Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.1) Půjčeno:65x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010
127 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-923-0 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000200781
1 ÚVOD K VÝZKUMNÉMU PROJEKTU -- 1.1. Vymezení problematiky a význam práce! -- 1.2. Cíle a účely výzkumného projektu -- 1.3. Předmět výzkumu, jeho charakter, výzkumné problémy -- 1.4. Metodologie výzkumu -- 1.5 Shrnutí -- 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA -- 2.1. Přístupy ke zkoumání a vymezení pojmu užívání učebnic -- 2.1.1 Přístupy ke zkoumání učebnic -- 2.1.2 Přístupy ke zkoumání užívání učebnic a vymezení pojmu užívání učebnic -- 2.2 Učebnice a kurikulum -- 2.2.1 Postavení učebnice v rámci kurikula -- 2.2.2 Učitel jako tvůrce kurikula a role učebnic v procesu tvorby kurikula učitelem -- 2.3 Role učebnice ve výuce -- 2.3.1 Vymezení pojmu role učebnice -- 2.3.2 Role učebnice z hlediska účelů užívání -- 2.3.3 Role učebnice z hlediska míry závislosti učitele na učebnici -- 2.3.4 Role učebnice z hlediska typů činností žáků -- 2.3.5 Role učebnice v socializaci žáků -- 2.3.6 Proměny role učebnice v různých koncepcích výuky -- 2.3.7 Autorita učebnice a její vliv -- 2.4 Shrnutí stavu zkoumané problematiky -- 3 EMPIRICKÉ ZKOUMÁNÍ ROLE UČEBNICE VE VÝUCE NA 2. STUPNI ZŠ -- 3.1 Formulace výzkumných problémů a stanovení hypotéz -- 3.2 Charakteristika výzkumných metod a zkoumaného souboru -- 3.3. Výsledky výzkumného šetření -- 3.3.1 Činnosti s učebnicí -- Činnosti s učebnicí ve výuce -- Činnosti s učebnicí z hlediska kognitivní náročnosti -- 3.3.2 Vliv učebnice -- Závislost
učitele na učebnici -- Účely užívání učebnic -- Učebnice a tvorba školního vzdělávacího programu -- 3.3.3 Styly užívání učebnic -- 4 DISKUSE A ZÁVĚRY -- 4.1 Shrnutí a závěry obsahové -- 4.1.1 Role učebnice z hlediska činností s učebnicí a vlivu učebnice -- 4.1.2 Role učebnice ve vztahu k vyučovacímu předmětu, délce praxe učitele a aprobovanosti učitele -- 4.1.3 Role učebnice syntéza výzkumných zjištění -- 4.2 Metodologické závěry a implikace pro praxi a další výzkum
(OCoLC)757678889
cnb002221863

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC