Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
336 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1920-7 (váz.)
ISBN 978-80-247-7020-8 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000200715
Predoperační příprava a odhad rizika pooperačních komplikací -- Anesteziologická vizita -- Odhad rizika časného pooperačního úmrtí -- Odhad rizika velkých extrakardiálních komplikací -- Neurologické komplikace -- Infekce v operační ráně -- Renální selhání (RS) -- Gastrointestinální (GIT) komplikace -- Plieni komplikace -- Skórovací schémata pooperačního rizika -- Skórovací systém STS -- Euroscore -- Literatura -- Monitorovaní hemodynamiky a přidružených fyziologických funkcí -- Elektrokardiografie (EKG) -- Normálni elektrická aktivita srdce -- Standardní končetinové a hrudní svody -- Systém tří elektrod -- Modifikovaný systém tří elektrod -- Systém pěti elektrod -- EKG artefakty -- Arytmie -- Sinusová bradykardie -- Sinusová tachykardie -- Supraventrikulární extrasystoly (SVES) -- Fibrilace síní (FISI) -- Flutter siní -- Paroxyzmální sinová tachykardie -- Junkční rytmus -- Předčasné komorové stahy ---
Komorová tachykardie (KT) -- Komorová fibrilace (KF) -- Poruchy atrioventrikulárního vedení -- AV-blok -- Atrioventrikulární disociace -- Raménková blokáda -- Ischemie myokardu -- Automatický záznam a počítačově asistovaná interpretace EKG -- Arteriální tlak -- Neinvazivní technika -- Invazivní technika -- Alternativní místa kanylace tepenného řečiště -- Princip invazivního měření krevního tlaku -- Analýza záznamu arteriální tlakové vlny -- Centrální venózní tlak -- Přístupy do centrálního venózního řečiště -- Alternativní přístupy -- Plicní arteriální tlak -- Indikace a kontraindikace zavedení plícnicového arteriálního katétru (PAC) -- Typy PAC a technika zavádění -- Komplikace PAC -- Měření minutového srdečního výdeje a výpočet odvozených parametrů -- Bolusové měření srdečního výdeje termodilucí -- Kontinuální měření srdečního výdeje termodilucí ---
Kontinuální volumetrické měření pravé komory -- Kontinuální měření saturace kyslíku ve smíšené venózní krvi (Sv02) -- Měření srdečního výdeje pomocí jícnové echokardiografie -- Kalkulace hemodynamických parametrů -- Měření srdečního výdeje pomocí transpulmonální termodiluční techniky -- Měření srdečního výdeje analýzou arteriální tlakové křivky -- Transezofageální echokardiografie (TEE) -- Princip ultrazvukového zobrazení -- Formáty zobrazení -- M-mode -- Dvojrozměrná echokardiografie (2D) -- Dopplerovská echokardiografie -- Pulzní dopplerovský způsob (PWD) -- Kontinuální dopplerovský způsob (CWD) -- Barevné dopplerovské mapování (CFM) -- Základní vyšetření TEE -- TEE projekce -- Střední ezofageální okno na úrovni aortální chlopně (MEAV) -- Střední ezofageální okno na mitrální úrovni (ME MV) -- Transgastrické okno (TG) -- Hodnocení srdeční funkce a specifických struktur -- PreloadLK ---
Systolická funkce globální EFLK -- Systolická funkce regionální (segmentami) -- Diastolická funkce -- Tepový objem (SV) a srdeční výdej (CO) -- Výpočet tlakového gradientu -- Neurologické monitorování -- Elektroencefalografie (EEG) -- Evokované potenciály (EP) -- Transkraniální „doppler" (TCD) -- Mozková oxymetrie -- Neinvazivní oxymetrie pomocí infračervené spektroskopie (NIRS, rS02) -- Jugulární venózní oxymetrie (Sjv02) -- Tělesná teplota -- Teplota tělního jádra -- Teplota tělního pláště -- Literatura -- Kardiovaskulární farmakologie -- Vazodilatační látky -- Aktivátory proteinkinázy -- Nitroglycerin (NTG) -- Nitroprusid sodný (NPS) -- Oxid dusnatý (NO) -- Prostacyklin (PGI2) -- Prostaglandin El (PGE -- Inhibitory fosfodiesterázy III (PDE-III) -- Látky působící přes autonomní systém -- Fentolamin -- Urapidil -- Labetalol -- Clonidin -- Látky působící na iontové kanály -- Verapamil -- Hydralazin ---
Další vazodilatancia -- Enalaprilát -- Fenoldopam -- Bosentan -- Neseritid -- Vazokonstrikční léky -- Metoxamin -- Fenylefrin -- Noradrenalin -- Vazopresin -- Metylenová modř (MM) -- Inotropní látky -- Inotropní látky závislé na cAMP -- Dopamin -- Dobutamin -- Adrenalin -- Isoproterenol -- Milrinon -- Efedrin -- Inotropní látky nezávislé na cAMP -- Kalcium -- Levosimendan -- Antiarytmické léky -- I. třída antiarytmik (blokátory sodíkových kanálů) -- Lidokain -- Propafenon -- II. třída antiarytmik (betablokátory) -- Metoprolol -- Esmolol -- III. třída antiarytmik (blokátory draslíkových kanálů) -- Amiodaron -- Sotalol -- IV. třída antiarytmik (antagoniste vápníkového kanálu) -- Verapamil -- Další antiarytmika -- Digoxin -- Magnézium -- Kalium -- Antiischemická léčba -- Beta-adrenergní antagonisté -- Kardiovaskulární farmakologie anestetík -- Inhalační anestetika -- Intravenózni anestetika -- Propofol -- Midazolam -- Thiopental ---
Etomidát -- Ketamin -- Opioidy -- Periferní svalová relaxancia (PSR) -- Vliv mimotělního oběhu na farmakokinetiku léků -- Literatura -- Principy operace a ochrany myokardu -- Standardní průběh operace -- Ochrana myokardu -- Myokardiální ischemie -- Kardioplegie -- Složení kardioplegických roztoků -- Krystaloidní kardioplegie -- Krevní kardioplegie -- Teplota kardioplegie -- Způsob podání kardioplegie -- Standardní postup chladové kardioplegické ochrany myokardu -- Metoda střídání ischemie a reperfuze -- Neadekvátní ochrana myokardu -- Myokardiální předtrénování k ischemii myokardu -- (Ischemie Preconditioning IPC) -- Méně invazivní kardiochirurgie -- Literatura -- Mimotělní oběh -- Přístroj pro mimotělní oběh (MTO) -- Základní uspořádání okruhu MTO -- Venózní kanylace -- Arteriální kanylace -- Kanylace pro dekompresi srdce (vent) -- Fyziologie MTO -- Náplň MTO a hemodiluce -- Nastavení parametrů hemodynamiky MTO ---
Průtok -- Arteriální tlak -- Typperfuze -- Hypotermie -- Strategie udržování krevních plynů a pH krve v hypotermii -- Patofyziologie MTO -- Systémová odpověď organizmu SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrom) -- Biokompatibilita vnitřního povrchu okruhu pro MTO -- Tkáňová perfuze a mikrocirkulace během MTO -- Monitorování tkáňové perfuze -- Standardní vedení MTO -- Vedení MTO v normotermii -- Literatura -- Hemokoagulace a hemoterapie -- Fyziologie hemostázy -- Plazmatické faktory -- Trombocyty -- Cévní endotel -- Regulátory hemokoagulace -- Fibrinolýza -- Patofyziologie hemostázy během MTO -- Heparin -- Dávkování heparinu -- Heparinová rezistence (HR) -- Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) -- Antikoagulace pro MTO při HIT -- Protamin -- Vedlejší účinky protaminu -- Monitorování koagulace -- Aktivovaný srážecí čas (ACT) -- Monitorování koncentrace heparinu -- Monitorování neutralizace heparinu ---
Viskoelastické monitorování koagulace -- Tromboelastografie (TEG) -- Sonoclot -- Monitorování destičkových funkcí -- Krvácející pacient -- Predoperační porucha hemostázy -- Predoperační antitrombotická léčba -- Prevence pooperačního krvácení -- Farmakologická prevence krvácení -- Volba heparinové strategie -- Syntetická antifibrinolytika -- Desmopresin -- Aprotinin -- Rekombinantní faktor Vila (rFVila) -- Léčba pooperačního krvácení -- Hemoterapie -- Transfuze : -- Čerstvá mražená plazma (ČMP) -- Trombocytární koncentrát (TC) -- Transfuze pro neodkladné operace -- Literatura -- Anestézie pro operaci ICHS -- Strategie „rychlé cesty" perioperační péče (fast-track) -- Operace ICHS v MTO (CABG) -- Premedikace -- Příprava před příjezdem pacienta na operační sál -- Hrudní epidurální analgezie (HEA) -- Preindukční fáze -- Indukce do celkové anestézie -- Modifikace postupů u reoperací a urgentních operací ---
Vedení anestézie před MTO -- Vedení anestézie během MTO -- Kontrola vnitřního prostředí a teploty -- Kontrola krevního tlaku -- Defibrilace a dočasná stimulace srdce -- Peroperační probuzení -- Ukončení MTO -- Příprava na odpojení od MTO -- Standardní technika odpojení od MTO -- Selhání odpojení od MTO -- Pravostranné srdeční selhání po MTO -- Intraaortální balónková kontrapulzace (IABPC) -- Krevní čerpadlo (VAD) -- Vedení anestézie po zastavení MTO -- Operace ICHS bez MTO (OPCAB) -- Časná pooperační péče po revaskularizaci myokardu -- Literatura -- Anestézie pro operace srdečních chlopní -- Aortální stenóza (AS) -- Aortální regurgitace (AR) -- Mitrální stenóza (MS) -- Mitrální regurgitace (MR) -- Trikuspidální stenóza (TS) -- Trikuspidální regurgitace (TR) -- Pulmonální stenóza (PS) -- Kombinované chlopenní vady -- Aortální stenoinsuficience -- Mitrální stenoinsuficience ---
Aortální regurgitace a mitrální regurgitace (AR + MR) -- Aortální stenóza a mitrální stenóza (AS + MS) -- Aortální stenóza a mitrální regurgitace (AS + MR) -- Antikoagulace u chlopenních vad -- Profylaxe protézové endokarditidy a infekce v místě operace -- Literatura -- Anestézie pro operace na hrudní aortě -- Disekce aorty -- Aneuryzma hrudní aorty -- Traumatické postižení hrudní aorty -- Koarktace aorty -- Predoperační příprava urgentních operací aorty -- Operace na ascendentní aortě -- Operace na oblouku aorty -- Cirkulační zástava v hluboké hypotermii (DHCA) -- Retrográdní cerebrální perfuze (RCP) -- Selektivní antegrádní cerebrální perfuze (ACP) -- Operace sestupné hrudní a torakoabdominální aorty (TAA) -- Patofyziologie aortální svorky u TA A -- Technika bez distální perfuze -- Gottův zkrat -- Levokomorový aktivní bypass -- Částečný MTO -- MTO s DHCA -- Endovaskulární ošetření TAA (stentgraft) ---Vedení anestézie u operací TA A A -- Jednostranná plicní ventilace -- Prevence ischemie ledvin a orgánů mezenteria -- Prevence pooperační paraplegie -- Augmentace střed
(OCoLC)707607505
cnb001861703

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC