Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
SE
Seriál, periodikum
Praha : Linde, [2010]-
sv. ; 30 cm

2010
1x ročně
Popsáno podle: 2010
Součástí názvu je označení běžného roku
Jednotlivé svazky mají ISBN
Na rubu titulního listu: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu
978-80-7201-826-0 (2010 ; brož.)
000201157
KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY // OBSAH // Úvodem // 7 // RŮSTOVÁ VÝKONNOST A STABILITA... // Růstová výkonnost // Hrubý Oorráci produkt... // HDP na obyvatele v pantó kupní sily... // HDP v PPS na pracovníka a odpracovanou hodinu. // // Produktivita práce // Práco, mzdy a cony // Míra zaméstnanosti... // Mira nezaméstnanosti... // Dlouhodobá míra nezaméstnanosti... // Nommálnl a reálné mzdové náklady... // Index spotřebitelských cen... // Index cenové urovná... // Jednotkové pracovni náklady... // Poptávka a stabilita // Soukromá spotřeba... // Míra investic... // Mira úspor... // Dlouhodobé úrokové sazby... // Bilance rozpočtů vládních instituci... // Vládni dluh... // // // Vnéjši vztahy // Vývoz a dovoz zboží a služeb... // Brance béžného účtu ptatebni bilance... // Přímé zahraniční investice... // Sménné relace zboží a služeb... // Reáhý efektivní ménový kurz... // 13 // ...15 // ...17 // INSTITUCIONÁLNÍ kvalita // Kvalita života // Index lidského rozvoje . Index demokracie... // •••«•••••••¦•••»••i // •••••••*•••••• // Index étastné panely.. // Index kvality života... // Index ekonomické svobody - Heritage Foundation Index ekonomické svobody - Fraser Institute.. Index ekonomické svobody - Freedom House. // // Kvalita správy // Index vnímáni korupce... // Globátni barometr korupce... // index neprůhlednosti... // Kvalita
veřejné správy... // Kvalita veřejných instituci... // index regulační kvality CES... // Podmínky podnikáni // Zahájeni a ukončeni podnikáni . // Smlouvy, ochrana investic, přístup ? ůvérúm // Kvalita podnikové správy... // Efektivnost prodi*tOvých trhů ... // Efektivnost finančních trhů... // Efektivnost trhu práce... // Kvalita životního prostředí // Index kvality životního prostředí... // 61 // STRUKTURÁLNÍ konkurenceschopnost // 63 // Odvótvová konkurenceschopnost... // Pořadí odvétvi podle dílčích ukazatelů souhrnného ndkátoru konkixenceschcpnosO odvětví. // Produktivita práce ... // Produktivita práce (meziroční reálná tempa růstu)... // Podíl hrubé přidané hodroty na produko...-... // 65 // 66 67 // 67 // 68 // síssssírk sbséží; ÄäbÄsék ? sskö« kkök // konkurenční schopnost české republiky // KVALITA LIDSKÝCH ZDROJU Úvod... // 33 33 33 ?? sa ?? ?? aa s // I // N
(OCoLC)641526398
cnb002106820

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC