Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Martin : Osveta, c2002
542 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 80-8063-045-3 (soubor)
ISBN 80-8063-048-8 (sv. 3 ; váz.)
Obsahuje rejstřík
000201574
OBSAH // ČÁST SYSTEMATICKÁ // /5 // OBECNÁ NEUROANATOMIE // Nervové buňky... // Gliové a ependymové buňky ... // I. FUNKČNÍ VLASTNOSTI NERVOVÉ BUŇKY ... // A. Vedení a předávání nervového signálu (vzruchu) ... // B. Synapse a mediátory... // C. Axonální transport ... // II. NERVOVÉ DRÁHY... // ?. VÝVOJ A ORGANISACE NERVOVÉHO SYSTÉMU ... // A. Centrálni nervový systém, CNS ... // B. Periferní nervový systém, PNS ... // Materské buňky nervových vláken ... // Vlákna periferního nervu ... // Sensitivní nervová zakončení (receptory) ... // Efektorní nervová zakončení ... // Ganglia ... // IV. POŠKOZENÍ A REGENERACE ... // A. Axonální reakce, retrográdní změny... // B. Degenerace (Waleriánská) a regenerace v periferním nervu ... // C. Degenerace a regenerace v centrálním nervovém systému ... // V. ZÁKLADNÍ NEUROANATOMICKÉ A KLINICKÉ ZOBRAZOVACÍ METODIKY ... // A. Cytoarchitektonické metody ... // Simkeho makroskopické barvení... // Nisslova metoda ... // Golgiho metoda ... // Metody znázorňující chemismus buňky... // B. Metody pro znázornění nervových spojů, nervových drah ...—:... // Guddenova metoda sledování retrográdních změn... // Nautova metoda antegrádní degenerace —... // Antegrádní metody ... // Peroxydásová metoda ...;... // Stereotaktický přístup (metoda)... // C. Klinické zobrazovací techniky ... // Angiografie ... // Pneumoencephalografie ... // Computerová tomografie
... // Magnetická resonance... // Positronová emisní tomografie (PETj ... // Fotonová emisní tomografie... // Regionální monitorování krevního průtoku ... // PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM, SYSTEMA NERVORUM PERIPHERICUM // I. NERVI SPINALES, MÍŠNÍ NERVY... // Rozdělení míšních nervů... // Základní větve míšního nervu ... // Rami dorsales nervorum spinalium... // Rami ventrales nervorum spinalium ... // A. Plexus cervicalis (Cj-Th,) ... // 19 // 20 // 23 // 25 // 27 // 30 // 31 // 35 // 35 // 38 // 42 // 42 // 48 // 52 // 55 // 57 // 57 // 57 // 59 // 60 // 60 // 60 // 60 // 60 // 61 // 61 // 61 // 61 // 62 // 62 // 62 // 63 // 63 // 63 // 63 // 64 // 64 // 64 // 64 // 67 // 67 // 67 // 69 // 69 // 70 // 6/ OBSAH // Sensitivní nervy ... // Motorické nervy ... // B. Plexus brachialis (C4-Th,) ... // Větve plexus brachialis ... // 1. Pars supraclavicularis plexus brachialis ... // 2. Pars infraclavicularis plexus brachialis ...—... // C. Rami ventrales nervorum thoracicorum (Th-Th12) ... // D. Plexus lumbalis (Th12-L4)... // E. Plexus sacralis (L4, L5, S,-S5, Co)... // F. Plexus coccygeus (S5- Co) ... // Vertebromedulární topografie ... // H. NERVI CRANIALES, HLAVOVÉ NERVY... // Nervi olfactorii (N. I.) ... // Nervus opticus (N. II.) ... // Nervus oculomotorius (N. HI.) ... // Nervus trochlearis (N. IV.) ... // Nervus trigeminus (N. V.)... // 1. Větev trigeminu, nervus ophtalmicus ... // 2. Větev trigeminu, nervus maxillaris ... // 3. Větev trigeminu,
nervus mandibularis ... // Parasympatická ganglia uložená v oblasti větvení nervus trigeminus... // Ganglion ciliare... // Ganglion pterygopalatinum ... // Ganglion oticum ... // Ganglion submandibulare... // Nervus abducens (N. VI.)... // Nervus facialis (intermediofacialis; N. VII.)... // Nervus vestibulocochlearis (N. VIII.)... // Postranní smíšený systém - IX., X. a XI. hlavový nerv... // Nervus glossopharyngeus (N. IX.)... // Nervus vagus (N. X.) ... // Nervus accessorius (N. XI.) ... // Nervus hypoglossus (N. XII.) ...:...;..."ľ’V... // HI SYSTEMA NERVORUM AUTONOMICUM, VEGETATIVUM, AUTONOMNÍ, VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTEM ... // Organizace autonomního systému... // Autonomní ganglia ... // Mediátory ve vegetativním systému ... // Sensitivní vlákna uvnitř autonomního systému... // A. Pars sympathica ... // 1. Paravertebrální ganglia ... // Truncus sympathicus ... // Ganglia cervicalia ... // Ganglia thoracica ... // Ganglia lumbalia... // Ganglia sacralia a ganglion impar...»... // 2. Prevertebrální sympatická ganglia a pletené ... // Plexus aorticus abdominalis ... // Plexus hypogastricus superior... // Plexus hypogastricus inferior ... // B. Pars parasympathica ... // Parasympatická jádra, ganglia a dráhy - přehled... // C. Enterický systém... // D. Paraganglia... // CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM, STRUKTURY // I. ÚVOD DO CNS ... // II. MÍCHA, MEDULLA SPINALIS ... // A. Zevní popis ... // B. Průřez míchou ... // Substantia grisea
... // Substantia alba... // 70 // 71 73 73 // 73 // 74 81 85 88 95 95 97 // 99 // 100 100 102 102 105 108 109 // 113 // 114 // 115 117 119 119 119 124 126 128 130 137 139 142 142 145 // 147 // 148 // 149 149 149 152 // 156 // 157 // 158 // 159 159 159 161 162 163 165 167 // 173 // 174 // 174 // 175 // 175 // 176 // OBSAH // /7 // Přehled hlavních míšních drah ... // C. Vnitřní stavba šedé hmoty míšní... // Hlavní druhy míšních neuronů ... // Rexedovy laminy - zóny... // HI. MOZKOVÝ KMEN. TRUNCUS CEREBRI ... // A. Zevní popis ... // Medulla oblongata ... // Pons Varoli ... // Fossa rhomboidea... // Mesencephalon ... // B. Průřezy kmenem... // Dolní oblongata... // Horní oblongata ... // Dolní pons ... // Horní pons ... // Ponto-mesencephalický přechod ... // Mesencephalon ... // Podélné a šikmé řezy kmenem ... // C. Vnitřní stavba ... // Nuclei fasciculorum dorsalium, jádra zadních provazců ... // Nuclei nervorum cranialium, jádra hlavových nervů ... // Formatio reticularis, retikulámí formace... // Nuclei precerebellares, jádra napojená na mozeček ... // Tectum mesencephali, čtverohrbolí středního mozku ...?, // Tegmentum mesencephali, centrální část středního mozku ... // Pole drah v mozkovém kmenu... // IV. MOZEČEK, CEREBELLUM ... // A. Zevní popis ... // B. Kůra mozečku... // Buňky a vlákna mozečkové kůry... // C. Jádra mozečku ... // V MEZIMOZEK, DIENCEPHALON ... // A. Thalamus ... // 1. Zevní popis ...
// 2. Řezy thalamem ... // 3. Jádra thalamu ... // Funkční délem thalamických jader ... // B. Subthalamus ... // 1. Jádra subthalamu... // 2. Svazky vláken subthalamu ... // C. Hypothalamus... // 1. Zevní popis a řezy ... // 2. Jádra hypothalamu... // 3. Svazky vláken hypothalamu ... // D. Hypophysis cerebri, hypothalamo-hypophysiární systém... // Adenohypofysa ... // Neurohypofýsa ... // VI. KONCOVÝ MOZEK. TELENCEPHALON ... // A. Basální část telencephalon ... // B. Dorsální část telencephalon ... // C. Mediální část telencephalon, lamina epithelialis ... // VII. MOZKOVÁ KŮRA ... // 1. TOPOGRAFIE HEMISFÉR ... // A. Hlavní zářezy a laloky ... // B. Sulci et gyri ... // 2. VNITŘNÍ STAVBA KŮRY ... // A. Paleocortex ... // B. Archicortex ... // C. Neocortex ... // Cytoarchitektonické mapy a korové areae ... // Buňky mozkové kůry... // Vrstvy mozkové kůry ... // 177 // 178 // 179 // 180 182 183 183 183 185 187 187 // 187 // 188 188 190 // 190 // 191 193 193 // 193 // 194 199 203 // 203 // 204 // 205 // 207 // 208 // 209 // 210 213 215 215 215 217 219 222 223 223 223 225 225 225 228 228 229 229 231 231 233 // 233 // 234 234 234 // 236 // 237 // 238 241 243 243 // 245 // 246 // 8/ OBSAH // 3. FUNKČNÍ LOKALISACE KOKOVÁ... 247 // A. Funkční oblasti pro motoriku ... 248 // B. Funkční oblasti pro sensitivitu a sensoriku ... 250 // C. Asociační korové oblasti... 252 // D. Řečová centra ... 253 // E. Dominance hemisfér ... 253
4. BÍLÁ HMOTA HEMISFÉR ... 254 // A. Asociační vlákna ... 254 // B. Komissurální vlákna ... 256 // C. Capsula interna... 256 // VIII. BASÁLNÍ GANGLIA ... 258 // A. Corpus striatum ... 258 // Nucleus caudatus ...í 259 // Putamen ... 260 // B. Globus pallidus, pallidum... 261 // C. Nucleus amygdalae, amygdala... 261 // D. Claustrum ... 264 // IX. DUTINY CENTRÁLNÍHO NERVSTVA ... 266 // Liquor cerebrospinalis ... 269 // Cirkumventrikulámí orgány a bariérové mechanismy mozku... 270 // X. OBALY CENTRÁLNÍHO NERVSTVA, MENINGES ... 272 // Dura mater encephali ...»... 273 // Dura mater spinalis... 273 // Arachnoidea encephali et arachnoidea spinalis ... 273 // Pia mater encephali et pia mater spinalis... 275 // XI. CÉVY CENTRÁLNÍHO NERVSTVA ... 276 // 1. TEPNY... 276 // A. Míšní tepny ... 276 // B. Tepny mozkového kmene ... 277 // C. Tepny mozkové kůry ... 278 // D. Tepny basálních ganglii a diencephalon... 280 // E. Arteriae choroideae ... 281 // 2. ŽÍLY ... 281 // A. Míšní žíly... 281 // B. Žíly mozkového kmene... 281 // C. Žfly mozkové kůry ... 281 // D. Hluboké mozkové žíly ...«... 283 // E. Venae choroideae... 283 // CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM, DRÁHY // I. OBECNÉ SCHEMA HLAVNÍCH DRÁHOVÝCH SYSTÉMŮ ... 287 // II. DRÁHY MÍŠNÍHO REFLEXU ... 291 // 1. Proprioceptivní reflexní dráhy ... 292 // 2. Visceroceptivní reflexní dráhy ... 296 // 3. Exteroceptivní reflexní dráhy... 296 // 4. Dráhy svalového tonu ... 298
5. Míšní interneurony a propriospinální dráhy ... 301 // III. SENSITIVNÍ DRÁHY... 305 // A. Dráha zadních provazců, tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis ... 306 // Proprioceptivní čití v dráze zadních provazců... 309 // B. Dráha spino-thalamická, tractus spino-thalamicus... 311 // C. Dráha spino-retikulární, tractus spino-reticularis ... 314 // D. Dráha spino-tektální, tractus spino-tectalis ... 317 // E. Sensitivní dráhy hlavových nervů ... 318 // F. Sensitivní dráhy z orgánů, viscerosensitivní dráhy... 321 // IV. KONTROLNÍ OKRUHY SENSITIVNÍCH DRAH ... 322 // Kontrolní mechanismus zadního míšního rohu ... 322 // Tractus reticulo-spinalis ... 324 // Spoje substantia grisea centralis ... 324 // Tractus bulbo-spinalis ... 325 // OBSAH // /9 // Tractus thalamo-reticularis ... 325 // Korový kontrolní systém... 326 // V. MOTORICKÉ DRÁHY... 327 // A. Motorické dráhy korové ... 327 // L Tractus cortico-spinalis, pyramídová dráha a tractus cortico-nuclearis ... 328 // 2. Tractus cortico-reticularis... 332 // 3. Tractus cortico-rubralis ... 332 // 4. Tractus cortico-tectalis ... 333 // 5. Tractus cortico-interstitio-vestibularis... 333 // B. Motorické dráhy kmenové ... 334 // 1. Tractus reticulo-spinalis ... 334 // 2. Tractus rubro-spinalis ... 334 // 3. Tractus tecto-spinalis ... 335 // 4. Tractus vestibulo-spinalis ... 335 // 5. Tractus interstitio-spinalis ... 336 // C. Funkční systémy motoriky ... 336 // 1. Mediálni systém
... 336 // 2. Laterální systém ... 337 // 3. Tretí systém motoriky ... 338 // 4. Kontrolní či zpracovací systémy podporující motoriku ... 339 // VI. SPOJE BASÁLNÍCH GANGLIÍ ... 342 // A. Hlavní okruh basálních ganglii ... 342 // 1. Sensori-motorický okruh... 344 // 2. Okulo-motorický okruh...*... 345 // 3. Asociační okruh ... 345 // 4. Limbický okruh ... 346 // B. Vedlejší okruhy basálních ganglii ... 346 // 1. Okruh subthalamický ... 346 // 2. Okruh striato-nigrální... 347 // 3. Okruh striato-pallido-subthalamický ... 347 // 4. Dvouneuronový okruh pallido-retikulo-thalamický a nigro-tekto-thalamický... 347 // VII. SPOJE MOZEČKU... 357 // A. Aferentní spoje ... 357 // 1. Aferenty z vestibulárního aparátu ...i... 357 // Tractus vestibulo-cerebellaris directus, přímá vestibulární dráha ... 357 // Tractus vestibulo-cerebellaris indirectus, nepřímá vestibulární dráha ... 357 // 2. Aferenty z míchy a mozkového kmene ... 358 // Tractus spino-cerebellaris dorsalis... 358 // Tractus spino-cerebellaris ventralis ... 360 // Tractus cuneo-cerebellaris (spino-cuneo-cerebellaris)... 360 // Tractus bulbo-cerebellaris (spino-bulbo-cerebellaris) ... 360 // Tractus reticulo-cerebellaris (spino-reticulo-cerebellaris) ... 360 // Tractus olivo-cerebellaris (spino-olivo-cerebellaris) ... 362 // Tractus trigemino-cerebellaris ... 362 // Tractus raphe-cerebellaris et coeruleo-cerebellaris... 362 // Tractus hypothalamo-cerebellaris ... 362 // 3. Aferenty
z mozkové kůry ... 362 // Tractus ponto-cerebellaris (tr. cortico-ponto-cerebellaris) ... 364 // Tractus olivo-cerebellaris (cortico-olivo-cerebellaris) ... 365 // Tractus reticulo-cerebellaris (cortico-reticulo-cerebellaris) ... 365 // B. Intrinsické spoje... 366 // C. Eferentní spoje ... 367 // 1. Eferenty z mozečkových jader ... 368 // 2. Eferenty přímo z mozečkové kúry ... 369 // Hlavní funkčné-anatomické systémy mozečkových spojů... 370 // VH!. SENSORICKÉ DRÁHY ... 373 // 1. Dráha zraková... 373 // Anatomické a funkční poznámky ... 377 // Odbočky ze zrakové dráhy ... 384 // 2. Dráha sluchová... 388 // Anatomické a funkční poznámky ... 390 // 10/ OBSAH // 3. Dráha vestibulární ... // Anatomické a funkční poznámky... // 4. Dráha chuťová ... // 5. Dráha čichová... // IX. LIMBICKÝ SYSTÉM ... // A. Hypokampální okruhy... // 1. Intrinsické a korové spoje hipokampu ... // 2. Podkorové spoje hipokampu ... // B. Amygdalární okruhy ... // 1. Intrinsické a korové spoje amygdaly ... // 2. Podkorové spoje amygdaly ... // C. Společné charakteristiky v organisaci spojů hipokampu a amygdaly ... // D. Pridružené limbické struktury ... // E. Funkce limbického systému ... // X. ASOCIAČNÍ A KOMISURÁLNÍ DRÁHY ... // A. Asociační vlákna ... // 1. Krátká asociační vlákna ... // 2. Dlouhá asociační vlákna... // B. Komisurální vlákna... // XI. CHEMICKÉ DRÁHY ... // Přehled mediátorů ... // Hlavní chemické
systémy... // A. Monoaminergní systém ... // B. Cholinergní systém ... // Dráhy monoaminergních a cholinergních systémů ... // C. Histaminergní systémy ... // D. Gabaergní systémy ... // E. Glutamatergní systémy ... // F. Enkefalin-positivní buňky ... // G. Neurotensin-positivní buňky... // H. Substance Positivní buňky ... // XII. PŘEHLED SPOJŮ RETIKULÁRNÍ FORMACE ... // Retikulární formace a aktivační systém ... // Retikulární formace v převodu přímých senzitivních a sensorických drah ... // Retikulární formace v převodu nepřímých senzitivních drah (mozečkových systémů) // Retikulární formace a reflexy hlavových nervů... // Retikulární formace v systému motorických drah ... // Retikulární formace a vegetativní systém ...*... // Chemické dráhy... // Retikulární formace a imunitní systém ... // XIII. PŘEHLED SPOJŮ THALAMU ... // XIV. PŘEHLED SPOJŮ HYPOTHALAMU ... // SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ // I. ČICHOVÉ ÚSTROJÍ. ORGANUM OLFACTUS ... // H. CHUŤOVÉ ÚSTROJÍ, ORGANUM GUSTUS ... // III. ZRAKOVÉ ÚSTROJÍ, ORGANUM VISUS... // A. Bulbus oculi, oční koule ... // 1. Sclera, bélima ... // 2. Cornea, rohovka ... // 3. Choroidea, cévnatka ... // 4. Corpus ciliare, řasnaté těleso ... // 5. Iris, duhovka ... // 6. Retina, sítnice ... // 7. Lens, čočka ... // 8. Corpus vitreum, sklivec ... // 9. Camerae bulbi, oční komory ... // 10. Cévní zásobení oční koule ... // 11. Nervové zásobení oční koule
... // 393 // 393 // 396 // 396 // 400 // 401 403 405 407 // 407 // 408 410 // 410 // 411 414 414 414 414 414 416 // 416 // 417 // 418 420 420 424 424 // 424 // 425 425 // 425 // 426 426 // 426 // 427 427 // 427 // 428 428 // 428 // 429 // 430 // 435 // 438 // 440 // 440 // 442 // 443 // 444 // 446 // 447 449 452 454 // 454 // 455 457 // // OBSAH /11 // ?. Organa oculi accessoria, přídatné orgány oka ... 458 // 1. Palpebrae, víčka ... 458 // 2. Umica conjunctiva, spojivka ... 461 // 3. Apparatus lacrimalis, slzný aparát ... 462 // 4. Musculi bulbi, očnicové svaly ... 464 // 5. Fasciae orbitales, vazivový aparát očnice... 466 // IV. TOPOGRAFIE REGIO ORBITALIS ... 468 // 1. Regio palpebralis... 469 // 2. Orbita ... 469 // PŘEHLED VÝVOJE ZRAKOVÉHO ÚSTROJÍ ... 473 // . ÚSTROJÍ STATICKÉ A SLUCHOVÉ, ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE... 476 // A. Auris externa, zevní ucho ... 476 // 1. Auricula, boltec... 476 // 2. Meatus acusticus externus, zevní zvukovod ... 478 // 3. Membrana tympani, bubínek ...?... 480 // B. Auris media, střední ucho... 482 // 1. Cavum tympani, středoušní dutina ... 482 // Ossicula auditus, sluchové kůstky... 485 // Tunica mucosa cavi tympani ... 487 // Antrum mastoideum et cellulae mastoideae... 488 // T\iba auditiva, sluchová trubice ... 488 // C. Auris interna, vnitřní ucho ... 490 // 1. Labyrinthus osseus, kostěný labyrint ... 490 // Cochlea ... 491 // Vestibulum ... 492 // Canales semicirculares ... 494 // 2. Labyrinthus membranaceus,
blanitý labyrint ... 494 // Utriculus ... 495 // Ductus semicirculares ... 495 // Sacculus ... 495 // 3. Ductus cochlearis, blanitý hlemýžď... 499 // VII. TOPOGRAFIE SLUCHOVÉHO ÚSTROJÍ... 504 // Topografické vztahy zevního zvukovodu ... 504 // Topografické vztahy středoušní dutiny... 504 // Topografie vnitřního ucha ... 504 // E. Vývoj sluchového ústrojí ... 505 // KŮŽE A KOŽNÍ ÚSTROJÍ, INTEGUMENTUM COMMUNE // I. POKOŽKA, EPIDERMIS ... 510 // H. ŠKÁRA, CORIUM ... 512 // III. PODKOŽNÍ VAZIVO, TELA SUBCUTANEA ... 514 // IV. KOŽNÍ RELIÉF... 515 // V. BARVA KŮŽE ... 517 // VI. CÉVNÍ ZÁSOBENÍ KŮŽE ... 518 // VII. INERVACE KŮŽE ... 519 // VIII. DERIVÁTY EPIDERMIS ... 520 // A. Chlupy (vlasy), pili ... 520 // B. Nehet, unguis ... 522 // C. Kožní žlázy, glandulae cutis ... 524 // 1. Potní žlázy, glandulae sudoriferae ... 524 // 2. Mazové žlázy, glandulae sebaceae ... 524 // 3. Mléčné žlázy, glandulae mammariae, regio mammaria ... 524 // Prs, mamma, glandula mammaria ... 525 // Cévní zásobení prsu ... 526 // Inervace prsu ... 527 // Vývoj prsu a jeho tvary ... 528

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC