Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
2. vyd.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2008
143 s. : barev. il., mapy ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7235-410-8 (brož.)
"Autor koncepce řady dějepisných učebnic Petr Čornej"--Tit.list
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000201710
Slovo úvodem -- Poznámka pro uživatele učebnice -- PRAVĚK -- 1 Co je pravěk a archeologie -- Archeologické prameny a metody -- Co je archeologický výzkum? -- Spolupráce archeologie -- s dalšími vědními obory -- Datování v archeologii -- Z dějin archeologie -- 2 Vznik a vývoj člověka -- První lidé -- 3 Starší a střední doba kamenná -- (paleolit a mezolit) -- Nejstarší paleolit -- Starý paleolit -- Střední paleolit -- Mladý paleolit -- Počátky umění v mladém paleolitu Mezolit střední doba kamenná -- 4 Mladší doba kamenná (neolit) -- Počátky zemědělství -- Další novinky mladší doby kamenné -- Neolitická kolonizace -- České země v mladší době kamenné -- 5 Pozdní doba kamenná (eneolit) -- Oradlo a vůz -- Metalurgie mědi -- Počátky hornictví -- Megality -- Sídliště na jezerech -- Společnost v eneolitu -- Osídlení českých zemí -- 6 Doba bronzová -- Starší doba bronzová únětická kultura ---
Střední doba bronzová -- Mladší doba bronzová -- Utváření pravěkých národů -- 7 Doba železná -- Starší doba železná období halštatské. Mladší doba železná období laténské -- 8 Doba římská -- Germánská sídliště -- Zemědělství a řemeslo -- Pohřební ritus, náboženství a písmo -- 9 Stěhování národů -- STAROVĚK -- Úvod -- Typy starověkých států -- I. STAROVĚKÝ PŘEDNÍ VÝCHOD -- 1 Mezopotámie -- Sumer -- Akkad -- Asýrie -- Babylonie -- Kultura v Mezopotámii -- 2 Další důležité státní útvary na Předním východě -- Palestina -- II EGYPT -- 1 Dějiny -- Společnost -- Archaické období -- Stará říše -- Střední říše -- Nová říše -- Pozdní Egypt -- 2 Kultura v Egyptě -- Náboženství -- Umění a vzdělanost -- III STAROVĚKÉ ŘECKO -- 1 Počátky řeckých dějin -- Minojská Kréta -- Mykénské období -- Temné (homérské) období -- 2 Archaické období -- Polis -- Velká řecká kolonizace ---
Raná řecká tyranida -- Sparta -- Athény -- 3 Klasické období -- Řecko-perské války -- Peloponéská válka -- Thébská hegemonie -- Krize polis -- 4 Makedonská nadvláda a vznik helénistických států -- Filippos a ovládnutí Řecka -- Alexandr a vznik jeho impéria -- Vznik helénistických říší -- 5 Kultura starověkého Řecka -- Náboženství -- Jazyk a literatura -- Věda -- Architektura a výtvarné umění -- IV. STAROVĚKÝ ŘÍM -- 1 Etruskové a počátky Říma -- Záhady kolem Etrusků -- Vzestup a pád Etrurie -- Vznik Říma -- Etruští králové -- 2 Římská republika do ovládnutí Itálie -- Boje plebejů za emancipaci -- Politické zřízení Říma -- Ovládnutí Itálie -- 3 Římská republika do ovládnutí Středomoří -- Kartágo -- Punské války -- Ovládnutí Makedonie a Řecka -- 4 Krize římské republiky -- Důsledky rozmachu římského impéria -- Bratři Gracchové -- Optimáti a populáři -- Válka se spojenci ---
Sullova diktatura -- První triumvirát -- Občanská válka -- Caesarova samovláda -- Druhý triumvirát -- 5 Římské impérium za principátu -- Augustus -- Iulsko-claudijská dynastie -- Flaviovci -- Adoptivní císaři -- Severovci -- Krize impéria -- 6 Počátky křesťanství -- Ježíšovo působení -- Šíření křesťanské víry -- Pronásledování křesťanů -- Nový zákon -- 7 Řím za dominátu a zánik impéria -- Diocletianus -- Constantinus -- Počátek stěhování národů -- a rozdělení římské říše -- Zánik západořímské říše -- 8 Kultura starověkého Říma -- Náboženství -- Jazyk a literatura -- Věda -- Architektura a výtvarné umění -- V INDIE -- Harappská kultura -- Védské období -- Historické období -- Kultura a vzdělanost -- VI ČÍNA -- První státní útvary v Číně -- Filozofické směry ve staré Číně -- Říše Čchin a říše Chan -- Kultura, společnost a vzdělanost -- Kdo byl kdo (rejstřík osob)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC