Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
[Praha] : Professional Publishing, 2011
204 s. : il., portréty ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7431-044-7 (brož.)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické, ruské a polské resumé
000201170
1 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT -- 1.1 Kořeny procesního řízení v TŽ -- 1.2 Trendy v ocelářství pro 21. století -- 2 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI -- 2.1 Strategie TŽ -- 2.2 Systém řízení TŽ -- 2.3 Řízení skupiny TŽ -- 2.4 Integrace a rozvoj systému řízení -- 2.5 Leadership -- 3 PROČ A JAK PROCESNÍ ŘÍZENÍ? -- 3.1 K nejdůležitějším pojmům spojeným s procesním řízením -- 3.2 Proč zavádět procesní řízení? -- 3.3 Základní charakteristiky procesního řízení -- 3.4 Přínosy a omezení procesního řízení -- 3.5 Typy procesů -- 3.6 Základní etapy implementace procesního řízení -- 3.7 Důvody zavádění procesního řízení v TŽ -- 3.8 Cesta k procesnímu řízení -- 3.8.1 Role systému kvality -- 3.8.2 Okolnosti přechodu na procesní řízení -- 3.9 Východiska zavádění procesního řízení -- 3.9.1 Aplikace požadavků normy EN ISO 9001:2000 -- 3.9.2 Budování nového informačního systému ---
3.9.3 Firemní kultura a zapojení zaměstnanců do vytváření hodnot -- 3.9.4 Slabiny liniového modelu řízení -- 3.10 Zásady pro přechod na procesní řízení -- 3.11 Projekty zavádění procesního řízení v TŽ -- 3.11.1 Projekt Systém řízení TŽ 3. etapa -- „Přechod na procesní systém řízení" -- 3.11.2 Projekt Intelektuální kapitál Modul M3 -- „Rozvoj procesního řízení" -- 3.11.3 Projekt Procesní řízení v TŽ 2. etapa -- 3.12 Přínosy a omezení zavádění procesního řízení -- 3.12.1 Přínosy -- 3.12.2 Omezení -- 3.12.3 Doporučení -- 4 VYBRANÉ METODY A NÁSTROJE PRO PROCESNÍ ŘÍZENÍ -- 4.1 Charakteristika vybraných metod a nástrojů -- pro nastavení systému procesů -- 4.2 Modelování a popis procesů -- 4.3 Nastavení systému procesů v TŽ -- 4.3.1 Modelování procesů -- 4.4 Typy procesů -- 4.4.1 Hlavní proces -- 4.4.2 Podpůrné procesy -- 4.4.3 Mapa procesů -- 4.4.4 Vazby mezi procesy ---
4.4.5 Kompetence v procesech -- 5 MĚŘENÍ VÝKONNOSTI PROCESŮ -- 5.1 Východiska a ukazatele pro měření výkonnosti procesů -- 5.2 Role vlastníka v měření výkonnosti procesů -- 5.3 Měření výkonnosti procesů v TZ -- 5.3.1 Hodnocení efektivnosti hlavního Realizačního procesu -- (Nákup Výroba Prodej) -- 5.4 Nástroje měření výkonnosti procesů -- 5.4.1 Tradiční přístup k měření výkonnosti -- 5.4.2 Paralelní soustava poměrových ukazatelů -- 5.4.3 Balanced Scorecard -- 6 PŘEZKOUMÁNÍ STAVU PROCESŮ -- 6.1 Interní audity procesů -- 6.2 Sebehodnocení -- 6.3 Benchmarking procesů -- 6.4 Přezkoumání procesů TŽ interním auditem -- 6.4.1 Audit podpůrných procesů -- 6.4.2 Audit výrobních procesů -- 6.4.3 Kvalifikace a příprava auditorů pro provádění procesních auditů -- 7 ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ -- 7.1 Vybrané přístupy a metodologie zlepšování procesů ---
7.2 Zlepšování výkonnosti procesů prostřednictvím Lean Six Sigma -- 7.3 Transformace procesu údržby v TŽ -- 7.3.1 Zavedení 5S a TPM -- 7.3.2 Vyhodnocování parametrů procesu údržba -- 7.3.3 Hodnocení přínosů metody TPM -- 7.4 Zlepšování procesu plánování výroby -- 7.4.1 Rozhodnutí o implementaci APS -- 7.4.2 Očekávání implementace -- 7.4.3 Stanovení rozsahu projektu -- 7.4.4 Implementace systému -- 7.4.5 Dosažené výsledky -- 8 PROCESNÍ ŘÍZENÍ V SYSTÉMECH MANAGEMENTU ORGANIZACÍ -- 8.1 Proces Marketing -- 8.1.1 Historie vzniku marketingu -- 8.1.2 Proces Marketing a jeho vliv na řídící činnosti -- 8.1.3 Interakce procesu Marketing s ostatními procesy -- 8.2 Proces Informatika -- 8.2.1 Informační strategie -- 8.2.2 Informační systém -- 8.2.3 Řízení procesu Informatika -- 8.2.4 Přínosy procesního řízení informatiky -- 8.2.5 Dobré zkušenosti -- 8.3 Proces Výzkum a vývoj ---
8.4 Bezpečnost a ochrana zdraví jako součást procesů -- 8.4.1 Politika bezpečnosti a ochrany zdraví TŽ -- 8.4.2 Hodnocení účinnosti systému řízení BOZP -- 8.5 Proces Řízení složek životního prostředí -- 8.5.1 Sledování a vyhodnocování souladu s environmentální legislativou -- 8.5.2 Aktualizace interní dokumentace -- 8.5.3 Monitorování a měření složek ŽP -- 8.5.4 Hodnocení výsledků monitorování a měření -- 8.5.5 Projednání výsledků hodnocení, schválení opatření ke zlepšení -- 9 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROCESECH -- 9.1 Reflexe řízení lidí v procesech -- 9.2 Moderní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců -- 9.3 Hodnocení zaměstnanců -- 9.4 Motivace zaměstnanců a měření spokojenosti -- 9.4.1 Motivace zaměstnanců -- 9.4.2 Spokojenost zaměstnanců a její měření -- 10 DŮSLEDKY FINANČNÍ KRIZE PRO MANAGEMENT PODNIKŮ
(OCoLC)746837053
cnb002194458

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC