Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., upr. vyd. [i.e. 3. vyd.]
Praha : Fortuna, 2008
151 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7373-052-9 (v knize neuvedeno ; brož.) ISBN !80-7168-770-7 (chyb.)
000201743
ČLOVĚK A JEHO SVĚT OBYVATELSTVO A SÍDLA -- Rozmístění obyvatelstva na světě -- Růst obyvatelstva světa a zajištění jeho výživy -- Stěhování obyvatelstva -- Změny v zaměstnanosti obyvatelstva -- Rasy, národy, jazyky, náboženství -- Lidská sídla -- PRŮMYSL -- Význam a postavení průmyslové výroby Členění průmyslu Rozmístění průmyslové výroby Hlavní průmyslové oblasti světa Zdroje nerostných surovin ve světě Energetika základ hospodářství Hutnický a strojírenský průmysl Chemický průmysl Průmysl stavebních hmot Spotřební a potravinářský průmysl -- ZEMĚDĚLSTVÍ -- Význam a postavení zemědělské výroby Rozmístění zemědělské výroby Rostlinná výroba Živočišná výroba -- RYBOLOV -- LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ -- Lesní hospodářství Vodní hospodářství -- DOPRAVA A SPOJE -- Význam a postavení dopravy ---
Dopravní cesty Přemísťování nákladů a osob Druhy dopravy a jejich rozmístění Spoje -- SLUŽBY OBYVATELSTVU -- SPOLUPRÁCE ZEMÍ SVĚTA -- CESTOVNÍ RUCH -- KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ -- Co je krajina? -- Co je životní prostředí? -- KRAJINOTVORNÍ ČINITELÉ A KRAJINOTVORNÉ PROCESY TYPY KRAJINY -- Přírodní krajina -- Kulturní krajina -- Vlastní kulturní krajina (kultivovaná krajina) Narušená kulturní krajina (degradovaná krajina) Zpustošená kulturní krajina (devastovaná krajina) Lesohospodářská krajina Zemědělská krajina Těžební krajina -- Městská a průmyslová krajina (sídelně průmyslová krajina) SLOŽKY KRAJINY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ -- Neživé (abiotické) složky prostředí -- Slunce a jeho záření -- Atmosféra -- Hydrosféra -- Litosféra a pedosféra Živé (biotické) složky prostředí biosféra -- SPOLEČENSKOHOSPODÁŘSKÉ VLIVY NA KRAJINU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ---
Vliv člověka na krajinu v minulosti a v současnosti -- Těžba nerostných surovin a její vliv na krajinu a životní prostředí -- Průmysl a jeho vliv na krajinu a životní prostředí -- Znečišťování atmosféry -- Znečišťování vod -- Znečišťování půd -- Vliv na živé organismy_Vliv vybraných průmyslových odvětví na životní prostředí -- Doprava a její vliv na krajinu a životní prostředí -- Železniční doprava -- Silniční doprava -- Říční doprava -- Letecká doprava -- Potrubní doprava -- Námořní doprava Urbanizace a její vliv na krajinu a životní prostředí Zemědělství a jeho vliv na krajinu a životní prostředí -- Změny povrchu a celkového vzhledu krajiny -- Eroze půdy -- Ovlivňování ovzduší -- Ovlivňování vod a vodního režimu v krajině Poškozování zemědělských půd a povrchových -- a podpovrchových vod přehnojováním Zamořování životního prostředí pesticidy Pustnutí krajiny ---
Pokles druhové pestrosti rostlinstva a živočišstva Lesnictví a jeho vliv na krajinu a životní prostředí Vodní hospodářství a jeho vliv na krajinu a životní prostředí Cestovní ruch a rekreace a jejich vliv na krajinu a životní prostředí -- SVĚTOVÉ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY -- OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ -- UMÍTE SE SPRÁVNĚ ROZHODNOUT? -- NÁMĚTY K PRAKTICKÝM CVIČENÍM V KRAJINĚ (PRO ŽÁKY A UČITELE)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC