin Haluzík) // 16.3. Dělení malnutrice (Jitka Housová, Jarmila Křížová, Martin Haluzík) // 16.3.1. Dělení podle etiologie // 16.3.2. Dělení podle patofyziologie // 16.4. Poruchy příjmu potravy (Jitka Housová, Hana Papežova, Martin Haluzík) Mentální anorexie // 16.5. Terapie (Dana Mülerová) // 16.6. Avitaminózy (Dana Mülerová) // VI. VÝŽIVA A DIETOLOGIE // 17 FYZIOLOGIE A HYGIENA VÝŽIVY // 17.1. Fyziologie výživy (Dana Mülerová) // 17.2. Energetický metabolismus (Zdeněk Rušavý) // 17.2.1 Energetická potřeba organismu //
17.2.2. Metody sledování energetického výdeje // 17.2.3. Metabolické procesy a klidový energetický výdej // 17.2.4. Klinický význam znalosti energetické potřeby // 17.3 Hygiena výživy (Dana Mülerová) // 17.3.1. Výživa populace // 17.3.2. Výživová doporučení // 17.3.3. Xenobiotika // 18. KLINICKÁ VÝŽIVA // 18.1. Parenterální výživa (Jarmila Křížová, Eva Kotníková) // 18.1.1. Definice a rozdělení // 18.1.2. Indikace, limity a cíle // 18.1.3. Určení množství makro a mikronutrientů v úplné parenterální výživě // 18.1.4. Komplikace parenterální výživy a zavádění žilních katétrů // 18.1.5. Zvláštnosti parenterální výživy u některých onemocnění // 18.1.6. Domácí parenterální výživa // 18.2. Enterální výživa (František Novák) // 18.2.1. Přípravky enterální výživy // 18.2.2. Techniky enterální výživy // 18.2.3. Prevence a terapie komplikací enterální výživy // 18.3. Refeeding syndrom (Aleš Žák) // 19. ZÁKLADNÍ PRINCIPY DIETOLOGIE // 19.1. Přehled klinických přístupů k dietoterapii (Štěpán Svačina) // 19.2. Vliv diety na vznik a průběh nemocí (Štěpán Svačina) // 19.3. Dieta u onemocnění trávicího ústrojí (Aleš Žák, Miroslav Zeman) // 19.3.1. Specifická onemocnění trávicího ústrojí // 19.3.2. Dieta jako prevence nádorových onemocnění // 19.3.3. Další diety // 19.4. Dieta v patogenezi a terapii onkologických onemocnění (Ivana Holcátová, Štěpán Svačina) // 19.5. Dieta v patogenezi a terapii onemocnění ledvin (Sylvie Dusilová Sulková, Jiří Horáček) // 19.5.1. Obecné principy // 19.5.2. Profylaxe nefrolitiázy // 19.5.3. Snížená funkce ledvin // 19.5.4. Dialýza // 19.5.5. Akutní selhání ledvin // 19.5.6. Poznámky k dietním opatřením u vybraných onemocnění ledvin //
19.5.7. Přehled dietních doporučení resp. omezení pro jednotlivé živiny a složky potravy pro oblast nefrologie // 19.6. Nutriční vlivy u dalších onemocnění (Štěpán Svačina, Alena Bretšnajdrová) // 19.6.1. Hypertenze // 19.6.2. Prokoagulační stav // 19.6.3. Železo, jod a další prvky (Štěpán Svačina) // 19.6.4. Kvalita chrupu // 19.6.5. Vegetariánství // VII SPECIÁLNÍ PROBLEMATIKA // 20 METABOLICKÉ A NUTRIČNÍ ASPEKTY SPECIFICKÝCH OBDOBÍ ŽIVOTA // 20.1 Dětství a dospívání // 20.1.1 Obezita (Jan Lehl, Irena Aldhoon Hainerová) // 20.1.2. Malabsorpční syndrom u dětí a dospívajících (Vladimír Volf) // 20.1.3. Neprospívání u dětí (Felix Votava) // 20.1.4. Dyslipidémie (Zuzana Urbanová) // 20.1.5. Metabolický syndrom (Zuzana Urbanová) // 20.1.6. Výživa dětského věku (Dana Müllerová) // 20.2. Těhotenství // 20.2.1. Metabolické změny (Jaroslav Živný) // 20.2.2. Výživa v těhotenství (Dana Müllerová) // 20.3. Stáří (Luboš Sobotka) // 20.3.1. Metabolické změny // 20.3.2. Výživa ve stáří // 21. METABOLISMUS A TOXIKOLOGIE (Daniela Pelclová) // 21.1. Přehled metabolických komplikací intoxikací // 21.2. Hypotermie // 21.3. Hypertermie // 21.4. Křeče // 21.5. Rabdomyolýza // 21.6. Změny osmolality // 21.7. Změny acidobazické rovnováhy // 21.8. Hyperglykémie // 21.9. Hypoglykémie // 21.10. Hypernatrémie // 21.11. Hyponatrémie // 21.12. Hyperkalémie // 21.13. Hypokalémie // 21.14. Selhání jater // 21.15. Akutní selhání ledvin // 22 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ U METABOLICKÝCH PORUCH (Tomáš Zima) // 22.1. Charakteristika laboratorních metod a preanalytická fáze laboratorního vyšetření // 22.2. Analytické metody jejich principy a využití // 22.3. Základní přehled indikace laboratorních vyšetření u metabolických poruch // 22.3.1. Diabetes mellitus //
22.3.2. Poruchy lipidového metabolismu // 22.3.3. Endokrinologické poruchy // 22.3.4. Poruchy kostního metabolismu // 22.3.5. Parametry vnitřního prostředí a nutrice // Zkratky // Rejstřík
(OCoLC)670478987
cnb002107232

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC