Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.9) Půjčeno:6x 
BK
Slovník
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2011
579 s. : il., mapy ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1967-7 (váz.)
ISBN 80-200-0013-5 (soubor)
Obsahuje bibliografii na s. 547-573 a rejstříky
Anglické a německé resumé
000201826
Obsah // // Předmluva . . ÚVODNÍ ČÁST // Základní údaje o Českém Jazykovém atlasu... // Seznamy zkoumaných lokalit... // Seznam zkoumaných obcí (v zemčpisném sledu podle oblastí) // Venkovské lokality ... // Městské lokality... // Nemapované zahraniční lokality... // Abecední seznam venkovských, městských a zahraničních lokalit I. Podkladová mapa síti zkoumaných bodů... // II. Pomocná orientační mapa ... // III. První česká jazykovčzemépisná mapa (Mapa isofonicko-dialektická) // Pravidelné regionální obměny (PRO)... // Seznam vokalických a konsonantických jevů ... // Abecední seznam podtržených hlásek... // Soupis izoglos na mapách ... // PRO - mapa A ... // PRO - ??? ? ... // PRO - mapa C ... // PRO-mapa D ... // PRO-mapy EaF... . // Dotazníky... // Základní údaje o dotaznících... // Dotazník pro výzkum českých nářečí... // Obrázková příloha... // Dodatkový lexikální dotazník pro výzkum mluvy ve městech... // Charakteristiky obcí ... // Základní údaje o charakteristikách obcí... // Charakteristiky obcí... // Ukázky nářečí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ... // Základní údaje o ukázkách nářečí ... // Soupis nářečních ukázek... // Nářečí českého národního jazyka... // Nářečí v Čechách ... // Nářečí na Moravě a ve Slezsku . // Ukázky z nářečí v Čediách... // Ukázky z nářečí na Moravě a ve Slezsku // Rejstříky ... // Rejstřík položek...
// Rejstřík jazykových dokladů... // Rejstřík autorů ... // Bibliografie... // Knihy... // Části knih... // Jazykové atlasy... // CD... // Články, stati a studie v časopisech, periodikách a sbornících // Disertační práce...: . . // Diplomové práce ... // Seznam zkratek ... // Značky explorátorů Zusammenfassung . Summary... // s. 13 s. 15 // s. 20 // s. 24 s. 26 s 28 x 30 x 32 // 344 // 347 // // 5 // 9 // 9 // 11 // 11 // 11 // 16 // 17 // 17 // 21 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC