Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2007
390 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-247-0529-3 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000200876
Obsah // Seznam zkratek a značek...13 // Předmluva ...17 // I. ČÁST SLUCHOVÉ A ROVNOVÁŽNÉ ÚSTROJÍ // Klinická anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody...19 // 1 Anatomie ucha (A. Hahn, /. Šejna)...21 // 1.1 Anatomie zevního ucha...21 // 1.2 Anatomie středního ucha ...21 // 1.3 Anatomie percepční (senzorineurální) části orgánu sluchu a rovnovážného // ústrojí ...22 // 1.3.1 Labyrint... 22 // 1.3.2 Cortiho orgán ... 23 // 1.3.3 Stria vascularis a Reissnerova membrána...23 // 1.3.4 Polokruhové kanálky, utriculus, sacculus...23 // 1.3.5 Jádra a dráha rovnovážného ústrojí...24 // 1.3.6 Sluchový nerv...24 // 1.3.7 Sluchová jádra a sluchová dráha...25 // 2 Fyziologická akustika (1. Šejna)...27 // 2.1 Vlastnosti sluchu...27 // 2.2 Základní pojmy a jednotky fyziologické akustiky ...28 // 3 Fyziologie a patofyziologie rovnováhy fA. ?«/?») ...31 // 3.1 Syndromologie rovnovážných poruch...32 // 3.1.1 Periferní porucha rovnováhy ...32 // 3.1.2 Centrální porucha rovnováhy...33 // 3.1.3 Smíšená porucha rovnováhy...33 // 4 Vyšetřovací metody sluchového orgánu a sluchové funkce (I. Šejna) ...35 // 4.1 Vyšetřování funkce Eustachovy trubice...35 // 4.2 Vyšetřování sluchu subjektivními metodami...36 // 4.2.1 Sluchová zkouška řečí...36 // 4.2.2 Zkouška ladičkami...36 // 4.2.3 Prahová tónová audiometrie...36 // 4.2.4 Nadprahové audiometrické metody...39 // 4.2.5 Békésyho audiometrie...40 // 4.2.6 Slovní
audiometrie...41 // 4.3 Vyšetřování sluchu objektivními vyšetřovacími metodami...43 // 4.3.1 Impedanční audiometrie...43 // 4.3.2 Elektrofyziologické (objektivní) vyšetřovací metody...45 // 5 Klasifikace a hodnocení sluchové léze (I. Šejna) . . . ...49 // 6 Základy rehabilitace sluchu (I. Šejna) ...51 // 6.1 Rehabilitace sluchově postižených dětí...51 // 6.1.1 Kochleárnf implantát ...51 // 6.2 Rehabilitace dospělých...52 // 6.3 Psychosociální důsledky sluchových vad...53 // Vyšetření rovnovážného ústrojí (A. Hahn)...55 // 7.1 Oční vyšetření a vyšetření očních pohybů, okulovestibulárního reflexu // (nystagmu)...55 // 7.1.1 Spontánní nystagmus...56 // 7.1.2 Nystagmus polohový a polohovací...56 // 7.2 Instrumentální vyšetření indukovaných nystagmů...57 // 7.2.1 Rotační zkouška...57 // 7.2.2 Kalorická zkouška...57 // 7.3 Vyšetření posturálních reflexů ...59 // 7.3.1 Počítačová posturografie ...59 // 7.3.2 Kraniokorpografie (CCG)...59 // 7.4 Další vyšetření potřebná v diagnostice závratí...62 // 8 Lícní nerv (/. Sčý/ľfl) ...63 // 8.1 Vyšetřování poruch funkce lícního nervu...63 // II. ČÁST SPECIÁLNÍ // Onemocnění ušní ...65 // 9 Zevní ucho - nemoci zevního ucha (X. O/rw/w) ...67 // 9.1 Záněty boltce ...67 // 9.1.1 Perichondritida a flegmóna boltce...67 // 9.1.2 Erysipel ...67 // 9.1.3 Chondrodermatitis nodularis helicis - m. Winkler...68 // 9.2 Záněty zevního zvukovodu...68
// 9.2.1 Otitis externa diffusa - bakteriální a virový zánět zvukovodu ... 69 // 9.2.2 Otitis externa mycotica...70 // 9.2.3 Furunkl zevního zvukovodu...70 // 9.2.4 Herpes zoster oticus...70 // 9.2.5 Ekzém zevního zvukovodu...70 // 9.2.6 Otitis externa maligna...70 // 9.3 Specifické chronické záněty...71 // 9.3.1 TBC a II. stadium syfilitidy...71 // 9.3.2. Cholesteatom zevního zvukovodu...71 // 9.4 Traumata zevního ucha...71 // 9.5 Cizí tělesa zevního ucha a cerumen...72 // 9.6 Nádory zevního ucha...72 // 9.6.1 Benigní nádory ...72 // 9.6.2 Prekancerózy...73 // 9.6.3 Maligní nádory ...73 // 9.7 Kongenitální anomálie zevního ucha...74 // Střední ucho - nemoci středního ucha (L Otruba)... // 10.1 Poruchy ventilace a drenáže středouší... // 10.1.1 Akutní tubami katar (serotympanon)... // 10.1.2 Otitis media secretorica (Seromukotympanon, glue ear // 10.1.3 Tuba auditiva patens... // 10.2 // 10.2.1 Otitis media acuta... // 10.2.2 Otitis media chronica... // 10.3 Chirurgická léčba... // 10.3.1 Sanace... // 10.3.2 Rekonstrukce... // 10.4 Zánětlivé otogenní komplikace... // 10.4.1 Mastoiditida... // 10.4.2 Labyrintitida... // 10.4.3 Epidurální empyém... // 10.4.4 Otogenní meningitida... // 10.4.5 Otogenní trombóza sinus sigmoideus... // 10.4.6 Otogenní mozkový absces... // 10.4.7 Petrositida... // 10.5 Specifická zánětlivá onemocnění středouší a granulomatózy // 10.5.1 Tuberkulóza... // 10.5.2 Syfilis ... // 10.5.3 Wegenerova
granulomatóza... // 10.6 Nezánětlivá onemocnění pouzdra labyrintu... // 10.6.1 Otoskleróza (otospongióza)... // 10.7 Traumata středouší a pyramidy... // 10.7.1 Fraktury pyramidy kosti skalní... // 10.7.2 Traumata středouší a bubínku... // 10.8 Tumory středouší... // 10.8.1 Glomus Tumor (nonchromafinní paragangliom) . // 10.8.2 Karcinom středního ucha... // 10.9 Kongenitální anomálie středouší a zevního ucha... // .77 // .77 .77 .78 . 81 . 81 . 81 . 83 . 87 . 88 . 89 . 89 . 89 .91 .91 .92 .93 .93 .94 .95 .95 .96 .96 .97 .97 .99 .99 100 101 101 102 103 // 11 Onemocnění vnitřního ucha (A. Hahn, I. Šejna)...105 // 11.1 Akutní labyrintitida...105 // 11.2 Méniěrova choroba ...105 // 11.3 Krvácení do labyrintu - apoplexia labyrinthi...107 // 11.4 Vazospastické onemocnění labyrintu...108 // 11.5 Toxické poškození kochleovestibulárního analyzátoru...109 // 11.5.1 Toxická antibiotika ...109 // 11.5.2 Ototoxické léky a látky...109 // 11.6 Zánětlivá poškození kochleovestibulárního analyzátoru...110 // 11.6.1 Herpes zoster oticus...110 // 11.6.2 Neuronitis vestibularis...Ill // 11.6.3 Ostatní virové infekce...111 // 11.6.4 Komplikace bakteriálních infekcí...112 // 11.7 Tumor statoakustického nervu...113 // 11.8 Poškození z nadměrného hluku...115 // 11.9 Náhlá idiopatická nedoslýchavost či hluchota ...117 // 11.10 Presbyacusis a socioacusis...118 // 11.11 Symptomatické kochleovestibulární poruchy...118 // 11.12 Centrální
vady sluchu...120 // 11.13 Geneticky podmíněné vady sluchu...120 // 11.14 Embryonálně a perinatálně získané vady sluchu...121 // 11.15 Traumatické postižení vnitřního ucha...121 // 11.15.1 Komoce labyrintu...121 // 11.15.2 Akutrauma...122 // 11.15.3 Barotrauma ...122 // 11.15.4 Kesonová nemoc...123 // 12 Nos a vedlejší dutiny nosní (P. Schalek)...127 // 12.1 Základy anatomie a fyziologie ...127 // 12.2 Vrozené vady...131 // 12.2.1 Choanální atrézie ...131 // 12.2.2 Meningokély, encefalokély...132 // 12.2.3 Nosní píštěle, cysty a gliomy...132 // 12.2.4 Rozštěpové vady...132 // 12.3 Onemocnění zevního nosu ...133 // 12.3.1 Foliculitis et furunculus nasi ...133 // 12.3.2 Erysipelas...133 // 12.3.3 Eczema nasi... . 134 // 12.3.4 Herpes simplex nasalis ...134 // 12.3.5 Rinophyma...134 // 12.4 Rinitidy ...134 // 12.4.1 Rhinitis allergica...135 // 12.4.2 Rhinitis infectiosa... 136 // 12.4.3 Ostatní rýmy...138 // 12.5 Cizí tělesa v dutině nosní a paranazálních dutinách...139 // 12.6 Onemocnění nosního septa...139 // 12.6.1 Deformity nosního septa - deviatio, subluxatio, cristae et // spinae septi nasi...139 // 12.6.2 Haematoma et abscessus septi nasi...140 // 12.6.3 Perforatio septi nasi...141 // 12.7 Epistaxis...141 // 12.8 Polyposis nasi...142 // 12.9 Sinusitis...143 // 12.9.1 Sinusitis acuta...144 // 12.9.2 Sinusitis chronica...144 // 12.9.3 Mykotické sinusitidy ...145 // 12.9.4 Mukokély a cysty...146 // 12.9.5 Chirurgická léčba
sinusitid ...146 // 12.9.6 Komplikace sinusitid...147 // 12.10 Granulomatózní záněty v rinologii...150 // 12.10.1 Specifické záněty...150 // 12.10.2 Vaskulitidy...151 // 12.10.3 Letální granulom střední čáry...152 // 12.11 Nádory nosu a paranazálních dutin...152 // 12.11.1 Benigní nádory...152 // 12.11.2 Maligní nádory...154 // 13 Polykací cesty (I. Průcha) ...157 // 13.1 Dutina ústni a hltan ...157 // 13.1.1 Klinická anatomie...157 // 13.1.2 Vyšetření dutiny ústní a faryngu ...160 // 13.1.3 Onemocnění dutiny ústni...161 // 13.2 Jícen...193 // 13.2.1 Klinická anatomie...193 // 13.2.2 Vyšetření...194 // 13.3 Onemocnění jícnu...197 // 13.3.1 Cizí tělesa v jícnu...197 // 13.3.2 Korozivní ezofagitida (oesofagitis corrosiva) ...201 // 13.4 Nádory jícnu...203 // 13.4.1 Benigní nádory...203 // 13.4.2 Zhoubné nádory jícnu...204 // 13.4.3 Faryngoezofageální divertikl (Zenkerův divertikl)...204 // 14 Slinné žlázy (A. Čoček)...207 // 14.1 Anatomie...207 // 14.1.1 Příušní žláza (glandula parotis)...207 // 14.1.2 Podčelistní slinná žláza (glandula submandibularis)...207 // 14.1.3 Podjazyková slinná žláza (glandula sublingualis)...208 // 14.1.4 Malé slinné žlázy ...208 // 14.2 Fyziologické funkce sliny...208 // 14.3 Vyšetřovací metody...208 // 14.4 Nemoci slinných žláz...209 // 14.4.1 Zánětlivá onemocnění...209 // 14.4.2 Sialolitiáza...212 // 14.4.3 Sialoadenózy (sialózy)...212 // 14.4.4 Úrazy slinných
žláz...213 // 14.4.5 Autoimunitní onemocnění slinných žláz...213 // 14.4.6 Další nenádorová onemocnění slinných žláz...214 // 14.4.7 Nádorová onemocnění slinných žláz...214 // 15 Hrtan a průdušnice (A. Čoček) ...219 // 15.1 Anatomické poznámky ...219 // 15.2 Základy vyšetřovacích metod dolních cest dýchacích ...220 // 15.2.1 Nepřímá laryngoskopie...220 // 15.2.2 Přímá (direktní) laryngoskopie...221 // 15.3 Nemoci hrtanu a průdušnice...222 // 15.3.1 Vývojové vady hrtanu a průdušnice...222 // 15.3.2 Zánětlivá onemocnění hrtanu...225 // 15.3.3 Nezánětlivý edém hrtanu ...230 // 15.3.4 Poruchy hrtanové inervace ...230 // 15.3.5 Úrazy a poranění hrtanu a průdušnice...234 // 15.3.6 Nádory hrtanu a průdušnice... // 15.4 Metody zajištění dýchacích cest při jejich obstrukci // 15.4.1 Endotracheální intubace... // 15.4.2 Tracheostomie... // 15.4.3 Funkční dilatační tracheostomie (PDT) . // 15.4.4 Koniotomie, koniopunkce... // 15.4.5 Bronchoskopie rigidním tubusem ... // 239 // 248 // 248 // 249 // 249 // 250 250 // Traumatologie obličejového skeletu (J. Zahradil) // 16.1 Diferenciální diagnostika úrazů... // 16.2 // 16.2.1 Klasické dělení fraktur obličejového skeletu ... // 16.2.2 Novější dělení fraktur obličejového skeletu... // 16.2.3 Fraktury horní, střední a dolní obličejové etáže . . . // 16.2.4 Fraktury zasahující očnici... // 16.2.5 Jiné varianty dělení obličejových fraktur...
// 16.3 Mechanismus úrazů a příčiny... // 16.4 Úrazy a fyziognomie člověka... // 16.5 Příznaky a klinický obraz fraktur obličejového skeletu . . . . // 16.5.1 Poranění měkkých tkání obličeje... // 16.5.2 Krvácení... // 16.5.3 Emfyzém (podkožní, orbitopalpebrální) ... // 16.5.4 Krepitace... // 16.5.5 Porucha citlivosti v postižené oblasti obličeje . . . // 16.5.6 Funkční porucha čichu ... // 16.5.7 Funkční porucha zraku - diplopie... // 16.5.8 Likvorea... // 16.6 Diagnostika rentgenologická... // 16.6.1 Klasická rentgenografie... // 16.6.2 Ultrasonografie ... // 16.6.3 Výpočetní tomografie (CT)... // 16.6.4 Magnetická rezonance (MR) ... // 16.7 Léčba (konzervativní, operační)... // 16.8 Komplikace a možné následky úrazu... // 16.9 Část speciální - různé typy fraktur obličejového skeletu . . . // 16.9.1 Klasické dělení zlomenin dle Le Fořta... // 16.9.2 Fraktura nosních kůstek (NK)... // 16.9.3 Fraktura zygomatického oblouku... // 16.9.4 Fraktura přední stěny maxilárního sinu... // 16.9.5 Sagitální zlomenina horních čelistí... // 16.9.6 Fraktura přední stěny frontálního sinu ... // 16.9.7 Fraktura dolního okraje očnice (marginální) ... // 16.9.8 Fraktura zygomatikomaxilárního komplexu (fraktura // „trojnožky“ - tripod fracture)... // 16.9.9 Fraktura nazomaxilárního komplexu... // 16.9.10 Fraktury typu blow-out... // 253 // 253 // 254 254 254 // 254 // 255 255 // 255 // 256 259 259 // 259
// 260 260 260 261 261 // 264 // 265 // 265 // 266 // 267 // 268 268 268 268 268 272 // 275 // 276 // 276 // 277 279 // 279 // 281 // 282 // 17 Nemoci a chirurgie štítné žlázy ...291 // 17.1 Nemoci štítné žlázy (J. Jenšovský)...291 // 17.1.1 Vyšetřovací metody...291 // 17.1.2 Struma...296 // 17.1.3 Hypotyreóza...297 // 17.1.4 Hypertyreóza...301 // 17.1.5 Gravesova-Basedowova nemoc...302 // 17.1.6 Hypertyreóza na podkladě toxického (independentního, // autonomního) adenomu nebo multifokální independence (polynodózní toxická struma)...304 // 17.1.7 Nádory štítné žlázy ...307 // 17.1.8 Pooperační hypoparatyreóza...308 // 17.2 Chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek (?. ČocďÄ:)...309 // 17.2.1 Anatomické poznámky ...309 // 17.2.2 Typy operací štítné žlázy ...310 // 17.2.3 Komplikace chirurgie štítné žlázy...311 // 18 Onemocnění lymfatických uzlin v ORL oblasti - krční lymfadenopatie // (J. Voldánová)...313 // 18.1 Nenádorové lymfadenopatie ...320 // 18.2 Nádorové zvětšení lymfatických uzlin ...321 // 18.2.1 Hodgkinova choroba (maligní lymfogranulom)...323 // 18.3 Non-hodgkinské lymfomy (NHL)...324 // 18.4 Metastaticky postižené lymfatické uzliny...325 // 18.4.1 Metastázy do uzlin z oblasti hlavy a krku...326 // 18.4.2 Metastázy do uzlin ze vzdálených orgánů...326 // 18.4.3 Metastázy do uzlin bez známého primárního ložiska nádoru ... 326 // 19 Vývojové anomálie krku (A. Čoček)...329
// 19.1 Mediální krční cysty a píštěle...329 // 19.2 Laterální píštěle a cysty...330 // 19.3 Heterotopie štítné žlázy...332 // 19.4 Další vývojové anomálie krku...333 // 20 Obštrukční spánková apnoe (OSA) (K. Šonka)...335 // 20.1 Základní charakteristika a príznaky...335 // 20.2 Vyšetření...335 // 21 Foniatrie (Z. Veldová) ...339 // 21.1 Řeč...339 // 21.1.1 Poruchy vývoje řeči...343 // 21.1.2 Poruchy řeči postihující povrchovou strukturu řeči organického // původu...345 // 21.1.3 Poruchy řeči při sníženém intelektu...349 // 21.1.4 Poruchy plynulosti řeči ...349 // 21.1.5 Neurózy řeči...351 // 21.1.6 Psychogenní poruchy řeči...351 // 21.1.7 Afázie...351 // 21.1.8 Poruchy řeči provázející duševní choroby ...352 // 21.1.9 Poruchy řeči u geneticky podmíněných syndromů...352 // 21.2 Sluch...352 // 21.3 Hlas ...359 // 21.3.1 Organické poruchy hlasu...361 // 21.3.2 Funkční poruchy hlasu u dětí a mladistvých...365 // 21.3.3 Psychogenní poruchy hlasu...366 // 21.4 Možnosti léčby hlasových profesionálů v ambulantní praxi...368 // 21.4.1 Organická onemocnění...370 // 21.4.2 Funkční poruchy hlasu u hlasových profesionálů...371 // Rejstřík...377
(OCoLC)124087724
cnb001704364

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC