Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:135x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
120 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3672-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-7180-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7181-6 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000200708
OBSAH / 5 // OBSAH // ÚVODNÍ SLOVO AUTORŮ...7 // 1. ÚVODEM ...9 // 2. LAICKÉ MODELY VÝCHOVY... 13 // 2.1 Úvodem ... 13 // 2.2 Laická podoba výchovy k samostatnému rozhodovaní, její vlivy // na vznik a zpevňování projevů nevhodného chování... 13 // 2.2.1 Rozhodovaní v situacích, kdy jde o bezpečí, zdraví, pořádek... 13 // 2.2.2 Podcenění významu vnitřních možností vychovávaných // pro samostatné rozhodování... 18 // 2.2.3 Vliv osobních hodnot, potřeb, zájmů a postojů na zodpovědné // rozhodování... 26 // 2.3 Laická podoba výchovy jako vnějšího ovlivňování chování vychovávaných, // její vlivy na vznik a zpevňování projevů nežádoucího chování. 32 // 2.3.1 Výchova přeceňuje vliv vnějšího působeni vychovatele na změny // chování vychovávaných ... 32 // 2.3.2 Časté využívání trestů...39 // 2.4 Shrnutí...40 // 3. PRŮBĚH VYUČOVÁNÍ JAKO PŘETLUMOČOVÁNÍ OBSAHU // UČIVA ŽÁKŮM. PRŮBĚH UČENÍ JAKO PŘEVZETÍ PREZENTOVANÝCH INFORMACI ŽÁKY...43 // 3.1 Popis vlivů uvedených podob učení a vyučování na vznik // a zpevňování nežádoucího chování...43 // 3.1.1 Nerespektování učebních možností žáků, jejich aktivit // a pozitivního prožívání učení...43 // 3.2 Shrnutí...64 // 4. STŘETY ROZDÍLNÝCH PŘEDSTAV, NÁZORŮ, POSTOJŮ, // POTŘEB, ZÁJMŮ A HODNOT UČITELŮ A ŽÁKŮ -PODNĚTY KE VZNIKU KONFLIKTU ...69 // 4.1 Úvod do problematiky...69 // 4.2 Nerespektování
rozdílných představ, hodnot, potřeb učitelů // a žáků vede ke střetům ...70 // 4.2.1 Rozdílné představy učitelů a žáků o kritériích kvality osvojení učiva ... 70 // 4.2.2 Odlišné názory učitelů a žáků na jednotlivé vyučovací předměty.74 // 6 / PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ Deri A MLÁDEŽE // předměty... 83 // 4.2.4 Rozpory mezi laickým a vědeckým vymezením nových pojmů, // dějů atd. ...85 // 4.2.5 Rozdíl mezi učitelovou představou o žácích a jejich reálnými // možnostmi i jejich sebehodnocením... 88 // 4.2.6 Rozdíl mezi žákovou představou o ideálním učiteli a učitelovou // představou o ideální osobnosti pedagoga ... 93 // 4.2.7 Rozdíl mezi představami učitelů a žáků o sociálním řádu školy... 98 // 4.2.8 Rozdíly mezi osobními hledisky učitelů a žáků na volbu // spolupracovníků a vůdců skupiny... 100 // 4.2.9 Rozaíl mezi osobními modely pedagogické komunikace učitelů // a žáků ...••••••—;... 104 // 4.3 Strategie řešení školních konfliktů vzniklých v průběhu vyučování... 107 // 4.3.1 Strategie, tedy obecný plán postupu řešení školních konfliktů // mezi učitelem a žáky ... 107 // 4.3.2 Řešení konfliktů prostřednictvím systému pokynů k práci, // jimiž učitel navozuje, organizuje a koriguje činnosti žáků... 113 // 4.3.3 Řešení konfliktů prostřednictvím přípravy, prezentace // a organizace řešení herních nebo reálných životních
situací... 114 // 4.4 Shrnutí... 115 // REJSTŘÍK // 119
(OCoLC)773170908
cnb002226683

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC