Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Slovník
2. vyd.
V Brně : Lingea, 2010
895 s. ; 20 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-87062-88-3 (váz.)
Obálkový podnázev: správně česky
Obsahuje bibliografii na s. 11
000201872
1 Výslovnost slov domácích -- 1.1 Přizvu k -- 1.2 Ráz -- 1.3 Spojení souhlásek -- 1.3.1 Závazné změny -- 1.3.2 Nepovinné změny -- 1.3.3 Nespisovné (nepovolené) změny -- 2 Hlásky a písmena české abecedy -- 2.1 Písmena i/í a y/ý -- 2.2 Písmeno ě -- 2.3 Písmena ú a ů -- 3 Shoda -- 3.1 Shoda přísudku s podmětem -- 3.1.1 Rod mužský životný -- 3.1.2 Rod mužský neživotný nebo ženský -- 3.1.3 Rod střední -- 3.1.4 Několikanásobný podmět -- 3.1.5 Shoda podle smyslu -- 3.1.6 Předložka s -- 3.1.7 Mít + příčestí trpné -- 3.1.8 Přísudek jmenný se sponou -- 3.1.9 Přístavek (apozice) -- 3.2 Shoda v konstrukci jméno 1 jméno 2 -- 3.3 Shoda doplňku s podmětem/předmětem -- 4 Souhláskové skupiny -- 5 Předložky s a z -- 6 Předpony s a z -- 6.1 U sloves a slov od nich odvozených -- 6.2 U příslovcí -- 7Spřežky -- 7.1 Příslovečné spřežky -- 7.2 Spřežky s platností jiných slovních druhů -- 8 Délky samohlásek -- 8.1 Tvoření slov -- 8.2 Různé tvary téhož slova -- 9 Přídavná jména na-ci, resp í -- 10 Přejatá slova -- 10.1 Výslovnost -- 10.1.1 Délka samohlásek -- 10.2 Pravopis -- 10.2.1 Původní pravopis -- 10.2.2 Pravopis původní i počeštěný -- 10.2.3 Slova pravopisně počeštěná -- 11 Velká písmena -- 11.1 Vlastní jména a jména užívaná jako vlastní -- 11.1.1 Obecné poučení o vlastních jménech -- 11.1.2 Základní pravidla pro psaní velkých písmen u vlastních jmen -- 11.1.3
Typy vlastních jmen -- 11.2 Na začátku větných celků -- 11.3 Vyjádření úcty, citového vztahu k osobě nebo věci -- 11.4 Ustálené zkratky, značky a zkratková slova -- 12 Interpunkční znaménka -- 12.1 Čárka (,) -- 12.1.1 Čárka v souvětí -- 12.1.2 Čárka ve větě jednoduché -- 12.2 Tečka (.) -- 12.2.1 Tečka a závorka -- 12.2.2 Tečka a pomlčka -- 12.3 Středník (;) -- 12.4 Otazník (?) -- 12.5 Vykřičník (!) -- 12.6 Dvojtečka (:) -- 12.7 Uvozovky („",’»«) -- 12.8 Tri tečky ( ) -- 12.9 Závorky 0//D <> -- 12.1 OOdsuvník (apostrof) (’) -- 12.11 Lomítko (/) -- 12.12 Spojovací čárka (spojovník, divis) (-) -- 12.12.1 Podstatná jména -- 12.12.2 Složená přídavná jména -- 12.12.3 Spojka-li -- 12.12.4 Mezi částmi slova -- 12.13 Pomlčka (-) -- 13 Dělení slov -- 14 Přímá řeč -- 15 Zkratky a značky -- 15.1 Zkratky -- 15.1.1 Akademické tituly, vědecké hodnosti -- 15.1.2 Obchodní společnosti -- 15.2 Značky -- 15.2.1 Číslice -- 15.3 Iniciálové zkratky a iniciálová zkratková slova -- 15.3.1 Iniciálové zkratky -- 15.3.2 Iniciálová zkratková slova -- 15.4 Zkratková slova -- 16 Přechylování příjmení -- 16.1 Česká příjmení -- 16.2 Cizí příjmení -- 16.3 Patronymika (patronyma) -- 16.4 Matronymika (metronymika, matronyma) -- 16.5 Dvě příjmení -- 17 Výslovnost cizích jmen (a zásady transkripce) -- 17.1 Albánština -- 17.2 Angličtina -- 173 Běloruština -- 17.4 Bulharština -- 17.5 Čínština --
17.6 Dánština -- 17.7 Estonština -- 17.8 Finština -- 17.9 Francouzština -- 17.10 Chorvatština -- 17.11 Islandština -- 17.12 Italština -- 17.13 Japonština -- 17.14 Katalánština -- 17.15 Latina -- 17.16 Litevština -- 17.17 Lotyština -- 17.18 Maďarština -- 17.19 Němčina -- 17.20 Nizozemština -- 17.21 Norština -- 17.22 Polština -- 17.23 Portugalština -- 17.24 Rumunština -- 17.25 Ruština -- 17.26 Řečtina -- 17.27 Slovenština -- 17.28 Slovinština -- 17.29 Srbština -- 17.30 Španělština -- 17.31 Švédština -- 17.32 Ukrajinština -- 17.33 Vietnamština -- Pravopisný slovník
(OCoLC)655152850
cnb002106338

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC