Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Didaktis, c2009
3 sv. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7358-144-2 (učebnice ; brož.)
ISBN 978-80-7358-145-9 (pracovní sešit ; brož.)
ISBN 978-80-7358-146-6 (průvodce pro učitele ; brož.)
V průvodci pro učitele navíc uveden autor Jan Dvořák
Název učebnice a pracovního sešitu: Společenské vědy pro střední školy. 1 díl
Obsahuje bibliografii na s. 78-79 (průvodce pro učitele), bibliografické odkazy a rejstřík (učebnice)
učebnice. 83 s. -- pracovní sešit. 87 s. -- průvodce pro učitele. 79 s.
000201729
O průvodci pro učitele -- 0 učebnicové sadě Společenské vědy pro 1. ročník středních škol -- Struktura učebnice a pracovního sešitu -- Dvoustránková podkapitola -- Jednostránková podkapitola -- Opakování -- Náměty pro práci s učebnicovou sadou Společenské vědy pro 1. ročník středních škol -- Koncepční podklady k tvorbě ŠVP -- Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a společnost (RVP G) -- Charakteristika vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání (RVP SOV) -- Další vzdělávací oblasti RVP G uplatněné v učebnicové sadě Společenské vědy pro 1. ročník středních škol -- Další vzdělávací oblasti RVP SOV uplatněné v učebnicové sadě Společenské vědy pro 1. ročník středních škol -- Školní vzdělávací program dle RVP G -- Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost dle RVP G -- Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví dle RVP G -- Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace dle RVP G -- Školní vzdělávací program dle RVP SOV -- Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání dle RVP SOV -- Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Vzdělávání pro zdraví dle RVP SOV -- Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a komunikace dle RVP SOV -- Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání dle RVP SOV -- Průřezová témata dle RVP G zapojená
v učebnicové sadě Společenské vědy pro 1. ročník středních škol -- Průřezová témata dle RVP SOV zapojená v učebnicové sadě Společenské vědy pro 1. ročník středních škol -- Výchovné a vzdělávací strategie v učebnicové sadě Společenské vědy pro 1. ročník středních škol -- Klíčové kompetence dle RVP G rozvíjené v učebnicové sadě Společenské vědy pro 1. ročník středních škol -- Klíčové kompetence dle RVP SOV rozvíjené v učebnicové sadě Společenské vědy pro 1. ročník středních škol -- Hodnocení žáků -- Učební plán -- Příprava na novou podobu maturitní zkoušky s učebnicovou sadou Společenské vědy pro 1. ročník středních škol -- Průvodce jednotlivými podkapitolami učebnice a pracovního sešitu -- Poznání skutečnosti -- Člověk a jeho vývoj -- Člověk jako individualita -- Život mezi druhými -- Klíč k úkolům v pracovním sešitě
(OCoLC)465278214
cnb001992841

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC