Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Osveta, c2008
256 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-287-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 252-[257], bibliografické odkazy
000201640
OBSAH // Predslov ... 7 // Úvod ... 9 // 1 Základné pojmy a princípy medicínskej etiky // (L. Šoltés, D. Ilenčiková, J. Kořenek, M.Babai) ... 13 // 2 História lekárskej etiky (J. Junas) ... 26 // 3 Etika v chirurgii (D. Mištuna, J. Černý) ... 31 // 4 Etické problémy prenatálnej a novorodeneckej chirurgie (M. Dragula) ... 36 // 5 Etika v ortopédii (F. Makai, M. Kokavec) ... 38 // 6 Etické princípy v traumatológii (J. Kuchta) ... 40 // 7 K niektorým etickým problémom v pôrodníctve (I. Žigo) ... 45 // 8 Etické aspekty a dilemy v internej medicíne (I. Duríš) ... 55 // 9 Invazívne vyšetrovacie metódy v kardiológii (V. Hricák) ... 57 // 10 Pacient na koronárnej (intenzívnej) jednotke (J. Murín) ... 59 // 11 Etické problémy v dialyzačnej liečbe (A. Kováč) ... 62 // 12 Etické problémy v reumatológii (K. Bošmanský) ... 65 // 13 Etika chorôb dýchacieho ústrojenstva (A. Bajan) ... 69 // 14 Lekárska etika v infektológii (O. Bálint) ... 71 // 15 Etické problémy v geriatrii (S. Krajčík, A. Stefko) ... 76 // 16 Niektoré etické problémy v pediatrii a neonatológii (L. Soltés) ... 79 // 17 Etické aspekty v psychiatrii (V. Frank) ... 84 // 18 Psychiatrická ošetrovateľská starostlivosť (I. Žucha) ... 88 // 19 Etické aspekty psychologickej diagnostiky a psychoterapie (M. Košč) ... 91 // 20 Etické aspekty v oftalmológii (A. Gerinec) ... 94 // 21 Etika v otolaryngológii (M. Krošlák) ... 98 // 22 Etické problémy v dermatovenerológii
(K. Kolibášová)... 101 // 23 Etické aspekty v neurochirurgii (J. De Riggo) ... 104 // 24 Etické aspekty v činnosti liečebného kúpeľníctva (L. Kuchár) ... 110 // 25 Etika v činnosti pracovného lekárstva a toxikológie (J. Buchancová) ... 112 // 26 Etika v stomatológii a stomatochirurgii (M. Tvrdoň) ... 119 // 27 Etické problémy v patológii a súdnom lekárstve (F. Longauer) ... 122 // 28 Etické problémy vo verejnom zdravotníctve (B. Chmelík) ... 126 // 29 Etické problémy v zdravotníckom manažmente (B. Chmelík) ... 128 // 30 Etická problematika lekářské genetiky (M. Munzarová) ... 131 // 31 Etika skríningu (R. Pullmann Jr.) ... 139 // 32 Etické aspekty transplantácií (L. Šoltés, K. Bošmanský) ... 142 // 33 Terminálna starostlivosť (L. Šoltés, K. Bošmanský) ... 146 // 34 Problémy eutanázie (L. Šoltés, V. Krčméiy, A. Štefko) ... 149 // 35 Úvod do eschatologie (L. Scheidová) ... 152 // 36 Sociálna komunikácia v zdravotníctve (L. Šoltés, L. Radková, M. Davideková, // A. Pavlovičová) ... 155 // 37 Medicínsky výskum (L. Šoltés) ... 163 // 38 Alternatívna medicína (L. Šoltés) ... 167 // 39 Etika v ošetrovateľstve (M. Pavlovic, I. Žucha, L. Šoltés) ... 169 // 40 Laboratórna medicína a etické riziká (R. Pullmann) ... 171 // 41 Etika práce s experimentálnymi zvieratami, tkanivové kultúry (L. Šoltés) ... 174 // 42 Niektoré osobitné etické dilemy (L. Šoltés, R. Pullman) ... 175 // 43 Etika duchovnej
služby v nemocnici (J. Jendrejovský) ... 187 // 44 Etické otázky súvisiace s prezentáciou práce (R. Pullmann, D. Meško) ... 193 // 45 Etický rozmer bolesti (K. Bošmanský) ... 201 // Zdravie a choroba (G. Braunsteiner) ... 205 // 47 Etika v onkológii (M. Kočišová) ... 209 // 48 Etické kritériá pri komunikácii zlých správ (P. Poloňová) ... 215 // 49 Co je človek - vo svete medicínskej antropológie (G. Braunsteiner) ... 222 // Prílohy (L. Šoltés) ... 228 // Hyppokratova prísaha... 228 // Všeobecná deklarácia ľudských práv ... 229 // Práva pacientov ... 233 // Práva hospitalizovaného dieťaťa ... 230 // Helsinská deklarácia svetovej asociácie lekárov (SAL) ...;... 235 // Deklarácia práv u onkologických chorých... 238 // Konvencia na ochrana ľudských práv v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny... 239 // Deontologický kódex Slovenskej lekárskej komory ... 248 // Literatúra ... 252

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC