Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Encyklopedie
Vyd. 3., české
Praha : Grada, 2007
372 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1672-5 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
"Překlad 5., přepracovaného a rozšířeného vydání"--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 352 a rejstřík
000201452
VII // Obsah // Obecná farmakologie // Dějiny farmakologie... // Myšlenka... // Podnět... // O začátcích... // Osamostatnění oboru... // : Konsolidace-všeobecné uznání... // Status quo... // ; Původ léčiv... // ’ Droga a účinná látka... // ! Thzemské rostliny jako zdroj účinných // i léků ... // ! Vývoj léků... // i Analogické látky a nadměrné množství // I názvů... // i Aplikace léčiv... // i // I Perorální aplikační formy... // I Inhalační aplikace léčiva... // I Dermatologika ... // í Dermatologika pro ochranu kůže (A).. // > // Dermatologika jako nosiči léčiv // (tj.jakovehikula) (B)... // ! Od podání léčiva kjeho distribuci // v organizmu... // Cílová místa účinku v buňce... // Možná místa působení farmak... // Distribuce v organizmu ... // Vnější bariéry organizmu... // . Bariéry mezi krví a tkáněmi... // Prostup membránami... // , Možné způsoby distribuce léčiva... // ¦ Vazba léčiv na plazmatické proteiny... // Eliminace léčiv... // ; Játrajako eliminační orgán ... // \\ Biotransformace léčiv... // L___ // 1 // Metabolizmus léčiv působením enzymového systému cytochromu P450 .. 38 // Enterohepatální cirkulace (A)...40 // Konjugační reakce (B)... 40 // Ledvinyjako
vylučovací orgán...42 // Presystémová eliminace... 44 // Farmakokinetika ... 46 // Koncentrace léčiva v organizmu v závislosti na čase - exponenciální funkce...46 // Časový průběh koncentrace léčiva // v plazmě... 48 // Průběh koncentrací látky při // pravidelném opakovaném podávání (A) .. 50 // Časový průběh koncentrace léčiva při // nepravidelném podávání (B)... 50 // Kumulace: dávka, interval mezi dávkami // a cílené dosažení požadované hladiny__52 // Změny charakteru eliminace v průběhu podávání léčiva (B)... 52 // Kvantitativní zákonitosti účinků // léčiv... 54 // Vztah mezi dávkou a účinkem...54 // Vztah mezi koncentrací a účinkem (A)___56 // Křivky vztahu mezi koncentrací // a účinkem (B) ... 56 // Křivky vztahu mezi koncentrací a vazbou... 58 // Interakce léčiva s receptorem...60 // Týpy vazeb... 60 // Kovalentní vazba... 60 // Nekovalentní vazba... 60 // Agonisté a antagonisté... 62 // Modely molekulárních mechanizmů // působení agonistů a antagonistů (A)...62 // Jiné formy antagonizmu... 62 // Enantioselektivita účinku léčiv...64 // Typy receptorů... 66 // 2 // 2 // 2 // 3 // 3 // 3 // 3 // 4 // 4 // 6 // 8 // 10 // 12 // 12 // 14 // 16 // 16 // 16 // 18 // 20 // 20 // 22 // 22 // 24 // 26
// 28 // 30 // 32 // 32 // 34 // Vili Obsah // Mechanizmus působení receptorů // spřažených s G-proteinem... 68 // Časový průběh plazmatických koncentrací a účinek léčiva... 70 // Nežádoucí účinky léčiv... 72 // Nežádoucí účinky léčiv, vedlejší účinky... 72 Alergie na léčiva ... 74 // Kožní reakce ... 76 // Poškození plodu, resp. dítéte léčivem // v průběhu těhotenství a kojení... 78 // Farmakogenetika... 80 // Účinky nezávislé na léčivu... 82 // Placebo... 82 // Speciální farmakologie // Léčiva ovlivňující sympatikus...86 // Sympatický nervový systém... 86 // Základní stavba sympatiku ... 88 // Adrenergní synapse... 88 // Subtypy adrenergních receptorů // a účinky katecholaminů ... 90 // Účinky na hladké svalstvo ... 90 // Ovlivnění srdce... 90 // Metabolické účinky... 90 // Vztahy mezi strukturou a účinkem // sympatomimetik... 92 // Nepřímá sympatomimetika... 94 // a-sympatomimetika, a-sympatolytika — 96 // ß-sympatolytika (ß-blokätory)...98 // Rozdílná ß-sympatolytika...100 // Antisympatotonika... 102 // Léčiva ovlivňující parasympatikus...104 // Parasympatický nervový systém...104 // Cholinergní synapse ... 106 // Parasympatomimetika ... 108 // Parasympatolytika... 110
Nikotin... 114 // Účinky nikotinu ... 114 // Lokalizace nikotinových receptorů ...114 // Změna tělesných funkcí účinkem // nikotinu ... 114 // Prostředky pro odvyknutí kouření ...114 // Následky kouření tabáku ... 116 // Biogenní aminy... 118 // Dopamin... ?8 // Histamin... 120 // Serotonin... 122 // Vazodilatancia... 124 // Vazodilatancia - přehled... 124 // Organické nitráty... 126 // Antagonisté kalcia // (blokátory kalciových kanálů)... 128 // Inhibitory systému // renin-angiotenzin-aldosteron ...130 // inhibitory ??? ...130 // Léčiva působící na hladký sval... 132 // Léčiva ovlivňující hladkou svalovinu orgánů... 132 // Léčiva ovlivňující srdce... 134 // Srdeční glykosidy... 136 // Antiarytmika... 138 // Elektrofyziologické účinky antiarytmik typu blokátorů Na-kanálu ... 140 // Antianemika ... 142 // Léčiva používaná ? léčení anémií...142 // Vitamin ?12 (?)... 142 // Kyselina listová (B)... 142 // Sloučeniny železa... 144 // Antitrombotika... 146 // Profylaxe a terapie trombóz... 146 // Antagonisté vitaminu ? a vitamin ? (A) .. 148 // Obsah IX // Možnosti interakcí (?) ... 148 // Heparin (?)... 150 // Hirudin a jeho deriváty (?)... 150 // Fibrinolytika ... 152 // Intraarteriální tvorba trombu (A)...154 // TVorba, aktivace a agregace // trombocytů (B)...
154 // Inhibitory aktivace trombocytů (A)...156 // Presystémové účinky // acetylsalicylové kyseliny (KAS) (B)...156 // Náhražky plazmy... 158 // Antihyperlipidemika... 160 // Léčiva snižující koncentraci lipidů vplazmě... 160 // Diuretika... 164 // Diuretika - přehled ... 164 // Zpětná resorpce NaCl v ledvinách (A)... 166 // Akvaporiny (AQP)... 166 // Osmotická diuretika (B)... 166 // Sulfonamidová diuretika ... 168 // Diuretika šetřící kalium (A)... 170 // Adiuretin (ADH) a jeho deriváty (B)___170 // Léčiva používaná při peptických vředech ... 172 // Léčiva používaná při žaludečních a duodenálních vředech ... 172 // I. Snížení koncentrace kyselin ...172 // II. Protektivně působící farmaka...174 // III. Odstranění (eradikace) // Helicobacter pylori (C)... 174 // Projímadla ... 176 // Antidiaroika... 182 // Léčiva používaná při průjmech...182 // Léčiva ovlivňující motorický systém ... 184 // Periferní myorelaxancia ... 186 // Depolarizující periferní myorelaxancia .. 188 // Antiparkinsonika... 190 // Antiepileptika... 192 // Léčiva potlačující bolest (analgetika).. 196 // Vznik a dráha bolesti ... 196 // Antipyretická analgetika ... 198 // Eikosanoidy... 198 // Antipyretická analgetika...200 // Nesteroidní antiflogistika...202 // Lokální
anestetika ...204 // Opioidy...210 // Analgetika morfinového typu, opioidy... 210 // Celková anestetika...216 // Celková anestezie a celková anestetika .. 216 // Inhalační celková anestetika...218 // Injekční celková anestetika ...220 // Hypnotika...222 // Léky pro spaní, hypnotika ...222 // Psychofarmaka...224 // Benzodiazepiny...224 // Antagonista benzodiazepinů...224 // Farmakokinetika benzodiazepinů...226 // I. Farmakoterapie depresivních rozlad .. 228 // II. Farmakoterapie manických stavů__232 // Farmakoterapie při schizofrenii...234 // Neuroleptika...234 // Psychotomimetika, omamné jedy (psychedelika, halucinogeny)...238 // Hormony...240 // Hormony hypotalamu a hypofýzy...240 // Terapie podáváním hormonů štítné // žlázy...242 // Hypertyreóza a tyreostatika...244 // Terapie glukokortikoidy ...246 // Androgeny, anabolika, antiandrogeny... 250 // Inhibitory...250 // Zrání vajíčka a ovulace, tvorba // estrogenů a gestagenů...252 // Perorální kontraceptiva...254 // Antiestrogeny a antigestageny...256 // Inhibitory aromatázy...258 // X Obsah // Inzulínové přípravky...260 // Různé aplikační formy...260 // Různé sekvence aminokyselín...260 // Léčení ínzulindependentního // diabetes mellitus (diabetů typu 1)...262 // Nežádoucí účinky...262 // Diabetes typu 2 (diabetes dospělých, // stařecký
diabetes)...264 // Perorální antidiabetika...266 // Léčiva zabezpečující homeostázu // kalcia...268 // Antibakteriální látky...270 // Farmaka proti bakteriálním infekcím ... 270 // Inhibitory syntézy buněčné stěny...272 // Inhibitory syntézy kyseliny // tetrahydrolistové...276 // Inhibitory funkce DNA...278 // Inhibitory proteosyntézy...280 // Látky proti infekcím vyvolaným // mykobakteriemi ...284 // Léčiva proti tuberkulóze // (antituberkulotika)(l)...284 // Léčiva proti lepře (2)...284 // Antimykotika...286 // Léčiva používaná při mykózách ...286 // Virostatika ...288 // Chemoterapeutika virových infekcí...288 // Léčiva používaná proti AIDS...292 // I. Inhibitory reverzní transkriptázy // - nukleosidové inhibitory ...292 // Nenukleosidové inhibitory ...292 // II. Inhibitory HIV-proteázy...292 // III. Inhibitor fúze (splynutí) // membrán...292 // Antiparazitární látky...294 // Látky používané proti endoparazitům a ektoparazitům ...294 // Léčiva používaná proti tropickým chorobám...296 // Antimalarika...296 // Další tropické nemoci...298 // Cytostatika ...300 // Léčiva používaná proti maligním // tumorům ...300 // Inhibicesyntézy DNAa RNA(A)...302 // Cílené antineoplastické látky (A) ...304 // Mechanizmy rezistence // na cytostatika
(B)...304 // Imunomodulátory...306 // Inhibice imunitních reakcí... 306 // Inhibitory kalcineurinu, sirolimus (A)... 308 // Antidota...310 // Antidota ? léčení otrav... 310 // Terapie vybraných onemocnění // Hypertenze...316 // Angina pectoris...318 // Angina pectoris; antianginóza... 320 // Akutní koronární syndrom // - infarkt myokardu...322 // Chronická srdeční insuficience...324 // Formy hypotenze a její // medikamentózni léčení...326 // Dna a její léčení...328 // Nadváha - následky a pokus o léčení__330 // Osteoporóza ...332 // Revmatická artritida a její léčení...334 // Migréna a její léčení...336 // Prostředky proti chorobám // z nachlazení...338 // Atopie a antialergické léčení ...340 // Bronchiálni astma ...342 // Zvracení a antiemetika...344 // -vil» // Obsah XI // Alkoholizmus // 346 Lokální farmakoterapie glaukomu...348 // Literatura pro další studium // Rejstřík
(OCoLC)124088416
cnb001636457

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC