Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.4) Půjčeno:67x 
BK
2., opr. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2010
206 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7182-282-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 205-206
000200858
1. VZNIK A VÝVOJ ŽIVÝCH SOUSTAV -- 1.1. Geologický vývoj Země -- 1.1.1. Stratigrafická tabulka geologický kalendář -- 1.1.2. Stratigrafická tabulka s přehledem biologické evoluce -- 1.2. Vznik života -- 1.2.1. Chemický vývoj -- 1.2.2. Biochemický vývoj -- 1.2.3. Biologický vývoj -- 1.3. Obecné zákonitosti biologické evoluce -- 1.3.1. Základní charakteristika biologické evoluce  -- 1.3.2. Evoluční teorie -- 1.3.3. Ekologické aspekty biologické evoluce -- 1.3.4. Základní mechanismy evoluce z genetického hlediska -- 1.3.5. Speciace vznik nových druhů -- 1.4. Obecná charakteristika a organizovanost živých soustav -- 1.4.1. Obecná charakteristika živých soustav -- 1.4.2. Hierarchie živých soustav podle úrovně jejich složitosti -- 1.4.3. Nebuněčné organismy -- 1.4.4. Jednobuněčné organismy -- 1.4.5. Mnohobuněčné organismy -- 1.4.6. Individua vyššího řádu obligátní společenstvo -- 1.5. Organismy nebuněčné ---
1.5.1. Struktura a rozdělení virů -- 1.5.2. Rozmnožování virů -- 1.5.3. Příklady virových onemocnění u člověka -- 2. BIOLOGIE BUŇKY -- 2.1. Chemické složení buňky -- 2.1.1. Obecně se vyskytující sloučeniny v buňkách -- 2.1.2. Význam vody a anorganických látek v buňkách -- 2.1.3. Biopolymery a ostatní organické sloučeniny v buňkách -- 2.2. Struktura buňky -- 2.2.1. Obecná struktura buňky -- 2.2.2. Buňka prokaryotická, struktura a obecná charakteristika -- 2.2.3. Buňka eukaryotická, struktura a obecná charakteristika -- 2.2.4. Tabulka: Hlavní rozdíly mezi prokaryotickou -- a eukaryotickou buňkou -- 2.3. Dělení buněk -- 2.3.1. Buněčný cyklus -- 2.3.2. Meióza -- 2.3.3. Gametogeneze u člověka -- 2.3.4. Diferenciace buněk -- 2.4. Buněčná výměna látek -- 2.4.1. Membránový transport -- 2.4.2. Difúze a osmóza -- 2.4.3. Přenašečový transport -- 2.4.4. Exocytóza a endocytóza -- 2.5. Přeměna látek a energií v buňce ---
2.5.1. Buněčný metabolismus -- 2.5.2. Přeměny energie v buňce -- 2.5.3. Fotosyntéza -- 2.5.4. Regulace a ovlivňování buněčných dějů -- 2.5.5. Příjem energie buňkou -- 2.6. Genová exprese -- 2.6.1. Obecný průběh transkripce -- 2.6.2. Transkripce v prokaryotické buňce -- 2.6.3. Transkripce v eukaryotické buňce -- 2.6.4. Translace, syntéza bílkovin -- 2.6.5. Obecný průběh translace -- 2.6.6. Translace v prokaryotické buňce -- 2.6.7. Translace v eukaryotické buňce -- 3. GENETIKA -- 3.1. Vývoj genetiky, základní genetické pojmy -- 3.1.1. Vývoj genetiky -- 3.1.2. Dědičnost a proměnlivost -- 3.1.3. Znak a fenotyp -- 3.1.4. Gen a genotyp -- 3.2. Cytologické základy dědičnosti -- 3.2.1. Genetika prokaryotické buňky -- 3.2.2. Genetika eukaryotické buňky -- 3.2.2.1. Chromozomy -- 3.2.2.2. Meiotická segregace a kombinace chromozomů -- 3.2.2.3. Chromozómové určení pohlaví -- 3.2.2.4. Mimojaderná dědičnost ---
3.3. Dědičnost mnohobuněčného organismu -- 3.3.1. Vzájemné vztahy alel jednoho genu -- 3.3.2. Analýza alel při jejich nezávislé kombinaci -- 3.3.3. Vazba genů -- 3.3.4. Dědičnost a pohlaví -- 3.3.5. Dědičnost kvantitativních znaků -- 3.4. Mutace -- 3.4.1. Genové mutace -- 3.4.2. Chromozómové mutace -- 3.4.3. Genomové mutace -- 3.4.4. Gametické a somatické mutace -- 3.4.5. Reparace -- 3.4.6. Genetická toxikologie -- 3.5. Genetika populací -- 3.5.1. Druhy populací -- 3.5.2. Vývoj genofondu v autogamní populaci -- 3.5.3. Rovnováha ve velké panmiktické populaci -- 3.5.4. Faktory narušující genetickou rovnováhu populace -- 3.6. Genetika člověka -- 3.6.1. Výzkum rodokmenů -- 3.6.2. Výzkum dvojčat -- 3.6.3. Studium karyotypů -- 3.6.4. Biochemické a molekulárně genetické metody -- v genetice člověka -- 3.6.5. Genetické poradenství, etické aspekty lidské genetiky -- 3.6.6. Dědičnost krevních skupin člověka ---
a některých lidských dědičných chorob a znaků -- 3.7. Genové inženýrství -- 3.7.1. Metody genového inženýrství -- 3.7.2. Praktické využití genových manipulací

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC