Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.1) Půjčeno:81x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
278 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4062-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-7107-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7108-3 (online ; epub)
Sestra
Obsahuje bibliografii na s. 267-272 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000200941
Obsah // Předmluva... 9 // ČÁST I. Úvod do studia psychologie // Stručné vymezení oboru... 13 // 1 Člověk osobností...17 // 1.1 Vymezení termínu osobnost v psychologii... 17 // 1.2 Vývoj (geneze) osobnosti... 17 // 2 Jaký člověk je ... 21 // 2.1 Povaha citů - temperament... 21 // 2.2 Základní vlastnosti citů... 23 // 2.3 Citové kvality... 26 // 3 Co člověk může... 31 // 3.1 Utváření schopností člověka - inteligence ... 31 // 3.2 Nabývání vědomostí a dovedností - učení... 37 // 4 Co člověk chce... 41 // 4.1 Motivace chování... 41 // 4.2 Obsah motivačního procesu: potřeby, zájmy, postoje, hodnoty... 43 // ČÁST II. Vývoj poznávání, prožívání a jednání člověka // 5 Psychologie duševního vývoje... 51 // 5.1 Podmínky duševního vývoje... 51 // 5.2 Zákony vývojových změn... 53 // 5.3 Periodizace duševního vývoje ... 55 // 6 Duševní vývoj v období dětství... 62 // 6.1 Období prenatální, novorozenecké a kojenecké... 62 // 6.2 Batole ... 67 // 6.3 Předškolní věk... 71 // 6.4 Mladší školák . . . ... 74 // 7 Duševní vývoj v období dospívání... 80 // 7.1 Prepuberta ... 80 // 7.2 Puberta ... 82 // 7.3 Adolescence... 86 // 8 Duševní změny v dospělosti... 91 // 8.1 Mladá dospělost (20-30 let)... 91 // 8.2 Střední dospělost (30-45 let)... 94 // 8.3 Starší dospělost (45-60 let)... 96 // 5 // 9 Duševní život ve stáří...101 // 9.1 Rané stáří (60-75 let) ... 102 // 9.2 Pravé stáří
(období po 75. roce života)... 104 // ČÁST III. Psychologie vzájemného vztahu mezi zdravotníkem a nemocným // 10 Zdravotnická psychologie...109 // 10.1 Vymezení pojmu... 109 // 11 Zdravia nemoc...112 // 11.1 Zdraví...112 // 11.2 Nemoc...113 // 12 Psychologická problematika nemocného...116 // 12.1 Postoj ? nemoci...116 // 12.2 Omezení životních potřeb...119 // 12.3 Omezení soukromí... 122 // 12.4 Osobnostní vlastnosti nemocného... 123 // 12.5 Změny v prožívání a chování během nemoci... 126 // 12.6 Členění nemocných podle druhu onemocnění... 127 // 12.7 Méněcennost... 128 // 12.8 Psychologie ambulantně léčeného a hospitalizovaného nemocného ... 129 // 12.9 Sdělení diagnózy... 130 // 13 Psychologická problematika nemoci...132 // 13.1 Postoj zdravotníka a nemocného ? nemoci... 132 // 13.2 Autoplastický obraz nemoci ...133 // 13.3 Ambivalentní prožívání nemoci... 134 // 13.4 Prožívání nemoci v čase... 135 // 13.5 Vztahy mezi tělesnou a duševní stránkou nemoci // (psychosomatická - somatopsychická onemocnění)... 135 // 14 Bolest, strach a úzkost v nemoci...138 // 14.1 Bolest a reakce nemocného... 138 // 14.2 Prožitky strachu a úzkosti...143 // 15 Nemocjako svízelná životní situace...148 // 15.1 Svízelné situace... 148 // 15.2 Reakce na svízelnou situaci...151 // 15.3 Zvládání nemoci a těžkých životních situací... 154 // 16 Zdravotník a nemocný...157 // 16.1 Osobnost zdravotníka... 157 // 16.2 Vztah
mezi zdravotníkem a nemocným... 158 // 16.3 Úroveň chování zdravotníků ? nemocným... 164 // 16.4 Vztahy mezi nemocným, rodinou a zdravotníky... 166 // 16.5 latropatogenie ... 167 // 16.6 Hospitalizmus a nemocný... 168 // 6 // 17 Psychologické problémy nemocných podle druhu nemoci...172 // 17.1 Uplatnění psychologie v chirurgii a ortopedii...172 // 17.2 Uplatnění psychologie ve vnitřním lékařství...173 // 17.3 Uplatnění psychologie v dětském lékařství...174 // 17.4 Uplatnění psychologie v ženském lékařství...175 // 17.5 Uplatnění psychologie u nemocných s mentálním, // smyslovým a tělesným defektem...176 // 17.6 Uplatnění psychologie u starších nemocných, // nevyléčitelně nemocných a umírajících... 177 // ČÁST IV. Sociální komunikace - prostředek vzájemného dorozumívání // 18 Utváření vzájemných vztahů mezi zdravotníkem a nemocným...183 // 18.1 Pozorování ve zdravotnictví...183 // 19 Komunikace-vymezení pojmu...188 // 19.1 Ucel lidského komunikování...189 // 19.1.1 Komunikační styly... 190 // 19.2 Motivace v komunikaci... 192 // 19.3 Komunikační modely a komunikační proces... 194 // 19.3.1 Komunikační modely... 194 // 19.3.2 Komunikační proces... 195 // 19.4 Interpersonální vztahy...«... 199 // 20 Formy komunikace...203 // 20.1 Verbální komunikace... 203 // 20.2 Verbální komunikace ve zdravotnictví... 204 // 20.2.1 Rozhovor - základ psychosociální komunikace... 208 // 20.2.2 Typy
rozhovoru v klinické praxi...215 // 20.2.3 Nedirektivní empatický rozhovor...217 // 20.2.4 Typy odpovědí a jejich význam v praxi...219 // 20.2.5 Navázání rozhovoru... 220 // 20.3 Neverbální komunikace... 223 // 20.4 Neverbální komunikace ve zdravotnictví... 224 // 20.5 Paralingvistická komunikace... 230 // 21 Sociální komunikace...233 // 21.1 Empatie... 234 // 21.2 Interakce ve zdravotnictví... 238 // 21.3 Sestra a pacient jako vykonavatelé sociálních rolí... 242 // 22 Způsoby chování...246 // 22.1 Pasivní chování... 246 // 22.2 Agresivní chování... 247 // 22.3 Asertivní chování ... 247 // 22.4 Manipulativní chování ... 253 // 7 // 23 Komunikace v ošetřovatelské péči...255 // 23.1 Sestra a pacient - aktivní účastníci komunikačního procesu... 258 // 23.2 Překážky v komunikaci mezi sestrou a pacientem... 259 // 23.3 Komunikační chyby a omyly v klinické praxi ... 260 // Závěr...265 // Literatura...267 // Souhrn...273 // Summary...274 // Rejstřík...275 // « // 8
(OCoLC)773170832
cnb002223481

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC