Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Havlíčkův Brod : Fragment, 2007
188 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-253-0190-6 (brož.)
V kostce
Popsáno podle 3. dotisku, vydaného v roce 2010
Obsahuje rejstřík
000201728
OBSAH // Úvod... 5 // ESTETIKA... 6 // Estetika jako věda... 6 // Umění a umělecké dílo... 6 // Umění, krása a emoce... 7 // Umění a estetická funkce a norma... 8 // Přírodní a mimoumělecké estetično... 8 // Druhy umění... 9 // Umělecké slohy... 9 // Dějiny estetiky - vybraní autoři... 10 // ETIKA ... 18 // Etika jako věda... 18 // Základní etické kategorie... 18 // Dělení etiky...20 // Etické (a filozofické) koncepce a proudy...21 // Současná etika...22 // Dějiny etiky - vybraní autoři...22 // SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ A FILOZOFICKÉ ŠKOLY...26 // I. Úvod do náboženství...26 // II. Světová náboženství a filozofické školy...26 // Hinduismus...26 // Buddhismus...29 // Konfuciánství...30 // Taoismus...30 // Šintó (šintoismus)...31 // Judaismus...31 // Křesťanství...33 // Islám...35 // POLITOLOGIE...38 // Politologie...38 // Politika, Politický systém, Politický pluralismus ...42 // Politické strany, Systémy politických stran, Volby a volební systémy...44 // Stát, Státní správa a samospráva, Občanská společnost...47 // Ústavní vývoj v Čechách, Ústavní pořádek ČR, Ústava ČR...52 // Lidská práva, Demokracie, Ideologie a politické doktríny...56 // Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika, Mezinárodní organizace...62 // Zapojení ČR do mezinárodních organizací, Diplomacie...66 // Aktuální (dlouhodobé) globální problémy, Futurologie...67 // FILOZOFIE...72 // I. Úvod do filozofie...73
// II. Historie evropské filozofie, filozofické školy, filozofové a jejich díla.77 // Antika - počátky evropské filozofie...77 // Středověk...85 // Renesance (humanismus)...87 // Reformace...89 // Filozofie 17. století...90 // Osvícenství...92 // Kant Imanuel ...96 // Filozofie 19. století...98 // Filozofie 20. století...102 // Čeští myslitelé a filozofové ...107 // Společenské vědy v kostce pro SŠ // Obsah // PRÁVO...114 // Základy teorie práva...114 // Občanské právo...119 // Obchodní právo...122 // Rodinné právo...125 // Pracovní právo...126 // Občanské soudní řízení...129 // Správní právo...130 // Živnostenské právo...131 // Ochrana životního prostředí...131 // Finanční právo...132 // Trestní právo hmotné...132 // Trestní právo procesní...134 // Evropské právo...135 // SOCIOLOGIE...138 // Předmět a funkce sociologie...138 // Vývoj sociologie...138 // Sociologický výzkum a jeho metody...140 // Příroda, kultura a společnost...141 // Společnost a stratifikace (společenská struktura, otázka nerovnosti, // třídy, vrstvy, majorita, minority, elita, masa)...143 // Sociální agregáty, útvary a komunity...144 // Sociální skupiny...145 // Sociální interakce, komunikace, konflikty a kooperace...147 // Socializace a sociální učení...147 // Sociální pozice, role, status a prestiž ...148 // Normální a patologické ve společnosti, agresivita ...149 // Sociální změny, vývoj společnosti, společnost
tradiční a moderní...150 // PSYCHOLOGIE...152 // Psychologie a její předmět, základní pojmy...152 // Obory psychologie...152 // Základní vývojové směry psychologie...153 // Psychologie osobnosti...154 // Učení a výchova...155 // Psychické jevy...156 // Fyziologické mechanismy psychiky...160 // Psychohygiena a duševní poruchy...162 // LOGIKA...166 // Vymezení pojmů...166 // Jazykové výrazy, usuzování...167 // Argumentace a chybná argumentace...169 // EKONOMIE...172 // Stručný přehled dějin ekonomického myšlení...172 // Ekonomie a ekonomika...174 // Základní ekonomické pojmy...175 // Základní principy ekonomických systémů, tržní systém...175 // Peníze, měnová politika, banky a měnový systém...177 // Národní hospodářství, úloha státu v tržní ekonomice...179 // Člověk na trhu práce...180 // Postavení české ekonomiky, mezinárodní ekonomická integrace...181 // Klíč...184 // Rejstřík...188 // ! 4 ftmGMENT

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC