Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

volný čas z hlediska kvality života (@@20121021-21:57:41@@) -- 
3 (hodnocen1 x )
(26.6) Půjčeno:265x 
BK
Příručka
Vyd. 2., aktual.
Praha : Portál, 2011
239 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0030-7 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 235-239
000201565
Východiska, souvislosti, perspektivy ...7 // Vstupujeme do problematiky ...7 // Kde se volný čas zhodnocuje ...16 // Kdo se účastní a kdo zde působí? Děti, mládež, dospělí...27 // Rysy a tendence výchovného zhodnocování volného času...39 // ? výhledu výchovného zhodnocování volnočasových aktivit dětí // a mládeže...51 // Shrnutí...65 // Výchova ve volném čase ...67 // Přehled základních pojmů pedagogiky volného času...67 // Funkce výchovy ve volném čase...72 // Cíle, podmínky a prostředky výchovy ve volném čase, v době mimo // vyučování...74 // Požadavky na realizaci výchovy ve volném čase, v době mimo // vyučování...78 // Shrnutí...82 // Psychologické aspekty výchovy ve volném čase...85 // Základní charakteristika jednotlivých období v životě člověka ...85 // Utváření vztahu mezi vychovávajícím a vychovávaným v podmínkách volného času a zvláštnosti pedagogické komunikace . 114 // Výchova ve volném čase a duševní zdraví ...119 // Základní lidské činnosti ve volném čase, jejich výchovné využití_126 // Osobnost pedagoga volného času, vychovatele ...132 // Shrnutí...140 // Školská zařízení pro zájmové vzdělávání, výchovná a ubytovací zařízení a další subjekty pracující s dětmi a mládeží...143 // Školská zařízení pro zájmové vzdělávání...144 // Školská výchovná a ubytovací zařízení...150 // Školská zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu...151 // Nestátní neziskové organizace (NNO)...152 // Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM)...153 // Živnostenské podnikání k dětem a mládeži...155 // Shrnutí...155 // Školní vzdělávací program...157 // Shrnutí...164 // Zájmová činnost ...165 // Zájem ve struktuře osobností...165 //
Kategorizace zájmových činností...168 // Organizační formy zájmových činností...170 // Motivování zájmových činností...172 // Struktura schůzky zájmového útvaru...175 // Zážitek a zážitková pedagogika...177 // Vedení zájmové činnosti...179 // Hodnocení zájmové činnosti - evaluace a autoevaluace ...181 // Shrnutí...183 // Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví...185 // Zajišťování bezpečnosti...185 // Činnost vychovatele při úraze...189 // Vybrané zásady bezpečnosti...190 // Prevence sociálně patologických jevů...193 // Shrnutí...200 // Vybrané právní předpisy vztahující se k práci s dětmi v jejich volném čase...201 // Soustava právních norem...201 // Zřizování školských subjektů pracujících s dětmi a mládeží v jejich // volném čase ...203 // Některé další subjekty pracující s dětmi a mládeží ...204 // Pedagogičtí pracovníci ...207 // Dokumentace školských zařízení...209 // Vnitřní řád školského zařízení...212 // Plánování...222 // Prostředí...223 // Připomenutí některých dalších právních ustanovení...225 // Shrnutí...232 // Literatura...235
(OCoLC)776501829
cnb002200233

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC