Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Osveta, 2008
148 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-295-3 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000201639
OBSAH // Predhovor (Z. Schmidtová) 7 // Zoznam skratiek 8 // 1. Dermatovenerologické ošetrovateľstvo (E. Krištofová) 11 // 1.1 Charakteristika odboru 11 // 1.2 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri dermatovenerologických ochoreniach 12 // 1.3 Ošetrovateľský proces pri vybraných dermatovenerologických ochoreniach 20 // 2. Infektologické ošetrovateľstvo (D. Zrubcová, E. Krištofová) 28 // 2.1 Charakteristika odboru 28 // 2.2 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri infekčných ochoreniach 29 // 2.3 Ošetrovateľský proces pri vybraných infekčných ochoreniach 34 // 3. Oftalmologické ošetrovateľstvo (J. Mesárošouá, M. Semanišinová) 46 // 3.1 Charakteristika odboru 46 // 3.2 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri poruchách zrakového vnímania a ochoreniach orgánov zraku 47 // 3.3 Ošetrovateľský proces pri vybraných poruchách zrakového vnímania a ochoreniach orgánov zraku 52 // 3.4 Špecifiká starostlivosti u pacientov pri poruchách zrakového vnímania a ochoreniach orgánov zraku 60 // 4. Onkologické ošetrovateľstvo [Z. Schmidtová) 63 // 4.1 Charakteristika odboru 63 // 4.2 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri onkologických ochoreniach 66 // 4.3. Špecifiká starostlivosti o pacienta s protinádorovou terapiou 73 // 4.3.1 Špecifiká starostlivosti pri uspokojovaní biologických potrieb onkologického pacienta 75 // 4.3.2 Špecifiká starostlivosti pri uspokojovaní
psychických potrieb onkologického pacienta 96 // 4.3.3 Špecifiká starostlivosti pri uspokojovaní sociálnych potrieb onkologického pacienta 99 // 4.3.4 Špecifiká starostlivosti pri uspokojovaní duchovných potrieb onkologického pacienta 101 // 5. Otorinolaryngologické ošetrovateľstvo (D. Zrubcová) 105 // 5.1 Charakteristika odboru 105 // 5.2 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri otorinolaryngologických ochoreniach 106 // 5.3 Ošetrovateľský proces pri vybraných otorinolaryngologických ochoreniach 113 // 5.4 Špecifiká starostlivosti o pacientov s otorinolaryngologickým ochorením 122 // 6. Urologické ošetrovateľstvo (J. Mesárošová) 126 // 6.1 Charakteristika odboru 126 // 6.2 Všeobecné východiská ošetrovateľského procesu pri urologických ochoreniach ... 127 // 6.3 Ošetrovateľský proces pri vybraných urologických ochoreniach 135 // 6.4 Špecifiká starostlivosti o pacientov s ochorením vylučovacieho systému 140 // Prílohy 142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC