Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Ekopress, 2011
122 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-86929-75-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 121-122
Anglické resumé
000201179
Obsah // Úvod... // 1 KVALITA A ZÁKAZNÍK... // 1.1 Kvalita... // 1.2 Hodnocení kvality a spotřebitelské testy. // 1.3 Management kvality v organizaci... // 1.4 Kvalita je pro zákazníka... // 2 MODERNÍ ŘÍZENÍ KVALITY... // 2.1 Přístupy k managementu kvality... // 2.2 Norma ISO 9000 a ISO 9001... // 2.2.1 Základní terminologie pro řízení kvality. // 2.2.2 Certifikace systému managementu kvality.. // 2.3 Odpovčdnost a úloha vedení... // 2.4 Systém managementu kvality... // 2.5 Základní obecné principy QMS... // 2.6 Nástroje a techniky kvality... // 2.6.1 Sbér a záznam dat... // 2.6.2 Vývojové diagramy /mapy procesu... // 2.6.3 Diagram příčin a důsledků... // 2.6.4 Paretova analýza... // 2.6.5 Histogramy... // 2.6.6 Bodový korelační diagram... // 2.6.7 Regulační diagramy... // 2.6.8 Techniky kvality... // 3 VYBRANÉ TECHNIKY KVALITY... // 3.1 QFD (Quality Function Deployment)... // 3.1.1 Podrobný výklad pro aplikaci QFD... // 3.1.2 Praktická aplikace - zjednodušená metoda QFD // 3.1.3 Projekt QFD... // 3.2 Mčřcní a MSA (Measurement System Analysis) // 3.3 Kontrola v procesu a Poka-yoke... // 3.3.1 Systémy kontroly... // 3.3.2 Poka-yoke... // 4 PROCESNÍ ŘÍZENÍ... // 4.1 Štíhlé procesy... // .7 // .9 // .9 // 10 // 18 // 19 // 23 // 23 // 24 // 24 // 25 // 27 // 28 // 30 // 31 // 31 // 31 // 32 // 33 // 34 // 38 // 38 // 39 // 41 // 42 // 45 // 49 // 50 // 53 // 61 // 62 // 63 // 71 // 71 // 5 // ZÁKLADY MODERNÍHO ftfZENi
KVALITY // 4.2 Six Sigma...77 // 4.2.1 Vysvčtlcní pojmu sigma...78 // 4.2.2 Historic a očekávaný prínos Six Sigma...79 // 4.2.3 Organizace, kvalifikace a ekonomika Six Sigma...80 // 4.2.4 Six Sigma - charakteristika modelü DM ADV a DMAIC...81 // 4.3 Lean Six Sigma...85 // 5 REALIZACE PRODUKTU...88 // 5.1 Plánování kvality...88 // 5.1.1 Plán a definování programu...89 // 5.1.2 Návrh a vývoj výrobku...89 // 5.1.3 Návrh a vývoj procesu...90 // 5.1.4 Validace výrobku a procesu...91 // 5.1.5 Zpčtná vazba a opatření ? nápravč...92 // 5.1.6 Plány řízení a kontroly...92 // 5.1.7 Plánování kvality ve službách...93 // 5.2 Výroba a poskytování služeb...94 // 5.2.1 Nakupování...94 // 5.2.2 Výroba...95 // 5.2.3 Poskytování služeb...96 // 6 KVALITA A EKONOMIKA...104 // 6.1 Kvalita a ekonomika při volbč úrovně návrhu produktu...105 // 6.2 Kvalita a ekonomika při volbč úrovnč shody s návrhem...107 // 6.3 Variabilita a její finanční důsledky...109 // 7 EXTERNÍ VLIVY NA KVALITU...114 // 7.1 Regulovaná oblast, normalizace a metrologie...114 // 7.2 Ochrana spotřebitele...116 // 7.3 Státní dozorové orgány...116 // Resume...119 // Seznam zkratek...120 // Literatura...121

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC