Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.9) Půjčeno:104x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010
107 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-924-7 (brož.)
ISBN 80-7368-924-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000200782
1 ÚVOD K VÝZKUMNÉMU PROJEKTU -- 1.1 Vymezení problematiky a význam práce -- 1.2 Cíle a účely výzkumného projektu -- 1.3 Předmět výzkumu, jeho charakter, výzkumné problémy -- 1.4 Metodologický postup -- 1.4.1 Úvahy o metodologické koncepci výzkumu -- 1.4.2 Pilotáž -- 1.4.3 Předvýzkum -- 1.4.4 Výběr zkoumaného vzorku a výzkumné metody celého projektu -- 2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA -- 2.1 Pojem učebnice -- 2.2 Funkce učebnice -- 2.3 Struktura učebnice -- 2.4 Klasifikace učebnic -- 3 VÝZKUMY UČEBNIC -- 3.1 Novodobý zájem o učebnice -- 3.2 Institucionální výzkumy učebnic -- 3.3 Oblasti výzkumu učebnic -- 3.3.1 Měření obtížnosti textu učebnic -- 3.3.2 Měření sémantické koherence textu a pojmové zatíženosti textu -- 3.3.3 Měření didaktické vybavenosti učebnic -- 3.3.4 Obsahová analýza učebnic -- 3.3.5 Další oblasti výzkumu učebnic jako produktu -- 3.3.5.1 Hodnocení a výběr učebnic učitelem -- 3.3.5.2 Hodnocení učebnic žákem -- 3.4 Nedostatečně zmapované oblasti výzkumu učebnic -- 3.4.1 Studium učebních situací -- 3.4.2 Studium učebních činností -- 3.4.3 Stav jazykové kompetence žáků a zpracování didaktické informace -- 3.4.4 Učebnice jako aktér procesu výuky -- 4 VÝZKUMY UŽÍVÁNÍ UČEBNIC -- 4.1 Metody výzkumů zaměřených na užívání učebnic -- 4.2 Výzkumy míry užívání učebnic -- 4.3 Výzkumy užívání strukturních komponentů učebnic --
5 STRATEGIE UČENÍ ŽÁKŮ PŘI PRÁCI S UČEBNICÍ -- 5.1 Pojem strategie učení -- 5.2 Klasifikace strategií učení -- 5.3 Strategie učení z textu -- 5.4 Taktiky učení -- 5.5 Výzkumy učebních strategií a strategií učení z textu -- 6 EMPIRICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ ROLE UČEBNICE VE VÝUCE ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ « -- 6.1 Cíl výzkumu, formulace problému a stanovení hypotéz -- 6.2 Výzkumný vzorek a metody -- 6.3 Prezentace hlavních výzkumných zjištění a jejich interpretace -- 6.3.1 Míra užívání učebnic -- 6.3.2 Učebnice v přípravě žáků -- 6.3.2.1 Učení se z učebnice na výuku -- 6.3.2.2 Psaní domácích úkolů s pomocí učebnice -- 6.4 Vyvození role učebnice -- 7 DISKUSE A ZÁVĚRY -- 7.1 Shrnutí a závěry obsahové -- 7.2 Metodologické diskuse -- 7.3 Význam pro teorii a závěry pro praxi -- 7.3.1 Doporučení autorům učebnic a vydavatelům
(OCoLC)757678885
cnb002221862

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC