Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Encyklopedie
Vyd. 3., české
Praha : Grada, 2007
372 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1672-5 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
"Překlad 5., přepracovaného a rozšířeného vydání"--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 352 a rejstřík
000201452
Obecná farmakologie // Dějiny farmakologie // Myšlenka // Podnět // O začátcích // Osamostatnění oboru // Konsolidace-všeobecné uznání // Status quo // Původ léčiv // Droga a účinná látka // Tuzemské rostliny jako zdroj účinných léků // Vývoj léků // Analogické látky a nadměrné množství názvů // Aplikace léčiv // Perorální aplikační formy // Inhalační aplikace léčiva // Dermatologika // Dermatologika pro ochranu kůže (A) // / Dermatologika jako nosiči léčiv (tj. jako vehikula) (B) // Od podání léčiva k jeho distribuci v organizmu // Cílová místa účinku v buňce // Možná místa působení farmak // Distribuce v organizmu // Vnější bariéry organizmu // Bariéry mezi krví a tkáněmi // Prostup membránami // Možné způsoby distribuce léčiva // Vazba léčiv na plazmatické proteiny // Eliminace léčiv // Játra jako eliminační orgán // Biotransformace léčiv // Metabolizmus léčiv působením enzymového systému cytochromu P450 .. 38 // Enterohepatální cirkulace (A) ...40 // Konjugační reakce (B) ...40 // Ledvinyjako vylučovací orgán ...42 // Presystémová eliminace ...44 // Farmakokinetika ...46 // Koncentrace léčiva v organizmu v závislosti na čase - exponenciální funkce ...46 // Časový průběh koncentrace léčiva v plazmě ...48 // Průběh koncentrací látky při / pravidelném opakovaném podávání (A) .. 50 // Časový průběh koncentrace léčiva při // nepravidelném podávání (B) ...50 // Kumulace: dávka, interval mezi dávkami a cílené dosažení požadované hladiny ...52 // Změny charakteru eliminace v průběhu podávání léčiva (B) ...52 // Kvantitativní zákonitosti účinků // léčiv ...54 // Vztah mezi dávkou a účinkem ...54 // Vztah mezi koncentrací a účinkem (A) ...56 // Křivky vztahu mezi koncentrací a účinkem (B) ...56 //
Křivky vztahu mezi koncentrací a vazbou ...58 // Interakce léčiva s receptorem ...60 // Týpy vazeb ...60 // Kovalentní vazba ...60 // Nekovalentní vazba ...60 // Agonisté a antagonisté ...62 // Modely molekulárních mechanizmů // působení agonistů a antagonistů (A) ...62 // Jiné formy antagonizmu ...62 // Enantioselektivita účinku léčiv ...64 // Typy receptorů ...66 // Mechanizmus působení receptorů spřažených s G-proteinem ...68 // Časový průběh plazmatických koncentrací a účinek léčiva ...70 // Nežádoucí účinky léčiv ...72 // Nežádoucí účinky léčiv, vedlejší účinky ...72 // Alergie na léčiva ...74 // Kožní reakce ...76 // Poškození plodu, resp. dítěte léčivem v průběhu těhotenství a kojení ...78 // Farmakogenetika ...80 // Účinky nezávislé na léčivu ...82 // Placebo ...82 // Speciální farmakologie // Léčiva ovlivňující sympatikus ...86 // Sympatický nervový systém ...86 // Základní stavba sympatiku ...88 // Adrenergní synapse ...88 // Subtypy adrenergních receptorů a účinky katecholaminů ...90 // Účinky na hladké svalstvo ...90 // Ovlivnění srdce ...90 // Metabolické účinky ...90 // Vztahy mezi strukturou a účinkem sympatomimetik ...92 // Nepřímá sympatomimetika ...94 // a-sympatomimetika, a-sympatolytika ...96 // ß-sympatolytika (ß-blokátory) ...98 // Rozdílná ß-sympatolytika ...100 // Antisympatotonika ...102 // Léčiva ovlivňující parasympatikus ...104 // Parasympatický nervový systém ...104 // Cholinergní synapse ...106 // Parasympatomimetika ...108 // Parasympatolytika ...110 // Nikotin ...114 // Účinky nikotinu ...114 // Lokalizace nikotinových receptorů ...114 // Změna tělesných funkcí účinkem nikotinu ...114 // Prostředky pro odvyknutí kouření ...114 // Následky kouření tabáku ...116 // Biogenní aminy ...118 //
Dopamin ...118 // Histamin ...120 // Serotonin ...122 // Vazodilatancia ...124 // Vazodilatancia - přehled ...124 // Organické nitráty ...126 // Antagonisté kalcia (blokátory kalciových kanálů) ...128 // Inhibitory systému / renin-angiotenzin-aldosteron ...130 // inhibitory ??? ...130 // Léčiva působící na hladký sval ...132 // Léčiva ovlivňující hladkou svalovinu orgánů ...132 // Léčiva ovlivňující srdce ...134 // Srdeční glykosidy ...136 // Antiarytmika ...138 // Elektrofyziologické účinky antiarytmik typu blokátorů Na-kanálu ...140 // Antianemika ...142 // Léčiva používaná k léčení anémií ...142 // Vitamin ?12 (?) ...142 // Kyselina listová (B) ...142 // Sloučeniny železa ...144 // Antitrombotika ...146 // Profylaxe a terapie trombóz ...146 // Antagonisté vitaminu B a vitamin B (A) .. 148 // Možnosti interakcí (B) ...148 // Heparin (B) ...150 // Hirudin a jeho deriváty (?) ...150 // Fibrinolytika ...152 // Intraarteriální tvorba trombu (A) ...154 // TVorba, aktivace a agregace // trombocytů (B) ...154 // Inhibitory aktivace trombocytů (A) ...156 // Presystémové účinky // acetylsalicylové kyseliny (KAS) (B) ...156 // Náhražky plazmy ...158 // Antihyperlipidemika ...160 // Léčiva snižující koncentraci lipidů vplazmě ...160 // Diuretika ...164 // Diuretika - přehled ...164 // Zpětná resorpce NaCl v ledvinách (A) ...166 // Akvaporiny (AQP) ...166 // Osmotická diuretika (B) ...166 // Sulfonamidová diuretika ...168 // Diuretika šetřící kalium (A) ...170 // Adiuretin (ADH) a jeho deriváty (B) ...170 // Léčiva používaná při peptických vředech ...172 // Léčiva používaná při žaludečních a duodenálních vředech ...172 // I. Snížení koncentrace kyselin ...172 // II. Protektivně působící farmaka ...174 //
III. Odstranění (eradikace) // Helicobacter pylori (C) ...174 // Projímadla ...176 // Antidiaroika ...182 // Léčiva používaná při průjmech ...182 // Léčiva ovlivňující motorický systém ...184 // Periferní myorelaxancia ...186 // Depolarizující periferní myorelaxancia .. 188 // Antiparkinsonika ...190 // Antiepileptika ...192 // Léčiva potlačující bolest (analgetika).. 196 // Vznik a dráha bolesti ...196 // Antipyretická analgetika ...198 // Eikosanoidy ...198 // Antipyretická analgetika ...200 // Nesteroidní antiflogistika ...202 // Lokální anestetika ...204 // Opioidy ...210 // Analgetika morfinového typu, opioidy ...210 // Celková anestetika ...216 // Celková anestezie a celková anestetika .. 216 // Inhalační celková anestetika ...218 // Injekční celková anestetika ...220 // Hypnotika ...222 // Léky pro spaní, hypnotika ...222 // Psychofarmaka ...224 // Benzodiazepiny ...224 // Antagonista benzodiazepinů ...224 // Farmakokinetika benzodiazepinů ...226 // I. Farmakoterapie depresivních rozlad .. 228 // II. Farmakoterapie manických stavů__232 // Farmakoterapie při schizofrenii ...234 // Neuroleptika ...234 // Psychotomimetika, omamné jedy (psychedelika, halucinogeny) ...238 // Hormony ...240 // Hormony hypotalamu a hypofýzy ...240 // Terapie podáváním hormonů štítné žlázy ...242 // Hypertyreóza a tyreostatika ...244 // Terapie glukokortikoidy ...246 // Androgeny, anabolika, antiandrogeny ...250 // Inhibitory ...250 // Zrání vajíčka a ovulace, tvorba estrogenů a gestagenů ...252 // Perorální kontraceptiva ...254 // Antiestrogeny a antigestageny ...256 // Inhibitory aromatázy ...258 // Inzulínové přípravky ...260 // Různé aplikační formy ...260 // Různé sekvence aminokyselín ...260 // Léčení ínzulindependentního // diabetes mellitus (diabetů typu 1) ...262 //
Nežádoucí účinky ...262 // Diabetes typu 2 (diabetes dospělých, stařecký diabetes) ...264 // Perorální antidiabetika ...266 // Léčiva zabezpečující homeostázu kalcia ...268 // Antibakteriální látky ...270 // Farmaka proti bakteriálním infekcím ...270 // Inhibitory syntézy buněčné stěny ...272 // Inhibitory syntézy kyseliny tetrahydrolistové ...276 // Inhibitory funkce DNA ...278 // Inhibitory proteosyntézy ...280 // Látky proti infekcím vyvolaným mykobakteriemi ...284 // Léčiva proti tuberkulóze (antituberkulotika)(l) ...284 // Léčiva proti lepře (2) ...284 // Antimykotika ...286 // Léčiva používaná při mykózách ...286 // Virostatika ...288 // Chemoterapeutika virových infekcí ...288 // Léčiva používaná proti AIDS ...292 // I. Inhibitory reverzní transkriptázy // - nukleosidové inhibitory ...292 // Nenukleosidové inhibitory ...292 // II. Inhibitory HIV-proteázy ...292 // III. Inhibitor fúze (splynutí) membrán ...292 // Antiparazitární látky ...294 // Látky používané proti endoparazitům a ektoparazitům ...294 // Léčiva používaná proti tropickým chorobám ...296 // Antimalarika ...296 // Další tropické nemoci ...298 // Cytostatika ...300 // Léčiva používaná proti maligním // tumorům ...300 // Inhibicesyntézy DNAa RNA(A) ...302 // Cílené antineoplastické látky (A) ...304 // Mechanizmy rezistence na cytostatika (B) ...304 // Imunomodulátory ...306 // Inhibice imunitních reakcí ...306 // Inhibitory kalcineurinu, sirolimus (A) ...308 // Antidota ...310 // Antidota k léčení otrav ...310 // Terapie vybraných onemocnění // Hypertenze ...316 // Angina pectoris ...318 // Angina pectoris; antianginóza ...320 // Akutní koronární syndrom - infarkt myokardu ...322 // Chronická srdeční insuficience ...324 // Formy hypotenze a její medikamentózni léčení ...326 //
Dna a její léčení ...328 // Nadváha - následky a pokus o léčení ...330 // Osteoporóza ...332 // Revmatická artritida a její léčení ...334 // Migréna a její léčení ...336 // Prostředky proti chorobám // z nachlazení ...338 // Atopie a antialergické léčení ...340 // Bronchiálni astma ...342 // Zvracení a antiemetika ...344 // Alkoholizmus // 346 Lokální farmakoterapie glaukomu ...348 // Literatura pro další studium // Rejstřík
(OCoLC)124088416
cnb001636457

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC