Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:66x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada, 2011-2015
3 svazky : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm
Externí odkaz    1. díl - plný text PDF (Bookport) 
   2. díl - plný text PDF (Bookport) 
   3. díl - plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3875-8 (1. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-247-7162-5 (1. díl. ; e-kniha ; pdf)
ISBN 978-80-247-7163-2 (1. díl. ; e-kniha ; epub)
ISBN 978-80-247-3876-5 (2. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-247-8226-3 (2. díl. ; e-kniha ; pdf)
ISBN 978-80-247-8227-0 (2. díl. ; e-kniha ; epub)
ISBN 978-80-247-3877-2 (3. díl ; brožováno)
ISBN 978-80-247-9880-6 (3. díl. ; e-kniha ; pdf)
ISBN 978-80-247-9881-3 (3. díl. ; e-kniha ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
1. díl. 2011. 187 stran, 8 stran obrazových příloh -- 2. díl. 2012. 147 stran, iv stran obrazových příloh -- 3. díl. 2015. 263 stran, iv stran obrazových příloh
Učebnice se zaměřuje na potřeby žáků studujících obor sociální činnost. V prvním díle je žákům předkládána problematika obecné a vývojové psychologie se zaměřením na uplatnění v sociálně zdravotnické oblasti. Ve druhém díle je žákům předkládána problematika psychologie osobnosti, komunikace a psychodiagnostiky se zaměřením na uplatnění v sociálně zdravotnické oblasti. Třetí díl učebnice Psychologie obsahuje problematiku sociální a zdravotnické psychologie, etiky péče a navazuje na předchozí díly učebnic pro žáky oboru sociální činnost. Obsah učebnice odpovídá požadavkům ŠVP (školního výukového programu)..
000200939
1. DÍL :   Předmluva ...9 // 1 Úvod do psychologie ...10 // 1.1 Psychologie jako věda ...10 // 1.2 Historie vzniku psychologie ...10 // 1.3 Odvětví - disciplíny psychologie ...12 // 1.4 Vztah psychologie k jiným vědním oborům ...15 // 1.5 Metody psychologie ...15 // 1.6 Význam psychologie pro pracovníka // v sociálních službách ...16 // 2 Charakteristika lidské psychiky ...19 // 2.1 Vztah mezi nervovou soustavou a psychikou ...19 // 2.2 Chování ...26 // 2.2.1 Chování člověka v tíživé sociální situaci ...28 // 2.3 Vliv sociálního prostředí na psychiku ...28 // 3 Psychické procesy a stavy ...31 // 3.1 Poznávací - kognitivní procesy ...32 // 3.1.1 Čití ...32 // 3.1.2 Vnímání ...35 // 3.1.3 Představy a fantazie ...40 // 3.1.4 Myšlení ...45 // 3.1.5 Řeč ...57 // 3.2 Procesy paměti ...62 // 3.2.1 Paměť ...62 // 3.2.2 Učení ...70 // 3.3 Psychické stavy ...76 // 3.3.1 Stavy pozornosti ...77 // 3.4 City - emoce ...80 // 3.5 Volní procesy - procesy konativní ...90 // 3.5.1 Vůle - bulie ...90 // 4 Vývojová psychologie ...94 // 4.1 Předmět vývojové psychologie ...94 // 4.2 Činitelé ovlivňující vývoj ...94 // 5 // 4.3 Obecné zákonitosti vývoje ...98 // 4.4 Vývojové teorie ...98 // 5 Jednotlivá vývojová období ...103 // 5.1 Prenatální období ...103 // 5.1.1 Aktivita plodu ...104 // 5.1.2 Příprava matky na příchod dítěte ...105 // 5.2 Perinatální období ...106 // 5.3 Novorozenecké období ...108 // 5.3.1 Somatický vývoj ...108 // 5.3.2 Kognitivní vývoj ...110 // 5.3.3 Citový vývoj a socializace ...111 // 5.4 Kojenecké období ...111 // 5.4.1 Somatický vývoj ...112 // 5.4.2 Kognitivní vývoj ...114 // 5.4.3 Socializace ...115 // 5.4.4 Hra, sociální aktivizace ...116 // 5.5 Batolecí období ...118 // 5.5.1 Somatický vývoj ...118 // 5.5.2 Kognitivní vývoj ...120 // 5.5.3 Citový vývoj, socializace ...121 //
5.5.4 Hra, sociální aktivizace ...123 // 5.6 Předškolní období ...124 // 5.6.1 Somatický vývoj ...124 // 5.6.2 Kognitivní vývoj ...126 // 5.6.3 Citový vývoj, socializace ...129 // 5.6.4 Hra, sociální aktivizace ...130 // 5.7 Mladší školní věk ...137 // 5.7.1 Somatický vývoj ...137 // 5.7.2 Kognitivní vývoj ...137 // 5.7.3 Citový vývoj, socializace ...138 // 5.7.4 Sociální aktivizace, hra ...142 // 5.8 Období dospívání ...142 // 5.8.1 Pubescence ...143 // 5.8.2 Adolescence ...148 // 5.9 Dospělost ...151 // 5.9.1 Časná dospělost ...152 // 5.9.2 Střední dospělost ...157 // 5.9.3 Pozdní dospělost ...159 // 6 // 5.10 Stáří - sénium ...165 // 5.10.1 Rané stáří ...165 // 5.10.2 Pravé stáří, dlouhověkost ...168 // 5.11 Umírání a smrt ...176 // Literatura ...181 // Řešení vybraných cvičení ...183 // Rejstřík ...185
2. DÍL :   Předmluva ...7 // 1 Psychologie osobnosti ...8 // 1.1 Pojem osobnost ...8 // 1.2 Utváření osobnosti ...10 // 1.3 Struktura osobnosti ...11 // 1.4 Rysy osobnosti ...14 // 1.5 Vrozené dispozice a vlastnosti osobnosti ...16 // 1.5.1 Temperament ...16 // 1.5.2 Pudy ...22 // 1.5.3 Vlohy ...23 // 1.6 Získané dispozice a vlastnosti osobnosti ...25 // 1.6.1 Schopnosti ...25 // 1.6.2 Vědomosti ...26 // 1.6.3 Dovednosti ...27 // 1.6.4 Návyky ...28 // 1.6.5 Zvyky ...28 // 1.6.6 Motivace ...28 // 1.6.7 Charakter ...38 // 1.7 Poruchy osobnosti ...44 // 2 Komunikační dovednosti ...49 // 2.1 Proces komunikace ...49 // 2.2 Typy komunikace ...51 // 2.3 Komunikační formy ...53 // 2.4 Charakteristiky zdravé komunikace ...54 // 2.5 Rétorika ...55 // 2.6 Neverbální komunikace ...60 // 2.7 Verbální komunikace ...88 // 2.7.1 Paralingvistika ...88 // 2.7.2 Mluvená řeč ...90 // 2.7.3 Kritéria úspěšné verbální komunikace ...91 // 2.7.4 Rozhovor ...92 // 2.7.5 Asertivita ...105 // 2.7.6 Komunikace z hlediska transakční analýzy ...112 // 2.8 Sdělování činy ...115 // 2.9 Devalvace ...118 // 2.10 Evalvace ...119 // 2.11 Překážky v komunikaci ...120 // 3 Psychodiagnostika ...122 // 3.1 Anamnéza ...122 // 3.2 Psychologická charakteristika osobnosti ...123 // 3.3 Kazuistika ...125 // 3.4 Mapování ...126 // 3.5 Pozorování ...127 // 3.6 Dotazník ...129 // 3.7 Sociometrie ...131 // 3.8 Testy ...131 // 3.9 Faktory zkreslující poznávání osobnosti ...137 // 3.10 Psychologické poradenství ...138 // Správné řešení křížovek a úkolů ...140 // Literatura ...142 // Rejstřík ...145
3. DÍL :   Předmluva ...9 // 1 Základy sociální psychologie ...11 // 1.1 Předmět a metody sociální psychologie ...11 // 1.1.1 Předmět sociální psychologie ...11 // 1.1.2 Metody sociální psychologie ...11 // 1.2 Proces socializace ...14 // 1.2.1 Socializace ...14 // 1.2.2 Sociální učení ...15 // 1.3 Sociální percepce ...20 // 1.4 Sociální chování ...24 // 1.5 Sociální interakce ...27 // 1.6 Konformita ...32 // 1.7 Konflikt ...34 // 1.8 Sociální skupiny ...39 // 1.9 Rodina .... . 46 // 1.10 Poruchy socializace ...50 // 1.10.1 Agresivita ...51 // 1.10.2 Diskriminace ...56 // 1.10.3 Šikana, mobbing, bossing ...57 // 2 Psychopatologie ...66 // 2.1 Neurotické poruchy ...66 // 2.2 Násilné chování ...» . 70 // 2.2.1 Týrání, zneužívání a zanedbáváni dětí ...70 // 2.2.2 Týrání a zanedbávání starých lidí - syndrom EAN .... 77 // 2.2.3 Domácí násilí ...81 // 2.3 Bezdomovectví ...86 // 2.4 Závislosti ...* ...91 // 2.4.1 Závislost na alkoholu ...92 // 2.4.2 Drogová závislost - toxikomanie, narkomanie ...95 // 2.4.3 Závislost na hazardu - patologické hráčství ...98 // 2.4.4 Závislost na práci - workoholizmus ...100 // 2.4.5 Ostatní závislosti ...102 // 2.5 Poruchy příjmu potravy ...104 // 2.5.1 Mentální anorexie (anorexia nervosa) ...104 // 2.5.2 Mentální bulimie (bulimia nervosa) ...105 // 2.6 Poruchy pohlavní identity ....106 // 2.7 Sebevražedné jednání ...108 // 3 Základy zdravotnické psychologie ...113 // 3.1 Předmět zdravotnické psychologie ...113 // 3.2 Psychologická problematika nemocného ...114 // 3.2.1 Změny spojené s onemocněním .... . 114 // 3.2.2 Autoplastický obraz nemoci ...121 // 3.2.3 Ambivalentní prožívání nemoci ...128 // 3.2.4 Prožívání nemoci v čase ...129 // 3.2.5 Postoj nemocného k nemoci ...130 // 3.2.6 Bolest, strach a úzkost v nemoci ...134 //
3.2.7 Psychologická problematika umírání a truchlení ...145 // 3.2.8 latropatogenie ...152 // 3.2.9 Hospitalizmus ...156 // 4 Psychologie náročných životních situací ...158 // 4.1 Náročné životní situace a techniky vyrovnání se s nimi . 158 // 4.1.1 Náročná životní situace ...158 // 4.1.2 Copingové strategie ...159 // 4.1.3 Reakce na svízelnou situaci - // obranné mechanizmy zvládáni 161 // 4.1.4 Přistup ke klientům // s maladaptivním chováním ...164 // 4.1.5 Stres ...167 // 4.1.6 Krize ...174 // 5 Osobnost pracovníka v pomáhající profesí ...180 // 5.1 Sebepoznávání a sebehodnoceni ...180 // 5.2 Profesionální chování ...183 // 5.2.1 Osobnost pracovníka ...186 // 5.2.2 Profesionální deformace ...188 // 5.2.3 Syndrom vyhoření ...190 // 5.3 Péče o duševní zdraví pracovníka ...195 // 5.3.1 Psychohygiena ...195 // 5.3.2 Možnosti relaxace ...196 // 6 Psychologie jednání s klienty se specifickými projevy chování a specifickými potřebami ...211 // 6.1 Klienti se specifickým prožíváním a chováním ...211 // 6.1.1 Úzkostný klient ...211 // 6.1.2 Úzkostné agresivní klient ...212 // 6.1.3 Narcisticky agresivní klient ...213 // 6.1.4 Bezohledné agresivní klient ...213 // 6.1.5 Pedantický klient ...214 // 6.1.6 Nepřístupný klient ...215 // 6.1.7 Histrionský typ klienta ...215 // 6.1.8 Neurotický klient ...216 // 6.1.9 Depresivní klient ...217 // 6.1.10 Jednání s klientem pod vlivem alkoholu a drog . 217 // 6.2 Klienti s věkovými specifiky ...218 // 6.2.1 Pravidla jednání se seniory ...218 // 6.2.2 Pravidla jednání s dětskými klienty ...220 //
6.3 Psychologický přístup ke klientům s handicapem ...221 // 6.3.1 Pravidla jednání s klientem s pohybovým postižením ...221 // 6.3.2 Pravidla jednání s klientem se zrakovým postižením ...222 // 6.3.3 Pravidla jednání s klientem se sluchovým postižením ...224 // 6.3.4 Pravidla jednáni s klientem s narušenou komunikační schopností ...226 // 6.3.5 Pravidla jednáni s klientem se syndromem demence ...227 // 7 Pravidla jednání s klienty z menšin as klienty cizinci ...229 // 7.1 Multikulturní přístup . ...229 // 7.2 Specifika menšin ...233 // 7.2.1 Muslimové ...233 // 7.2.2 Romové .... . 234 // 7.2.3 Rusové ...235 // 7.2.4 Ukrajinci ...235 // 7.2.5 Vietnamci ...236 // 7.2.6 Židé ...236 // 8 Edukace a psychoterapeutický přístup ...238 // 8.1 Historické základy edukace ...238 // 8.2 Edukace ...240 // 8.2.1 Základní pedagogické pojmy ...240 // 8.2.2 Edukační proces ...241 // 8.3 Základy psychoterapie ...247 // 8.3.1 Psychoterapie ...247 // 8.3.2 Využití psychoterapie v praxi ...249 // Literatura ...253 // Rejstřík ...259
(OCoLC)768560613
cnb002251267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC