Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Brno : Barrister & Principal, 2011
308 s. : il., mapy ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-87474-33-4 (brož.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000201451
OBSAH // Předmluva 9 // Úvod io // i. Globalizace 13 // 1.1. Definování pojmu globalizace 13 // 1.2. Projevy globalizace 15 // 1.3. Původ globalizace a její urychlení 22 // 1.4. Globální problémy 34 // 1.4.1. Globální statky 35 // 1.4.1.1. Globální oteplování 35 // 1.4.1.2. Vyčerpávání rybího bohatství 36 // 1.4.1.3. Masivní odlesňování (deforestace) 37 // 1.4.1.4. Nedostatek vody 39 // 1.4.1.5. Znečišťování moří a ohrožení jejich biodiverzity 40 // 1.4.2. Globální závazky 44 // 1.4.2.1. Světová chudoba 44 // 1.4.2.2. Zachování míru, prevence konfliktů a boj proti terorismu 46 // 1.4.2.3. Nebezpečí světových pandemií 47 // 1.4.2.4. Digitální nerovnost 51 // 1.4.2.5. Prevence přírodních katastrof a jejich následků 52 // 1.4.3. Problémy vyžadující právní regulaci na globální úrovni 53 // 1.4.3.1. Rekonstrukce daňového systému 53 // 1.4.3.2. Obchod s drogami 55 // 1.4.3.3. Obchod, investice a pravidla volné soutěže 56 // 1.4.3.4. Ochrana duševního vlastnictví 57 // 1.4.3.5. Pravidla elektronického obchodování 58 // 1.4.3.6. Pracovní podmínky a pravidla migrace 60 // 1.5. Globalizace versus regionalizace 61 // 1.6. Závěrem 86 // 2. Ekologický rozměr globalizace 90 // 2.1. Globální oteplování versus globální ochlazování 91 // 2.1.1. Klima a jeho proměnlivost 93 // 2.1.2. Lidská role v klimatických změnách 96 // 2.1.3. Globální teplota z dlouhodobého pohledu 100 // 2.1.4. Konfliktní body
teorie globálního oteplování 105 // 2.1.4.1. Hlavní proměnné v diskusi 0 globálním klimatu 107 // 2.1.4-2. Co můžeme ovlivnit? 108 // 2.2. Závěrem 120 // 2-3. Ochrana životního prostředí a role jedince 122 // 2-3.1. Šetření elektrickou energií 123 // 2.3.2. Eliminace nadměrné produkce odpadu 138 // 2.3-3. Šetření vodou 149 // 2.3-4- Využívání zdrojů energie 154 // 2.341. Fosilní paliva 160 // 2.3.4-2. Jaderná energie 166 // 2.3.4-3- Obnovitelné zdroje energie obecně 168 // 2.4. Závěrem 185 // 3- Sociální rozměr globalizace 19? // 3.1. Populační růst 194 // 3.1-1. Počet lidí na Zemi 194 // 3-1.2. Hlavní důvody růstu lidské populace 197 // 3.1.3. Rozdíly v dynamice populačního růstu 199 // 3.1.4. Budoucnost populační „exploze“ 208 // 3-2. Migrace 211 // 3-2.1. Migrace ve světě 213 // 3-2.2. Remitence 224 // 3-2.3. Migrace v Evropě 228 // 3-2.4. Migrace v České republice 231 // ?-?- Kulturní a náboženské aspekty globalizace 238 // 3-3-1- Hofstedeho dimenze odlišnosti kultur při komunikaci 241 // 33-2. Světová náboženství 245 // 33-2.1. Křesťanství 247 // 3.3-2.2. Islám 249 // 3-3-2.3- Hinduismus 252 // 3.3.2.4. Judaismus - - 255 // 3.3.2.5. Buddhismus 257 // 3.3.2.6. Konfucianismus 259 // 3-3-3- Rozšíření náboženství 261 // 3-3-4- Náboženství v Evropě 263 // 3-3-5- Náboženství v České republice 265 // 3-4- Závěrem 272 // 4- // 4.1. // 4.1.1. // 4.1.2. // 4.1.3. // 4.1.4. // 4-2. // 4.2.1.
// 4.2.1.1. // 4.2.1.2. // 42.1.3. // 4.2.1.4. // 4.2.1.5. // 4.3. // Lidská práva a bezpečnost Lidská práva Historie lidských práv // Lidská práva v Československu a České republice Vývoj lidských práv v celosvětovém kontextu v posledních 20 letech Ochrana lidských práv v Evropské unii Bezpečnost ve světě Vývoj bezpečnostních konceptů Počátky novověku a vestfálský mír „Evropský koncert“ - 19. století a stabilní pentarchie Od Verdunu ? San Franciscu OSN, studená válka a bipolarita Bezpečnost ve 21. století Závěrem // 279 // 280 280 284 // 286 // 290 // 291 // 293 // 294 // 294 // 295 // 296 // 297 // 303 // 5- Globalizace ve 21. století - shrnutí // ?05 // Rejstřík // ?07
cnb002251975

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC