Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:21x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011
332 s. : il., portréty, faksim., erby ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-841-7 (váz.)
Rodokmen rodiny Kleinů
Obsahuje bibliografii na s. 305-324, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000201862
Obsah // 7 Slovo úvodem // 9 Základní sociální struktury podnikatelstva českých zemí // a Rakouského císařství od počátku průmyslové revoluce do roku 1914 // 9 Úvod // 9 Základní východiska, metodické přístupy, pramenná základna 22 Vymezení základních pojmů // 28 Původ průmyslového podnikatelstva českých zemí a Rakouského císařství v 19. století // 28 Regionální původ průmyslového podnikatelstva // 40 „Startovní pozice“ aneb Sociální a profesní původ průmyslového podnikatelstva a jeho vzdělání 40 Sociální a profesní původ průmyslového podnikatelstva // 57 Školní vzdělání a kvalifikace průmyslového podnikatelstva v éře průmyslové revoluce // 72 Význam rodiny v procesu kapitalistické industrializace a rodinné poměry podnikatelstva průmyslové revoluce // 84 Veřejná činnost průmyslového podnikatelstva - spolková a politická činnost // 112 Společenské uznání a ocenění průmyslového podnikatelstva // 133 Limity a možnosti podnikání žen v českých zemích a v Rakouském císařství v „dlouhém“ 19. století - základní nástin problematiky // 145 „Hrdinové století páry“ aneb Úvodem k druhé části knihy // 147 Rodinné poměry podnikatelské rodiny Kleinů aneb Sociální začleňování měšťanských podnikatelů éry průmyslové revoluce // 169 Firma „Gebrüder Klein“ jako příklad rodinného velkopodnikání éry průmyslové revoluce // 171 „Firma před
firmou“ aneb Rodinné podnikání Kleinů před založením firmy „Gebrüder Klein“ // 180 Vznikfirmy „Gebrüder Klein“vroce 1853ajejívývojaždozánikuspolečnostivroce 1908 // 194 Podnikání a životní styl vůdčích osobností rodinné firmy „Gebrüder Klein“ ve světle pozůstalostních spisů // 222 Společenské ocenění měšťanských podnikatelů průmyslové revoluce na příkladu podnikatelské rodiny Kleinů // 236 Dobročinná činnost jako součást společenských aktivit špičkových měšťanských podnikatelů éry průmyslové revoluce na příkladu podnikatelské rodiny Kleinů // 249 „O quam cito transit gloria mundi“ aneb Sobotínské mauzoleum rodiny Kleinů jako symbol osudů německého podnikatelstva v českých zemích ve 20. století // 259 Závěry // 271 Obrazová příloha // 289 Rodokmen rodiny Kleinů // 295 Jmenný rejstřík // 301 Mistní rejstřík // 305 Seznam pramenů a literatury // 325 Summary
cnb002255049

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC