Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.6) Půjčeno:58x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2010
xxii, 505 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-676-2 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000200301
1. PŘEHLED PŘÍČIN METABOLICKÝCH PORUCH -- 1.1. Rozdělení, etiologie a patogeneze metabolických onemocnění (Štěpán Svačina) -- 1.2. Hormony a metabolismus (Štěpán Svačina) -- 1.3. Metabolické receptory (Martin Haluzík) -- Retinoidní receptory X -- Jaterní receptory X -- Farnesoidní receptory X -- PPAR receptory (receptory stimulované proliferátory peroxisomů) -- Metabolické účinky PPAR -- PPAR-a -- PPAR-y -- PPAR (3/5 -- Perspektivy využití metabolických receptorů -- 1.4. Metabolické změny indukované dietou a prostředím (Štěpán Svačina) -- Vymezení pojmů -- Výskyt onemocnění v různých populacích a v různých studiích -- Nutrigenetika a hypertenze -- Tuky a nutrigenomika -- Dietní faktory, genetika a ICHS -- Nutrigenomika a nádory -- Perspektivy genetiky výživy -- 2. GENETICKÉ PŘÍČINY PORUCH METABOLISMU (Pavel Martásek, Štěpán Svačina) -- 2.1. Historie poznání genetiky metabolických chorob -- 2.2. Rozdělení geneticky podmíněných metabolických chorob -- 2.3. Onemocnění spojená s defekty jednotlivých genů -- Autosomálně dominantní monogenní onemocnění -- Autosomálně recesivní monogenní onemocnění -- Na chromosom X vázaná dominantní monogenní onemocnění -- Na chromosom X vázaná recesivní monogenní onemocnění -- Na chromosom Y vázaná monogenní onemocnění -- Poruchy spojené s mitochondriální dědičností -- 2.4. Epigenetické změny, genetický imprinting -- 2.5. Multifaktoriální
a polygenně podmíněná onemocnění -- 2.6. Chromosomální onemocnění -- 2.7. Pojmy genom, proteom a metabolom -- II PORUCHY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ -- 3. PORUCHY ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY (Antonín Jabor, Antonín Kazda) -- 3.1. Měřené a odvozené parametry, referenční hodnoty -- PH -- PK -- Parciální tlak C02 a 02 -- Aktuální HCO3 -- Base excess -- Anion gap a anion gap korigovaný -- 3.2. Nárazníkové systémy a stálost pH -- Homeostáza -- Účinek pufrů -- 3.3. Vývoj acidobazických poruch -- 3.4. Nezávisle proměnné veličiny -- Diference silných iontů -- Neměřené anionty -- Náboje na albuminu -- Náboje fosfátu -- Korigované chloridy -- 3.5. Metabolická acidóza -- Klinický obraz u metabolické acidózy -- 3.6. Metabolická alkalóza -- Kalium a metabolická alkalóza -- Klinický obraz metabolické alkalózy -- 3.7. Respirační acidóza -- Příčiny respirační acidózy -- Objektivní nález ve vztahu k laboratorním nálezům -- Klinický obraz respirační acidózy -- 3.8. Respirační alkalóza -- Příčiny respirační alkalózy -- Klinický nález u respirační alkalózy -- 3.9. Smíšené poruchy -- 3.10 Terapie acidobazických poruch -- Terapie metabolické acidózy -- Terapie metabolické alkalózy -- Terapie respirační acidózy -- Terapie respirační alkalózy -- 4. IONTOVÉ PORUCHY (Antonín Kazda, Antonín Jabor) -- 4.1. Tělesné tekutiny, jejich rozložení a skladba -- 4.2. Osmolalita a efektivní osmolalita -- 4.3.
Sodný kationt -- 4.3.1. Hyponatrémie -- 4.3.2. Hypernatrémie -- 4.4. Poruchy efektivní osmolality ve vztahu k renálním funkcím -- a akutnímu postižení mozku -- 4.4.1. Renální funkce -- 4.4.2. Akutní postižení mozku -- Hyponatrémie -- Hypernatrémie -- 4.5. Varianty poruch metabolismu vody a sodného kationtu -- 4.5.1. Normohydratace -- 4.5.2. Dehydratace -- Dehydratace s natrémií v referenčním intervalu -- Dehydratace s hyponatrémií -- Dehydratace s hypernatrémií -- 4.5.3 Hyperhydratace -- Hyperhydratace s normonatrémií -- Hyperhydratace s hyponatrémií -- Hyperhydratace s hypernatrémií -- 4.6. Chloridový anion -- 4.6.1. Hypochlorémie -- 4.6.2. Hyperchlorémie -- 4.7. Draselný kationt -- 4.7.1. Hypokalémie -- 4.7.2. Hyperkalémie -- 4.8. Horečnatý kation -- 4.8.1. Hypomagnezémie -- 4.8.2. Hypermagnezémie -- 4.9. Kalciový kation (Petr Broulík) -- 4.9.1. Poruchy metabolismu kalcia -- 4.9.2. Hyperkalcémie -- Hyperparathyreóza -- Onemocnění způsobená granulomatózní tkání -- Familiární benigní hypokalciurická hyperkalcémie -- Hyperkalcémie způsobená léky -- Vysoké dávky hormonů štítné žlázy -- Jiné příčiny závažné hyperkalcémie -- 4.9.3. Hypokalcémie -- 4.10 Fosforečný anion (Petr Broulík) -- 4.10.1. Poruchy metabolismu fosforu -- 4.10.2. Hypofosfatémie -- 4.10.3. Hyperfosfatémie -- 5 STOPOVÉ PRVKY (Antonín Kazda) -- 5.1. Obecná část -- 5.1.1. Definice, biochemické funkce, měření -- 5.1.2. Stopové
prvky a oxidační metabolismus -- 5.1.3. Toxicita stopových prvků -- 5.2. Speciální problémy stopových prvků v intenzivní péči 5.2.1. Problémy bilančního sledování a monitorování léčby -- 5.3. Jednotlivé stopové prvky -- 5.3.1. Zinek -- 5.3.2. Měď -- 5.3.3. Železo -- 5.3.4. Selen -- 5.3.5. Jod -- 5.3.6. Chrom -- 5.3.7. Mangan -- 5.3.8. Molybden -- 5.3.9. Kobalt -- 5.3.10. Fluor -- 5.3.11. Hliník -- III DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU -- 6. ČASTĚJŠÍ DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU (Pavel Martásek, Jiří Zeman) -- 6.1. Přehled dědičných poruch metabolismu -- 6.2. Dědičné poruchy metabolismu glycidů -- 6.2.1. Galaktosémie -- 6.2.2. Glykogenózy -- Glykogenózal -- Glykogenóza la -- Glykogenóza Ib -- Glykogenóza II -- Glykogenóza III -- Glykogenóza V -- Glykogenóza VI -- 6.3. Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin -- 6.3.1. Hyperfenylalaninémie typ I klasická fenylketonurie -- 6.3.2. Homocystinurie -- 6.3.3. Cystinurie -- 6.4. Dědičné poruchy metabolismu hernu -- 6.4.1. Akutní porfyrie -- 6.4.2. Chronické porfyrie -- 6.5. Dědičné poruchy metabolismu kovů -- 6.5.1. Herno chromatóza -- 6.5.2. Wilsonova choroba -- 7. VYBRANÉ VZÁCNÉ DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU -- (Pavel Martásek, Jiří Zeman) -- 7.1. X-vázaná adrenoleukodystrofie -- 7.2. Lyzosomální poruchy -- 7.2.1. Gaucherova nemoc -- 7.2.2. MorbusFabry -- IV HLAVNÍ METABOLICKÉ ORGÁNY A PROJEVY JEJICH PORUCH -- 8 METABOLICKÉ OSTEOPATIE -- 8.1. Kost jako metabolicky
aktivní orgán (Jan Štěpán) -- Buňky kostní tkáně -- Funkce kosti -- 8.2. Vitamin D (Jan Štěpán) -- Hypovitaminóza D -- 8.3. Osteomalacie (Petr Broulík) -- Osteomalacie z nedostatečného příjmu vitaminu D -- Osteomalacie z poškozené hydroxylace vitaminu D v játrech a ledvinách -- Chronická renální insuficience a geneticky podmíněné hypokalcemické osteomalacie -- Osteomalacie při poruše metabolismu fosforu -- Onkogenní osteomalacie nebo také nádory indukovaná osteomalacie -- Renální tubulární acidóza jako příčina osteomalacie -- Osteomalacie zvláštního charakteru -- Klinický obraz osteomalacie -- Laboratorní nálezy -- Terapie -- 8.4. Osteoporóza (Jan Štěpán) -- Rozsah problému -- Patofyziologie osteoporózy -- Vyšetřovací postupy, diagnostika, odhad rizika zlomenin -- Diferenciální diagnostika -- Kdo má být léčen hodnocení absolutního rizika zlomenin -- Primární a sekundární prevence osteoporózy -- Terapie osteoporózy -- Farmakologická léčba postmenopauzální osteoporózy -- Osteoporóza u mužů -- 8.5. Kostní změny u hyperparathyreózy hyperparathyreózní osteodystrofie -- (Petr Broulík) -- 8.6. Pagetova kostní choroba (Petr Broulík) -- 8.7. Další metabolické osteopatie (Vít Zikán) -- Sklerotizující kostní dysplazie -- Sklerotizující kostní dysplazie s nedostatečnou kostní resorpcí -- Sklerotizující kostní dysplazie s nadměrnou kostní novotvorbou -- Sklerotizující kostní dysplazie
s porušenou rovnováhou mezi kostní resorpcí -- a novotvorbou -- Fibrózní dysplazie -- Osteogenesis imperfecta -- 8.8. Vliv glukokortikoidů na skelet (Michal Scheinost) -- Definice osteoporózy -- Epidemiologie -- Etiologie -- Patogeneze -- Genetické aspekty glukokortikoidy indukované osteoporózy -- Klinické aspekty glukokortikoidy indukované osteoporózy -- Diagnostika a diferenciální diagnóza -- Prevence a léčba glukokortikoidy indukované osteoporózy -- Trend v terapii -- 8.9. Muskuloskeletální projevy u diabetes mellitus (Jiří Vencovský) -- 9. METABOLICKÉ ASPEKTY NEMOCÍ LEDVIN (Vladimír Tesař) -- 9.1. Metabolická úloha ledvin -- 9.2. Poruchy metabolismu glycidů -- 9.3. Poruchy metabolismu lipidů -- 9.4. Chronické selhání ledvin -- 9.4.1. Klasifikace chronického onemocnění ledvin -- 9.4.2. Důsledky chronického onemocnění ledvin -- 9.4.3. Poruchy metabolismu hormonů u pacientů s chronickým selháním ledvin -- Snížená degradace hormonů v ledvinách -- Snížená produkce hormonů v ledvinách -- 9.5. Dědičná metabolická onemocnění ledvin -- 9.5.1. Cystická onemocnění ledvin -- 9.5.2. Dědičné nemoci glomerulů -- Poruchy vývoje bazální membrány glomerulů -- Mutace podocytárních genů jako příčina hereditárního nefrotického syndromu -- 9.5.3. Vrozené poruchy renálního transportu iontů a vody -- 9.5.4. Vrozené příčiny urolitiázy -- 9.5.5. Dědičné formy Fanconiho syndromu -- 9.5.6. Monogenní formy
hypertenze renální etiologie -- 9.5.7. Fabryho choroba -- 9.6. Poruchy acidobazické rovnováhy, metabolismu vody a minerálů -- u chronické renální insuficience a chronického selhání ledvin -- 9.6.1. Poruchy metabolismu sodíku a vody -- 9.6.2. Poruchy metabolismu draslíku -- 9.6.3. Poruchy metabolismu kalcia a fosforu -- 9.6.4. Poruchy acidobazické rovnováhy -- 9.7. Poruchy metabolismu vitaminů -- 9.8. Poruchy metabolismu stopových prvků -- 10. METABOLICKÉ A NUTRIČNÍ ASPEKTY CHOROB TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ -- (Aleš Žáky František Novák) -- 10.1. Úvod -- 10.2. Funkce jednotlivých oddílů trávicího systému -- 10.3. Poruchy výživy a choroby trávicí trubice -- 10.3.1. Atrofická gastritida a resekce žaludku a duodena -- Atrofická gastritida -- Resekce žaludku a duodena -- Bariatrické operace -- 10.3.2. Malabsorpční syndromy -- Celiakální sprue -- Whippleova nemoc -- Tropická sprue -- Deficity disacharidáz -- Syndrom krátkého střeva -- Syndrom bakteriálního přerůstání -- Střevní píštěle -- Idiopatické střevní záněty -- Nutriční aspekty u idiopatických střevních zánětů -- 10.4. Poruchy výživy a choroby jater a žlučových cest -- 10.4.1. Cholestatické syndromy -- 10.4.2. Jaterní cirhóza -- Nutriční aspekty u chronických onemocnění jater -- 10.4.3. Malnutrice a onemocnění jater -- Onemocnění jater v důsledku parenterální a enterální výživy -- 10.5. Choroby pankreatu a poruchy výživy -- 10.5.1.
Akutní pankreatitida -- 10.5.2. Chronická pankreatitida -- 11. METABOLICKÉ ASPEKTY DALŠÍCH ONEMOCNĚNÍ -- 11.1. Metabolické aspekty nemocí centrálního nervového systému (Štěpán Svačina) -- 11.1.1. Centrální nervový systém a jeho vztahy k metabolismu -- 11.1.2. Syndrom inzulinorezistence a mozek -- 11.1.3. Psychické změny a metabolická onemocnění -- Deprese a metabolická onemocnění -- Metabolické účinky psychofarmak -- 11.1.4. Výživa a neuropsychiatrická onemocnění -- 11.2. Metabolické aspekty onemocnění srdce (Jaromír Hradec) -- 11.2.1. Metabolické aspekty ischemické choroby srdeční -- 11.2.2. Diabetes mellitus a ICHS -- 11.2.3. Endokrinně podmíněné kardiomyopatie -- Onemocnění štítné žlázy -- Hyperthyreóza -- Hypothyreóza -- Onemocnění příštítných tělísek -- Hyperparathyreóza -- Hypoparathyreóza -- Onemocnění nadledvin -- Feochromocytom -- Primární hyperaldosteronismus -- Cushingův syndrom -- Onemocnění hypofýzy -- Akromegalie -- Karcinoid -- 11.2.4. Vrozená metabolická onemocnění srdce -- Glykogenózy -- Mukopolysacharidózy -- Gaucherova choroba -- Refsumova choroba -- Choroba ze střádání esterů cholesterolu -- Gangliosidózy -- Homocystinurie -- Fukosidóza -- 11.2.5. Srdce jako endokrinní orgán -- 11.3. Metabolické aspekty plicních funkcí (Martin Stříteský) -- Transport plynů mezi plícemi a tkáněmi -- Regulace dýchání -- Chemická regulace respirační aktivity -- Ventilační
odpověď na změny acidobazické rovnováhy -- Adaptace dýchání -- Plíce za patologických stavů různých systémů -- Plíce a koagulační rovnováha -- Plíce a metabolismus tuků -- Plíce a metabolismus vody a minerálů -- Filtrační funkce plic -- Cheynovo-Stockesovo dýchání -- 11.4. Poruchy metabolismu a muskuloskeletální systém (Karel Pavelka) -- 11.4.1. Dna -- Diagnóza dny a klasifikační kritéria -- 11.4.2. Difuzní idiopatická skeletální hyperostóza -- 11.4.3. Muskuloskeletální projevy hyperlipoproteinémií -- Familiární hypercholesterolémie -- Familiární dysbetalipoproteinémie -- Hyperlipoproteinémie IV. typu -- 11.4.4. Ochronóza -- 11.5. Úloha svalu v metabolismu (Luboš Sobotka) -- 11.5.1. Funkce kosterní svaloviny v metabolismu -- Bílkoviny -- Cukry -- Tuky -- 11.5.2. Energetický stav svalové tkáně -- 11.5.3. Svalová tkáň během komplikovaného a nekomplikovaného hladovění -- Akutní zánětlivá odpověď -- Nekomplikované hladovění -- 11.5.4. Úbytek svalové tkáně -- 11.5.5. Obezita a svalová tkáň -- 11.6. Fyzická aktivita v léčbě metabolických onemocnění (Martin Matoulek) -- 11.6.1. Fyzická aktivita v epidemiologických studiích -- 11.6.2. Účinky fyzické aktivity -- Intenzita, frekvence a doba trvání pohybové aktivity -- 11.6.3. Zásady preskripce pohybových aktivit u obézních osob -- 11.6.4. Motivace pacienta k pohybu -- V NEJVÝZNAMNĚJŠÍ METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ -- 12. METABOLICKÝ
SYNDROM -- 12.1. Historie pojmu a definice (Štěpán Svačina) -- 12.2. Diagnostika metabolického syndromu v praxi (Štěpán Svačina) -- 12.3. Hlavní příčiny metabolického syndromu (Štěpán Svačina) -- 12.4. Výskyt metabolického syndromu (Štěpán Svačina) -- 12.5. Přehled složek metabolického syndromu (Štěpán Svačina) -- 12.6. Inzulínová rezistence (Štěpán Svačina) -- 12.7. Hlavní složky metabolického syndromu a jejich léčba -- 12.7.1. Metabolický syndrom a lipidy (Alena Šmahelová) -- 12.7.2. Metabolický syndrom a koagulace (Štěpán Svačina) -- 12.7.3. Metabolický syndrom a hypertenze (Štěpán Svačina) -- 12.7.4. Metabolický syndrom a diabetes 2. typu (Alena Šmahelová) -- 12.7.5. Metabolický syndrom a obezita (Štěpán Svačina) -- 12.7.6. Metabolický syndrom a kožní onemocnění (Štěpán Svačina) -- 12.7.7. Metabolický syndrom a nádory (Štěpán Svačina) -- Možné mechanismy vzniku nádorů u pacientů s metabolickým syndromem, -- 12.7.8. Syndrom polycystických ovarií a inzulínová rezistence (Štěpán Svačina) -- 12.8. Kouření a metabolický syndrom (Petr Sucharda) -- 12.9. Prostředím indukovaný metabolický syndrom (Štěpán Svačina) -- Léky působící na více složek metabolického syndromu -- 13. PORUCHY TUKOVÉHO METABOLISMU -- 13.1. Plazmatické lipidy a jejich metabolismus (Richard Češka, Michal Vrablík) -- Cholesterol -- Triacylglyceroly -- Fosfolipidy -- Mastné kyseliny -- Lipoproteiny
-- Apolipoproteiny -- Receptory a enzymy -- Cholesterolester-transfer-protein -- Transport a metabolismus lipidů -- 13.2. Klinické formy dyslipidémií (Richard Češka, Michal Vrablík) -- 13.2.1. Klasifikace HLP a DLP -- Familiární hypercholesterolémie -- Familiární defekt apoB-100 -- Polygenní hypercholesterolémie -- Familiární kombinovaná hyperlipidémie -- Familiární dysbetalipoproteinémie -- Familiární hyperlipoproteinémie typu I -- Familiární hypertriacylglycerolémie -- 13.2.2. Hypolipidémie -- Abetalipoproteinémie a hypobetalipoproteinémie -- Deficit apoA-I -- Tangierská choroba -- 13.2.3. Poruchy metabolismu sterolů -- Sitosterolémie -- 13.3. Biochemické vyšetření u HLP a DLP (Richard Češka, Michal Vrablík) -- 13.4. Terapie HLP a DLP (Richard Češka, Michal Vrablík) -- 13.4.1 Nefarmakologická léčba -- Zvýšení pohybové aktivity -- Léčba tabákové závislosti -- Dieta -- Dieta pro zvýšení HDL-cholesterolu -- 13.4.2. Farmakoterapie hyperlipoproteinémií -- Hypolipidemika a kardiovaskulární onemocnění -- Statiny, inhibitory 3HMG CoA-reduktázy -- Ezetimib inhibitor vstřebávání cholesterolu -- Pryskyřice sekvestranty žlučových kyselin -- Fibráty -- Kyselina nikotinová niacin -- Inhibitory cholesterolester-transfer-proteinu a blokátory -- endokanabinoidního systému -- Inhibitory squalen syntetázy -- Estrogeny a hormonální substituční léčba -- Kombinovaná léčba hypolipidemiky -- Praktický postup při
farmakoterapii hyperlipoproteinémie -- 13.4.3. Méně obvyklé léčebné postupy v léčbě hyperlipoproteinémií -- Extrakorporální aferéza -- Chirurgická léčba -- Genová terapie -- 13.5. Několik nových témat současné léčby HLP a DLP (Richard Češka, Michal Vrablík) -- Nové cíle -- Nové cílové hodnoty -- Léčba nemocných ve vyšším věku a dětí -- Doporučení pro klinickou praxi -- 13.6. Sekundární dyslipidémie (dyslipoproteinémie) (Aleš Žák, Miroslav Zeman) -- 13.6.1. Definice/charakteristika -- 13.6.2. Endokrinopatie -- Hypothyreóza -- Hyperthyreóza -- Hyperkortikalismus, Cushingův syndrom -- Hypopituitarismus a akromegalie -- Dekompenzovaný diabetes mellitus 1. typu -- Dyslipidémie u diabetes mellitus 2. typu -- Androgenní deficit -- Hyperestrismus (gravidita, hormonální antikoncepce a hormonální substituční léčba) -- 13.6.3. Choroby j ater a žlučových cest -- Hepatocelulární onemocnění -- Cholestáza -- Zieveho syndrom -- Nealkoholická steatóza jater -- 13.6.4. Chronická onemocnění ledvin -- Nefrotický syndrom -- Renální nedostatečnost -- Hemodialýza -- Transplantace ledvin -- Léčba sekundární DLP u chronických nefropatií a jejich progrese -- 13.6.5. Zánět, infekce a stresové hladovění -- 13.6.6. Mentální anorexie -- 13.6.7. Autoimunitní hyperlipidémie -- 13.6.8. Akutní intermitentní porfyrie -- 13.6.9. Choroba ze střádání glykogenu -- 13.6.10 Dietní vlivy -- Potraviny s vysokým glykemickým
indexem -- Alkohol -- Sacharóza -- Zvýšený přísun mastných kyselin potravou -- 13.6.11 -- Xenobiotika Dioxiny. Vliv léků -- 14. ATEROSKLERÓZA -- Vývoj názorů (Richard Češka) -- 14.1. Zánět (Richard Češka) -- 14.2. Patologie aterosklerotické léze (Richard Češka) -- Stabilní a nestabilní plát -- Arteriální okluze, ateroskleróza a trombóza -- 14.3. Endotel (Richard Češka) -- 14.4. Rizikové faktory (Richard Češka) -- Neovlivnitelné rizikové faktory -- Věk -- Pohlaví -- Genetické faktory, rodinná anamnéza ICHS -- Ovlivnitelné rizikové faktory -- Hyperlipidémie a dyslipidémie -- Kouření -- Arteriální hypertenze -- Diabetes mellitus -- Obezita -- Metabolický syndrom -- Trombogenní rizikové faktory -- Další rizikové faktory -- Nízká fyzická aktivita -- Homocystein -- Kombinace rizikových faktorů -- 14.5. Význam hyperhomocysteinémie (Aleš Žák, Miroslav Zeman) -- Metabolismus homocysteinu -- Klasifikace a příčiny hyperhomocysteinémie -- Vztah hyperhomocysteinémie ke kardiovaskulárním onemocněním -- Patogenní působení homocysteinu -- Hyperhomocysteinémie a další onemocnění -- Současné pohledy na význam a léčbu mírné hyperhomocysteinémie -- 15. OBEZITA -- 15.1. Klasifikace, etiologie a epidemiologie (Petr Sucharda) -- Diagnostika a klasifikace -- Etiologie -- Vliv kouření na tělesnou hmotnost -- Epidemiologie -- 15.2. Tuk v organismu (Martin Haluzík) -- Měření obsahu tuku v těle -- Funkce tukové
tkáně -- Metabolismus tukové tkáně -- Metabolismus tukové tkáně při obezitě -- Hormony tukové tkáně -- 15.3. Patogeneze komplikací obezity (Štěpán Svačina, Alena Bretšnajdrová) -- Observační studie vztah BMI a mortality -- 15.4. Terapie (Štěpán Svačina) -- Fyzická aktivita -- Chirurgická terapie -- Cíle terapie -- Základní principy dietní terapie -- Krátkodobá dietní opatření -- Další zásady stravování -- Energie -- Bílkoviny -- Tuky -- Sacharidy -- Vláknina -- VLCD dieta -- Intervenční režimové studie -- Antiobezitika a mortalita -- Bariatrická chirurgie a mortalita -- Terapie obezity psychologickými prostředky (Šárka Slabá) -- Cíle a metody -- Kognitivně-behaviorální terapie -- Základní rysy -- Struktura -- Aplikace v terapii obezity -- 15.5 Prevence obezity a její vztah k dalším onemocněním (Štěpán Svačina) -- Opatření u dětí -- Opatření u dospělých -- 16. PODVÝŽIVA -- 16.1. Definice a klinické důsledky (Jarmila Křížová, Martin Haluzík) -- 16.2. Antropometrická a laboratorní diagnostika (Martin Haluzík) -- 16.3. Dělení malnutrice (Jitka Housová, Jarmila Křížová, Martin Haluzík) -- 16.3.1. Dělení podle etiologie -- 16.3.2. Dělení podle patofyziologie -- Proteinová malnutrice -- Proteinová malnutrice v důsledku sníženého příjmu bílkovin potravou -- Proteinová malnutrice v důsledku zvýšené spotřeby bílkovin -- Protein-energetická malnutrice -- 16.4. Poruchy příjmu
potravy (Jitka Housová, Hana Papežova, Martin Haluzík) Mentální anorexie -- Podtypy -- Terapie -- Mentální bulimie -- Podtypy -- Terapie -- 16.5. Terapie (Dana Mülerová) -- Neadekvátní příjem potravy -- Poruchy trávení a utilizace živin -- Zvýšená potřeba živin -- 16.6. Avitaminózy (Dana Mülerová) -- VI. VÝŽIVA A DIETOLOGIE -- 17 FYZIOLOGIE A HYGIENA VÝŽIVY -- 17.1. Fyziologie výživy (Dana Mülerová) -- Proteiny -- Lipidy -- Sacharidy -- 17.2. Energetický metabolismus (Zdeněk Rušavý) 17.2.1 Energetická potřeba organismu -- 17.2.2. Metody sledování energetického výdeje -- Výpočtové metody -- Alternativní metody měření energetického výdeje -- 17.2.3. Metabolické procesy a klidový energetický výdej -- Oxidace -- Syntéza zásobních látek -- 17.2.4. Klinický význam znalosti energetické potřeby -- Hladovění -- Nadměrný přívod výživy -- Energetický výdej u dalších patologických stavů -- 17.3 Hygiena výživy (Dana Mülerová) -- 17.3.1. Výživa populace -- Zabezpečení dostatečného množství stravy na obyvatele v rámci -- trvale udržitelného rozvoje -- Zdravotní bezpečnost potravin -- Optimální skladba výživy z hlediska nutričních potřeb -- 17.3.2. Výživová doporučení -- Obecná doporučení -- Doporučení založená na potravinových skupinách -- Referenční standardy energie a živin k zabezpečení fyziologických potřeb -- zdravých obyvatel -- 17.3.3. Xenobiotika -- Aditivní látky
-- Kontaminující látky -- 18. KLINICKÁ VÝŽIVA -- 18.1. Parenterální výživa (Jarmila Křížová, Eva Kotníková) -- 18.1.1. Definice a rozdělení -- 18.1.2. Indikace, limity a cíle -- 18.1.3. Určení množství makro a mikronutrientů v úplné parenterální výživě -- Cukry -- Aminokyseliny -- Tuky -- Minerály -- Vitaminy a stopové prvky -- 18.1.4. Komplikace parenterální výživy a zavádění žilních katétrů -- Metabolické komplikace -- Komplikace spojené se zaváděním a přítomností centrálního žilního katétru -- Septické komplikace -- 18.1.5. Zvláštnosti parenterální výživy u některých onemocnění -- Renální insuficience -- Poškození jater -- Respirační selhání -- Srdeční selhání -- Onemocnění střeva -- Akutní pankreatitida -- Diabetes mellitus -- Kriticky nemocní pacienti -- Obezita -- Nádorová onemocnění a etické aspekty -- 18.1.6. Domácí parenterální výživa -- Indikace a kontraindikace -- Formy domácí parenterální výživy -- Edukace pacienta a ambulantní péče -- Prostředky a přípravky pro parenterální výživu -- Psychosociální aspekty domácí parenterální výživy -- Ekonomické aspekty domácí parenterální výživy -- Prognóza pacientů -- 18.2. Enterální výživa (František Novák) -- 18.2.1. Přípravky enterální výživy -- Farmaceutická enterální výživa -- Složení enterální výživy -- Typy přípravků enterální výživy -- Práškové formy enterální
výživy -- Kuchyňská strava a potravinářské výrobky pro sondovou výživu -- 18.2.2. Techniky enterální výživy -- Sipping -- Nazální sondy -- Výživové stomie -- Pomůcky pro aplikaci -- 18.2.3. Prevence a terapie komplikací enterální výživy -- Gastrointestinální komplikace -- Mechanické a metabolické komplikace -- 18.3. Refeeding syndrom (Aleš Žák) -- Definice a charakteristika -- Etiologie a patogeneze -- Klinický obraz -- Diagnostika -- Terapie a prevence -- 19. ZÁKLADNÍ PRINCIPY DIETOLOGIE : -- 19.1. Přehled klinických přístupů k dietoterapii (Štěpán Svačina) -- 19.2. Vliv diety na vznik a průběh nemocí (Štěpán Svačina) -- 19.3. Dieta u onemocnění trávicího ústrojí (Aleš Žák, Miroslav Zeman) -- 19.3.1. Specifická onemocnění trávicího ústrojí -- Refluxní nemoc jícnu -- Akutní gastritida -- Vředová nemoc žaludku, duodena a bulbitida -- Stavy po operacích žaludku -- Celiakální sprue -- Deficit laktázy a deficit sacharázy-izomaltázy -- Syndrom slepé kličky -- Syndrom krátkého střeva -- Prostá zácpa -- Idiopatické střevní záněty -- Crohnova choroba -- Idiopatická proktokolitida -- Divertikulární choroba tlustého střeva -- Syndrom dráždivého tračníku -- Cholelitiáza -- Biliární kolika, akutní cholecystitida -- Chronická kalkulózní cholecystitida -- Akutní a chronická pankreatitida -- Akutní pankreatitida -- Chronická pankreatitida -- Jaterní choroby -- Akutní onemocnění
-- Chronická onemocnění -- 19.3.2. Dieta jako prevence nádorových onemocnění -- 19.3.3. Další diety -- Vegetariánská dieta -- Rostlinná vláknina -- 19.4. Dieta v patogenezi a terapii onkologických onemocnění -- (Ivana Holcátová, Štěpán Svačina) -- Nádory horní části trávicího ústrojí -- Karcinom žaludku -- Karcinom tlustého střeva a konečníku -- Nádory jater a slinivky -- Nádory dýchacích cest -- Ovoce, zelenina a vitaminy v prevenci -- Rizikové faktory ve výživě -- Káva, čaj a nádory -- Obezita a nádory -- Diabetes a nádory -- Dietní terapie nádorových onemocnění -- 19.5. Dieta v patogenezi a terapii onemocnění ledvin -- (Sylvie Dusilová Sulková, Jiří Horáček) -- 19.5.1. Obecné principy -- 19.5.2. Profylaxe nefrolitiázy -- 19.5.3. Snížená funkce ledvin -- Omezení příjmu bílkovin -- Další doporučení při pokročilé nedostatečnosti funkce ledvin -- 19.5.4. Dialýza -- Vliv dialyzační procedury -- Ovlivnění nutričního stavu dialyzovaných pacientů -- 19.5.5. Akutní selhání ledvin -- 19.5.6. Poznámky k dietním opatřením u vybraných onemocnění ledvin -- 19.5.7. Přehled dietních doporučení resp. omezení pro jednotlivé živiny a složky potravy pro oblast nefrologie -- 19.6. Nutriční vlivy u dalších onemocnění (Štěpán Svačina, Alena Bretšnajdrová) -- 19.6.1. Hypertenze -- 19.6.2. Prokoagulační stav -- 19.6.3. Železo, jod a další prvky (Štěpán Svačina) -- Železo --
Jod -- Hořčík -- 19.6.4. Kvalita chrupu -- 19.6.5. Vegetariánství -- VII SPECIÁLNÍ PROBLEMATIKA -- 20 METABOLICKÉ A NUTRIČNÍ ASPEKTY SPECIFICKÝCH OBDOBÍ ŽIVOTA -- 20.1 Dětství a dospívání -- 20.1.1 Obezita (Jan Lehl, Irena Aldhoon Hainerová) -- Etiologie dětské obezity -- Posouzení tíže obezity -- Posouzení příčiny obezity -- Anamnéza -- Posouzení výšky dítěte a biologického věku -- Posouzení mentálního vývoje, neurologického nálezu a syndromologických známek -- Laboratorní vyšetření a zobrazovací metody -- Posouzení komplikací obezity -- 20.1.2. Malabsorpční syndrom u dětí a dospívajících (Vladimír Volf) Celiakie glutenová enteropatie -- Epidemiologie -- Etiologie a patogeneze -- Klinický obraz -- Klasifikace nemoci -- Diagnostika -- Terapie -- Selektivní malabsorpce -- Deficit enterokináz -- Deficit disacharidáz -- 20.1.3. Neprospívání u dětí (Felix Votava) -- Vymezení pojmu -- Epidemiologie -- Etiologie -- Klinická manifestace -- Diagnostika -- Terapie a prognóza -- 20.1.4. Dyslipidémie (Zuzana Urbanová) -- Klasifikace dyslipidémií -- Sekundární dyslipidémie -- Primární dyslipidémie -- Familiární hypercholesterolémie -- Familiární defekt apolipoproteinu B-100 -- Polygenní hypercholesterolémie -- Familiární kombinovaná hyperlipidémie -- Normální hodnoty krevních lipidů u dětí -- Vyhledávání dětí s dyslipidémií -- Terapie dětí a dospívajících -- Výživa -- Farmakoterapie
dyslipidémií u dětí a dospívajících -- 20.1.5. Metabolický syndrom (Zuzana Urbanová) -- 20.1.6. Výživa dětského věku (Dana Müllerová) -- 20.2. Těhotenství -- 20.2.1. Metabolické změny (Jaroslav Živný) -- Hmotnost -- Metabolismus vody -- Metabolismus sacharidů -- Metabolismus tuků -- Metabolismus proteinů -- 20.2.2. Výživa v těhotenství (Dana Müllerová) -- 20.3. Stáří (Luboš Sobotka) -- 20.3.1. Metabolické změny -- Sarkopenie seniorů -- 20.3.2. Výživa ve stáří -- Sledování stavu výživy -- Energie -- Bílkoviny -- Sacharidy -- Tuky -- Vitaminy -- Minerály a stopové prvky -- Nutriční podpora u seniorů -- 21. METABOLISMUS A TOXIKOLOGIE (Daniela Pelclová) -- 21.1. Přehled metabolických komplikací intoxikací -- 21.2. Hypotermie -- 21.3. Hypertermie -- 21.4. Křeče -- 21.5. Rabdomyolýza -- 21.6. Změny osmolality -- 21.7. Změny acidobazické rovnováhy -- 21.8. Hyperglykémie -- 21.9. Hypoglykémie -- 21.10. Hypernatrémie -- 21.11. Hyponatrémie -- 21.12. Hyperkalémie -- 21.13. Hypokalémie -- 21.14. Selhání jater -- 21.15. Akutní selhání ledvin -- 22 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ U METABOLICKÝCH PORUCH (Tomáš Zima) -- 22.1. Charakteristika laboratorních metod a preanalytická fáze laboratorního vyšetření -- Obecné charakteristiky metody -- Referenční hodnoty -- Preanalytická část laboratorního vyšetření -- Biologické vlivy -- Odběr materiálu -- Transport materiálu -- Skladování materiálu -- Indikace,
riziko a účelnost vyšetření -- 22.2. Analytické metody jejich principy a využití -- Optické metody -- Elektroforetické metody -- Imunochemické metody -- Imunochemické reakce bez markerů -- Imunochemické reakce s markery -- Radioimunochemická stanovení RIA, IRMA -- Chromatografické metody -- Hmotnostní spektrometrie -- Elektrochemické metody -- Průtoková cytometrie -- Automatické analyzátory -- Základní metody molekulární biologie -- 22.3. Základní přehled indikace laboratorních vyšetření u metabolických poruch -- 22.3.1. Diabetes mellitus -- 22.3.2. Poruchy lipidového metabolismu -- 22.3.3. Endokrinologické poruchy -- 22.3.4. Poruchy kostního metabolismu -- 22.3.5. Parametry vnitřního prostředí a nutrice
(OCoLC)670478987
cnb002107232

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC