Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ekopress, 2007
167 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-86929-31-6 (váz.)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 163-165, bibliografické odkazy a rejstřík
000201176
OBSAH // Úvod...7 // Kapitola 1 // Veřejné služby a přístupy k jejich poskytování. Metody zjišťování poptávky po veřejných službách...8 // 1.1 Vymezení pojmu „veřejná služba“. Nabízitelský a na občana // orientovaný (poptávkový) přístup ? veřejným službám...8 // 1.2 Metody pro zjišťování poptávky po veřejných službách // a pro vyhodnocování jejich kvality na úrovni municipalit... 12 // 1.2.1 Použití metod rozhovoru pro zjištění poptávky po veřejných // službách a pro vyhodnocení j ej ich kvality... 12 // 1.2.2 Použití dotazníkových metod pro zjištění poptávky // po veřejných službách a pro vyhodnocení jejich kvality...28 // 1.2.3 Použití deskriptívni metody pro získávání informací // o veřejných službách a pro vyhodnocení jejich kvality...45 // 1.2.4 Obsahová analýza úrovně spokojenosti občanů // s poskytovanými veřejnými službami...46 // 1.2.5 Měření úrovně spokojenosti občanů s poskytovanými // veřejnými službami...50 // Kapitola 2 // Analýza faktorů ovlivňujících efektivnost při poskytování veřejných služeb na úrovni municipalit...55 // 2.1 Organizačně právní formy poskytování veřejných služeb...55 // 2.2 Poptávka po veřejné službě...59 // 2.2.1 Vliv zpoplatnění veřejné služby na efektivnost...62 // 2.2.2 Zpoplatnění veřejné služby jako příspěvek ? částečnému // krytí výrobních nákladů...65 // 2.2.3 Problém transakčních
nákladů při nákupu veřejné služby...67 // 2.3 Spojování obcí za účelem úspor z rozsahu při poskytování // veřejné služby...10 // 2.4 Problém stanovování optimální výše rozpočtu pro // financování veřejné služby. Případová studie města X...71 // 2.5 Změna přístupu ke tvorbě rozpočtu. Důsledky nedokonalé informovanosti a stanovování rozpočtu // (zkoumání na případu vybraného města N)...78 // 2.6 Programově výkonové rozpočtování pro sestavování výdajových // aktivit v oblasti veřejných služeb (na příkladu obce)...83 // 2.7 Investiční programy...95 // 5 // Veřejné služby - jejich poskytováni’, zadávání a hodnocení // Kapitola 3 // Zadávání veřejných zakázek v oblasti poskytování veřejných // služeb na úrovni municipalit...?2 // 3.1 Metodika postupu při zadávání veřejných zakázek... 103 // 3.2 Postup při výběru a realizaci veřejných zakázek malého rozsahu...104 // 3.3 Postup při zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek ... 108 // 3.4 Zpracování dokumentace ? zadávacímu řízení podlimitních // a nadlimitních veřejných zakázek... 112 // Kapitola 4 // Volba kritérií, stanovení vah a hodnocení nabídek...116 // 4.1 Postup při volbě kritérií ? hodnocení nabídek (strana zadavatele). 116 // 4.1.1 Postup při volbě kritéria hodnocení nabídek na základě // nej nižší nabídkové ceny (strana zadavatele)... 119 // 4.1.2 Postup zadavatele při
použiti kritéria ekonomické // výhodnosti nabídky... 122 // 4.2 Postup zadavatele při stanovování vah jednotlivých dílčích kritérií ... 123 // 4.2.1 Postup při stanovení vah hodnotících kritérií do zadávací // dokumentace na základě metody alokace 100 bodů... 124 // 4.2.2 Postup při stanovení vah hodnotících kritérií do zadávací // dokumentace na základě párového srovnávání kritérií... 126 // 4.2.3 Postup při stanovení vah hodnotících kritérií do zadávací dokumentace na základě párového srovnávání kritérií // s deskriptorem (pro alokaci 10 bodů)... 130 // 4.2.4 Postup zadavatele při stanovování váhy kritérií // metodou postupného rozvrhu váhy... 134 // 4.2.5 Postup zadavatele v případě neschopnosti stanovit váhu // dílčích kritérií... 137 // 4.3 Postup komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek .. 139 // 4.4 Postup hodnotící komise při hodnocení nabídek... 140 // 4.5 Postup hodnotící komise při vícekriteriálním hodnocení // nabídek (podle ekonomické výhodnosti nabídky)... 143 // Závěry a doporučení...152 // Slovník základních pojmů...153 // Klíčová slova...I®2 // Keywords...l 2 // Seznam literatury...163 // Věcný rejstřík...1 
(OCoLC)228602179
cnb001783681

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC